100 vicces mondás angolul

Vicces angol mondások, amelyekkel villoghatsz egy céges -, vagy baráti nemzetközi találkozón.


Hogyan segíthetnek nekünk az angol nyelvű vicces mondások (funny sayings)?

Azt mondják, hogy még ha tökéletesen is ismerünk egy idegen nyelvet, mindig 20%-kal kevésbé leszünk intelligensek azon. Azt hiszem, ez részben azért van, mert nehezebb számunkra valami vicceset, tréfásat mondani.

Szóval, hogy megtoldjuk az intelligencia rangsorunkat, íme 100 olyan mondás angolul, ami nagy benyomást fog tenni külföldi beszélgetőpartnereidre! Vagy pplusz pontokat szerzel magadnak velük az angol nyelvvizsgán!

 

Vicces mondások angolul (1-20)

 • It’s true that we don’t know what we’ve got until we lose it, but it’s also true that we don’t know what we’ve been missing until it arrives.

Igaz, hogy nem tudjuk, hogy mink van, amíg el nem veszítjük, de az is igaz, hogy nem tudjuk, hogy mink nincs, amíg meg nem jelenik.

 • The only way to keep your health is to eat what you don’t want, drink what you don’t like, and do what you’d rather not. –Mark Twain

Az egyetlen módja annak, hogy egészséges maradj, hogy azt edd, amit nem akarsz, azt idd, amit nem szeretsz, és azt csináld, amit inkább nem csinálnál.

 • The average woman would rather have beauty than brains, because the average man can see better than he can think.

Egy átlagos nő inkább szép, mint intelligens, mert az átlagos srác jobban lát, mint gondolkodik.

 • „One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures.” —George W. Bush

Az egyik jó dolog a könyvekben, hogy néha vannak bennük képek.

 • Always remember: you’re unique, just like everyone else.

Mindig emlékezz: egyedi vagy, mint mindenki más.

 • The road to success is always under construction.

A sikerhez vezető út mindig felújítás alatt áll.

 • Where there is a „will,” there are 500 relatives.

Ahol (az utolsó) akarat van, ott 500 rokon is lesz.

[A Will egy segédige, amely segítszámunkra például a future simple megalkotásában: I will do it. – Megteszem.

A will szó azonban lehet főnév is, azt jelenti, hogy „akarat”, mint a Last Will vagyis a „Végrendelet:”, testament.)

 • Wear short sleeves. Support your right to bare arms!

Viselj rövid ujjú pólót. Támogasd a felvedett vállak hordásának jogát.

[Mi a nevetséges ebben a mondásban? Amerikában gyakran visszatér az az elképzelés, hogy betiltják afegyverekhez való hozzáférést– amelyek támogatói a fegyvertartáshoz és fegyverviseléshez való jogukért küzdenek -, a fegyvertartáshoz és a fegyverviseléshez való jog.]

 • When everything’s coming your way, you’re in the wrong lane.

Ha minden „feléd megy” (azaz a gondolatod után), az azt jelenti, hogy „az áramlattal szemben” mész.

 • Join The Army. Visit exotic places, meet strange people, then kill them.

Csatlakozz a hadsereghez. Látogass el egzotikus helyekre, találkozz furcsa emberekkel, majd öld meg őket.

 • I poured spot remover on my dog. Now he’s gone.

Fehérítővel öntöttem le a kutyámat. És eltűnt. [spot – egy folt, egy népszerű kutyanév, „Reksi eltávolító”]

 • Death is hereditary.

A halál örökletes.

 • When you’re right, no one remembers. When you’re wrong, no one forgets.

Ha igazad van, senki sem emlékszik. Ha tévedsz, senki sem felejti el. [Milyen szép példa a nulla feltételes módra!]

 • Cheer up, the worst is yet to come.

Fel a fejjel, a legrosszabb még csak most jön.

 • If you can’t see the bright side of life, polish the dull side.

Ha nem tudod meglátni az élet napos oldalát, fényesítsd ki azt a tompa/sötét oldalt.

 • Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die.

Mindenki a mennybe akar menni, és senki sem akar meghalni.

 • I stopped fighting my inner demons, we’re on the same side now.

Abbahagytam a harcot a belső démonjaimmal, most egy oldalon állunk.

 • Well-behaved women rarely make history.

A jó modorú nők ritkán írnak történelmet. [Lásd még: Inspiráló idézetek híres nőktől.]

 • I would never die for my beliefs because I might be wrong.

Soha nem halnék meg az elképzeléseimért, mert lehet, hogy tévedek.

 • He who laughs last, didn’t get it.

Az, aki utoljára nevet, nem értette a viccet.

Vicces viccek angolul
Lásd még: Vicces viccek angolul (fordítással).

Vicces mondások angolul (20-40)

 • We live in an age where pizza gets to your home before the police.

Egy olyan időszakban élünk, amikor pizza előbb érkezik otthonába, mint a rendőrség.

 • I’m an excellent housekeeper. Every time I get a divorce, I keep the house.

Tökéletes házigazda vagyok. Minden alkalommal, amikor elválok, megtartom a házamat. (housekeeper vagyis házigazda szó szerint az, aki fenntartja / fenntartja a házat)

 • Cheese . . . milk’s leap toward immortality.

Sajt: a tej ugrása a halhatatlanság felé.

 • You have a cough? Go home tonight, eat a whole box of Ex-Lax. Tomorrow you’ll be afraid to cough.

Köhögsz? Menj haza este, és egyél egy egész csomag szennosidot (hashajtó gyógyszer). Holnap nem mersz majd köhögni. [Lásd még: Miért nincs koronavírus Oroszországban?]

 • He’s so optimistic he’d buy a burial suit with two pairs of pants.

Annyira optimista, hogy két nadrággal együtt venné meg a koporsóöltönyt.

 • Half of the people in the world are below average.

A világ népességének fele átlag alatti.

 • I could tell that my parents hated me. My bath toys were a toaster and a radio.

Tudtam, hogy a szüleim utálnak engem. A fürdőjátékaim kenyérpirító és rádió voltak.

 • A clear conscience is usually the sign of a bad memory.

A tiszta lelkiismeret általában a rossz memória jele.

 • It is not my fault that I never learned to accept responsibility!

Nem az én hibám, hogy én még soha nem tanultam meg felelősséget vállalni magamért!

 • Before marriage, a man yearns for the woman he loves. After marriage, the „Y” becomes silent.

Házasság előtt a férfi nagyon vágyik arra a nőre, akit szeret. A házasság után az „y” betű csendessé / kimondatlanná válik. Aztán a yearn– vágyakozni szóból earn, azaz pénzt keresni lesz.)

 • Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t.

Tanácsot kérünk, ha már tudjuk a választ, de szeretnénk, ha nem tudnánk róla.

 • USA Today has come out with a new survey: Apparently three out of four people make up 75 percent of the population.

(Napló) USA Today egy új felmérést végzett: Úgy tűnik, hogy minden négyből három ember teszi ki a lakossság 75%-át.

 • Constipated people don’t give a crap.

Az emberek a keményedés nem érdekel, hogy valahol (Szó szerint: nem teszik kaki.)

 • Why does a slight tax increase cost you $200 and a substantial tax cut save you 30 cents?

Miért kerül egy kis adóemelés 200 dollárba, miközben 3 centet takarítasz meg egy komoly adócsökkentésen?

 • My wife made me join a bridge club. I jump off next Tuesday.

A feleségem azt mondta, csatlakozzak egy bridge klubbhoz. Kedden kezdek.

vagy

A feleségem azt mondta, csatlakozzak egy híd klubhoz. Kedden ugrok.

 • Once you can accept the universe as matter expanding into nothing that is something, wearing stripes with plaid comes easy.

Ha egyszer elfogadod, hogy az Univerzum olyan anyag, amely a semmibe tágul, még ha valami is, a csíkok viselése (Tartannal kombinálva) könnyen megy.

 • A word to the wise ain’t necessary, it is the stupid ones who need all the advice.

A bölcsnek nem kell mondani semmit, a bolondnak elkél minden tanács.

 • Chuck Norris frequently donates blood to the Red Cross. Just never his own.

Chuck Norris gyakran ad vért a Vöröskeresztnek. Csakhogy nem a sajátját. [Lásd még: Miért beszél a GPS navigáció Chuck Norris-nak egyszerű múltban?]

 • Middle age is when your age starts to show around your middle.

Az átlagéletkor az, amikor a kor elkezd látható lenni körülötted.

 • Ham and eggs—a day’s work for a chicken; a lifetime commitment for a pig.

Sonkás tojás – egy napi munka egy tyúk számára, egy élet egy sertés számára

vicces idézetek angolul
Lásd még: Vicces idézetek angolul.

Vicces mondások angolul (40-60)

 • I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.

Olyan okos vagyok, hogy néha egy szót sem értek abból, amit mondok.

 • When it comes to thought, some people stop at nothing.

Amikor gondolkodni kell, néhány embert nem lehet megállítani. (vagy szó szerint: nem állítja meg őket semmi.)

 • You have the right to remain silent. Anything you say will be misquoted, then used against you.

Joga van hallgatni. Bármit is mondasz, azt rosszul idézzük, majd felhasználjuk ellened.

 • If you can’t live without me, why aren’t you dead yet?

Ha nem tudsz nélkülem élni, miért nem vagy már halott?

 • I’d like to help you out. Which way did you come in?

Szeretnék segíteni. (Szó szerint segíteni „kifele”). Mely oldalról jöttél be?

 • If you can’t beat them, arrange to have them beaten.

Ha nem tudod legyőzni őket, keress valakit, aki legyőzi őket.

[Híres remake: If you can’t beat them, join them. Ha nem tudod legyőzni őket, csatlakozz hozzájuk.]

 • It is a damned poor mind indeed that can’t think of at least two ways of spelling any word.

Ez egy szörnyen szegény elme, tényleg, ha nem tud kigondolni legalább két lehetőséget egy szó leírására. [Lásd még: Vicces helyesírási hibák mémekben.]

 • In three words I can sum up everything I’ve learned about life: It goes on.

Három szóban összefoglalhatom mindazt, amit az életről tanultam. Megy csak előre.

 • Human beings are the only creatures that allow their children to come back home.

Az emberek az egyetlen teremtmények, akik megengedik gyerekeiknek, hogy hazatérjenek.

 • Horse sense is a good judgment which keeps horses from betting on people.

A „lóérzék” (józan ész) jó ítélőképesség, aminek köszönhetően a lovak nem fogadnak az emberekre.

 • I don’t deserve this award, but I have arthritis and I don’t deserve that either.

Nem érdemlem meg ezt a díjat, de ízületi gyulladásom van, és ezt sem érdemeltem meg.

 • Age is a question of mind over matter. If you don’t mind, age don’t matter.

A kor az elme (felsőbbrendűsége) kérdése az anyag felett. Ha nem bánod (a fejedben), akkor a kor lényegtelen(matter „számít” vagy „jelentéssel bír”)

 • Happiness is having a large, loving, caring, close-knit family in another city.

A boldogság egy nagy, szerető, gondoskodó, közeli család egy másik városban.

 • Don’t tell me the sky is the limit when there are footprints on the moon.

Ne mondd, hogy az ég a határ (azaz „mindent megtehetsz”), mivel a Holdon lábnyomok vannak.

 • The sex was so good that even the neighbors had a cigarette.

A szex olyan jó volt, hogy még a szomszédok is meggyújtottak (utána) egy cigarettát.

 • Why do psychics have to ask you for your name?

Miért kell a látnokoknak megkérdezniük, hogy mi a neved?

 • I don’t suffer from insanity, I enjoy every minute of it.

Nem szenvedek (nem vagyok beteg) az őrültségtől, élvezem annak minden pillanatát.

 • I get enough exercise pushing my luck.

Csak egy kis sportra van szükségem a boldogsághoz. (push luck azt jelenti, hogy a kockáztat, játszani a sorssal)

 • Sometimes I wake up grumpy; other times I let her sleep.

Néha mogorván ébredek, míg máskor hagytom aludni. (A mondat második része azt mutatja, hogy a grumpy nem a „nyafogás” melléknév volt, hanem a Grumpy főnév.)

barátsággal kapcsolatos
Lásd még:Barátsággal kapcsolatos idézetek angoltanuláshoz

Vicces mondások angolul (60-80)

 • I want to die in my sleep like my grandfather . . . not screaming and yelling like the passengers in his car.

Álmombanszeretnék meghalni, mint a nagyapám… nem sikoltozva és kiabálva, mint az utasok a kocsiban.

 • We are Microsoft. Resistance is futile. You will be assimilated.

Itt a Microsoft. Az ellenállás hiábavaló. Asszimilálva lesz. (Star Trek idézet átdolgozása)

 • The more people I meet, the more I like my dog.

Minél több emberrel találkozom, annál jobban szeretem a kutyámat. [Lásd még: Idézetek a kutyákról!]

 • You’re just jealous because the voices only talk to me.

Csak féltékeny vagy arra, hogy a hangok csak velem beszélnek.

 • I got a gun for my wife—best trade I’ve ever made.

Vettem a feleségemnek egy fegyvert (vagy: kaptam egy fegyvert a feleségemnek) – a legjobb csere, amit valaha tettem (életemben).

 • Beauty is in the eye of the beer holder.

A szépség a sörivó szemében van.

[Forrás: Beauty is in the eye of beholder – a szépség a szemlélő szemében van.]

 • To all you virgins, thanks for nothing.

És mindnyájotoknak, szüzeknek, köszönöm a semmit.

 • Beauty is a light switch away . . .

A szépség a villanykapcsoló innen…

 • The evening news is where they start by saying “good evening,” and proceed by telling you why it’s not.

Az esti hírek egy „jó estével” kezdődnek, majd elmondják, miért nem az.

 • There are three kinds of people in this world: those who can count and those who can’t.

Háromféle ember van a világon: azok, akik tudnak számolni, és azok, akik nem. [Lásd még: Törtek, százalékok és mindez a matematika angolul.]

 • When life hands you lemons, make lemonade, find the person that life handed vodka to, and have a party.

Amikor az élet „ad egy keserű diót” vagy „ad citromot”, készíts limonádét, találd meg azt a személyt, akinek az élet vodkát adott, és csináljatok egy bulit.

 • If Barbie is so popular then why do we buy her friends and boyfriends?

Ha Barbie annyira népszerű, miért kell neki barátokatés pasit venni neki?

 • God created the world, everything else is made in China.

Isten teremtette a világot, minden más Kínában készült.

 • Before you criticize someone, walk a mile in their shoes. That way, you’ll be a mile from them, and you’ll have their shoes.

Mielőtt kritizálsz valakit, „sétálj egy mérföldet az ő cipőjében” (tedd magad az ő helyébe). Ily módon egy mérföldnyire leszel tőle, és nálad lesz a cipője.

 • Why do they sterilize the needles for lethal injections?

Miért sterilizálják a tűket halálos injekcióhoz?

 • Practice doesn’t make perfect. Perfect practice makes perfect.

A gyakorlat nem teszi a mestert. A kiváló gyakorlat teszi a kiváló mestert.

 • Those who throw dirt only lose ground.

Azok, akik sárral dobálóznak, csak a lábuk alatt veszítik el a talajt.

 • You never truly understand something unless you can explain it to your grandmother.

Soha nem értesz semmit, amíg el nem magyarázod a nagymamádnak.

 • Error. No keyboard. Press F1 to continue.

Hiba. Nincs billentyűzet. Nyomja meg az F1-et a folytatáshoz. [Lásd még: Angol programozóknak. Tanuld meg jobban Shakespeare-t, mint a C+-t]

 • Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.

Tapasztalat az, amit kapsz, ha nem azt kapod, amit akartál.

Ha feltételes idők módbeli segédigékkel, conditionals with modals, akkor megtanulod!
Lásd még: Ha elolvasod ezt a cikket a módbeli segédigék használatáról feltételes módokban, akkor végre talán meg is tanulod őket!

Vicces mondások angolul (80-100)

 • Birthdays are good for you. Statistics show that people who have the most live the longest.

Születésnapok jó hatással vannak az egészségedre. A statisztikák azt mutatják, hogy azok élnek a leghosszabb ideig, akiknek a legtöbbjük van.

 • hey occifer i swear to drunk im not as god as you think i am.

Jou esstét, biztos uram. Hát, esküszöm a piára, hogy nem vagyok olyan isten, amilyennek gondolsz.

 • This sentence is a lie.

Ez a mondat hazugság.

[Utalás a híres hazug paradoxonra:Ha egy hazug azt mondja, hogy hazudik, igaz vagy hamis a kijelentése?]

 • Men are like parking stalls. All the good ones are taken and the rest are handicapped!

A pasik olyanok, mint a parkolóhelyek. Mindenki jó már foglalt, a többi pedig a fogyatékkal élőknek van fenntartva.

 • Change is good, but dollars are better.

A változások jók, de a dollár jobb. (change – visszajáró, „apró”.)

 • How is it that “fat chance” and “slim chance” mean the same thing?

Hogy lehet az, hogy a „vastag (kis) esély” és a „sovány (mínuszos) esély” ugyanazt jelenti?

 • 1492: Native Americans discover Columbus lost at sea.

1492: Amerikai indiánok felfedezik az elveszett Kolumbusz tengerében.

 • Laugh and the world laughs with you. Cry and the world laughs harder.

Nevess, és a világ nevetni fog veled. Sírj, és a világ még hangosabban fog nevetni. [Lásd még: Angol melléknevek fokozatai.]

 • Everyone hates me because I’m paranoid.

Mindenki utál a paranoiám miatt!

 • Solution to two of the world’s problem: feed the homeless to the hungry.

A megoldás két globális problémára: a szegényeket megetetni a hajléktalanokkal.

 • You laugh because I’m different, I laugh because I just farted!

Azért nevetsz, mert más vagyok. Én azért nevetek, mert épp fingottam.

 • Whoever said nothing is impossible never tried slamming a revolving door!

Bárki is mondta, hogy nincsenek lehetetlen dolgok, soha nem próbálta becsapni a forgóajtót!

 • Silence is golden, but duck tape is silver.

A csend arany, a csatornaszalag ezüst. [Olvasd el ezt is: Hogyan lehet megszabadulni a nyelvi akadályoktól?]

 • When life gives you melons . . . you might be dyslexic.

ha az élet dinnyét ad neked (melonslemos helyett )… lehet, hogy diszlexiás vagy.

 • There’s no ‘I’ in team, but there is in ‘win.’

A „csapat”(team)szóban nincs i betű, de (nagybetűvel írt Iazt jelenti „én”), a győzelem (win) szóban van.

 • Those who criticize our generation seem to forget who raised it!

Azok, akik kritizálják a mi generációnk úgy tűnik, hogy nem emlékeznek, ki nevelt fel minket!

 • Man who goes to bed with an itchy butt . . . wakes up with a stinky finger!

Az ember, aki viszkető seggel alszik… büdös ujjal ébred!

 • Children in the back seat cause accidents, accidents in the back seat cause children!

A hátsó ülésen (autóban) lévő gyermekek balesetet, a hátsó ülésen lévő balesetek pedig gyereket okoznak!

 • The only good thing about going bra-less at my age is that it pulls the wrinkles right out of my face.

Az egyetlen előnye melltartó nélkül járni az én koromban, hogy az arcomról hozzák le a melleim a ráncokat.

 • How do you know when you are too drunk to drive? When you swerve to miss a tree . . . and then realize it was your air-freshener.

Honnan tudod, hogy túl részeg vagy ahhoz, hogy volán mögő ülj? Amikor erőszakosan kanyarodsz, hogy elkerüld a fát… És kiderül, hogy az csak a légfrissítőd.

inspiráló motivációs idézetek angol nyelven fordítással
Lásd még: Inspiráló motivációs idézetek angolul.

A vicces mondások valóban segíthetnek angolul tanulni!

Hogyan lehet megjegyezni az új szavakat és a nyelvtani szerkezeteket?

A legjobb összefüggésben tudni, hogyan kell alkalmazni őket helyesen!

és mit csináljunk, hogy a tudás ne menjen ki az eszünkből?

Építsünk fel asszociációkat – ezt akkor tudjuk a legjobban, ha egyszerre több érzékszervünket használjuk, ha valami sokkoló, szokatlan vagy… vicces!

Ezért a Speakingo online angol tanfolyam tananyagába sok hasonló vicces mondást és bölcs idézetet építettem be, amelyek nem csak érdekesebbé teszik az angol tanulást, de a nyelvtan és szókincs fontos területeit is bemutatják!

A Speakingo-n úgy beszélsz a számítógépeddel, mint a tanároddal, aki megért téged, megdicsér, vagy ki is javít, ha kell.  Így tanulsz meg beszélni, nem csak passzívan érteni. Így, ha valamit el szeretnél mondani, akkor csakelmondod, ahelyett, hogy szabályokon vagy szavakon gondolkodnál.

És mindezt anélkül, hogy ingázni kellene, vagy el kellene hagyni az otthonunkat, ráadásul nagyon kedvező áron (egy hónapnyi lecke annyiba kerül, mint egy óra korrepetálás).

Mindenesetre a legjobb, ha saját magad nézed meg, hogy megfelel-e neked ez a fajta tanulási módszer!

Két kattintással regisztrálhatsz, és egy hétig ingyenesen és minden kötelezettség nélkül próbálhatod ki a Speakingo tanfolyamát.


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Ismersz más vicces mondásokat, érdekes mondásokat vagy bölcs idézeteket angolul? Oszd meg kedvenc angol mondásaid a megjegyzésekben!

Források:100 Funny Sayings, Quotes and Phrases.

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Mik azok az angol módbeli segédigék?

A módbeli segédigék angolul lehetnek – can, could, should, must, have to, will, would, ought to és így tovább – úgy tűnik, hogy egy igazi kihívás lehet az az angol tanulóknak. Valójában csak néhány van belőlük, és a hozzájuk kapcsolódó nyelvtan pedig nem bonyolult. Vagy legalábbis annyira …

Tovább »
Tiltott szavak az emelt szinten

Ha ékesszólóan szeretnéd kifejezni magad (főleg írásban), akkor emelt szinten ne használd ezeket a szavakat. Nézd meg, melyek ezek a „tiltott szavak” a C1 vagy C2 szinten, és melyek azok, amelyekkel helyettesítheted őket – bár nem baj, ha korán elkerüljük ezeket!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt