← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Dowcipy po angielsku o Jasiu w szkole

Jak błysnąć humorem na lekcji języka angielskiego? Rozluźnić atmosferę na spotkaniu towarzyskim za granicą? Z odsieczą przyjść nam mogą popularne żarty o Jasiu, czyli niewinne dowcipy po angielsku o szkole.


Poniżej kilka dowcipów po angielsku, które w miarę bezpiecznie opowiedzieć można w większości kontekstów. Znajdziecie tu kilkanaście dowcipów po angielsku o szkole w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem.

Spróbujcie czytać sam angielski tekst, a do tłumaczenia odwoływać się tylko wtedy, gdy coś będzie niejasne.

W tym wpisie nasze dowcipy po angielsku o szkole krążyć będą wokół motywu edukacji raczej wczesnoszkolnej i legendarnego Jasia, czyli po angielsku Johnny’ego.

Dowcipy o Jasiu po angielsku – Dlaczego się spóźniłeś Jasiu?

 • Teacher: “Why are you late, Johnny?”

(Nauczyciel: „Dlaczego się spóźniłeś Jasiu?”)

 • Johnny: “Because of a sign down the road.”

(Jasiu: „Przez znak na drodze”)

 • Teacher: “What does a sign have to do with you being late?”

(Nauczyciel: „Co ma znak wspólnego z byciem spóźnionym?”)

 • Johnny: “The sign said, ‘School Ahead, Go Slow!’”

(Jasiu: „Znak mówił „Przed Tobą Szkoła, zwolnij”)

Dowcipy po angielsku o szkole – Lekcja geografii

 • The teacher of the earth science class was lecturing on map reading.

(Nauczyciel nauki o ziemi wykłada na temat czytania map.)

 • After explaining about latitude, longitude, degrees and minutes the teacher asked:

(Po wyjaśnieniu szerokości geograficznej, długości geograficznej, stopni i minut, nauczyciel zapytał:)

 • “Suppose I asked you to meet me for lunch at 23 degrees, 4 minutes north latitude and 45 degrees, 15 minutes east longitude…?”

(Przypuśćmy, że proszę was byśmy spotkali się na lunch na 23 stopniach, 4 minutach szerokości północnej i piętnastu minutach długości wschodniej…? – gdybamy tu o teraźniejszości, stąd drugi tryb warunkowy)

 • After a confused silence, a voice volunteered, “I guess you’d be eating alone.”

(Po pełnej pomieszania ciszy, zgłosił się głos, „Zgaduję, że zjadłby go Pan sam”)

dowcipy po angielsku o szkole

Dowcipy po angielsku o szkole – Lekcja fizyki

 • Physics Teacher: “Isaac Newton was sitting under a tree when an apple fell on his head and he discovered gravity. Isn’t that wonderful?”

(Nauczyciel fizyki: „Izaak Newton siedział pod drzewem, gdy jabłko spadło mu na głowę i odkrył grawitację. Czyż to nie wspaniałe?”)

 • Johnny: “Yes sir, if he had been sitting in class looking at books like us, he wouldn’t have discovered anything.”

(Jasiu: “Tak proszę pana, gdyby siedział w klasie i patrzył w książki jak my, to niczego by nie odkrył.”)

Zwróć uwagę jak ładnie skonstruowana jest odpowiedź ucznia. Jako, że spekulujemy o przeszłości a nie o teraźniejszości, zastosował poprawnie trzeci a nie drugi tryb warunkowy! Tak więc to patrzenie w książki chyba aż  tak bardzo na złe mu tak nie wyszło! 😉

matura ustna z jezyka angielskiego

1. W której bitwie zmarł Napoleon. Jego ostatniej. 2. Gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległości/ Na dole kartki. 3. Rzeka Ravi płynie w jakim stanie? W stanie ciekłym. 4. Jaka jest główna przyczyna rozwodów. Małżeństwo. (F – Fail, czyli egzamin oblany…) Patrz również: Zwroty na maturę ustną z angielskiego.

Dowcipy po angielsku o szkole – Łobuz i córka dyrektora

 • “Isn’t the principal a dummy!” – a boy told a girl.

(„Ależ z tego dyrektora szkoły głupol!” – chłopiec powiedział do dziewczynki)

 • “Well, do you know who I am?” – asked the girl.

(„Hmm, czy wiesz kim ja jestem?” – zapytała dziewczynka)

 • “No.” – replied the boy.

(„Nie” – odparł chłopiec)

 • “I’m the principal’s daughter.” – said the girl.

(„Jestem córką dyrektora szkoły” – powiedziała dziewczynka)

 • “And do you know who I am?” – asked the boy.

(„A czy ty wiesz kim ja jestem?” – zapytał chłopiec)

 • “No.” – she replied.

(„Nie” – odpowiedziała)

 • “Thank goodness!” – said the boy with a sign of relief.

(„Dzięki Bogu!” – powiedział chłopiec z wyraźną ulgą)

Dowcipy po angielsku o Jasiu – Ziemia jest płaska!

 • Teacher asked Johhny: “How can you prove the earth is round?”

(Nauczyciel zapytał Jasia: „Jak możesz udowodnić, że Ziemia jest okrągła?”)

 • Johnny replied: “I can’t. Besides, I never said it was!”

(Jaś odpowiedział: „Nie mogę. A poza tym nigdy nie mówiłem, że jest!”)

Tu zwróć uwagę, na zastosowanie mowy zależnej (reported speech) w odpowiedzi Jasia (I never said it was). Po polsku mamy czas teraźniejszy („ziemia jest płaska”), w języku angielskim stosujemy się do zasady „jednego czasu w tył”.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 1

 • Teacher: “Here is a math problem. If your dad earned $300 dollars a week and he gave your mother half, what should he have?”

(Nauczyciel: „Zadanie z matematyki. Jeśli Twój tata zarabiałby 300 dolarów na tydzień, i dałby Twojej mamie połowę, to co powinien mieć?”)

 • Student: “A heart attack.”

(Uczeń: „Zawał serca”)

Tu nie do końca da się ładnie przetłumaczyć, ponieważ w języku angielskim w obu przypadkach używamy słowa have (mieć): have money (mieć pieniądze) oraz have a heart attack (dostać ataku serca). Za to w tym jak i w kolejnym matematycznym żarcie po angielsku, znowu doskonale ćwiczyć możemy drugi tryb warunkowy, czyli gdybanie o teraźniejszości.

dowcipy kwały żaty po angielsku medyczne Jasiu

Piszę czytelnie. Pacjenci nie wierzą, że naprawdę jestem lekarze.. Patrz również: Słownictwo medyczne po angielsku z filmu Angielski Pacjent.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 2

 • Teacher: “If you had one dollar and you asked your father for another, how many dollars would you have?”

(Nauczyciel: „Gdybyś miał jednego dolara i poprosił ojca o kolejnego, to ile dolarów byś miał?”)

 • Johnny: “One dollar.”

(Jasiu: „Jednego dolara.”)

 • Teacher: “You don’t know your arithmetic.”

(Nauczyciel: „Ty nie znasz arytmetyki”.)

 • Johnny: “You don’t know my father.”

(Jasiu: „To pan nie zna mojego ojca”.)

Zwróć uwagę, że chociaż po angielsku mówimy per „ty” (you), to jest to odpowiednik polskiego „pan”, „pani” w tym kontekście. A o zaimkach osobowych (on, ona, ono etc.) w tekście poniżej.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 3

 • Teacher: “John, why are you doing your math multiplication on the floor?”

(Nauczyciel: „Jasiu, dlaczego robisz mnożenie na podłodze?”)

 • John: “You told me to do it without using tables.”

(Jaś: „Powiedział Pan, żeby robić bez tabliczek”)

Tu znowu nieprzetłumaczalna gra słów: table to „stół”, ale również „tabelka”. Stąd też maths tables, albo multiplication tables to nasza „tabliczka mnożenia”. Ha, ha, ha 😉

Dowcipy o Jasiu po angielsku – Wypracowanie na temat psa

 • Teacher: “This essay on your dog is, word for word, the same as your brother’s.”

(Nauczyciel: To wypracowanie na temat twojego psa jest słowo w słowo takie same jak twojego brata”)

 • Johnny: „Yes, sir, it is the same dog.”

(Jasiu: „Tak proszę pana, to ten sam pies.”)

Dowcipy po angielsku o Jasiu – Pisanie po ciemku

 • Johnny: “Dad, can you write in the dark?”

(Jasiu: „Tato, czy potrafisz pisać po ciemku?”)

 • Dad: “I think so. What do you want me to write?”

(Tata: „Myślę, że tak. Co chcesz żebym napisał?”)

 • Johnny: “Your name on my report card.”

(Jasiu: „Swoje imię na moim raporcie szkolnym”)

Dowcipy po angielsku o szkole – Nieobecność

 • Mother: “Why did you get such a low mark on that test?”

(Matka: „Dlaczego dostałeś tak niską ocenę z tego testu”)

 • Johnny: “Because of absence.”

(Jasiu: „Z powodu nieobecności”)

 • Mother: “You mean you were absent on the day of the test?”

(Matka: „To znaczy, byłeś nieobecny w dniu testu?”)

 • Johnny: “No, but the kid who sits next to me was.”

(Jasiu: „Nie, ale dzieciak, który zwykle siedzi koło mnie”)

Dowcipy po angielsku o szkole – Millenialsi

 • Teacher: “Johnny, name one important thing we have today that we didn’t have ten years ago.”

(Nauczyciel: „Jasiu, wymień jedną ważną rzecz, którą dziś mamy, a nie mieliśmy jej dziesięć lat temu”.

 • Johnny: “Me.”

(Jasiu: „Ja”)

Dowcipy po angielsku o szkole – Niesłuszna kara?

 • A little girl came home from school and said to her mother:

(Dziewczynka wróciła do domu ze szkoły i powiedziała swojej matce)

 • “Mommy, today in school I was punished for something that I didn’t do.”

(„Mamusiu, dziś w szkole zostałam ukarana za coś, czego nie zrobiłam”)

 • The mother exclaimed, “But that’s terrible! I’m going to have a talk with your teacher about this … by the way, what was it that you didn’t do?

(Matka wykrzyknęła: „To straszne! Już ja sobie o tym porozmawiam z Twoją nauczycielką… a swoją drogą, to czego nie zrobiłaś?”)

 • The little girl replied, “My homework.”

(Dziewczynka odparła: „Mojego zadania domowego”)

A jak tam Twoje „zadanie domowe”?

Czy udało Ci się zrozumieć wszystkie te dowcipy po angielsku o szkole bez tłumaczenia na język polski?

Czy masz pewność siebie w mówieniu po angielsku?

Jeśli chcesz poprawić swój angielski, szczególnie umiejętność mówienia, zapraszam na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Dzięki niemu, wkrótce sypać będziesz dowcipami po angielsku jak zawodowy komik!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Wypróbuj przez tydzień za darmo!


Dowcipy po angielsku o szkole zapożyczyłem

ze strony edukacyjnej Academic Tips

A jakie są Wasze ulubione dowcipy po angielsku o szkole? Napiszcie swoje ulubione dowcipy o Jasiu po angielsku w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,79 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)