Какво е емфаза (emphasis ) в английския език?

Научете 17 начина да приложите emphasis в английските изречения и разберете какво е това емфаза.


/На снимката: „Живее се само веднъж“ буквално: Живееш само веднъж. | Подчертавам: Ти (живееш само веднъж)!/

Какво е емфаза?

Емфаза, според Българския тълковен речник, представлява отделяне на един елемент от речта с помощта на интонацията, повторението и др.

Можете да акцентирате нещо с емфаза, да говорите без нея или да попаднете в театрална емфаза.

 

Емфаза на английски език е emphasis

Интересното е, че думата емфаза изобщо не е англицизъм,тя не произлиза от английското emphasis. И двете от тези думи идват от латинското emphasis, защото вече в древни времена емфазата е използвана във философските дебати или в театъра¹. Разговорно емфазата може да се отнася и до донякъде фалшива сублимация, преувеличение с думи.

От английски думата emphasis ще бъде преведена на български често като: акцент, натиск, подчертаване (в смисъл: да се подчертае нещо, да се акцентира).

Нека сега видим как практически – в писмена форма (1), в речта (2), и преди всичко с думи и граматика (3) – можем да акцентираме (emphasise) нашите изявления на английски език.

практически курс по английски език
Вижте също: Практически курс по английски език… какъв?

1. Емфаза (emphasis) на английски език

Ако напишем или прочетем текст, можем да се срещнем с емфаза (emphasis) чрез такива начини като:

 

1.1. Exclamation mark (удивителен знак)

Не всяко изречение с емфаза трябва да има удивителен знак, нито всяко изречение с удивителен знак трябва да има акцент, но често може да помогне.

сравни:

 • This is important that you learn it. (Важно е да научите това.)
 • This is important that you learn it! (Важно е да научите това!)

1.2.Capital letters (главни букви)

Често се злоупотребява в интернет или в текстовите съобщения с Главната буква, тогава имаме впечатлението, че някой вика в изказването си:

 • I REALLY WANT TO KNOW HOW TO USE EMPHASIS IN ENGLISH (НАИСТИНА ИСКАМ ДА ЗНАМ КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ ЕМФАЗА НА АНГЛИЙКСИ ЕЗИК)

1.3. Italics (курсив)

 • It washer.(Това беше тя.)

1.4. Underline (подчертаване)

 • No, it was him. (Не това беше той.)

1.5. Bold (удебеляване)

 • Actually, it was me! (Всъщност, това бях аз!)

6.Highlight / colour

Разбира се, винаги можем да оградим нещо с флумастер или да напишем с цвят,за да подчертаем важността на даден фрагмент от текста.

 • Words written in colour stand out. (Думите са написани с „очеваден“ цвят .)
emphasis, емфаза, английски език, наука
Ако мислиш, че можеш да се справиш по-добре от мен, значи си фатално сбъркан. Подчертавам думата „фатално“. Вижте също: Най-честите грешки в изучаването на английски език.

2. Емфаза(emphasis) в речта на английски език

Имаме и няколко метода за подчертаване на речта ни при говоренето на английски език.

2.1 Stress some words (акцентирайте някои думи)

Можем да подчертаем важността на това, което искаме да кажем чрез самата интонация на изговорените думи. Това, върху кои думи поставяме акцент (emphasis),може напълно да промени смисъла на нашата реч!

 • Do you WANT TO talk to me? (ИСКАШ ли да говориш с мен?)
 • Do YOU want to talk to me? (ТИ искаш ли да говориш с мен?)
 • Do you want to TALK to me? (Искаш ли да ПОГОВОРИШ с мен?)
 • Do you want to talk TO ME? (Искаш ли да поговориш С МЕН?)

 

2.2 Body language (език на тялото)

Не мисля, че трябва да обясняваме за това твърде много. Нашите жестове, поза, както и тон на глас често говорят повече от самите думи. Особено ако говорим с Италианец!

Ето защо е толкова лесно да станат недоразумения в имейли или на онлайн форуми…

Понякога можем да подчертаем и изказването си с жест от английската култура, а днес познат по целия свят, нерафиниран жест.

Английски ругатни, вулгаризми, обиди, fuck, swear words
Вижте също: Ругатни и вулгаризми на английски език.

3. Емфаза (emphasis) в английските думи и граматика

Истинското забавление започва обаче, когато сме в състояние да си играем с езика достатъчно, за да подчертаем и акцентираме върху съдържанието на нашата реч, използвайки английската граматика и думите.

3.1 do/does/did в твърденията

Спомагателният глагол to doобикновено се използва във въпроси вместо българското „дали“ ( Do you love her? Дали я обичаш?) и в откази (I don’t like it! Не ми харесва!).

В съобщителните изречения обикновено пропускаме to do:

 • I love you! (Обичам те!)

Въпреки това, ако не искаме да оставим и нотка на съмнение и да подчертаем силата на нашия афект с малко театрален акцент, ще кажем:

 • I do love you! (Наистина те обичам!)

Ще кажем също:

 • He does like her! (Той наистина я харесва.)
 • I did pay the bill. (Наистина платих сметката.)

Или както на уж автентичната табела от Дъблинската зоологическа градина:

 • Do not climb the fence. (Забранено е качването по оградата.)
emfaza акцент зоопарк английски
Не стойте, не сядайте, не се качвайте, а дори не се докосвайте до оградите в зоологическата градина. Ако паднеш, животните биха могли да те изядат и да се разболеят от това. Вижте също: Прости шеги с животни.

3.2 Пълни глаголни форми

Англичаните обичат да съкращават всичко, особено в речта, макар и в текстове, които не са много формални. Така че, когато използваме пълни форми, нашето изявление става по-формално, т.е. подчертаваме сериозността на ситуацията по този начин.

 • I haven’t taken it. (Не съм го взел.)
 • I have not taken it! (Не съм го взел! – Това изречение е по-категорично.)

И в другите форми например:

 • She does not need to worry about it. (Тя наистина не трябва да се тревожи за това.)
 • It is very kind of you. (Много мило от твоя страна.)
 • I would not do it, if I were you. (Не бих направил това, ако бях на твое място.)

3.3 Използвайте подчертаващи думи

За да подчертаете нещо, можете да добавите следните думи:

3.23.1 Very (много)

сравни:

 • This is expensive. (Това е скъпо.)
 • This is very expensive. (Това е много скъпо.)

Ще бъде подобно и с другите подчертаващи думи.

3.3.2 So (така че)
 • He is so in love with her. (Той е толкова влюбен в нея.)
so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so czy I don't think so
Вижте също: Всичко за английските фрази с думата „so“.
3.3.3 Extremely (изключително)
 • He is extremely exhausted. (Той е изключително изтощен.)
3.3.4 Simply (просто)
 • It is simply a matter of taste. (Това е просто въпрос на вкус.)
3.3.5 Literally(буквално)
 • He literally banged his head against the wall. (Буквално той блъскаше главата си в стената.)
3.3.6 Total, totally (като цяло, напълно)
 • The gig was a total disaster. (Концертът беше пълна катастрофа/провал.)
 • He totally lost his mind. (Той тотално си загуби ума.)
Английски прилагателни
Вижте също: Английски прилагателни – скучни ли сте или скучаещ?
3.3.7 Highly (силно)
 • This is highly unusual. (Това е силно /много необичайно [че нещо такова се случва].)
3.3.8 Fully (напълно)
 • I am fully aware of the consequences of my actions. (Напълно съм наясно с последиците от действията си.)
3.3.9 Terrible / terribly (ужасно / страшно)
 • I am terribly sorry for the inconvenience. (Извинявам се ужасно за неудобството)
3.3.10 Far too (твърде)
 • This car is far too expensive. (Тази кола е твърде скъпа.)
 • There are far too many people in the hall. (Има твърде много хора в залата.)
3.3.11 Even (дори/още)
 • Her decision will bring even better results. (Решението ѝ донесе още по-добри резултати.)
3.3.12 Absolutely (абсолютно)
 • There’s absolutely no chance that I will mary him. (Няма абсолютно никакъв шанс да се оженя за него.)
3.3.10Really (наистина)
 • It is really important. (Това е наистина важно.)
английски изречения, наука за писането, писмена работа, вулкан, котка
Вижте също: Как да създавате изречения и пишете писмени работи в 4 стъпки

3.4 Repetition (повторение)

Можем да повторим и ключовата дума:

 • It is really, really important. (Това е наистина, наистина важно.)
 • She was very, very nice. (Тя беше много, много мила.)
 • It is spicy-spicy. (Това [jedzenie] е пикантно-пикантно.)

За да се подчертае, можете да повторите не само самата дума, но цялата мисъл с помощта на други думи²:

 • How could he ask which of them I truly loved? It was him. It had always been him.

(Как би могъл да попита кой от тях наистина обичам? Беше той. Винаги е бил той.)

[Отбележете прекрасното използване на миналото време past perfectв последното изречение]

emphasis, емфаза, английски език, наука
Ако можехте да продължавате и да обяснявате какво е това, вместо да повтаряте думата с по-голяма емфаза, това би било чудесно.

3.5 Идиоматични изрази: What the hell/heck/on Earth

Нашето изявление може да бъде подчертано и от популярни идиоматични изрази, като например:

 • Where the hellwere you? (Къде „по дяволите“ беше?)
 • What the heck did you do? (Какво, по дяволите, си направил? – По-учтиво от what the hell, ноозначава същото.)
 • Who on Earth did you go with? (С кого „на Земята“ отиде?)

3.6 Подчертаващо изречение.

За подчертаване могат да служат дори цели изречения, или начина, по който са конструирани:

 • I decided to find out if playing football in a glass factory was a bad idea. It was.

(Реших да видя дали да играя футбол в стъкларската фабрика е лоша идея. Беше.)

3.7 Very much, so much, a lot в края на изречението

 • She looks like her sister very much. (Тя много прилича на сестра си.)
 • I want to sleep soooo much! (Такааа ми се спи!)
 • I like it a lot. (Много ми харесва.)
much many lots of
Вижте също: Това е много – much, many , lots of….

3.8 Използвайте such (a) – такъв, такава, такова…

Конкретно such със съществителни в множествено число:

 • She has such beautiful eyes! (Тя има толкова красиви очи!)

От друга страна, such a със съществителни в единствено число:

 • He’s such a great musician. (Той е толкова добър музикант.)

3.9 Наречие в началото на изречението

Вече знаем, че добавянето на прилагателни или наречия може да засили нашето изречение:

 • It is important to check your tires in winter. (Важно е да проверите гумите си през зимата.)
 • It is important to check your tires, especiallyin winter.. (Важно е да проверите гумите си, особено през зимата.)

Ако обаче преместим тази фраза в началото на изречението, информацията, която предава, ще получи допълнително подсилване:

 • Especially in winter, it is important to check your tires. (Особено през зимата е важно да проверите гумите на колата си.)

По същия начин ще използваме:

 • Remarkably, he did not get cold. (Интересно е, че не му стана студено/не настина.)
 • Most importantly, we need to remember about the kids. (Най-важното е, че трябва да помним за децата.)
 • And above all, we need to practice emphasis if we want to be able to use it in practice! (И преди всичко трябва да практикуваме тази емфаза, ако искаме да можем да я използваме на практика!)

3.10 Стилистична инверсия

Предишният похват може да се иде стъпка по-напред и да се опитаме да направим пълна стилистична инверсия:

 • No sooner had the company launched its new product than it went bankrupt. (Компанията фалира веднага след пускането на новия си продукт на пазара.)
 • Hardly had I arrived home when my phone rang. (Едва бях там — успях да стигна до вкъщи, когато телефонът звънна.)

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Упражнения за емфаза (emphasis)в английските изречения

 

Не е необходимо да бъде подчертавана важността на английския език!

Познаването на английски означава по-интересна работа, повече възможности за развитие и още по-добро здраве.

Най-важното на английски обаче не е теорията, а практиката!

Защото каква е ползата, че знаем как да напишем нещо на теста, но когато е необходимо да го кажем в разговор, думите не искат да минат през гърлото ни?

Ето защо онлайн курсът по английски език на Speakingo е 100% въз основа на разговор!

Винаги можете да прочетете за граматиката тук в блога,но най-важното е да практикувате всички тези граматически конструкции на практика, с гърлото си, а не с очите си!

В онлайн курса по английски Speakingo отговаряте на въпроси, зададени с гласа на носител на езика,а компютърът ви разбира, хвали ви или ви коригира, ако е необходимо. По този начин научавате английски като дете, което се учи да говори – такова учене е не само бързо и ефективно, но и много приятно!

Както и да е, най-добре е да го опитате сами, дали този метод за изучаване на английски ви подхожда!

Първата седмица след регистрацията с две кликвания по-долу така или иначе получавате напълно безплатно и без никакви задължения!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Знаете ли вече какво е емфазат и как да я използвате в английските изречения? Ако нещо не е ясно, задайте въпрос в коментара – ще се радвам да отговоря!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Има ли смисъл да се учат цели изречения на английски език?

Ученето на цели изречения на английски език е не много популярен, но изключително ефективен метод за изучаване на английски език. Защо и откъде да си набавяме материали за изучаване на английски език с пълни изречения?

Прочети повече »
МенТоВи CAPITAL LETTERS иЛи коГА пиШЕм ГЛавНи бУкВИ на АНглиЙскИ?

Писането с главна буква, т.е. с помощта на Capital Letters, се различава на английски език от правописните правила на български език. Така че кога използваме главни букви и как изглежда това на разговорен, онлайн английски?

Прочети повече »
Анимации за изучаване на английски език

Мислиш ли, че анимациите са само за деца? Не е задължително! Те могат да станат вашето тайно оръжие в изучаването на английски език! По-долу са причините, поради които анимациите на английски език също могат да помогнат на възрастните при изучаване на езика.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail