240 IGEKÖTŐS IGE fordítással [B1-B2]

Nézd meg a 240 leggyakoribb igekötős igét(phrasel verbs) a Speakingo online angol nyelvtanfolyamán (fordítással), amelyet ismernie kell a B1-B2 középszinten[tabelka] .


Mik ezek az igekötős igék?

Phrasel verbs az angol megfelelője az igekötős igéknek . Míg más nyelveken gyakori az angolbol vett tükörfordítás erre a kifejezésre (phrasel verb), addig magyarul ezt igekötős igéknek nevezzük.

Az igekötős igéket összetett igéknek is hívhatjuk, mert két (néha akár három) szóból állnak – vagyis össze vannak állítva:

 1. ige (például. go, get, come
 2. elöljárószó (például. -ban, -be, -nál) és / vagy határozószó (például. el).

Angolban szinte számtalanigekötős ige taláható!

Ahogy az 1. képen is látható fent – ige break (megtörni, megtörni) különféle elöljárókkal használni(up, in, out stb.)oylan igekötős igéket alkot mint (többek között!):

Igekötős igék a break igével:

 • break up – szakítani vkivel
 • break down – tönkremenni (tönkretenni, elrontani)
 • break in – betörni valahova
 • break out – kitörni, pl. járvágy czy háború (ha jól látom, a képen egy himlős arc szerepel). De szintén jelentheti „börtönből megszökni” vagy a „rutinból kitörni”.
 • break off – letép (egy kockát a 3Bit csokiból pl.) szintén
  „abbahagyni a beszélgetést” vagy „megszakítani egy kapcsolatot”.
 • break through – áttörni, észrevetetni magad (pl. aHigh School Musicalben– HSM). De használatos akadály leküzdésére, valamin átjutásra is.
 • break even – nullszaldó
 • at the break of dawn – hajnalban (bár ez inkább főnévi kifejezés, mintsem igekötős ige …)

És így sem teljes a lista!

Ha azonban most kezdesz el barátkozni az angol nyelvel (A1-A2 szint), akkor azt javaslom, előbb nézd át aa 30 legnépszerűbb angoligekötős igéklistáját :

phrasal verbs, összetett igék, lista
Lásd még: A 30 legnépszerűbb angol igekötős ige listája.

Általában rájöhetünkegy igekötős ige jelentésére, ha ismerjük annak alkotóelemeit

Például:

 • go back (visszatérni– szószerint: menni + vissza)

Szerencsére ez nem különbözik az angol igekötős igék többségénél.

Ez nem azt jelenti, hogy könnyű is lesz! Az, hogy melyik elöljárószó csatlakozik az igéhez gyakran ismeretlen!

Néha két szó keverékéből képzettigekötős ige teljesen új jelentést kap

Például:

 • get on well with somebody (jó kapcsolatban van valakivel – szó szerint ez lenne: valakivel jól kijönni))

Az igekötő elemei egymás mellett teljesen új értelmet nyernek!

Az igekötős igéketnéha darabokra szedhetjük, néha nem

Mondhatjuk:

 • Please take off your shirt.

(Kérem, vegye le az ingjét.)

Vagy szintén jó:

 • Please take your shirt off.

Mindkét mondat helyes.

Néhány kifejezéses igék azonban elválaszthatatlanok (inseparable phrasal verbs) és nem szabad külön írni őket:

 • Can I count on you?
 • Can I count you on?

(Számíthatok rád?)

Az elválasztható és elválaszthatatlan összetett igékről többet egy külön szövegben:

Elválasztható összetett igék: elváló és nem elváló összetett angol igék, angol, nyelvtan, separable and inseparable, kifejezés,
Lásd még: Splitting phrasal verbs: elválasztható és elválaszthatatlan összetett igék.

Az igekötős igéket a beszédben, és nem írásban használjuk

Az igekötős igék nagyon népszerűek a beszélt nyelvben.

Írásban inkább próbáljuk elkerülni őket . Levélben nem hangzanak túl jól, bár találkozhatunk velük nem hivatalos üzleti levelezésekben .

Ismernünk kell azonban őket, hogy gond nlkül megértessük magunkat!

Hogyan tanuljunk angol otthon egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

A 240 legnépszerűbb igekötős ige fordítással (táblázat)

Angolban több száz, ha nem ezer számmal találunk ilyen igekötős igét. Szerencsére a legtöbbjüket intuitív módon meg lehet érteni. Ehhez azonban kell egy kis gyakorlat.

Ezért a B1-B2 középszinten az alábbi, megbízható didaktikai anyagok alapján gondosan összeállít, 240 legnépszerűbb igekötős ige a Speakingo-n világosnak és érthetőnek kell lennie számodra.

Igekötős igefordítás
account formagyarázni valamit, megindokolni
act uprosszul viselkedni
add upösszeadni
answer backvisszacsapni
ask aroundkörbekérdez
back uptámogatni, segíteni valakit
base onvalamire alapozni, valami alapján működni
be about toazon van, hogy
be into somethingszeretni valamit, elkötelezettnek lenni valamiben
be outtávol lenni otthonról
be up toszándékozik
beat upmegverni valakit
belong totartozni valakihez, valamihez
blend in / blend intobeleolvad (valamilyen háttérbe)
boss aroundirányítani valakit, uralkodni
break downtönkremenni
break outmegszökni a börtönből, kitör (háború)
break througháttörni valamit, áttörni
break upszakítani valakivel
bring backvisszahozni valamit, visszaadni
bring togethermegbékélni egymással, közeledni egymáshoz
bring upfelnevelni
brush up onfényezni, frissíteni az ismereteket
bump intoösszefut valakivel, találkozik valakivel
butt inbeleavatkozni, belekeveredni valamibe
call backvisszahívni
call forelvárni valamit, jó lehetőség valamire
call offlemondani
calm downlehiggadni
care fortörődni valakivel
carry onfolytatni
továbblépniátadni, megvalósítani
catch upfelzárkózni
check in / outbe- és kijelentkezni
check up on somebodyellenőrizzni valakit
cheer upfelvidítani
chill out!nyugi van!
chip inleesni valamire
close downbezárni, felszámolni (üzletet, céget)
come acrosstalálkozni valamivel, rábukkanni
come backvisszatérni
come fromszármazni valahonnan
come inbelépni
come out (turn out)kiderül valami
come roundmeglátogani valakit
come up (with)kigondolni valamit
count onszámítani valakire
cut back on sth (US) = cut down on something (UK)korlátozni (bevitelt)
cut offlevágni
cut sth outvalamit abbahagyni, kivágni
deal withkezelni (valamilyen helyzetet)
depend onfügg valamitől
die outkihal
do overelőről kezdeni valamit
do uprögzít (gombokat)
do withoutvalamit nélkülözni
drag awayvisszahúzni, halogatni
drink upkiinni az üveget
drop bymeglátogani valakit
drop offkirakni valakit (a kocsiból)
drop outfelmondani, otthagyni valamit ( iskolát )
eat outvárosban enni
end upvalahova eljutni, landolni
face up toszembenézni valamivel
fade away / fade outelhalványulni, eltűnni
fall apartszétesni
fall behindlemaradni (a munka előrehaladtával)
fall downleesni
fall forBeleszeretni valakibe
fall offelesni
fall out with somebodyveszekedni valakivel (közeli hozzátartozóval)
feel for somebodyegyüttérezni valakivel
figure outkigopndolni, tájékozódni, megérteni valamit
fill in / fill uptölteni /színig önteni
fill outkitölteni (űrlapot)
find out sthfelfedezni, megtudni valamit
fit inbeilleszkedni, hozzáilleszkedni
get along / get on withjó kapcsolatban lenni valakivel
get away with (murder)elkerülni a felelősséget (gyilkosság)
get backvisszatérni
get down toelkezdeni valamit
get on (the bus) / get in (the car) – get offfelszállni – leszállni
get on well with somebodyjó kapcsolatot ápolni valakivel
get overelkendőzni valamit, megbékélni valamivel, megoldást talalni valamire
get rid of somethingmegszabadulni valamitől
get somebody downlehozni valakit az életről
get togethertalálkozni az egész csoporttal
get upfelkelni/felébredni
give backvisszaadni
give in to sb/sthfeladni, enyhíteni
give somebody awaykiadni, elárulni valakit
give upfeladni, felmondani
go aheadelkezdeni valamit (valaki más előtt)
go awayelmenni
go backvisszatérni
go byhalad (időben) / elhaladni valami mellett
go downesni, lemenni / süllyedni
go inbelépni
go offfelrobban (bomba)
go onfolytatni
go outsétálni egymással / kimenni / kiég
go with sthilleni valakihez ízlésben/ menni valakihez
grow aparttávolodni egymástól (párkapcsolatban)
grow upfelnőni
hand inodaadni valamit
hand out (UK)kiosztani, terjeszteni valamit manuálisan
hang onvárni, várj
hang outkellemesen és célszerűtlenül időt tölteni
hang uplerakni a telefont
hit it offgyorsanösszebarátkozni
hold backmegállít, visszatart
hold onvárni, vissszatartja magát
hurry upsiess
jump inbeleavatkozni egy beszélgetésbe, beugrani valahova
keep away frommaradj távol (a gyerekektől )
keep sth up / keep onfolytatni a munkát
kick backkikapcsolódni
kick offmegkezdeni a mérkőzést / lerúgni a cipőt a lábunkról
kick outkiásni, megszabadulni valamitől
knock downleütni, elütni egy autóval
lay offfelmond valakinek( alkalmazottaknak )
let downcserbenhagyni valakit, csalódást okozni valakinek
let outkienged valakit / valamit magából
lie downlefeküdni
live up tomegfelelni (kihívásoknak, ideáloknak)
log in (on) / log out (off)bejelentkezni / kijelentkezni
look aftergondoskodni valakiről
look aroundkörülnéz
look down on / look up to somebodymegvetően nézni valakire / inspirálódni valaki által
look forkeresni
look forward toörülni valaminek
look intomegvizsgálni az ügyet
look outvigyázni a veszélyre
make forvalamilyen irányba menni
make upkigondolni valamit
make up forpótolni, kompenzálni
mess uphibázni
mess with sbkikezdeni valakivel
move in / move outbeköltözni/kiköltözni a lakásból
move on tomenni tovább valamire (következő találkozási pontra)
nail downmeghatározni valamit, megfogalmazni a részleteket/ kényszeríteni valakit, nyomást gyakorolni
narrow downleszűkíteni
nod offelbóbiskolni
nose about / nose aroundszimatolni, keresni
opt for something / opt to do somethingválasztani / elhatározni csinálni valamit
pass awaymeghalni
pass oninformációt közvetíteni
pass out elájul, szétosztani (USA)
pay backadósságot kifizetni
pay offtörleszteni
pick upfelvenni valamit a földről, felvenni valakit autóval
pin downrögzíteni
piss offfeldühíteni valakit
plug incsatlakoztatni a dugót
point outrámutatni valamire, vizualizálni
print outkinyomtatni
pull backmeghátrálni
pull downlebontani
pull overleállítani az autót az út szélén
put backhelyére tenni valamit / visszatekerni az óramutatót
put downletenni / rögzíteni / megalázni
put forwardjavaslatot tenni az óramutatót előreállíani, jelölni
put onfelrakni, magára venni valamit
put outeloltani
put sth offelhalasztani valamit későbbre
put up withelviselni, tolerálni
ring backvisszahívni
rip off 50letépni (túl magas árat ad)
rip sb offfelfújt árat követelni, megnyúzni
round up / round downfel-/ lekerekíteni
rule something outkizárni valamit (lehetőséget)
run awaymenekülni
run intovéletlenül találkozni valakivel, belebotlani valakibe
run outkifogyni valamiből
run overelgázolni, áthajtani valamin / valakin
screw upelfuserálni, elrontani
sell outeladni, kiárusítani
set offmegkezdeni az utat
set on doing sthelhatározni valamit
set upmegszervezni, megtervezni
settle downlerendezni, megállapodik az árról
show aroundmegmutatni valakinek a helyet
show offmenőzni, hencegni
show upmegjelenni valahol
shut upelhallgatni
sleep intovább alduni a szokásosnál , kialussza magát
slow downlassítani (lassabban haladni)
speak uphangosan felszólalni
speed (something) up(valamit) felgyorsítani
stand backarrébb menni
stand downvisszalépni a pozícióból
stand out (from)könnyen észrevehető, kitűnni valahonnan
stand up toszembeszállni valamivel, ellenállni
start overújrakezdeni
stay away fromtávol maradni valakitől / valamitől
stay behind (with)lemaradni (valamivel)
stay in / stay outotthon maradni/ nem menni haza
stay out of somethingkimaradni a konfliktusból, távol tartani magát valami rossztól
stay over / sleep overéjszakára maradni
stay upnem lefeküdni aludni
stick to (the plan)ragazkodni valamihez
stock upellátni valamivel
sum upösszefoglalni
be- / kikapcsolnibekapcsolni, kikapcsolni
take abackmeglepni
take afteremlékeztetni valakit a családból, hasonlítani valakire a családból
take backadja vissza, amit mondott
take downfeljegyezni
take offelstartolni ( repülőgép ), csökkenteni az árat, ruhát levenni
take onfoglalkoztatni, elfogadni (intake = felvételt)
take outkivenni, eltávolítani ( fogat )
take overátvenni az irányítást
take tomegszeretni
talk intorábeszélni valakit vaamire, meggyőzni valakit valamiről
tell apartlátni a különbséget, megkölünböztetni
tell offlehordani valakit
think sth overátgondolni valamit
throw awayeldobni, kidobni valamit
throw inadni még pluszban, bedobni
tie uplekötve lenni, túl elfoglalt bármi máshoz is
touch downföldet érni ( repülőgéppel )
try onfelpróbálni
try outpróbálni
turn awaymegtagadni, elutasítani valamit
turn downlecsökkenteni, lekicsinyíteni, megtagadni
turn on / turn offbekapcsolni, kikapcsolni
turn outkiderül vmi
turn upmegjelennni, eljönni
wait outkivárni valaminek a végét
wake upfelkelni
warm upbemelegíteni
wash uplemosni
watch outóvatosnak lenni, vigyázni
wind downellazulni, kiengedni a gőzt
work ondolgozni valamin
work outedzeni az edzőteremben / megoldást találni egy problémára
wrap upösszefoglalni
write downleírni
zip upösszehúzni a zipzárt
zoom in / zoom outnagyítani / kicsinyíteni az objektíven
A Speakingoonline angol nyelvtanfolyamának 240 legnépszerűbb igekötős igéje

angol nyelvtanfolyam

Gyakorlatok azigekötős igék praktikus alkalmazásához

A legfontosabb, mint mindig, nem az elmélet, hanem a gyakorlat!

Különösen azigekötős igék esetében, amelyek elsősorban a beszédben fontosak. Automatikusan használnunk kell őket, és érteni azok jelentését – ilyenkor nincs időnk felidézni a szavak jelentését a listából!

Ezért ajánlom a Speakingo online nyelvtanfolyamán elvégezhető gyakorlatokat az igekötős igék használatáról!

A több mint 2500 mondatban nemcsak különféle igekötős igéket (phrasal verbs)találsz, hanem minden szükséges nyelvtant és a 2000 legnépszerűbb szót,melyeknek ismerete lehetővé teszi, hogy megértsd az angol beszélgetések 90%-át.

Az angol nyelvtanulás a Speakingo-n pedig nemcsak rendkívül hatékony, hanem szórakoztató is!

Gyönyörű fotókat látsz, anyanyelvi beszélőt hallgatsz, a számítógépeddel vagy éppen telefonoddal beszélgetsz, amely megért, megdicsér és szükség esetén ki is javít. És soha nem mondja le az órákat, és nem is lesz türelmetlen!

Mindenesetre a legjobb, ha kipróbálod te magad, hogy lásd, megfelel-e neked az angoltanulás ezen módszere! Regisztrálj két kattintással, hogy egy hétig ingyen tanulhass!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Ismerted már ezeket az igekötős igéket? Véleményed szerint hiányzik néhány nagyon fontos és népszerű ige? Írj bátran a kommentszekcióba!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt