okreslniki czasu, past, present, future, perfect, simple, continuous, progressive

Określniki czasu – czy istnieje droga na skróty do angielskiej gramatyki?

W tym wpisie poznasz najpierw kilkanaście podstawowych określeń czasu dla początkujących oraz określniki czasu dla wszystkich 12 angielskich czasów gramatycznych dla uczniów bardziej zaawansowanych.


Spis treści:

Określenia czasu we wszystkich 12 angielskich czasach:

 1. Określniki Czasu Present Simple
 2. Określenia Czasu Present Continuous
 3. Określniki Czasu Present Perfect
 4. Określenia Czasu Present Perfect Continuous
 5. Określniki Czasu Past Simple
 6. Określenia Czasu Past Continuous
 7. Określniki Czasu Past Perfect
 8. Określenia Czasu Past Perfect Continuous
 9. Określniki Czasu Future Simple
 10. Określenia Czasu Future Continuous
 11. Określniki Czasu Future Perfect
 12. Określenia Czasu Future Perfect Continuous

Oraz dowiedz się też:

Co to są określenia / określniki czasu?

Na początek warto przypomnieć sobie – lub poznać – podstawowe zwroty określające czas – porę dnia, dzień tygodnia i tak dalej. Nazywam je „określeniami czasu” lub „określnikami czasu”.

Niektóre z nich szczególnie lubią się z poszczególnymi czasami gramatycznymi dlatego mogą nam czasami podpowiedzieć, w którym z 12 angielskich czasów gramatycznych coś powiedzieć.

pory dnia po angielsku, times of the day
Patrz również: Dobra pora dnia na naukę times of the day!

Angielskie określenia czasu dla początkujących

Skoro chcemy określić w jakim czasie coś miało miejsce, użyjemy takich popularnych słów z poziomu podstawowego jak:

 • today – dzisiaj
 • now – teraz
 • later – później
 • tonight – dziś w nocy, chociaż zwykle chodzi o wieczór
 • this morning – tego poranka
 • next week – w następnym tygodniu
 • soon – wkrótce
 • in three months – za trzy miesiące
 • yesterday – wczoraj
 • the day before yesterday – przedwczoraj
 • tomorrow – jutro
 • the day after tomorrow – pojutrze
 • last week – w ubiegłym tygodniu
 • an hour agogodzinę temu
 • twice a day – dwa razy dziennie
 • six times a year – sześć razy w roku
nauka jezyka angielskiego dla początkujących
Patrz również: Dlaczego według Szekspira nauka języka angielskiego dla początkujących powinna być prosta i przyjemna [czyli nie bądź Januszem!]

Określniki 12 wspaniałych czasów angielskich

Na początek wiadomość zła: poniższa lista określników jest jedynie orientacyjna.

Nie można powiedzieć, że dany określnik czasu występuje tylko i wyłącznie w tym czy w tym czasie gramatycznym. Poniższa lista opisuje jedynie… zwiększone prawdopodobieństwo, że akurat w tym czasie dane słowo – tak zwany określnik czasu – wystąpi.

Ale powtórka z czasów na pewno zawsze się każdemu przyda!

1. Określniki Czasu Present Simple

Czas present simple używamy do czynności regularnych, nawykowych. Nie dziwi więc, że w tym czasie często wystąpią nam takie określniki czasu jak:

every daykażdego dnia
every monthkażdego miesiąca
every weekkażdego tygodnia i tak dalej
alwayszawsze
sometimesczasami
nevernigdy
frequentlyczęsto
Tabela: Określniki Czasu Present Simple.

Na przykład:

 • I learn English every day.

Codziennie uczę się angielskiego.

 • He is always late.

On jest zawsze spóźniony.

 • She frequently visits the UK.

Ona często odwiedza Zjednoczone Królestwo.

czas teraźniejszy prosty present simple
Patrz również: Nieprosty czas teraźniejszy prosty present simple.

 

2. Określniki Czasu Present Continuous

Czasu teraźniejszego ciągłego present continuous używamy do opisania rzeczy, które wydarzają się w tym właśnie momencie. Dlatego popularnymi określnikami czasu będą tutaj:

nowteraz
right nowwłaśnie teraz
at the momentw tym momencie
Tabela: Określenia Czasu Present Continuous.

Na przykład w takich zdaniach jak:

 • And now he’s dancing on the table…

A teraz on tańczy na stole…

 • She’s speaking on the phone at the moment.

Ona rozmawia przez telefon w tym momencie.

Co ciekawe typowy dla czasu present simple określnik czasu always lubi występować również w czasie present continuous, ale wyraża wówczas naszą irytację.

 • You’re always complicating things!

Ty zawsze komplikujesz sprawy!

czas present continuous
Patrz również: Ulotna teraźniejszość czasu present continuous.

3. Określenia Czasu Present Perfect

„Przeszło-teraźniejszy” czas present perfect opisuje sytuacje, które zaczęły się w nieokreślonej przeszłości i mają ewidentny wpływ na teraźniejszość. Często użyjemy wtedy takich określników czasu jak:

for & sincesłynne „przez” i „od” (więcej o nich w tekście Zmora since i for’a)
yetjeszcze, jak dotąd
nevernigdy (jak widzisz te popularne określniki lubią więcej niż jeden czas…)
alwayszawsze
so farjak do tej pory
x timesileś tam razy
lately, recentlyostatnio, niedawno
alreadyjuż (coś było)
Tabela: Określniki Czasu Present Perfect

Na przykład:

 • I have been learning English since 2011.

Uczę się języka angielskiego od 2011 roku.

 • I haven’t learned much yet.

Jeszcze wiele się nie nauczyłem.

 • But I have enjoyed it so far.

Ale jak do tej pory to (nauka) mi się podoba.

present perfect simple
Patrz również: Doskonała teraźniejszość czasu present perfect simple.

4. Określniki Czasu Present Perfect Continuous

Czas present perfect continuous podobnie jak present perfect łączy przeszłość z teraźniejszością, z tą różnicą że jak każdy czas ciągły (continuous/progressive) kładzie nacisk na samą aktywność a nie jej efekt. Określniki czasu będą więc z grubsza te same jak w poprzednim punkcie.

 • I have been waiting for two hours.

Czekam od dwóch godzin.

 • Recently, I have been having second thoughts.

Ostatnio zaczęłam się wahać. (dosłownie mieć drugie myśli)

czas present perfect continuous tense
Patrz również: Czekając na czas present perfect continuous.

5. Określniki Czasu Past Simple

Czas przeszły past simple mówi nam o zamkniętych sytuacjach z określonego momentu w przeszłości. Użyjemy tu często takich określników czasu jak:

yesterdaywczoraj
X weeks, months, days agoileś tam tygodni, miesięcy, dni temu
last month, week, yearubiegłego („ostatniego”) miesiąca, tygodnia, roku
in 1994, March etc.w 1994 roku, w marcu itd.
Tabela: Określniki Czasu Past Simple.

Na przykład:

 • I broke my leg yesterday…

Złamałem nogę wczoraj.

 • In 2011 she traveled to Nepal.

W 2011 roku ona pojechała do Nepalu.

czas przeszly simple past strona bierna angielski
Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie. Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

6. Określniki Czasu Past Continuous

Z kolei czas przeszły ciągły past continuous mówi nam o naszej aktywności w przeszłości. Zwykle łącząc w jednym zdaniu czasy past simple i past continuous użyjemy wtedy takich określników jak:

whilepodczas kiedy
duringpodczas
whengdy
Tabela: Określenia Czasu Past Continuous.

W takich zdaniach jak na przykład:

 • I was drinking my rum when I heard the noise.

Byłem pijący mój rum, gdy usłyszałem hałas.

 • I was having dinner while she was sleeping.

Jadłem kolację gdy ona spała.

czas przeszły past continuous morskie opowieści
Patrz również: Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka.

7. Określniki Czasu Past Perfect

Past perfect to czas „zaprzeszły”, to znaczy mówi nam o sytuacjach które wydarzyły się wcześniej niż pozostała, główna część historii w zwykłym czasie past simple. Dlatego przydadzą się nam tu dla chronologicznej przejrzystości (chociaż wynika ona z samej konstrukcji gramatycznej zdania) takie określniki czasu jak:

beforeprzed
afterpo
(but) later(ale) później
Tabela: Określenia Czasu Past Perfect.

Na przykład:

 • I had had no money before I became a millionaire.

Byłem nie miałem żadnych pieniędzy zanim nie zostałem milionerem.

 • He went on a diet after he had divorced.

On poszedł na dietę po tym jak był-się-rozwiódł.

czas past perfect tense
Patrz również: Zaprzeszły czas past perfect simple.

 

8. Określniki Czasu Past Perfect Continuous

W czasie past perfect continuous również mówimy o zaprzeszłości, w kontekście historii w „zwykłych” czasach przeszłych, ale jak to w continuousach kładziemy nacisk na „dzianie się”. Użyjemy znanych nam już określników czasu takich jak:

for & sinceprzez & od
before & afterprzed & po
thennastępnie
Tabela: Określenia Czasu Past Perfect Continuous.

Na przykład w zdaniach:

 • She had been dancing all night before she went to wok.

Ona była-była tańcząca całą noc zanim poszła do pracy.

 • He had been living in that house for 30 years but then he moved to the city.

On był-był mieszkający w tamtym domu przez 30 lat ale potem przeprowadził się do miasta.

past perfect continuous progressive zaprzeszły
Patrz również: Progresywna zaprzeszłość czasu past perfect continuous.

9. Określniki Czasu Future Simple

Czas przyszły future simple używamy do opowiadania o naszych spontanicznych decyzjach i planach na przyszłość. Mamy tu do wyboru wiele określników czasu takich jak na przykład:

tomorrowjutro
in Januaryw styczniu
in two weeks timeza dwa tygodnie
on Tuesday, Wednesday etc.we wtorek, środę itd.
next month, week, year, Friday etc.w następnym miesiącu, tygodniu, roku, piątek itd.
X days, months, weeks, years from nowileś tam dni, miesięcy, lat od teraz
this month, week, yearw tym miesiącu, tygodniu, roku
someday, one daypewnego (jednego) dnia
Tabela: 9. Określenia Czasu Future Simple.

Na przykład:

 • I’ll do it tomorrow!

Jutro to zrobię!

 • She will come next month.

Ona przyjedzie w następnym miesiącu.

angielski czas przyszly prosty, future simple, wrozka, przepowiednia
Patrz również: Powróżyć? Angielski czas przyszły future simple

10. Określenia Czasu Future Continuous

Przy użyciu czasu future continuous będziemy mówić o tym, co będziemy akurat robić w danym momencie przyszłości.

At this time tomorroww tym czasie jutro
on Friday, Wednesdayw piątek, w środę
next week, next monthw przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu
Tabela: Określniki Czasu Future Continuous.

Na przykład:

 • At this time tomorrow I will be lying on the beach and complaining like an Englishman on holidays.

O tej porze jutro będę leżał na plaży i narzekał jak Anglik na wakacjach.

 • On Friday, she will be talking to John.

W piątek ona będzie rozmawiała z Johnem.

future continuous, czas przyszły ciągły
Patrz również: Kiedy używać czasu przyszłego ciągłego future continuous… a kiedy nie?

11. Określniki Czasu Future Perfect

Czas future perfect natomiast mówi nam co w określonym momencie przyszłości będziemy mieli już zrobione, osiągnięte, odfajkowane. Dlatego przydadzą się nam takie określniki czasu jak:

till/untilaż do
bydo (jakiegoś momentu czasu)
whengdy
Tabela: 11. Określenia Czasu Future Perfect

W takich zdaniach jak na przykład:

 • I will have finished my task till Friday.

Do piątku będę miał skończone moje zadanie.

 • She will have met somebody by then!

Ona zdąży już kogoś do tej pory poznać!

czas przyszły dokonany, future perfect tense, gramatyka angielska
Patrz również: Błyśnij angielskim czasem przyszłym dokonanym future perfect.

12. Określniki Czasu Future Perfect Continuous

To jest najmniej używany, niemalże teoretyczny czas.

Opisujemy nim co będziemy robić w do określonego momentu przyszłości. Określniki czasu będą dokładnie te same co w przypadku prostego future perfect:

 • By midnight she will have been dancing for 12 hours!

Do północy będzie miała przetańczone 12 godzin.

czas future perfect continuous
Patrz również: Czas future perfect continuous (kolejny czas przyszły?!)

Jak określniki czasów zmieniają się w reported speech (mowie zależnej)?

Specyfiką mowy zależnej (reported speech) jest to, że zmieniają nam się tam nie tylko czasy (tak zwane następstwo czasów) ale również określniki czasu.

Jak najbardziej ma to sens.

Jeśli w poniedziałek mówię, że zrobię to jutro, to mam na myśli wtorek. Ale przecież ktoś może mówić we wtorek, że ja to powiedziałem, a jutrem dla wtorku jest już środa!

Dlatego warto pamiętać o tym przy tworzeniu zdań w mowie zależnej:

 • today → that day
 • yesterday → the day before
 • last week → the week before
 • tomorrow → the next day/the following day
 • next week/month → the following week/month
 • now → then (than)
 • 3 years ago → 3 years before

i tak dalej.

future simple angielski czas przyszły
Czy uświadomiłeś sobie kiedyś (to zdanie jest w czasie present perfect, a następne dwa w future simple) że kobiece ‘Za 5 minut będę gotowa’ i męskie ‘Będę za 5 minut w domu’ znaczą dokładnie to samo?

Jak będzie to wyglądało w zdaniach?

 • I will do it today → She said she would do it that day.

Zrobię to dziś. → Ona powiedziała, że zrobi to tamtego dnia.

(Nie „dziś” bo tamten „dziś” już przeminął z wiatrem!)

 • They met three years ago. → She admitted they had met three years before.

Poznali się trzy lata temu. → Ona przyznała, że poznali się trzy lata wcześniej.

(To zdanie mogło paść na przykład na procesie sądowym w kilka lat po tym, jak to zdanie rzeczywiście zostało wypowiedziane.)

Droga na skróty do gramatyki języka angielskiego?

Niestety nie ma drogi na skróty do języka angielskiego. Nie są nią „określniki czasu”. Nie da się nauczyć języka angielskiego przez sen ani jakąś cudowną metodą w tydzień. Natomiast można go mniej lub bardziej przyjemnie i skutecznie, regularnie się uczyć aż do skutku.

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Patrz również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

Osobiście polecam tu oczywiście mój kurs języka angielskiego online Speakingo.

Jego wyjątkową cechą jest to, że od samego początku do końca (od zera do bohatera!) uczy poprzez rozmowę po angielsku, a nie marnuje czasu na suchą – i nie oszukujmy się, w dużej mierze bezużyteczną teorię gramatyki.

Na kursie Speakingo jak dziecko słuchasz i rozmawiasz, a cała potrzebna gramatyka i słownictwo „same” wchodzą Ci do głowy. Nauka całych fraz i zdań to sprawdzona naukowo metoda nauki języka angielskiego, o której nikt nie mówi!

A co ciekawe rozmawiasz po angielsku ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Dzięki temu możesz uczyć się kiedy chcesz, jak długo chcesz i to za bardzo przystępną cenę.

Ale najlepiej przekonaj się sama czy sam jak to wygląda! Zarejestruj i bez żadnych zobowiązań zobaczy czy taka metoda nauki języka angielskiego Ci odpowiada!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Naucz się używać angielskich czasów w praktyce!


Czy wszystko jest jasne z tymi określnikami? Może o którymś zapomniałem? Napiszcie w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Gramatyka angielska, speakingo, grammar nauka, kurs
Gramatyka angielska – wszystko czego potrzebujesz [lista]

Gramatyka angielska zawarta w kursie języka angielskiego online Speakingo – czyli wszystko czego potrzebujesz by swobodnie porozumiewać się po angielsku! Zobacz jakie zagadnienia ćwiczymy na tym kursie angielskiego online (lista ze linkami do 180 tekstów!), jakie są poziomy zaawansowania i jak w ogóle wygląda nauka gramatyki angielskiej ze Speakingo?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!