przysłówek angielski adverb

5 rodzajów angielskich przysłówków (adverbs)

Przysłówek (adverb) to jedno z tych słów, które obiło nam się o uszy, ale rzadko pamiętamy co właściwie oznacza. W tym tekście poznasz 5 rodzajów angielskich przysłówków (adverbs) i dowiesz się jak je poprawnie stopniować.


Zacznijmy jednak od zupełnych podstaw czyli definicji przysłówka (adverb).

Co to jest przysłówek (adverb)?

Przysłówek (adverb) to część mowy, która opisuje czasownik (słówko opisujące działanie). Czasowniki takie jak: biegnę (run), uczę się (learn) i tak dalej, możemy doprecyzować przysłówkiem (adverb).

Jak mogę biec czy uczyć się? Z radością (happily), powoli (slowly), intensywnie (intensely), wytrwale (persistently).

To są właśnie przysłówki.

Już na pierwszy rzut oka widać pewną zależność – angielskie przysłówki kończą się literkami -ly. Zwykle.

W gramatyce „przysłówek” jednak to bardzo szeroka kategoria. Są to wszystkie słowa odpowiadające na pytania

 • how? (jak?),
 • in what way? (w jaki sposób?),
 • when? (kiedy?),
 • how often? (jak często),
 • where? (gdzie?),
 • to what extent? (do jakiego stopnia?)

Stąd ogólnie możemy mówić o 5 rodzajach angielskich przysłówków (adverbs):

 1. Przysłówek czasu (adverb of time);
 2. Przysłówek miejsca (adverb of place);
 3. Przysłówek sposobu (adverb of manner);
 4. Przysłówek stopnia (adverb of degree);
 5. i przysłówek częstotliwości (adverb of frequency).

A potem dowiemy się też:

 1. Jakie jest miejsce przysłówka w zdaniu?
 2. Jak tworzymy angielskie przysłówki?
 3. Czym różni się przymiotnik od przysłówka?
 4. Jak stopniować angielskie przysłówki (adverbs)?
 5. Jak ćwiczyć zastosowanie angielskich przysłówków w praktyce?

5 rodzajów angielskich przysłówków (adverbs)


przysłówki adverbs angielski
Przysłówki to słowa, które opisują czasowniki

 

1. Co to jest przysłówek czasu (adverb of time)?

Jak sama nazwa wskazuje przysłówek czasu (adverb of time) uzupełnia informacje na temat czasu, w jakim opisywany przez niego czasownik (verb) się wydarza.

Będą to na przykład:

 • never (nigdy)
 • lately (ostatnio)
 • just (tylko właśnie co)
 • always (zawsze)
 • recently (ostatnio)
 • during (podczas gdy)
 • yet (jeszcze nie)
 • soon (wkrótce)
 • sometimes (czasami)
 • usually (zwykle)
 • so far (jak do tej pory).

W zdaniach użyjemy je na przykład tak:

 • So far, we have only learned about adverbs of time.

(Jak do tej pory poznaliśmy tylko przysłówki czasu.)

 • We haven’t gone much out lately.

(Nie wychodzimy za często ostatnimi czasy.)

 • She recently found a boyfriend.

(Ona ostatnio znalazła sobie chłopaka.)

 • He hasn’t finished it yet.

(On jeszcze tego nie skończył.)

Suddenly, carefully i kilka innych podstawowych przysłówków
„Nagle, piekarnik” Patrz również: Suddenly, carefully i kilka innych podstawowych przysłówków.

2. Co to jest przysłówek miejsca (adverb of place)?

Przysłówek miejsca (adverb of place) opisuje to gdzie aktywność się wydarza. Przysłówki miejsca lubią występować w środku lub na końcu zdania, ale niekoniecznie. Wyłamują się też w tym sensie, że mało który kończy się na -ly.

Będą to na przykład:

 • here (tutaj)
 • there (tam)
 • nowhere (nigdzie)
 • everywhere (wszędzie)
 • out (na zewnątrz)
 • in (w środku)
 • above (ponad)
 • below (poniżej)
 • inside (wewnątrz)
 • outside (na zewnątrz)

Na przykład:

 • If you go to India, you will see people everywhere.

(Jeśli pojedziesz do Indii, zobaczysz ludzi wszędzie. – Tak przy okazji, to zdanie jest w pierwszym trybie warunkowym.)

 • Try to think outside the box!

(Spróbuj myśleć „poza pudełkiem” – w sensie nie według utartych schematów.)

(Możemy zatrzymać się tutaj i zjeść śniadanie.)

 • Below the blue sky, I saw a girl with eyes like stars.

(Pod niebieskim niebem, zobaczyłem dziewczynę z oczyma niczym gwiazdy.)

somebody that i used to know, gotye, kimbura
Patrz również: Słodko-gorzka piosenka o rozstaniu z komentarzem do świetnego tekstu Somebody that I used to know, Gotye i Kimbury.

3. Co to jest przysłówek sposobu (adverb of manner)?

Przysłówek sposobu (adverb of manner) jest prawdopodobnie najpopularniejszym rodzajem przysłówków. To właśnie te klasyczne przypadki kończące się zwykle na -ly.

Jeśli słówko od którego pochodzi (przymiotnik) kończy się na –l to i tak dodajemy -ly by stworzyć przysłówek, na przykład: joyful-joyfully (radosny-radośnie), grateful-gratefully (wdzięczny – z wdzięcznością).

By wymienić tylko kilka będą to na przykład:

 • slowly (powoli)
 • quickly (szybko)
 • sadly (ze smutkiem)
 • calmly (uprzejmie)
 • well (dobrze)
 • politely (uprzejmie)
 • loudly (głośno)
 • kindly (uprzejmie)
 • joyfully (radośnie)

A w zdaniach:

 • He politely refused our offer.

(On uprzejmie odmówił naszą ofertę.)

 • A well-behaved kid made his bed neatly in the morning.

(Dobrze zachowujący się dzieciak pościelił łóżko schludnie rano.)

 • He drank quickly and talked slowly.

(On pił szybko i mówił wolno.)

 • You did it really well.

(Zrobiłeś to naprawdę dobrze.)

Ludzie często powiedzieliby tu:

 • You did it really good.

Problem w tym, że good to przymiotnik „dobry” – ale poprawny gramatycznie jest tu przysłówek nie przymiotnik: Zrobiłeś to „dobrze” a nie „Zrobiłeś to dobry”!

Native speakerzy często mylą przymiotniki z przysłówkami1 i dlatego pani na memie poniżej jest taka wkurzona…

angielskie przysłówki adverbs
Przestań próbować zrobić z „good” (dobrze) przysłówek. To się nie wydarzy! Patrz również: Kiedy GOOD a kiedy WELL?

 

4. Co to jest przysłówek stopnia (adverb of degree)?

Przysłówek stopnia (adverb of degree) opisuje poziom intensywności czasownika (verb), ale również zdarza się, że przymiotnika (adjective), a nawet innego przysłówka (adverb).

Przymiotnika stopnia to na przykład:

 • almost (już prawie)
 • quite (całkiem, dość)
 • nearly (niemalże)
 • too (w sensie: zbyt dużo)
 • enough (wystarczająco)
 • just (właśnie co dopiero)
 • hardly (prawie w ogóle)
 • simply (po prostu)
 • so (taki, tak)

Na przykład w zdaniach:

 • I’m so excited about the date!

(Jestem tak podekscytowana randką!)

angielski czasownik modalny can could cannot
(jestem) taki podekscytowany! Nie mogę się doczekać! Patrz również: Teksty na podryw po angielsku.
 • Be careful, you nearly killed her!

(Bądź bardziej ostrożny, niemalże ją zabiłeś!)

 • I’m too happy to worry about it now.

(Jestem zbyt szczęśliwa by się martwić o tym teraz – happy to przymiotnik)

 • He drives quite slowly.

(On jeździ całkiem wolno – pierwszy przysłówek quite modyfikuje tu drugi przysłówek slowly!)

pozytywne angielskie zwroty na drodze
O jeju, właśnie zajechałam temu biedaczynie drogę. Lepiej zwolnię, żeby nie pomyślał że jestem jakąś wariatką!.

 

5. Co to jest przysłówek częstotliwości (adverb of frequency)?

Przysłówek częstotliwości (adverb of frequency) mówi nam jak często coś się wydarza. Zwykle występuje bezpośrednio przed opisywanym czasownikiem (verb).

Będą to takie przysłówki jak:

 • never (nigdy)
 • always (zawsze)
 • rarely (rzadko)
 • sometimes (czasami)
 • normally (normalnie, zwykle)
 • seldom (rzadko, wyrażenie bardziej literackie)
 • usually (zwykle)
 • again (znowu)
przysłówki częstotliwości, adverbs of frequency, angielski
„Często przeżywaj przygody. Kochaj bez przerwy” Patrz również: Jak często używasz przysłówków częstotliwości (adverbs of frequency)?

A w zdaniach:

 • I normally learn English in the evenings.

(Zwykle uczę się angielskiego wieczorami.)

 • I rarely get jealous.

(Rzadko wpadam w zazdrość.)

 • She always makes silly excuses.

(Ona zawsze robi głupie wymówki.)

 • Ups, I did it again.

(Ups, znowu to zrobiłam)

Przysłówki w piosence po angielsku

Krótka przerwa.

Aby lepiej wszystko to weszło Ci do głowy, o różnych rodzajach (kinds of) przysłówków (adverbs) posłuchać możesz przez chwilę w tej prostej, rock’n’rollowej piosence! 🙂

No dobra, lecimy dalej!

Miejsce przysłówka w angielskim zdaniu

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, przysłówki występować mogą na początku zdania, w środku jak i na końcu.

Wstawianie przysłówków na jego początku (lub całych fraz tzw. fronted adverbials) jest jednym z elementów dobrego stylu pisania wypracowań. Dlatego warto pamiętać, by od czasu do czasu skorzystać z tej możliwości. Przykuwa to uwagę i podkreśla opisywane zjawisko.

Na przykład:

 • Surprisingly, English grammar turned out to be actually interesting!

(Zaskakująco, angielska gramatyka okazała się być w rzeczywistości interesującą).

 • Usually, he works at the office.

(Zwykle on pracuje w biurze.)

Warto też bawić się w zamienianie szyku zdania by stworzyć fronted adverbials. Na przykład zwykłe zdanie:

 • We met by the bus station.

(Spotkaliśmy się przy stacji autobusowej.)

możemy zamienić na dużo lepiej -wręcz poetycko – brzmiące (dodajemy przecinek!):

 • By the bus station, we met.

(Przy stacji autobusowej, spotkaliśmy się.)

i tak dalej:

 • She dance all night long → All night long, she danced.

(Ona tańczyła całą noc → Przez całą noc, ona tańczyła.)

 • He ran towards her as fas as he could. → As fast as he could, he ran towards her.

(On pobiegł do niej tak szybko jak mógł → Tak szybko jak potrafił, on pobiegł do niej.)

 • He waited for her in the best pub in town. → In the best pub in town, he waited for her.

(On czekał na nią w najlepszym pubie w mieście → W najlepszym pubie w mieście, on czekał na nią.)

Jednak jest to chwyt, którego używamy tylko w piśmie – w mowie zabrzmieć to może dosyć zabawnie!

Pamiętajmy tylko o przecinku po przysłówku/wyrażeniu przysłówkowym na początku zdania!

angielski przysłówek adverb
Nigdy nie używam przysłówków. Dosłownie nigdy. (Dosłownie jest przysłówkiem)

Jak tworzymy angielskie przysłówki?

W języku angielskim zwykle tworzymy przysłówki (adverbs) na bazie przymiotników (adjectives). Na przykład nice-nicely (ładne-ładnie). Jak wspomniałem zwykle po prostu dodajemy końcówkę -ly.

Oprócz tego:

 1. Jeśli przymiotnik kończy się na –le, kasujemy -e dodajemy za to -y na przykład comfortable-comfortably (wygodna-wygodnie). [wymawiaj: „komftybly” nie „komfortably„]
 2. Jeśli przymiotnik kończy się na –y, zamieniamy -y na –ily, na przykład: easy-easily (łatwy-łatwo).
 3. Jeśli przymiotnik kończy się na –ic, dodajemy –ally. Na przykład: fantastic-fantastically (fantastyczny-fantastycznie). [wymawiaj „fantastikly” nie „fantastikaly”]

Niektóre przysłówki nie pochodzą od przymiotników (adjectives) lecz od rzeczowników (nouns). Na przykład day-daily (dzień-codziennie).

przymiotniki angielskie przysłówek stopniowanie adverb
Czytaj również: Jak używać angielskich przymiotników lepiej niż poeta z obrazka?

Przysłówki (adverbs) a przymiotniki (adjectives) w języku angielskim

Jak już widzieliśmy, większość przysłówków pochodzi od przymiotników. Do tego stopnia, że czasami aż przysłówki i przymiotniki wyglądają (dla zmyłki) identycznie.

Na przykład:

 • small – small (mały – mało)
 • hard – hard (trudny – trudno)
 • fast –fast (szybki – szybko)
 • cold – cold (zimny- zimno)
 • late – late (późny – późno)
 • high – high (wysoki – wysoko)

Przypadki przyjemne

W niektórych przypadkach, obie opcje są możliwe – to znaczy ta klasyczna wersja z końcówką -ly jak i wersja, która wygląda identycznie jak źródłowy przymiotnik. Dobra wiadomość jest taka, że praktycznie rzecz biorąc obie wersje są wtedy poprawne!

Na przykład:

 • cheap = cheaply the cheapest lub most/least cheaply (tanio → najtaniej/najmniej tanio)
 • loud = loudly the loudest lub most/least loudly (głośno → najgłośniej/najmniej głośno)
 • quick = quicklyquickest lub most/least quickly (szybko → najszybciej/najmniej szybko)
 • slow = slowlyslowest lub most/least slowly (wolno → najwolniej, najmniej wolno)

Jak widzisz działa to również w wyższym stopniu przysłówka (część po strzałce).

No właśnie. To prowadzi nas do kolejnego tematu – stopniowania przysłówków.

angielski przysłówek adverb gramatyka
Nazwałeś przysłówek przymiotnikiem. I użyłeś go niepoprawnie! (Grammar Nazi)

Jak stopniować angielskie przysłówki (adverbs)?

Ostatnim tematem, jaki chcę poruszyć jest kwestia stopniowania przysłówków. Wygląda to podobnie, jak ma to miejsce w przypadku stopniowania przymiotników.

Mamy tutaj z grubsza trzy możliwości.

1. Stopniowanie jednosylabowych przysłówków

Tak jak w przypadku przymiotników, do jednosylabowych przysłówków dodajemy po prostu końcówkę -er by coś było „bardziej” (comparative). By było „najbardziej” (superlative) dodajemy końcówkę -est i poprzedzamy go artiklem the.

Na przykład:

 • hardharderthe hardest (twardo → twardziej → najtwardziej)
 • fast → faster → the fastest (szybko → szybciej → najszybciej)
 • high → higher → the highest (wysoko → wyżej → najwyżej)
 • easy → easier → the easiest (łatwo → łatwiej → najłatwiej)

Przypadek ten dotyczy przede wszystkim przysłówków, które wyglądają tak samo jak przymiotniki, ponieważ większość przysłówków ma dwie i więcej sylab. Lub w ogóle nie da się ich stopniować (again, daily, here itd.).

przysłówek stopniowanie adverb
Czytaj również: Wszystko o stopniowaniu angielskich przymiotników.

2. Stopniowanie wielosylabowych przysłówków

Tutaj w stopniu wyższym (comparative) dodajemy more (czyli więcej, bardziej) albo less (mniej). W stopniu najwyższym (superlative) dodajemy the most (najwięcej, najbardziej) lub the least (najmniej).

 • slowly → more slowly → the most slowly (wolno → wolniej → najwolniej)
 • politely → more politely → the most politely (uprzejmie → uprzejmiej → najuprzejmiej)
 • carefully → less carefully → the least carefully (ostrożnie → mniej ostrożnie → najmniej ostrożnie)
 • recently → less recently → the least recently (ostatnio → wcześniej niż ostatnio → dużo wcześniej niż ostatnio)

3. Stopniowanie nieregularnych przysłówków

Jak to z wyjątkami, nie ma tu zasad. Trzeba zapamiętać że:

 • little → less → the least (mało – mniej – najmniej)
 • much → more → the most (dużo – więcej – najwięcej)
 • well → better → the best (dobrze – lepiej – najlepiej)
 • badly → worse → the worst (źle – gorzej – najgorzej)
 • far → farther (further) → the farthest (furthest) (daleko – dalej – najdalej)

Nie mylić tylko wymowy tego ostatniego z fur (futro), Fürher (Adolf) czy forest (las). 🙂

stopniowanie gramatyka angielska przysłówek

Jak ćwiczyć zastosowanie angielskich przysłówków w praktyce?

Oczywiście fajnie jest sobie o tym wszystkim poczytać, jednak najważniejsze jest jednak to, by umieć zastosować całą tę wiedzę w praktyce!

Dlatego polecam przede wszystkim naukę przy pomocy całych, poprawnych zdań, w których zawarta jest cała potrzebna Ci gramatyka oraz słownictwo. Tylko gdzie znaleźć takie fajne zdania?

Na przykład na kursie języka angielskiego online Speakingo!

Jak to wygląda? Bardzo dobrze! Oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz native speakera i odpowiadasz pełnym zdaniem na pytania na Twoim poziomie zaawansowania. A Twój rozmówca – komputer lub telefon – rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Taka nauka jest nie tylko skuteczna, ale również przyjemna!

W ten sposób szybko i skutecznie możesz nauczyć się nie tylko przysłówków, ale całego języka angielskiego!

I tym optymistycznym akcentem zakończmy ten wpis o angielskich przysłówkach. Jeśli macie jakieś pytania i uwagi, zapraszam do komentowania!

Komentujcie śmiało (boldly), wytrwale (persistently), z pewnością siebie (confidently) i wesoło (happily)!  🙂


Do you speak English? No?

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Pierwszy tydzień testowy i dostajesz za darmo!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
angielskie zwroty w pracy
Podstawowe angielskie zwroty w pracy

Wielu z nas potrzebuje nauczyć się języka angielskiego w celach zarobkowych. Czy chodzi o wyjazd do Anglii czy o pracę w międzynarodowym zespole, poniższe podstawowe, angielskie zwroty do pracy przydadzą się wszystkim, którzy potrzebują poznać języka angielski w celach zawodowych – a szczególnie początkującym uczniom.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!