Какво представлява past participle?

Past participle е една от онези магически думи, за която често се говори на уроците по английски. Вижте в какви 3 ситуации да го използвате и какво изобщо е това participle?


/На снимката: Когато имате изпит по английски, но сте учили математика.

От този пост ще научите:

 1. Какво представлява past participle?
 2. Какви са трите употреби на тази трета форма на английския глагол?
 3. Какво представляват (active & passive) present participle & perfect participle?

1. Какво е past participle на английски език?

Ако искаме да преведем на български какво означава past participle, оказва се, че преводът сам по себе си не ни помага много. Това е „причастие от минало време“, също често наричана „пасивно причастие“. Всичко е ясно, нали?

Ето защо обикновено, когато говоря за past participle просто казвам „третата форма на английския глагол“ или дори … „трета колона“.

Тогава светлината в края на тунела обикновено започва да свети!

Знаем, че от Викингите и други такива на английски език има такова нещо като неправилни глаголи. Всички тези форми, които са толкова трудни за запомняне (оттам и шегата в мемето по-горе).

В тях няма логика, просто трябва да ги наизустваме.

Например:

 1. to go = да отида (в настоящето време / инфинитив)
 2. went = отидох(минало време) past simple)
 3. (have) gone = отишълки – И ТОВА Е ТОЧНО НАШЕТО PAST PARTICIPLE!

Или както в думите от картината по-горе:

 • grow – >grew -> grown (Раста, Растях, Порастнал)
 • fly -> flew -> flown (летя, летял, летял)

Тази трета форма не може да бъде преведена добре на български език – и ако прочетете текста по-нататък, ще разберете защо това е така!

Броене на английски, проценти, shapes, decimals, дроби, fractions, currency, математика
Вижте също: Проценти, дроби, форми и цялата тази математика на английски език.

Правилни и неправилни форми на past participle?

Това означава ли, че тези нормални, правилни английски глаголи нямат формата past participle?

Те също имат!

Просто за тях втората и третата форма изглеждат еднакво, така че никой не объща внимание на това.

Например:

 1. to kiss – целувам
 2. kissed – целунах (в миналото време)
 3. (has) kissed – точно целуна (past participle)

Добре. Но кой се нуждае от това минало причастие?

изречения в безкрайната цел, infinitive of purpose, to
Вижте също: Защо някой се нуждае от изречения в инфинитивна цел (infinitive of purpose)?

2. Три употреби на третата форма на глагола (past participle)

По-долу, между другото, ще преговорите малко английските времена!

2.1. Past participle във времената от типа perfect

Past participle в present perfect

Най-често past participle могат да се срещнат във времената тип perfect, например в present perfect. Това време се прави като свържем спомагателен глагол have / has + глагол във формата на past participle.

Например:

 • I have seen you at the demonstration.. (Видях те на демонстрацията.)

Именно тази интересна комбинация от два глагола (have + seen), спомагателен и past participle, създава много интересното present perfect, което свързва миналото с настоящето.

Кога се използва yet, already, just & still в present perfect?
„Ден 47: Все още не ме забелязаха.“ Вижте също: Кога да използвате yet, already, just & still в present perfect?

Past participle в past perfect

Но нашето past participle ще се появи и в „още по-миналото“ past perfect,което говори за по-стари неща от „просто миналите“ такива в past simple.

Например:

 • I hadseen him at the crime scene, and that is why I reported him to the police.. (Видях го на местопрестъплението, затова го докладвах – по-късно – в полицията.)

Past participle в future perfect

Колкото и странно да звучи, past participle (миналострадателно причастие) също се появява и в бъдеще свършено future perfect.

 • By the end of this trip, you will have seen many giraffes. (В края на това пътуване ще сте видели много жирафи.)
времена, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive, past participle
Вижте също: Маркери за време – има ли пряк път до английските времена?

2.2. Past participle в страдателен залог (passive participle)

Past participle също е компонент на изреченията в страдателен залог (passive voice). В страдателен залог, в зависимост от времето се сменя само спомагателня глагол (is done, was done, will have been done т.н.). Така че ние наистина трябва да говорим за passive participle, а не past participle¹.

Past participle в страдателен залог в simple past

 • He was seen at the crime scene. (Видян е на местопрестъплението.)

Past participle в страдателен залог в present simple

 • He is not often seen around here. (Не е виждан често тук.)

Past participle в страдателен залог в present perfect

 • He has been seen with the daughter of Mr Tomlinson, Angie. (Бил видян с Анджи, дъщерята на г-н Томлинсън.)

Past participle в страдателен залог в future simple

 • In a while a comet will be seen from here. (След миг кометата ще бъде видяна/видима оттук.)
passive voice страдателен залог английски глагол
Вижте също Passive voice или нещо за английския дипломат.

2.3. Past participle като прилагателно

Счупена ръка, изчезнала котка?

Това са причастия, които също наричаме past participle.

Past participle се използва просто като прилагателно:

 • How’s your broken arm? (Как е счупената ти ръка/ръка?)

Понякога дори създават цели фрази:

 • Most of the products made in this factory are exported (Повечето от продуктите, произведени в тази фабрика, се изнасят.)

Можем дори да създадем така наречените изречения от частици от past participle. Те са доста формални, но елегантни.

 • Dressed in red, the girl caught everybody’s attention. (Облечено в червено, момичето привлече вниманието на всички.)
Английски прилагателни
Вижте също: Английски прилагателни – скучни ли сте или скучаещ?

Past participle в конструкцията have something done

Ако искаме да свършим нечия работа, или просто да възложим на някого да свърши някаква работа за пари, ще използваме past participle.

Например:

 • I have my hair cut every month (Всеки месец „Ходя на фризьор“.)

Ако кажем (т.е. без past participle):

 • I cut my hair every month.

Това би означавало, че веднъж месечно грабвам ножиците сам и се занимавам с косата си.

Конструкцията to have something + past participle може да се срещне в различните времена:

 • I had my car fixed yesterday.. (Вчера ремонтираха колата ми.)
 • I’m having my house refurbished at the moment (Точно ремонтират апартамента ми.)
 • I’ve just had my temperature checked. (Току-що измериха температурата ми.)
have something done, get, having, had, упражнения, конструкция, работа
„По-добре е да имаш бял колан в правенето на нещо, отколкото черен колан в оплакването. Накарай го да проработи!“ Вижте също:Have something done: Черен колан във възползването се от другите.

И сега нещо за по-напредналите, така че всичко, което знаете за „страдателното причастие“ ще се разбърка съвсем за вас! 🙂

3. Какво всъщност означава participle?

Въпреки че обикновено говорим за past participle, думата participle себе си означава „причастие“, и тя не трябва да бъде само в минало време (past) или пък само пасивно!

Active and passive participles

Добре, имахме счупена ръка, а какво става с изгубената котка?

В края на краищата ще кажем:

 • Have you found the missing cat? (Откри ли изгубената котка?)

Защо missing и да не missed?

Нека не го крием повече, причастията могат да бъдат пасивни или активни.

Пасивни са всички, за които говорихме досега. Активни са тези в непрекъсната форма, с окончание –ing,точно като нашата липсва-ща котка.

[Missed cat би била по-скоро, „котката, която ни липсваше“.]

Това е котката, която активно гони други котки, тази, която извършва дейността „изчезване“ тук.

Нещо повече, missing cat е сегашно деятелно причастие (present participle), а не минало (past participle).

Third conditional,3 условно наклонение, английски, граматика, iii, котка, past participle
„Ако ми купиш това лакомство, не бих пишкала в обувките ти“ Вижте също: Third conditional: 3 условно наклонение.

Какво е present participle?

Present participle създаваме чрез залепване на окончанието -ing към глагола. Това не е нищо повече от непрекъснатата форма на глагола,която знаем от времената от типа continuous.

Например:

Както току-що видяхме, чеpresent participle също могат да действат като прилагателни:

 • She is such a lovely, smiling girl. (Тя е толкова сладко, усмихнато момиче.)

Present participle не е задължително да се появи преди съществителното:

 • I find her very interesting. (Намирам я като / Намирам я за много интересна.)
Superlatives, английски прилагателни в най-висока степен
„Обичам суперлативи/прилагателни в най-висока степен. Те са просто най-добрите!“ Вижте също:Суперлативи: Английски прилагателни в най-висока степен.

Present & past participles като еквиваленти на изречения

Present participle и past participle могат да действат не само като прилагателно,но и двете могат да кацнат (обикновено в началото на изречението), както и в така наречения еквивалент на изречението, т.е. такова изречение без изпълнител (предмет) – безподложно изречение.

Например ²:

 • Waiting for the train, he realized that he had lost his ticket. (Докато чака влака, той осъзнава, че е загубил билета си.)
 • Questioned, he refused to answer. (Разпитван, той отказа да отговори.)

Имайте предвид, че и в двете части на този тип изречения, изпълнителят трябва да бъде един и същ човек, в противен случай нашето изявление няма смисъл:

 • Walking in the park, my hat blew off. (Разхождайки се в парка, шапката излетя от главата.)

За да сте сигурни, напомням ви, че шапките не ходят. 🙂

Present & past participles също може да се срещнат като компонент на сложно допълнение

Например:

 • I saw her dancing. (Видях я да танцуваща/ как тя танцуваше.)
 • I want this email sent today! (Искам този имейл да бъде изпратен днес!)
 • A boy found his homework eaten by his dog. (Момчето намери домашното си изядено от кучето си.)
представяне на английски език, въпроси и отговори на английски език, бизнес, expose, q&A
„Когато завършвате презентацията си и хората наистина искат да ви задават въпроси“ Вижте също: Въпроси и отговори (Q&A) след презентацията на английски език.

Какво е perfect participle?

Има и такова нещо като perfect participle!

Perfect participle може да се появи в деятелен залог:

 • Having eaten everything from his plate, John dived into the fridge. (Изяждащ всичко от чинията си, Джон се гмурна в хладилника.)
 • Having finished her work, Jane went home.. (Свършвайки работата си, Джейн се прибра вкъщи.)
 • Without even having closed the door, he run away. (Дори не затваряйки вратата, той избяга.)

Perfect participle също се среща в страдателен залог:

 • Having been accused of robbery, he decided to leave the country. (Ставайки обвинен в грабеж, той решава да напусне страната.)
 • Having been washed, the dog smelled much nicer. (Изкъпано / след къпане кучето миришеше много по-хубаво.)
Как да се научите да говорите английски сами у дома? past participle
Вижте също: Как да се научите да говорите английски сами у дома?

Но как да се научиш всичко това сега?

Английският език се учи най-добре чрез практика!

Няма нужда да се притеснявате твърде много за граматическата терминология. Малко хора знаят какво е „обстоятелствено пояснение“ на български език и въпреки това се справяме доста добре с комуникацията, нали?

Същото е и с английския!

Основното нещо е да не се страхувате да говорите!

Ето защо аз лично препоръчвам изучаването на английски език в онлайн курса Speakingo.

Ученето тук се основава на приятен разговор с… нашия компютър или телефон,който интересно ни разбира, хвали ни и ако е необходимо дори ни поправя!

Такова учене е не само ефективно, но дори и релаксиращо дори след тежък ден на работа или училище!

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Гледаме красиви снимки, бърборим хубаво с правилни изречения и цялата граматика, от която се нуждаем и 2000 от най-популярните английски думи влизат в главите ни сами!

Както и да е, опитайте най-добре сами!

С две кликвания по-долу се регистрирайте за онлайн курс по английски Speakingo, за да проверите за една седмица – безплатно и без никакви задължения – ако този метод за изучаване на английски ви подхожда!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Успяха ли малко да ви се разяснят нещата след този пост? Или още повече се замотаха нещата? Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ги зададете в коментарите – ще се радвам да отговоря!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Всичко за WOULD!

Would е един от най-популярните модални глаголи. Използваме го в непряка реч, страдателен залог или такива изрази като: would you mind, would you rather, would you like to и много други, които ще обсъдим на свой ред в този текст.

Прочети повече »
Angielski dla mamy w domu, nauka, angielski na urlopie macierzyńskim
Английски език за майки вкъщи? И това може да се направи по този начин?

Отново млад мъж, който ви държи будни през нощта? Дали скъпото дете отново е капризно и не си почива? Как изобщо можете да мислите за каквото и да било обучение в такава ситуация? Английският език за майки, работещи вкъщи, обаче не е абстракция! Вижте как да учите английски бързо и

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail