Illékony folyamatos jelen idő present continuous

Az angol folyamatos jelen present continuous jelenségek azok pillanatában írja le. Hogyan hozzuk létre és mikor használjuk?


Mi a present continuous?

 • a folyamatos jelen present continuous (másnéven present progressive) egyike a 12 angol nyelvtani igeidőnek
 • a tevékenységeket azok folyamatában mutatja be,bár ez a „folyamat” néha lehet meglehetősen hosszú is (erről majd mindjárt )
 • a „csinálok valamit” elve szerint hozzuk létre, például I am writing („írok éppen most” – például „Jelenleg éppen a present continuous folyamtos jelenről írok”)
 • arra is használhatjuk, hogy leírjuk egy bizonyos jövő 100%-át
 • vagy más emberek szokásait, amelyek insicus minket
folyamatos jelen idő present continuous
Mit csinálsz most – ezt olvasod (A képen a válasz hiányos, helyesen: You are reading this.)

Tartalomjegyzék:

 1. A present continuous idő felépítése és alapvető alkalmazása
 2. A present continuous hosszú „pillanata”
 3. A present continuous alkalmazása jövőbeli tervekre
 4. A present continuous használata, ha valaki idegesít minket (she’s being, he’s always …)
 5. Különbségek a present simple és present continuous között
 6. Gzakorlatai present continuous igeidőre

1. A present continuous itt és most történik

Nem az van talán, hogy állandóan a múltra emlékezünk, az ismeretlen jövőtől pedig félünk? Spekulálunk, elérzékenyülünk a gondolatainkon, a való élet pedig elsuhan a szemünk előtt?

A present continuous arra emlékeztet minket, hogy élet csak az „itt és most”-ban van. A múlt elmúlt, és nem jön vissza, a jövőcsak spekuláció – koncentráljunk arra, ami itt és most az orrunk előtt van!

Éljük meg a pillanat teljességét, mert annyira mulandó!

 • I’m learning present continuous tense.

(Jelenleg tanulom a folyamatos jelent.)

Ebben a mondatban nincs is az at the moment – jelenleg – kifejezés.A folyamatos jelen idő használata már maga arra utal, hogy a cselekvés most zajlik.

Hogy néz ki a present continuous felépítése kölönböző személyekben (én, te, ő, stb)?

Angol személyes névmások
Olvasd el ezt is: He vagy she? Politikailag helytelen személyes névmások

A present continuous felépítése

A present continuous felépítése nem bonyolult különösebben. A fenti mondat, ami egyes szám első személyben (I) van, minden személy számára használható:

I’m dancing.(Most táncolok.)
You’re dancing.(Most táncolsz.)
She’s dancing.(Ő táncol most.)
He’s dancing.(Ő táncol most.)
It’s dancing.(Táncol most.)
Táblázat: A present continuous felépítése egyes számban.

És hasonlóképpen a többes számban:

We’re dancing.(Most táncolunk.)
You’re dancing.(Most táncoltok.)
They’re dancing.(Most táncolnak.)
Táblázat: A present continuous felépítése többes számban.

A fenti táblázatok azt mutatják, hogy:

Egyes számban:I am / You are / He-she-it is +végződésing.

Többes számban: I/You/they+ are+ ige ing végződéssel

folyamatos angol igék
Olvasd el ezt is: Az ige angol folyamatos formája

Az ige rövidítése lusták számára

Az angolok szeretnek rövidíteni. Ezért van ilyen sok aposztróf a példákban – azért használjuk őket, hogy ne kelljen túl sokat beszélni.

Általánosságban elmondható, hogy a rövidített változatok mindenütt jelen vannak a beszédben, míg a teljes változatok hivatalosabbak, ezért inkább írásokban használják őket.

Hogy néz ez ki?

I am = I’m(Én vagyok)
You are = You’re(te vagy)
She is = She’s(Ő van)
He is = He’s(Ő van)
It is = It’s(Ez van)
Táblázat: Az to beige rövidítése egyes számban.

és többes számban:

We are = We’re(Mi vagyunk)
You are = You’re(ti vagytok)
They are = They’re(Ők vannak)
Táblázat: Azto be ige rövidítése többes számában.

Azt is észrevehetted, hogy „te” és „ty” ugyanaz a szó – you. Természetesen ez néha vicces félreértésekhez vezet!

rövidítés angol nyelven
Lásd még: Rövidítés angolul

 

Kérdések present continuous igeidőben

Kérdéseket a present continuous igeidőben az úgynevezett fordított szórenddel képezünk.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első két szót megcseréljük.

Angolul nincs olyan „-e”, mit a magyarban.

Ezért a toncos mondatunk így fog kinézni:

Am I dancing?(Én táncolok?)
Are you dancing?(Táncolsz most?)
Is she dancing?(Ő táncol ebbena pillanatban?)
Is he dancing?(Ő táncol ebben a pillanatban?)
Is it dancing?(Ő táncol ebben a pillanatban?)
Táblázat: Kérdések egyes számban present continuous.

És hasonlóképpen a többes számban:

Are we dancing?(Most táncolunk?)
Are you dancing?(Táncoltok most?)
Are they dancing?(Táncolnak most?)
Táblázat: Kérdések többes számban present continuous.
angol nyelv tanulása nulláról
Olvasd el ezt is: Tanulj angolul nulláról. Egyszerű terv.

Tagadások a present continuous igeidőben

A present continuous időben levő tagadásokat azonban a not(nem) szó hozzáadásával, vagy ismét a rövidített változatot plusz aposztróffal képezzük:

 • I am not dancing. = I’m not dancing.

(Nem táncolok – itt nem ragaszthatjuk a not tagadószót az igéhez: Imn’t,bár a szlengben néha hallhatjuk a nem túl szép ain’tformát)

 • You are not dancing. = You’re not dancing. = You aren’t dancing.

(Most nem táncolsz.)

 • She is not dancing. = She’s not dancing. = She isn’t dancing.

(Ő nem táncol most.)

 • He is not dancing. = He’s not dancing. = He isn’t dancing.

(Ő nem táncol most.)

 • It is not dancing. = It’s not dancing. = It isn’t dancing.

(Ez nem táncol most.)

 • We are not dancing. = We’re not dancing. = We aren’t dancing.

(Mi nem táncolunk most.)

 • You are not dancing. = You’re not dancing. = You aren’t dancing.

(Jelenleg nem táncoltok.)

 • They are not dancing. = They’re not dancing. = They aren’t dancing.

(Ők nem táncolnak most.)

kettős tagadás angol double negative
Lásd még: Mondj egy határozott „nem!”-et a kettős tagadásnak angolul!

 

2. A present continuous igeidő egy folyamatos fejlődés

A present continuous arra is emlékeztet minket, hogy az életben minden egy folyamat. Az egyetlen állandó az életben a változás! Semmi sem jelenik meg ok nélkül, minden folyamatosan fejlődik, változik, nem áll örökre bebetonozva a helyén.

A present continuous időt ezért használjuk arra, hogy kifejezzük, amikor valamit csinálunk, valami folyamat közepén vagyunk.

Például:

Valaki zajong és zavar engem, én meg az angol tanulásra próbálok koncentrálni, ezért azt mondom:

 • I’m learning. Please, be quiet!

(Tanulok. Kérlek, legyél csendben!)

Hol van Waldo, csak várunk és várunk?

 • He’s having a shower.

(Ő éppen zuhanyzik most.)

Mellesleg a „he has a showerpresent simple igeidőben azt jelentené, hogy ő egy hidraulikai egység boldog tulajdonosa …)

Vagy találkozunk valakivel a tengerparton, és barátságosan beszédbe elegyedünk vele:

 • Are you enjoying your holidays?

(Élvezed a nyaralást?)

Nos, igen, a nyraralás csak egy-két hétig tart. Végtére is, nem kérdezzük meg, hogy valaki csak abban a pillanatban élvezi-e a nyaralását. Az egész nyaralásra értem.

A fenti mondat present continuous ligeidőben lényegében mindkét esetre kiterjed. Itt a „pillanat” nagyon egyezményes (mint ez a „pillanat” is,amikor épp vársz valakit, mielőtt moziba mennétek…).

Időtlen perspektívában a present continuous „pillanata” néha évekig is tarthat…

motiváció angol tanuláshoz, az út maga a cél
Lásd még: Az út maga a cél: Megrendíthetetlen motiváció angol tanuláshoz.

A present continuous hosszú pillanata

Tehát bár az ittről és mostról beszélünk (1. bekezdés) vagy a jelen evolúciójáról (2. bekezdés), folyamatunk azonban hosszabb időt is igénybe vehet.

Például, találkozom egy barátommal egy kávézóban, megkérdezi, mi a helyzet. Azt felelem:

 • I’m reading an interesting book at the moment.

(Egy nagyon érdekes könyvet olvasok most.)

Most? Hiszen egy kávézóban ülünk, és épp egymással beszélgetünk? Hát igen. De elkezdtem már olvasni, és épp ennek a folyamatában vagyok. Ahogy befejeztem a kávém, hazamegyek és olvasom tovább. Van egy folyamat, csak éppen hosszú, és pont most én vagyok annak folyamatában.

Aztán a kocsmában találkozom egy kollégával, aki alkalmi munkát végez. Így szólok hozzá:

 • Are you working this week?

(Dolgozol ezen a héten?)

Ez a hét éppen most zajlik, a hét napjainak elkerülhetetlen evolúciós folyamatában vagyunk.

És azt mondja nekem: „Igen, pénzre van szükségem, mert…

 • I’m building a house.

(Házat építek.)

Természetesen nem abban a pillanatban önti a cementet a betonkeverőbe, de épp az építkezés folyamatában van. És egy ház építése, mint tudjuk, akár évekig is eltarthat…

igeidő present perfect continuous tense
Olvasd el ezt is: A present perfect continuous igeidőre várva …

 

3. Azonban a present continuous a jövőbe is kitekinthet…

Néha azonban „elhajózunk”, és ahelyett, hogy a varázslatos jelen pillanatra összpontosítanánk, elkezdünk a jövőről álmodozni. Ha a terveink teljesen biztosak, annyira eltökéltek vagyunk, hogy semmi sem térít el minket az egyszer kitalált tervünktől, akkor a present continuous idő használatával leírhatjuk a jövőnek ezt a változatát – mintha már megtörtént volna.

Például már vettem egy repülőjegyet, kivettem a szabadságot és fényvédő olajat is elcsomagoltam:

 • Tomorrow, I’m flying to Mallorca.

(Holnap Mallorcára repülök.)

A randi leszervezve, virág és csoki megvéve:

 • I’m going for a date on Friday.

(Pénteken randira megyek.)

A present continuous időt olyan általánosabb kijelentésekre is használjuk, mint:

 • Do you believe that the temperature in the world is rising?

(Szerinted a Föld hőmérséklete emelkedik?)

 • Wow! I can see your English is clearly getting better!

(Azta! Az angolod egyre jobb és jobb!)

Lásd még: Present continuous és simple for future arrangements – hogyan beszéljünk a jövőről jelen időben?

4. Present continuous ha valaki idegesít minket

Két lehetőségünk van.

Present continuous + being

Mint már tudjuk, a to be(lenni) a present continuous igeidőben segédigekéntműködik. És mi van, ha „lenni” szeretnénk ebben az időben, a „to be” igét normális, nem segédigeként használni?

Teljesen lehetséges ez, csak a helyzet egy kicsit más karaktert vesz fel.

Azt mondhatjuk, hogy valaki valamilyen am/is/are being, hogy azt írjuk le, hogyan viselkednek abban a pillanatban.

Hasonlítsd össze:

 • I can’t understand why he is being so selfish. He isn’t usually like that.

(Nem értem, miért viselkedik olyan önzően most. Ő általában nem ilyen.)

Ha ez lenne az állandó jellemvonása, akkor azt egyszerű jelenben present simple mondanánk egyszerű, szabályos, állandó jelenségeket írva le:

 • He never thinks about other people. He is very selfish.

(Soha nem gondol más emberekre. Ő nagyon önző.)

Az + am/is/are being szerkezetet csak valaki jelenlegi viselkedésével kapcsolatban (nem állandó állapotaként) használjuk. Ezért nem fogjuk azt mondani:

 • It’s being hot today. → It is hot today.

(Forróság van ma.)

 • Anna is being very tired. → Anna is very tired.

(Anna nagyon fáradt.)

Hogyan tanulj meg gyorsan és hatékonyan angolul?
Lásd még: Hogyan tanulj meg angolul gyorsan és hatékonyan?

Present continuous + always

Always azt jelenti „mindig”.

Hogyan kapcsolódhat az időtlen „mindig” az illékony present continuous igeidőhöz?

Arra használjuk ezt a paradoxont, hogy azt mondjuk, hogy valami bosszant minket.

Például valaki mindig csak nyafog, és ez nekünk nem tetszik:

 • Why are you always complaining?

(Miért panaszkodsz mindig – vagy „miért vagy mindig ilyen panaszkodó”.)

Nem tudok bejelentkezni:

 • I’m always forgetting my passwords.

(Mindig elfelejtem a jelszavaimat.)

Erre további példákat találhatsz az alábbi külön bejegyzésben:

You're always using present continuous for annoying actions! constantly, nyelvtan, nyuszi
Lásd még: Mert te mindig a present continuous igeidőt használod, hogy idegesítő szokásokat írj le!

5. Mi a különbség a present continuous és a present simple között?

 • Minden „continuous” igeidő, ahogy arra a neve is utal, hangsúlyozza a végzett tevékenységet, azaz azt, hogy valami éppen folyamatban volt. A többi idő e szó nélkül inkább a hatást hangsúlyozzák.
 • Mi több, az egyszerű jelen present simple a rendszeres tevékenységeket fejezi ki, nem az illékony, egyszeri cselekvéseket, mint apresent continuous.

Ezért sikeresen kombinálhatjuk őket egy mondatban. Például:

Ma – itt és most – esik az eső. Tehát azt látjuk, hogy:

 • Tom always walks to work, but today he’s going by bus.

Tom mindig gyalog jár munkába [present simple], de ma busszal megy .[present continuous]

Ugyanez lesz a helyzet, ha ez a „pillanat” kicsit hosszabbra sikerül:

 • Ann works in the office on Mondays, but she’s taking driving lessons this month.

Ann hétfőnként az irodában dolgozik. [present simple]de ebben a hónapban vezetési órákat vesz. [„hosszú pillanat” a present continuous igeidőben].

present simple present continuous angol igeidők
Lásd még: Örökké most. A present continuous és present simple igeidők összehasonlítása

5. Egy illékony lehetőség angol nyelvtanulásra!

Ha most megtanulhatsz angolul, ne felejtse el kihasználni ezt a lehetőséget a lehető leghamarabb! Megszületik a második gyerek, fizetésemelést kapsz és így több felelősségetet a munkahelyen – egy pillanat alatt számos akadály állhat közéd és a tanulás közé. Az élet már csak ilyen.

Ezért, ha most bele tudnád préselni ezt a pár percet a napi programodba, tedd meg! Ne hidd, hogy egy nap majd „több időd lesz”, ez nem így működik!

A legjobb alkalom az angolra az itt és most!

Ezért is iratkozz fel még ebben a pillanatban a Speakingo online angol nyelvtanfolyamára!

modals in the past, queen Elisabeth, speakingo

A Speakingo online angol nyelvtanfolyamának egyedülálló jellemzője, hogy nem pazarolja az időt a felesleges nyelvtanra (erről magad is olvashat ezen a blogon), hanem arra tanít, hogyan is használd a nyelvet a gyakorlatban!

Hogyan? Teljes mondatokon keresztül! Ily módon a helyes beszéd szokásoddá válik (nem fogsz stresszelni azon, hogy „ezt most hogyan is mondjam”). Mi több, az ilyen tanulás még pihentető is lehet – nem kell túl sokat gondolkodnod, és a fejlődés mintha önmagától történne!

Teljesen stresszmentesen beszélgetsz a számítógépeddel vagy telefonoddal, ami megért téged, megdicsér, és kijavít, ha kell, hogy ne rögződjenek a hibás kifejezések. És mivel a gépek soha nem alszanak, bármikor és mennyi ideig tanulhatsz anélkül, hogy pl. időt vesztegetnél azzal, amíg a nyelviskolába jutnál el.

Az online angol tanfolyamon sok példamondatot találsz mind a present continuous folyamatos jelenre, mind azt a present simple egyszerű jellennel kombinálva. A magasabb szinteken mindent megtalálsz, amire érettségin lenne szükséged, vagy ahhoz, hogy nyelvvizsgán menj át. De a lényeg az, hogy az ilyen tanulásnak köszönhetően megtanulsz angolul szabadon kommunikálni!

Mindenesetre a legjobb, ha saját magad próbálod ki ezt a módszert. A regisztráció után az első hét ingyenes!


Nincs ok a várakozásra!

Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


És nektek milyen kalandjaitok vannak a present continuous folyamatos jelen igeidővel? Van még valami, ami nem annyira tiszta? Kérdezz bátran a megjegyzésekben, és szívesen válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt