kawały, dowcipy, żarty o Jasiu po angielsku w szkole, dziecko

Dowcipy po angielsku o Jasiu w szkole

Jak błysnąć humorem na lekcji języka angielskiego? Rozluźnić atmosferę na spotkaniu towarzyskim za granicą? Z odsieczą przyjść nam mogą popularne żarty o Jasiu, czyli niewinne dowcipy po angielsku o szkole.


„Bezpieczne” dowcipy po angielsku

Poniżej kilka dowcipów po angielsku, które w miarę bezpiecznie opowiedzieć można w większości kontekstów. Znajdziecie tu kilkanaście dowcipów po angielsku o szkole w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem.

Spróbujcie czytać sam angielski tekst, a do tłumaczenia odwoływać się tylko wtedy, gdy coś będzie niejasne.

W tym wpisie nasze dowcipy po angielsku o szkole krążyć będą wokół motywu edukacji raczej wczesnoszkolnej i legendarnego Jasia, czyli po angielsku Johnny’ego.

Śmieszne dowcipy po angielsku
Czytaj również: 12 żartów po angielsku na każdą okazję

Dowcipy o Jasiu po angielsku – Dlaczego się spóźniłeś Jasiu?

 • Teacher: “Why are you late, Johnny?”

(Nauczyciel: „Dlaczego się spóźniłeś Jasiu?”)

 • Johnny: “Because of a sign down the road.”

(Jasiu: „Przez znak na drodze”.)

 • Teacher: “What does a sign have to do with you being late?”

(Nauczyciel: „Co ma znak wspólnego z byciem spóźnionym?”)

 • Johnny: “The sign said, ‘School Ahead, Go Slow!’”

(Jasiu: „Znak mówił „Przed Tobą Szkoła, zwolnij”.)

16 anty-żartów angielskiego anti-humoru.
„Dlaczego kurczak przeszedł w poprzek ulicy? Ponieważ chciał się dostać na drugą stronę!” Patrz również: 16 anty-żartów angielskiego anti-humoru.

Dowcipy po angielsku o szkole – Lekcja geografii

 • The teacher of the earth science class was lecturing on map reading.

(Nauczyciel nauki o ziemi wykłada na temat czytania map.)

 • After explaining about latitude, longitude, degrees and minutes the teacher asked:

(Po wyjaśnieniu szerokości geograficznej, długości geograficznej, stopni i minut, nauczyciel zapytał:)

 • “Suppose I asked you to meet me for lunch at 23 degrees, 4 minutes north latitude and 45 degrees, 15 minutes east longitude…?”

(Przypuśćmy, że proszę was byśmy spotkali się na lunch na 23 stopniach, 4 minutach szerokości północnej i piętnastu minutach długości wschodniej…? – gdybamy tu o teraźniejszości, stąd drugi tryb warunkowy)

 • After a confused silence, a voice volunteered, “I guess you’d be eating alone.”

(Po pełnej pomieszania ciszy, zgłosił się głos, „Zgaduję, że zjadłby go Pan sam”.)

dowcipy po angielsku o szkole

Dowcipy po angielsku o szkole – Lekcja fizyki

 • Physics Teacher: “Isaac Newton was sitting under a tree when an apple fell on his head and he discovered gravity. Isn’t that wonderful?”

(Nauczyciel fizyki: „Izaak Newton siedział pod drzewem, gdy jabłko spadło mu na głowę i odkrył grawitację. Czyż to nie wspaniałe?”)

 • Johnny: “Yes sir, if he had been sitting in class looking at books like us, he wouldn’t have discovered anything.”

(Jasiu: “Tak proszę pana, gdyby siedział w klasie i patrzył w książki jak my, to niczego by nie odkrył.”)

Zwróć uwagę jak ładnie skonstruowana jest odpowiedź ucznia. Jako, że spekulujemy o przeszłości a nie o teraźniejszości, zastosował poprawnie trzeci a nie drugi tryb warunkowy! Tak więc to patrzenie w książki chyba aż  tak bardzo na złe mu tak nie wyszło! 😉

matura ustna z jezyka angielskiego
1. W której bitwie zmarł Napoleon. Jego ostatniej. 2. Gdzie została podpisana Deklaracja Niepodległości/ Na dole kartki. 3. Rzeka Ravi płynie w jakim stanie? W stanie ciekłym. 4. Jaka jest główna przyczyna rozwodów. Małżeństwo. (F – Fail, czyli egzamin oblany…) Patrz również: Zwroty na maturę ustną z angielskiego.

Dowcipy po angielsku o szkole – Łobuz i córka dyrektora

 • “Isn’t the principal a dummy!” – a boy told a girl.

(„Ależ z tego dyrektora szkoły głupol!” – chłopiec powiedział do dziewczynki.)

 • “Well, do you know who I am?” – asked the girl.

(„Hmm, czy wiesz kim ja jestem?” – zapytała dziewczynka.)

 • “No.” – replied the boy.

(„Nie” – odparł chłopiec.)

 • “I’m the principal’s daughter.” – said the girl.

(„Jestem córką dyrektora szkoły” – powiedziała dziewczynka.)

 • “And do you know who I am?” – asked the boy.

(„A czy ty wiesz kim ja jestem?” – zapytał chłopiec.)

 • “No.” – she replied.

(„Nie” – odpowiedziała.)

 • “Thank goodness!” – said the boy with a sign of relief.

(„Dzięki Bogu!” – powiedział chłopiec z wyraźną ulgą.)

Płaczące dzieci w śmiesznych memach po angielsku
„On chce pojechać autobusem. Tym w telewizorze” Patrz również: Płaczące dzieci w 22 śmiesznych memach po angielsku.

Dowcipy po angielsku o Jasiu – Ziemia jest płaska!

 • Teacher asked Johhny: “How can you prove the earth is round?”

(Nauczyciel zapytał Jasia: „Jak możesz udowodnić, że Ziemia jest okrągła?”)

 • Johnny replied: “I can’t. Besides, I never said it was!”

(Jaś odpowiedział: „Nie mogę. A poza tym nigdy nie mówiłem, że jest!”)

Tu zwróć uwagę, na zastosowanie mowy zależnej (reported speech) w odpowiedzi Jasia (I never said it was). Po polsku mamy czas teraźniejszy („ziemia jest płaska”), w języku angielskim stosujemy się do zasady „jednego czasu w tył”.

mowa zależna w języku angielskim
Czytaj również: Plotkowanie a mowa zależna w języku angielskim.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 1

 • Teacher: “Here is a math problem. If your dad earned $300 dollars a week and he gave your mother half, what should he have?”

(Nauczyciel: „Zadanie z matematyki. Jeśli Twój tata zarabiałby 300 dolarów na tydzień, i dałby Twojej mamie połowę, to co powinien mieć?”)

 • Student: “A heart attack.”

(Uczeń: „Zawał serca”)

Tu nie do końca da się ładnie przetłumaczyć, ponieważ w języku angielskim w obu przypadkach używamy słowa have (mieć): have money (mieć pieniądze) oraz have a heart attack (dostać ataku serca). Za to w tym jak i w kolejnym matematycznym żarcie po angielsku, znowu doskonale ćwiczyć możemy drugi tryb warunkowy, czyli gdybanie o teraźniejszości.

dowcipy kwały żaty po angielsku medyczne Jasiu
Piszę czytelnie. Pacjenci nie wierzą, że naprawdę jestem lekarze.. Patrz również: Słownictwo medyczne po angielsku z filmu Angielski Pacjent.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 2

 • Teacher: “If you had one dollar and you asked your father for another, how many dollars would you have?”

(Nauczyciel: „Gdybyś miał jednego dolara i poprosił ojca o kolejnego, to ile dolarów byś miał?”)

 • Johnny: “One dollar.”

(Jasiu: „Jednego dolara.”)

 • Teacher: “You don’t know your arithmetic.”

(Nauczyciel: „Ty nie znasz arytmetyki”.)

 • Johnny: “You don’t know my father.”

(Jasiu: „To pan nie zna mojego ojca”.)

Zwróć uwagę, że chociaż po angielsku mówimy per „ty” (you), to jest to odpowiednik polskiego „pan”, „pani” w tym kontekście. Tutaj znajdziesz więcej informacji o zaimkach osobowych (on, ona, ono etc.) a tutaj o angielskich zwrotach grzecznościowych (Mr, Mrs, Ms).

liczenie po angielsku, procenty, shapes, decimals, ułamki, fractions, currency, matematyka
Patrz również: Matematyka i liczenie po angielsku.

Dowcipy po angielsku o szkole – Zadanie z matematyki nr 3

 • Teacher: “John, why are you doing your math multiplication on the floor?”

(Nauczyciel: „Jasiu, dlaczego robisz mnożenie na podłodze?”)

 • John: “You told me to do it without using tables.”

(Jaś: „Powiedział Pan, żeby robić bez tabliczek”.)

Tu znowu nieprzetłumaczalna gra słów: table to „stół”, ale również „tabelka”. Stąd też maths tables, albo multiplication tables to nasza „tabliczka mnożenia”. Ha, ha, ha 😉

Patrz również: Karygodne przekłady na kursie języka angielskiego online Speakingo?

Dowcipy o Jasiu po angielsku – Wypracowanie na temat psa

 • Teacher: “This essay on your dog is, word for word, the same as your brother’s.”

(Nauczyciel: To wypracowanie na temat twojego psa jest słowo w słowo takie same jak twojego brata”.)

 • Johnny: „Yes, sir, it is the same dog.”

(Jasiu: „Tak proszę pana, to ten sam pies.”)

buldog angielski komendy dla psa
Czytaj również: Dlaczego buldog angielski jest angielski i jak z nim gadać?

Dowcipy po angielsku o Jasiu – Pisanie po ciemku

 • Johnny: “Dad, can you write in the dark?”

(Jasiu: „Tato, czy potrafisz pisać po ciemku?”)

 • Dad: “I think so. What do you want me to write?”

(Tata: „Myślę, że tak. Co chcesz żebym napisał?”)

 • Johnny: “Your name on my report card.”

(Jasiu: „Swoje imię na moim raporcie szkolnym”.)

kevin mccallister, kevin sam w domu, home alone
Patrz również: Czy rodzice Kevina samego w domu byli z mafii?

Dowcipy po angielsku o szkole – Nieobecność

 • Mother: “Why did you get such a low mark on that test?”

(Matka: „Dlaczego dostałeś tak niską ocenę z tego testu?”)

 • Johnny: “Because of absence.”

(Jasiu: „Z powodu nieobecności”.)

 • Mother: “You mean you were absent on the day of the test?”

(Matka: „To znaczy, byłeś nieobecny w dniu testu?”)

 • Johnny: “No, but the kid who sits next to me was.”

(Jasiu: „Nie, ale dzieciak, który zwykle siedzi koło mnie”.)

dzień w angielskiej szkole podstawowej
Czytaj również: Jak wygląda dzień w angielskiej szkole podstawowej?

Dowcipy po angielsku o szkole – Millenialsi

 • Teacher: “Johnny, name one important thing we have today that we didn’t have ten years ago.”

(Nauczyciel: „Jasiu, wymień jedną ważną rzecz, którą dziś mamy, a nie mieliśmy jej dziesięć lat temu”.

 • Johnny: “Me.”

(Jasiu: „Ja”)

11 amerykańskich zasad których nie nauczysz się w szkole, billa gatesa
Patrz również: 11 amerykańskich zasad „Billa Gatesa” których nie nauczysz się w szkole.

Dowcipy po angielsku o szkole – Niesłuszna kara?

 • A little girl came home from school and said to her mother:

(Dziewczynka wróciła do domu ze szkoły i powiedziała swojej matce.)

 • “Mommy, today in school I was punished for something that I didn’t do.”

(„Mamusiu, dziś w szkole zostałam ukarana za coś, czego nie zrobiłam”.)

 • The mother exclaimed, “But that’s terrible! I’m going to have a talk with your teacher about this … by the way, what was it that you didn’t do?

(Matka wykrzyknęła: „To straszne! Już ja sobie o tym porozmawiam z Twoją nauczycielką… a swoją drogą, to czego nie zrobiłaś?”)

 • The little girl replied, “My homework.”

(Dziewczynka odparła: „Mojego zadania domowego”.)

angielskie czasowniki ciagle
Patrz również: Angielska forma ciągła czasownika

A jak tam Twoje „zadanie domowe” z angielskiego?

Czy udało Ci się zrozumieć wszystkie te dowcipy po angielsku o szkole bez tłumaczenia na język polski?

Czy masz pewność siebie w mówieniu po angielsku?

Jeśli chcesz poprawić swój angielski, szczególnie umiejętność mówienia, zapraszam na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega na nim nie na wałkowaniu szkolnych regułek czy zakuwaniu nudnych list słówek przed sprawdzianem, ale na rozmowie pełnymi, poprawnymi zdaniami po angielsku. W ten sposób uczysz się jednego i drugiego naraz, a na dodatek podczas rozmowy nie zastanawiasz się z której regułki skorzystać, tylko po prostu mówisz. Uczysz się angielskiego jak dziecko uczące się mówić.

A co ciekawe na kursie angielskiego Speakingo rozmawiasz… ze swoim komputerem lub telefonem, który – co jeszcze ciekawsze – rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Taka nauka jest więc nie tylko szybka i skuteczna, ale też przyjemna – również za sprawą pięknych zdjęć, miłego głosu native speakera czy żartów i dowcipów, które pojawiają się na każdej lekcji.

Dlatego najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej na kurs żeby bez żadnych zobowiązań zobaczyć, czy odpowiada Ci taki kurs języka angielskiego. Dzięki niemu, wkrótce sypać będziesz dowcipami po angielsku jak zawodowy komik!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Wypróbuj przez tydzień za darmo!


Dowcipy po angielsku o szkole zapożyczyłem

ze strony edukacyjnej Academic Tips

A jakie są Wasze ulubione dowcipy po angielsku o szkole? Napiszcie swoje ulubione dowcipy o Jasiu po angielsku w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
pogoda w anglii londynie, przysłowia, powiedzenia
Przysłowia o pogodzie w Anglii

Pogoda w Anglii jest legendarnie deszczowa i pochmurna. Nic dziwnego, że Anglicy wymyślili ładnych kilka przysłów o pogodzie, które przydać się nam mogą również w zmieniającym się polskim klimacie!

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Co to znaczy BSOD?

Anglicy uwielbiają skróty, co nie zawsze ułatwia im komunikację i wzajemne zrozumienie. Popularnym ostatnio skrótem stał się BSOD. Co znaczy ten skrót?

Czytaj dalej »

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!