Vicces idézetek angol tanuláshoz

A legjobb, ha egész mondatokat tanulunk, és a legjobb, ha a tanulás szórakoztató, és még egy kicsit provokatív is, így jobban megmarad az új anyag. Tanulj vicces idézeteket az életről, a családról, a házasságról, a barátokról, az iskoláról, a munkáról, a karrierről angolul.


/ A képen: Ébressz fel, amikor már híres vagyok/

Idézetek angol nyelvtanuláshoz

A nyelvtanulás idézetekből nagyszerű ötlet. Nem csak érdekes, és megtanít valami bölcsességget, ugyanakkor egyidejűleg asszimiláljuk a nyelvtant és a szókincset. Szinte csak előnyök!

Ezért ebben a bejegyzésben angol nyelvű idézetek közül válogathatsz:

 1. Vicces idézetek angol tanuláshoz
 2. Bölcs angol idézetek az életről.
 3. Viccek saját magunkról.
 4. Vicces angol idézetek a barátokról.
 5. Vicces idézetek az iskoláról angolul.
 6. Vicces idézetek az angol tanuláshoz a munkáról és a karrierről.
 7. Vicces angol idézetek a családi életről.
 8. Vicces idézetek angolul a házasságról.
 9. Egyéb jópofa és tréfás idézetekangol tanuláshoz.
 10. Hogyan tanuljunk angolul, hogy megértsük az összes okos, érdekes és vicces idézetet eredetiben?

1. Vicces idézetek angol tanuláshoz

 • I intend to live forever. So far, so good. Steven Wright

Örökké akarok élni. Eddig jól megy.

 • Tomorrow is often the busiest day of the week. Spanish proverb

A holnap általában a legforgalmasabb (figyelj a melléknévragozásrabusy → busier → the busiest nap a héten. Spanyol közmondás.

 • The best way to teach your kids about taxes is by eating 30 percent of their ice cream. Bill Murray

A legjobb módja annak, hogy elmagyarézd a gyerekeknek az adó fogalmát, hogy megeszed a fagyijuk 30%-át.

 • Go to Heaven for the climate, Hell for the company. Mark Twain

Menj a mennybe az éghajlatért, a pokolba a társaságért.

 • If a book about failures doesn’t sell, is it a success? Jerry Seinfeld

Ha egy könyvet a kudarcokról nem adnak el, akkor vajon ez sikernek számít?

 • Knowledge is like underwear. It is useful to have it, but not necessary to show it off. Bill Murray

A tudás olyan, mint az alsónemű. Jó, ha megvan, nem feltétlenül kell megmutatni.

 • A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. Winston S. Churchill

A hazugság bejárja a fél világot, mielőtt az igazságnak esélye lesz nadrágba bújni/bugyit venni.

 • Accept who you are. Unless you’re a serial killer. Ellen DeGeneres

Fogadd el, hogy ki vagy. Hacsak nem vagy sorozatgyilkos.

 • It’s okay if you don’t like me. Not everyone has good taste.

Nem baj, ha nem kedvelsz engem. Nem mindenkinek van jó ízlése.

 • If this is coffee, please bring me some tea; but if this is tea, please bring me some coffee. Abraham Lincoln

Ha ez kávé, kérlek, hozz nekem teát, és ha ez tea, akkor kérlek, hozz nekem kávét inkább.

 • I like long walks, especially when they are taken by people who annoy me. Fred Allen

Szeretem a hosszú sétákat, különösen, ha olyan emberek választják őket, akik idegesítenek.

[Az eredetiben ez szenvedő alakban van present simple passive.]

 • The difference between stupidity and genius is that genius has its limits. Albert Einstein

A különbség a butaság és a zsenialitás között az, hogy a zseninek megvannak a maga korlátai.

 • Don’t be so humble – you are not that great. Golda Meir

Ne légy ilyen szerény – nem vagy olyan nagyszerű.

Olvasd el ezt is: Van értelme egész mondatokat tanulni angolul?
Olvasd el ezt is: Van értelme egész mondatokat tanulni angolul?

2. Vicces idézetek az életről angolul

 • Life is short. Smile while you still have teeth. Anonymous.

Az élet rövid. Mosolyogj, amíg még fogaid vannak. névtelen.

 • Never miss a good chance to shut up. Will Rogers

Soha ne pazarold el az esélyt, hogy befogd a szád (hagyja abba a csevegést).

 • Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. Elbert Hubbard

Ne vedd túl komolyan az életet. Úgysem éled túl.

 • All generalizations are false, including this one. Mark Twain

Minden általánosítás hamis, beleértve ezt is.

 • A pessimist is a man who thinks everybody is as nasty as himself, and hates them for it. George Bernard Shaw

A pesszimista az az ember, aki azt hiszi, mindenki olyan gonosz, mint ő, és gyűlöli őket ezért.

 • If we’re not meant to have midnight snacks, why is there a light in the fridge.

Ha nem kellene nassolnunk az éjszaka közepén, akkor minek van lámpa a hűtőben.

 • Everything happens for a reason. But sometimes the reason is that you’re stupid and you make bad decisions.

Semmi sem történik ok nélkül. De néha az az ok, hogy hülye vagy, és rossz döntéseket hozol.

 • My life feels like a test I didn’t study for.

Az életem olyan, mint egy teszt, amire nem tanultam.

bölcs idézetek az életről angolul
Lásd még: 34 bölcs idézet az életről angolul

 

3. Viccek angolul magunkról

 • I’m not shy, I’m holding back my awesomeness so I don’t intimidate you.

Nem vagyok szégyenlős. Visszatartom a nagyszerűségemet, hogy ne félemlíthesselek meg.

 • If you are lonely, dim all lights and put on a horror movie. After a while it won’t feel like you are alone anymore.

Ha magányosnak érzed magad, kapcsold le a villanyt, és tegyél be valami horror filmet. Mindjárt úgy fogod érezni, hogy nem vagy egyedül.

[Lásd még: Hogyan segíthetnek a zombik az angol szenvedő szerkezet tanulásában?]

 • My bed is a magical place where I suddenly remember everything I forgot to do. Unknown

Az ágyam egy varázslatos hely, ahol hirtelen eszembe jut minden, amit elfelejtettem megcsinálni. (Szerző) ismeretlen

 • I went to a meeting for premature ejaculators. I left early. Benny János

Elmentem egy találkozóra, amit korai magömlésben szenvedőknek szerveztek. Elég korán elmentem/a vége előtt elmentem.

 • Sometimes I want to go back in time and punch myself in the face.

Néha vissza akarom fordítani az időt, és arcon ütni magam.

 • I am not lazy. I am on energy saving mode.

Nem vagyok lusta. Energiatakarékos üzemmódban vagyok.

 • I just want my stomach to be as flat as my ass.

Csak azt akarom, hogy a hasam olyan lapos legyen, mint a seggem.

 • I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio. Rodney Dangerfield

Tudtam, hogy a szüleim utálnak. A fürdőjátékaim kenyérpirító és rádió voltak.

 • I found there was only one way to look thin: hang out with fat people. Rodney Dangerfield

Rájöttem, hogy van( függő beszéd) csak egy módja annak, hogy soványnak tűnjek: a kövér emberekkel kell lógni.

 • I’m writing a book. I’ve got the page numbers done. Steven Wright

Egy könyvet írok. Már megszámoztam az oldalakat.

 • I have always wanted to be somebody, but I see now I should have been more specific. Liliom Tomlin

Mindig is valaki akartam lenni, de most látom, hogy szükség lett volna kicsivel konkrétabbnak lenni (kifejezve ezt a kívánságot).

 • My fake plants died because I did not pretend to water them. Mitch Hedberg

A mesterséges (hamis) növényeim azért haltak meg, mert nem tettem úgy, mintha öntözném őket.

 • My esteem in this country has gone up substantially. It is very nice now that when people wave at me, they use all their fingers. Jimmy Carter (US president 1977 to 1981)

A tiszteletem ebben az országban óriási mértékben megnőtt. Nagyon jó, hogy most, amikor az emberek integetnek nekem, minden ujjukat használják.

Angol káromkodások, vulgarizmus, ostromlott, fuck, swear words
Lásd még: Káromkodás és vulgarizmus angolul.

4. Vicces idézetek a barátokról angol tanuláshoz

 • Love is blind; friendship tries not to notice. Otto von Bismarck

A szerelem vak; a barátság megpróbálja nem észrevenni.

 • As your best friend I’ll always pick you up when you fall, after I finish laughing.

Mint a legjobb barátod, mindig felsegítelek, ha elesnél, miután abbahagytam a nevetést.

 • Some people are like clouds. When they disappear, it’s a beautiful day.

Vannak, akik olyanok, mint a felhők. Amikor eltűnnek, szebb lesz a napod.

 • Please cancel my subscriptions to your issues.

Kérlek, töröld az előfizetésem a problémáidra.

 • I’m not arguing. I’m simply explaining why I’m right.

Nem vitatkozom. Csak elmagyarázom, miért van igazam.

 • If you’re going to do something tonight that you’ll be sorry for tomorrow morning, sleep late. Henny Youngman

Ha olyat tennél ma este, amit holnap reggel megbánnál, akkor aludj rá egyet.

 • There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate. Linda Grayson

Semmi sem jobb, mint egy barát, kivéve egy barát csokoládéval.

 • Only your real friends will tell you when your face is dirty. Sicilian Proverb

Csak az igazi barátok mondják meg, ha piszkos az arcod. Szicíliai mondás.

 • When you’re in jail, a good friend will be trying to bail you out. A best friend will be in the cell next to you saying, ‘Damn, that was fun’. Groucho Marx

Amikor börtönben vagy, egy jó barát megpróbálja letenni az óvadékot. A legjobb barát a cellában fog ülni melletted, és azt mondja: „Ej, de jó móka volt!”

barátsággal kapcsolatos idézetek
Lásd még: 43 legszebb idézet a barátságról angolul.

 

5. Vicces idézetek az iskoláról angolul

 • I spent 113 880 hours of my life for a paper and a handshake.

113.880 órát töltöttem az életemből egy papírért és kézfogásért.

 • Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Albert Einstein

Az oktatás az, ami azután marad, hogy valaki elfelejti, amit az iskolában tanult.

 • All right everyone, line up alphabetically according to your height. Casey Stengel

Oké, mindannyian betűrendben sorakozzatok fel a legalacsonyabbtól a legmagasabbig.

 • In school, you’re taught a lesson and then given a test. In life, you’re given a test that teaches you a lesson. Bodett Zoltán

Az iskolában tanulsz, aztán kapsz egy tesztet. Az életben kapsz egy tesztet, ami tanulság a számodra.

 • It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Epictetus

Lehetetlen, hogy egy személy megtanuljon valamit, amiről azt hiszi, hogy már tudja.

 • Education is a progressive discovery of our own ignorance. Will Durant

Az oktatás a saját tudatlanság állandó felfedezése.

 • School is learning things you don’t want to know, surrounded by people you wish you didn’t know, while working toward a future you don’t know will ever come. Dave Kell

Az iskola olyan dolgokat tanít, amiket nem akarsz tudni, olyan emberekkel körülvéve, akiket nem akarsz ismerni, miközben egy olyan jövőért dolgozol, amiről nem tudod, hogy valaha eljön-e.

 • The most important thing we learn at school is the fact that the most important things can’t be learned at school. Haruki Murakami

A legfontosabb dolog, amit az iskolában megtanulunk, hogy a legfontosabb dolgokat nem lehet megtanulni az iskolában.

viccek, Móricka viccek angolul
Lásd még: Móricka az iskolában [Megjegyzés: Szóviccek]

 

6. Vicces idézetek a munkáról és a karrierről angolul

 • My career plans were much more exciting when I was 5.

A karrierterveim sokkal érdekesebbek voltak öt éves koromban.

 • A boss on vacation is the most cost effective measure. Everybody in the office has a vacation at the cost of one. Thibaut

A főnök nyaralása a legjobban elköltött pénz. Az irodában mindenki nyaral egy áráért.

 • There cannot be a crisis next week. My schedule is already full. Kissinger Henrik

Egy héten belül lehet a válság. Az időbeosztásom már tele van.

 • Most people work just hard enough not to get fired and get paid just enough money not to quit. George Carlin

A legtöbb ember csak annyira keményen dolgozik, hogy ne rúgják ki, és csak annyira kap elég pénzt, hogy ne lépjen ki.

 • Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society. Mark Twain

A ruha eszi az embert. Az meztelen emberek kicsi, vagy semmi hatással nincsenek a társadalomra.

 • Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. Jules Renard

Lustaság nem más, mint egy pihenés mielőtt elfáradnál. (Figyeljük meg a kettős tagadást.)

 • The most ineffective workers are systematically moved to the place where they can do the least damage: management. Scott Adams

A legjobb alkalmazottak szisztematikusan áthelyezik oda, ahol a legkisebb kárt okozhatják: az igazgatótanácsra nézve.

 • The best way to appreciate your job is to imagine yourself without one. Oscar Wilde

A legjobb módja annak, hogy értékeld a munkát, hogy elkezdesz nélküli élni.

 • Every time you feel yourself being pulled into other people’s drama, repeat these words: Not my circus, not my monkeys. Polish Proverb

Minden alkalommal, amikor úgy érzi, mások drámája vonzanak, ismételd meg ezeket a szavakat: Nem az én problémám. Lengyel közmondás.

 • If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford

Ha megkérdezném az embereket, hogy mit akarnak, azt mondanák, hogy gyorsabb lovakat akarnak.

 • The closest a person ever comes to perfection is when he fills out a job application form. Stanley Randall

Az ember a legközelebb áll ahhoz, hogy készen álljon, amikor kitölt egy munkapályázatot.

 • I’m sorry. I don’t take orders. I barely take suggestions.

Elnézést kérek, nem teljesítek parancsokat. Alig tolerálom a javaslatokat.

negatív kérdések, angol, kérdések
„Miért nem dolgozol? Nem vettem észre, hogy közeledik felém.” Lásd még: Pozitívan a „negative questions”-ről!

 

7. Vicces idézetek a családi életről angolul

 • Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city. George Burns

A szerencse az, hogy van egy nagy, szerető, gondoskodó, közeli család egy másik városban.

 • If you cannot get rid of the family skeleton, you may as well make it dance. George Bernard Shaw

Ha nem tudsz megszabadulni a családi csontváztól (rejtett probléma), akkor azt is mondhatod neki, hogy táncoljon.

 • Don’t yell at your kids! Lean in real close and whisper, it’s much scarier.

Ne üvölts a gyerekeidre! Hajolj közel hozzájuk nagyon közel, és suttogj, az sokkal ijesztőbb.

 • The quickest way for a parent to get a child’s attention is to sit down and look comfortable. Lane Olinghouse

A leggyorsabb módja annak, hogy a szülő megragadja a gyermek figyelmét, hogy hátradől, és úgy néz ki, mintha kényelmes lenne neki.

 • Everyone should have kids. They are the greatest joy in the world. But they are also terrorists. You’ll realize this as soon as they are born and start using sleep deprivation to torture you. Ray Romano

Mindenkinek kellenek gyerekek. Ők jelentik a legnagyobb örömöt a világon. De ők terroristák is egyben. Megérted ezt, amint megszülettek, és elkezdenek kínozni azzal, hogy megfosztanak az alvástól.

 • I don’t know what’s more exhausting about parenting: the getting up early, or the acting like you know what you’re doing. Jim Gaffigan

Nem tudom, mi a leginkább kimerítő a gyermeknevelésben: felkelni reggel, vagy úgy viselkedni, mintha tudnád, mi történik.

 • It just occurred to me that the majority of my diet is made up of the foods that my kid didn’t finish. Carrie Underwood

Most jöttem rá, hogy a legtöbb étrendem legnagyobb részét olyan étel teszi ki, amit a gyermekem nem evett meg.

 • When your children are teenagers, it’s important to have a dog so that someone in the house is happy to see you. Nóra Ephron

Amikor a gyerekek tizenévesek, fontos, hogy legyen egy kutyaotthon, hogy valaki örüljön, ha rádnéz.

 • Obviously, if I was serious about having a relationship with someone long-term, the last people I would introduce him to would be my family. Chelsea Handler

Persze, ha komolyan gondolkodtam volna egy hosszú távú kapcsolatot valakivel, a családom lenne az utolsó, akiknek bemutatnám a párom.

 • My nickname is ‘Mom’, but my full name is ‘Mom Mom Mom Mom Mom Mom’.

A becenevem „anya”,de a teljes nevem „anya anya, anya anya anyaaa”

 • Toddler: Emotionally unstable pint-sized dictator with the uncanny ability to know exactly how far to push you towards utter insanity before reverting to a loveable creature.

Togyogó: Egy érzelmileg instabil kis diktátor, aki elképesztő képességgel rendelkezik, hogy tudja, milyen messzire taszít az őrület felé, mielőtt egy szeretett teremtménnyé változna.

 • I never know what to say when people ask me what my hobbies are. I mean, I’m a mom.

Sosem tudom, mit mondjak, ha az emberek megkérdezik, milyen hobbim van. Tudod, anya vagyok.

mémek a gyereknevelésről, gyerekekről és szülőkről angolul
„Szia Janice, taa, visszahívhatnál 11 év múlva?” Lásd még:Mémek a gyermeknevelésről és szülőkről angolul.

8. Vicces idézetek angol tanuláshoz a házasságról

 • A man in love is incomplete until he is married. Then he’s finished. Gábor Zsazsa

Egy szerelmes férfi nem teljes, amíg meg nem nősül. Aztán meg már kikészül.

 • My wife and I were happy for twenty years. Then we met. Rodney Dangerfield

A feleségem és én húsz evig boldogok voltunk. Aztán találkoztunk.

 • What a kid I got, I told him about the birds and the bees and he told me about the butcher and my wife. Rodney Dangerfield

Micsoda gyerekem van! Meséltem neki a madarakról és a méhekről, ő meg mesélt nekem a hentesről és a feleségemről.

 • I haven’t spoken to my wife in years. I didn’t want to interrupt her. Rodney Dangerfield

Évek óta nem beszéltem a feleségemmel. Nem akartam félbeszakítani.

 • A two-year old is kind of like a blender, but you don’t have any top for it. Jerry Seinfeld

Egy kétéves olyan, mint egy turmixgép, amin nincs fedő.

 • Marriage…it’s not a word, it’s a sentence. Rodney Dangerfield

A házasság… ez nem egy szó, ez egy ítélet (a második jelentése a a„sentence” szónak az … ítélet)

 • Women marry men hoping they will change. Men marry women hoping they will not. So each is inevitably disappointed. Albert Einstein

A nők abban a reményben házasodnak össze, hogy a férfiak majd megváltoznak. A férfiak abban a reményben, hogy a nők nem változnak. Tehát egyikük sem kerülik el a csalódást.

 • A man falls in love through his eyes, a woman through her ears. Woodrow Wyatt

Egy férfi abba szeret bele, amit lát, a nők abba, amit hallanak.

 • My brother is gay and my parents don’t care, as long as he marries a doctor. Elayne Boosler

A bátyám meleg, és a szüleimet nem érdekli azzal a feltétellel, ha orvoshoz megy hozzá.

 • Marry a man your own age; as your beauty fades, so will his eyesight. Phyllis Diller

Menj hozzá vaakihez a saját korosztályodból: amikor a szépséged elhalványul, az ő látása is.

 • Marriage is the triumph of imagination over intelligence. Second marriage is the triumph of hope over experience. Oscar Wilde

A házasság a képzelet győzelme az intelligencia felett. A második házasság a remény győzelme a tapasztalat felett.

a szex segít angolt tanulni
Lásd még: Hogyan segít a szex az angol nyelvben a tudomány szerint?

 

9. Egyéb jópofa és tréfás idézetek angol tanuláshoz

 • Procrastinate now, don’t put it off. Ellen DeGeneres

Halaszd el most, ne halasszd el későbbre.

 • People always ask me, ‘Were you funny as a child?’ Well, no, I was an accountant. Ellen DeGeneres

Az emberek mindig azt kérdezik tőlem: „Vicces gyerek voltál?” Nos, nem, könyvelő voltam.

 • Weather forecast for tonight: dark. George Carlin

Időjárás előrejelzés ma estére: sötét lesz.

 • Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac? George Carlin

Észrevetted, hogy bárki, aki lassabban vezet, mint te, egy idióta, és bárki, aki gyorsabban vezet, egy őrült?

 • Those who dance are considered insane by those who cannot hear the music. George Carlin

Azok, akik táncolnak, őrülteknek számítanak azok számára, akik nem hallják a zenét.

 • I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book. Groucho Marx

Szerintem a televízió nagyon oktató. Minden alkalommal, amikor valaki bekapcsolja, átmegyek a másik szobába, és elolvasok egy könyvet.

 • If you’re not having fun, you’re doing something wrong. Groucho Marx

Ha nem szórakozol, valami rosszat csinálsz.

 • Learn from the mistakes of others. You can never live long enough to make them all yourself. Groucho Marx

Tanulj mások hibáiból. Nem élhetsz elég sokáig ahhoz, hogy mindent magad kövess el.

 • It’s amazing that the amount of news that happens in the world every day always just exactly fits the newspaper. Jerry Seinfeld

Elképesztő, hogy a világban zajló hírek mennyisége mindig pontosan megegyezik az újság méretével.

 • What is a date, really, but a job interview that lasts all night? The only difference is that in not many job interviews is there a chance you’ll wind up naked. Jerry Seinfeld

Mi az a randi, ha nem egész éjszakás beszélgetés a munkáról? Az egyetlen különbség az, hogy elég kevés állásinterjúról jössz ki meztelenül.

 • Sometimes I wish I had a terrible childhood, so that at least I’d have an excuse. Jimmy Fallon

Néha jó lenne, ha nehéz gyerekkorom lett volna, akkor legalább lenne kifogásom.

 • Honestly, I just want to keep people awake. Or at least give you one joke to go to bed with. Jimmy Fallon

Őszintén szólva, azt akarom csak, hogy az emberek tudatosak legyenek. Vagy legalább adjanak neked egy darabot belőlük, amellyel ágyba bújhatsz.

online angol nyelvi kurzus a Speakingo-n és macska

 

10. Hogyan tanuljunk angolul, hogy megértsük az összes okos, érdekes vagy vicces idézetet eredetiben?

Kiderül, hogy az angol sikeres tanulása egyáltalán nem a nyelvtan tanulásáról vagy a szavak magolásáról szól. Ahhoz, hogy valóban angolul beszéljünk – és megértsük, mit mondanak nekünk az emberek – a legjobb, ha egész kifejezéseket és mondatokat tanulunk. Természetesen mindig szórakoztató olvasni a nyelvtanról, vagy írni egy szót a hűtőszekrényre – de ha angolul szeretnél beszélni … el kell kezdened angolul beszélni!

E filozófia szerint hoztuk létre a Speakingo online angol nyelvtanfolyamát. Egész és helyes mondatokat ismételsz rajta a telfonod, számítógéped segitségével, a program peidg megért, megdicsér, vagy kis is javít. Ily módon a nyelvi akadály eltűnik,és gyorsan és kellemesen, mint a beszédet éppen tanuló gyermek, megtanulod a nyelvtan és a szókincs egészét. Nincs stressz, nincs ingázás, amikor csak akarod, és mennyi ideig csak akarsz tanulni!

Különben is, a legjobb, ha saját magad próbálod ki! Az első hét ingyenes és kötelezettségmentes!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


És melyek a kedvenc vicces idézeted?

Oszd meg a megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
100 самых важных английских слов
100 legfontosabb angol szó

Természetesen, a legfontosabb angol szavak az I love you. De ezeket már biztosan ismered. Szóval ismerkedj meg a 100 legfontosabb angol, beszédrészekre lebontott szóval.

Tovább »
Jak czytać wymawiać TH po angielsku
Hogyan olvasható a TH angolul?

Kíváncsi vagy, hogyan kell angolul olvasni a TH-t? A th kiejtése nem olyan egyszerű, mivel itt két lehetőségünk van: a hangzó és a hangtalan th (voiced and voiceless th).

Tovább »
Vicces Tinder profil leírások angolul

A Tinder sok különböző érzelmet kelthet bennünk, különösen ha a saját leírásunkat kellene megírnunk angolul. 40 vicces Tinder leírás fiúktól és lányoktól angolul, valamint néhány tipp a sajátod megírásához.

Tovább »
Mik azok az angol módbeli segédigék?

A módbeli segédigék angolul lehetnek – can, could, should, must, have to, will, would, ought to és így tovább – úgy tűnik, hogy egy igazi kihívás lehet az az angol tanulóknak. Valójában csak néhány van belőlük, és a hozzájuk kapcsolódó nyelvtan pedig nem bonyolult. Vagy legalábbis annyira …

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt