„There is“ & „It is“… а може „This is“?

Фрази, отварящи английски изречения като: There is, It is или This is имат много подобно значение… Каква е разликата между тях?


Английският не е български

Шокиращо? Така стоят нещата вече.

Трябва да се помни обаче, че разликата е не само, че „думите“ са различни. Не е достатъчно да ги замените и всичко да заработи …

За съжаление езиците ни също се различават по граматика, т.е. как използваме тези думи в изречения. Ето защо считам простото зубрене на думите за неефективен метод за изучаване на английски език и препоръчвам да се научат цели фрази и изречения.

Но за това не днес.

Английско изречение се нуждае от подлог, т.е. този, който прави нещо и глагол, какво се случва

На български език думата „съм“ вече включва изпълнителя на действието в това изречение „аз“ и това, което се случва (съществуване, бъдене). Например, „Щастлив съм“. Изобщо не трябва да казвам това „аз“ – от това кратко изречение се знае, че това „Аз“ съществува щастливо.

На английски винаги трябва да казвате за кого говорите: I am happy. (Аз съм щастлив),You are happy. (Ти си щастлив.), She is happy. (Тя е щастлива) Не можеш да пренебрегнеш подлога, за когото е изречението, или глагола – това, което се случва с този човек.

[Е, освен ако не кажем на някого нещо да направи, т.е. говорим в императив (Do it! – Направи го!), но това също е друга история.]

И какво, ако това не е някой, а е нещо?

am is are, to be, iedy
Вижте също: Кога да използваме „am“, „is“ , а кога „are“. Урок по рок за начинаещи.

It is това е фиктивен подлог (dummy subject)

На английски обаче има проблемни изречения, в които подлога малко липсва, няма нито „нея“, нито „него“…

След това използваме фиктивен подлог (dummy subject), т.е. нашето it is.

 • It is a good book. (Това е добра книга.)

It is се съкращава до it’s

 • It’s a sunny day. (Това е слънчев ден.)

Забележете, че както на български бихме казали по-скоро „Щастлив съм“, а не „Аз съм щастлив“, така че няма да кажем „Това е слънчев ден“, а по-скоро „Слънчев ден е“. На английски обаче трябва да кажем кой е подлога, т.е. „шефът“ на това изречение.

subject and object questions, въпроси за подлог и допълнение
Вижте също: Какво ще ни разкажат Ромео и Жулиета за английските въпроси за подлог и допълнение (subject and object questions)?

It ,обаче, не е единствената възможност.

Ако посочваме нещо, имаме няколко допълнителни възможности, от които да изберем:

It is – There is

Например:

 • There is a nice girl at the bar.

(Там има готино момиче при бара.)

На български вероятно бихме казали:

 • At the bar, there is a nice girl.

(Там при бара има хубаво момиче.)

И това също е ОК. Просто не можем да забравим нашето there (и да добавим запетая).

There is също се съкращава, този път до there’s:

 • There’s a handsome boy at the table.

(Има едно красиво момче при масата.)

И така, какви са разликите между there is & it is?

Сравнете тези двойки изречения:

 • It is warm!

(Топло е!)

 • There is a warm weather outside!

(Навън е топло време!)

или

 • There is a car.

(Там има кола.)

 • It is a nice car.

(Това е готина кола.)

или

 • It is a big problem.

(Това е голям проблем)

 • There is a big problem.

(Там има – „имаме“ – голям проблем.)

или

 • There is an old saying.

(Има такава стара поговорка.)

 • It is an old saying.

(Това е стара поговорка.)

Усещаш ли разликата?

Ако не – можем да запишем някои „правила.

Superlatives, английски прилагателни в най-висока степен
„Обичам суперлативи/прилагателни в най-висока степен. Те са просто най-добрите!“ Вижте също:Суперлативи: Английски прилагателни в най-висока степен.

Кога да го използвате it is – it’s?

It is ние използваме за часове и време:

 • It’s half past seven.

(Сега е седем и половина.)

 • It’s her birthday!

(Това е [dziś] рожденият й ден.)

It is ние използваме, когато говорим за времето навън:

 • It’s raining again.

(Отново вали.)

 • It’s a lovely day, today!

(Днес е прекрасен ден!)

И в различни клиширани фрази, например:

 • It’s nice to meet you.

(Приятно ми е.)

 • It’s great!

(Това е страхотно!)

Особено във фразата „It takes“ (отнема)

 • It takes two minutes to do it.

(Отнема две минути, за да направиш това.)

Вижте също: Готвене в 20 смешни меми, за да научите... Английски.
Вижте също: Готвене в 20 смешни мемета, за да научите… Английски.

Кога да се използва there is – there’s?

There is използваме, когато посочваме нещо в пространството, т.е. там, където е:

 • There’s a beautiful house down the street.

(По-нататък на тази улица има красива къща.)

 • There is some cake left in the fridge.

(Все още има останало малко торта в хладилника.)

There is използваме с количества, числа, номера и цифри:

 • There is still a lot of milk left.

(Все още имаме много мляко. – Не забравяйте, че млякото е небройно съществително)

Когато говорим за много неща, вместо there is ще кажем there are:

 • There are five people in our team.

(В нашия екип има петима души.)

There is използваме във връзка със събития, какво е нещо (или не е):

 • There is no smoke without a fire.

(Няма дим без огън)

 • There’s no point in trying to convince him.

(Няма смисъл да се опитваме да го убедим.)

 • There’s a party tomorrow, are you coming?

(Утре има парти, идваш ли?

 • There’s nothing wrong with this picture.

(Няма нищо лошо в тази снимка – всичко е наред.)

[Разбира се, на меметата и в разговорния английски не винаги се говори много хубаво и правилно, например, в долния мем there is е пропуснато.]

there is it is, there's it's, isn't, its, look twice
„Повярвай ми, няма нищо лошо в тази снимка (всичко е наред). Погледни два пъти (погледни отново).“ Вижте също: Как изглеждат нещата с look, look at & look like?

There is – It is в различни конфигурации

 1. There is & It is ще бъдат спрягани в различни граматически времена според спрежението на глагола to be (съм).
 2. Те също ще се появят в единствено и множествено число;
 3. и при откази;
 4. и във въпросите.

1. There is – It is в различни граматически времена

There & It се срещат в различни граматически времена. Контекстът, в който ги използваме, не се променя, просто трябва да променим спомагателния глагол to be (is/was/were/been).

Например в миналите времена past continuous или past simple:

 • It was raining yesterday.

(Валя вчера.)

 • It was such a lovely evening.

(Каква прекрасна вечер беше.)

И:

 • There was a car accident last week.

(Имаше катастрофа миналата седмица.)

Малко вероятно е there да се появи във времената continuous(тези с -ing).

There is & It is в бъдещето:

 • It will be a great trip!

(Ще бъде страхотно пътуване!)

 • There will be a full Moon tomorrow.

(Утре ще има пълнолуние.)

There is & It isвъв времената от типа perfect:

 • It has been pleasure to meet you!

(Беше ми много приятно да се запознаем!)

 • There has been a misunderstanding!

(Стана недоразумение!)

Как ефективно да се обезкуражите от изучаването на английски език? xD
Вижте също: 10 начина как ефективно да се обезсърчиш в ученето на английски? xD

2. There is – It is в множествено число и единствено число

 • There is an elephant in my room.

(В стаята ми има слон.)

Както знаем, множественото число на is е are :

 • There are some nice songs on your playlist.

(Там има [masz] някои готини някои готини песни своята плейлиста.)

А миналата форма от are е was или were:

 • There was a good music on the party yesterday.

(Вчера имаше добра музика на партито. – Една музика, де факто – единствено число.)

 • There were some good songs on the party yesterday.

(Имаше някои добри песни на партито вчера. – Няколко песни, де факто – множествено число.)

3. There isn’t – It isn’t при откази

На английски обикновено създаваме откази, като добавяме думата not.

Така че:

 • It is not a good idea. (Това не е добра идея.)

Можем да съкратим до:

 • It isn’t a good idea.

Също толкова добре (както показва мемът с тримата Спайдърмена по-горе) можем да кажем:

 • It’s not a good idea.

И трите възможности са правилни. Използването на пълна форма (it is not) е най-формалното – както принципно се случва с използването на пълни форми на английски език.

There is not – there isn’t

Въпреки това при there is нещата изглеждат по следния начин:

 • There is not enough food in the fridge. (В хладилника няма достатъчно [dużo] храна.)

Това изречение означава същото като:

 • There’s not enough food in the fridge.

И също така е същото като:

 • There isn’tenough food in the fridge.
Английски от нулата до герой онлайн
Вижте също: английски от нулата до герой!

Както с is, така и с there (но с there по-често) вместо not понякога ще използваме no:

 • There’s no food in the fridge. (В хладилника няма храна.)

Каква е разговорна форма на пълното изречение:

 • There isn’t any food in the fridge. (В хладилника няма никаква храна.)

За това каква е връзката между no и any ще разбереш от статията как да отбягваме двойното отричане на английски език.

4. There is – It is във въпроси

Въпроси от there is & It is ние ще създаваме чрез инверсия, т.е. с помощта на Is there…? & Is it…?

 • Is it raining?

(Вали ли?)

 • Is there any beer left?

(Останала ли е някаква бира?)

или

 • Were there any problems?

(Имаше ли някакви проблеми?)

 • Has it been difficult?

(Трудно ли беше?)

Охх!

Тъй като вече сме обсъждали подробно there is & it is, нека да споменем накратко за две показателни местоимения,които също могат да действат като фиктивен подлог в английските изречения: this & that.

Как бързо и ефективно можете да научите английски сами?
Прочетете също: Колко бързо и ефективно можете да научите английски?

It is – This is – That is

This & that показват, едва ли не, предмет, посочен с пръст.

This е един обект в близост, а that е един обект, но далеч.

 1. This is a nice phone.. (Този телефон е хубав.)
 2. That is a nice phone. (Онзи телефон е хубав.)

Теоретично, телефон номер 1 е близо до нас, а телефон номер 2 е далеч – на практика и двете от тези изречения означават точно едно и също нещо.

Нещо повече, същото ще означава и:

 • It is a nice phone.. (Това е хубав телефон.)

Единствената разлика ще бъде с there:

 • There isa nice phone on sale. (Има хубав телефон на разпродажбата.)

Ако, от друга страна, има много неща, към които посочваме, ще кажем these (за тези няколко неща близо до нас) или those (за тези няколко неща далече):

 • These are beautiful flowers.

(Това [tutaj] са красиви цветя.)

 • Those are beautiful flowers as well.

(Онези цветя също са красиви.)

Но може би нека не се объркваме повече – за показателните местоимения винаги можете да прочетете в отделна статия, посветена изцяло на тях.

Точно както на английски, as.. as, Everything At Once, Lenka, текстове на песни, български превод, lyrics
Вижте също:“Така както“ на английски (as.. as) във Everything At Once (Lenka).

Isn’t it easy?

Не е ли просто (да се използва така нареченият „отрицателен въпрос„)?

Теорията несъмнено може да изглежда сложна, затова препоръчвам на първо място да се съсредоточите върху практиката в изучаването на английски език!

В онлайн курса по английски език Speakingo се учите чрез практика. Като дете говорите на английски език, слушате въпроси и отговаряте, а компютърът ви слуша, разбира и хвали, и ви коригира, ако е необходимо.

Не се ядосва на вас, нито трябва да се пътува до него, винаги е на ваше разположение, и в ден и в нощ, винаги като имате няколко минути, за да учите!

Това е не само приятен и удобен, но и ефективен метод за изучаване на английски език!

Както и да е, най-добре е да го опитате сами – като се регистрирате по-долу безплатно и без никакви задължения можете да опитате за една седмица дали този метод за изучаване на английски ви подхожда!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Вече разбирате ли кога да използвате there is, kiedy it is, а кога this is, that is и т.н.? Ако нещо не е ясно, задайте въпрос в коментара – ще се радвам да отговоря!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
You’re ALWAYS using present continuous! (Защото ти винаги…)

На английски обикновено използваме сегашното време present continuous, за да опишем какво се случва тук и сега. Въпреки това, ние можем да използваме тази констукция, когато някой ни досажда с глупавите си навици! Тогава ще добавяме към изреченията always, constantly, continuously.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail