Lana del Rey: Pełny tekst "Ride"

Lana del Rey: Pełny tekst „Ride”

Lana del Rey podbiła serca fanów 10 minutową piosenką Ride o wolności, rock’n’rollu i uroku Ameryki, o których opowiada w długim, poetyckim wstępie. Zobacz o czym dokładnie swym aksamitnym głosem tak pięknie deklamuje!


Lana del Rey

Lana del Rey, a właściwie urodzona w 1985 roku Elizabeth Woolridge Grant jest amerykańską piosenkarką, kompozytorką i poetką.

Jej pseudonim artystyczny Lana del Rey jest połączeniem imienia ulubionej aktorki Lany Turner oraz… marki samochodu Del Rey1. W swej twórczości, w pełny melancholii i sentymentu sposób ta „gangsterska Nancy Sinatra” odnosi się do amerykańskiej kultury lat 50. u 60., „gdy mężczyźni nadal byli mężczyznami, a kobiety kobietami”.

Toteż co rusz w mediach obrywa się jej czasami za taki „konserwatyzm”, jak i za niepoprawne politycznie granie covidowych koncertów w maseczce z dziurawej siateczki czy publikowanie nagrań z rabunków nieodłącznie towarzyszącym w USA zamieszkom na tle rasowym. Sama określa się jako centrystka.

Znana jest również ze swej filantropii – przekazała setki tysięcy dolarów by zapewnić dostęp do wody pitnej dla Indian Nawaho.

Myślę, że jej piosenka Ride doskonale oddaje jej twórczość i charakter.

przydatne angielskie zwroty
Patrz również: Przydatne angielskie zwroty w rozmowie.

Lana del Rey: Pełny tekst piosenki po angielsku „Ride” z tłumaczeniem

Piosenka Ride (Jedź) zaczyna się od długiej przemowy, w której poetyckim językiem Lana del Rey buduje klimat opowieści drogi. Swym ponętnym głosem bardzo wyraźnie deklamuje poniższy tekst, co samo w sobie jest już ucztą dla ucha. Ale o czym nam tak uroczo opowiada?

Co Lana del Rey mówi na początku Ride?

 • I was in the winter of my life, and the men I met along the road were my only summer.

Byłam w zimie swego życia, a mężczyźni, których spotykałam byli moim jedynym latem.

 • At night I fell asleep with visions of myself, dancing and laughing and crying with them.

Nocami zasypiałam z wizjami siebie tańczącej i śmiejącej i płaczącej z nimi.

 • Three years down the line of being on an endless world tour, and my memories of them were the only things that sustained me, and my only real happy times.

[Idiom down the line znaczy1 „robić coś pełnym sercem, całkowicie” lub „później”, tak więc wers ten znaczy coś w stylu:]

Po trzech latach bycia w pełni zaangażowaną w niekończącą się trasę (koncertową) po świecie, moje wspomnienia o tych mężczyznach były jedynymi rzeczami, które podtrzymywały mnie (na duchu), były jedynymi naprawdę szczęśliwymi „czasami” (chwilami).

 • I was a singer, not a very popular one.

Byłam piosenkarką, (taką) niezbyt popularną.

 • I once had dreams of becoming a beautiful poet, but upon an unfortunate series of events saw those dreams dashed and divided like a million stars in the night sky that I wished on over and over again, sparkling and broken.

Marzyło mi się kiedyś, że zostanę piękną poetką, jednak po nieszczęśliwej serii wydarzeń, marzenia te roztrzaskały się się i podzieliły niczym milion gwiazd na nocnym niebie do którego wyrażałam życzenia raz za razem i znowu, błyszczące i roztrzaskane.

 • But I didn’t really mind because I knew that it takes getting everything you ever wanted, and then losing it to know what true freedom is.

Ale nie miałam tak naprawdę nic przeciwko temu, ponieważ wiedziałam, że aby poznać czym jest prawdziwa wolność trzeba zdobyć wszystko to, czego się zawsze pragnęło i następnie to utracić.

wolność wypowiedzi angielskich amerykanskich uczelniach
Patrz również: Czy jest jeszcze wolność wypowiedzi na amerykańskich uczelniach?

 • When the people I used to know found out what I had been doing, how I’d been living, they asked me why, but there’s no use in talking to people who have home.

Gdy ludzie, których kiedyś znałam odkryli co robiłam, jak żyłam, pytali „dlaczego”, ale nie ma sensu rozmawiać (o tym) z ludźmi, którzy mają dom.

[Zwróć uwagę, że chodzi o konkretnych ludzi, tych których kiedyś znała, dlatego jest przedimek the, czyli the people.

I chodzi o jej tryb życia zanim padło pytanie w przeszłości, czyli jedna z tych rzadkich sytuacji, gdy użyć można czasu past perfect continuous.]

 • They have no idea what it’s like to seek safety in other people, for home to be wherever you lay your head.

Oni nie mają pojęcia czym jest / jak wygląda poszukiwanie bezpieczeństwa w innych ludziach, (jak to jest gdy) dom jest wszędzie gdziekolwiek (nie) położysz głowę.

 • I was always an unusual girl. My mother told me I had a chameleon soul, no moral compass pointing due north, no fixed personality. Just an inner indecisiveness that was as wide and as wavering as the ocean.

Zawsze byłam niecodzienną dziewczyną. Moja matka powiedziała mi, że mam dusze kameleona [zwróć uwagę w piosence jak wymawia się to słowo], nie mam kompasu moralnego wskazującego na północ, żadnej określonej osobowości. Tylko wewnętrzne niezdecydowanie, które było tak szerokie i tak falujące jak ocean.

 • And if I said I didn’t plan for it to turn out this way I’d be lying.

I gdybym powiedziała, że tego nie planowałam, (by wydarzyło się) w ten sposób, to bym skłamała.

[Mamy tu oczywiście zdanie w drugim okresie warunkowym, gdybamy o teraźniejszości.]

 • Because I was born to be the other woman. Who belonged to no one, who belonged to everyone. Who had nothing, who wanted everything, with a fire for every experience and an obsession for freedom that terrified me to the point that I couldn’t even talk about it, and pushed me to a nomadic point of madness that both dazzled and dizzied me.

Ponieważ urodziłam się, żeby być tą inną kobietą. Która do nikogo nie należała, która należała do wszystkich. Która nie miała niczego, która chciała wszystkiego, z ogniem (pożądaniem) dla każdego doświadczenia i obsesją (na punkcie) wolności, która przerażała mnie do tego punktu (stopnia), że nie potrafiłam nawet o tym rozmawiać, i (która) pchnęła mnie (w stronę) nomadycznego szaleństwa, które jednocześnie mnie olśniewało i oszałamiało.

gwen stefani, rich girl, skrzypek na dachu, fiddler on the roof, gdybym byl bogaty, if i were a rich man, drugi okres warunkowy
Patrz również: Gwen Stefani na dachu czyli drugi okres warunkowy i skrzypek.

Tekst śpiewany w piosence Lany del Rey Ride

W krótszej, czterominutowej wersji piosenki (takiej jaką zwykle usłyszysz w radio) jest tylko poniższy tekst:

 • I’ve been out on that open road

„Byłam i ciągle jestem” (tak działa czas present perfect!) na tamtej otwartej drodze

 • You can be my full time daddy,

Możesz być moim tatą na pełny etat

(Być może chodzi o sugar daddy czyli starszego mężczyznę, który wspiera swoją kochankę finansowo lub prezentami)

 • White and gold

Biel i złoto

 • Singing blues has been getting old

Śpiewanie bluesa (smutnych piosenek) od jakiegoś czasu już robi się przestarzałe

[Tu mamy z kolei czas present perfect continuous.]

 • You can be my full time baby,

Możesz być moim „dzieckiem” (ukochanym) na pełny etat

 • Hot or cold

(Na) gorąco i (na) zimno

 • Don’t break me down

Nie łam mnie

 • I’ve been traveling too long

Podróżuję już za długo

 • I’ve been trying too hard

Próbowałam zbyt usilnie

 • With one pretty song

Z jedną ładną piosenką

[Zwróć uwagę, jak powyższe dwie linijki można przetłumaczyć na czas teraźniejszy albo przeszły – czas present perfect jest gdzieś pomiędzy przeszłością a teraźniejszością!]

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Patrz również: Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… i inne perfekcje.

Refren Ride Lany del Rey

 • I hear the birds on the summer breeze,
 • I drive fast, I am alone in midnight

Słyszę ptaki na letniej bryzie (delikatnym wietrze)

Jadę szybko autem, jestem sama w środku nocy (o północy)

 • (I have) Been trying hard not to get into trouble,
 • But I, I’ve got a war in my mind

Bardzo starałam się nie wpakować się w tarapaty

Ale ja, w mojej głowie toczy się wojna

 • So, I just ride, just ride,
 • I just ride, just ride

Więc ja, po prostu jadę, po prostu jadę

Ja po prostu jadę, po prostu jadę

kwarantanna, kowboj, usa, tim montana, mat best, quarantine
Patrz również: Kowbojska kwarantanna w rytmie country: Tim Montana i Mat Best „Quarantine”

Druga zwrotka Ride Lany del Rey

 • Dying young and I’m playing hard
 • That’s the way my father made his life an art

Umierając młodo i bawiąc się ostro

W ten sposób mój ojciec zamienił swoje życie w sztukę

 • Drink all day and we talk ’til dark
 • That’s the way the road dogs do it – ride ’til dark.

Pijemy cały dzień i rozmawiamy aż się ściemni

Tak to robią psy drogi – jadą aż się (nie) ściemni

 • Don’t leave me now
 • Don’t say goodbye

Nie opuszczaj mnie teraz

Nie mów „żegnaj”

 • Don’t turn around
 • Leave me high and dry

Nie odwracaj się

(Nie) zostawiaj mnie w chwili uniesienia (pijanej) i suchej (spragnionej)

seks pomaga w nauce języka angielskiego
Patrz również: Jak seks może pomóc Ci w nauce angielskiego?

Refren Ride Lany del Rey

 • I hear the birds on the summer breeze,
 • I drive fast, I am alone in midnight
 • Been tryin’ hard not to get into trouble,
 • But I, I’ve got a war in my mind
 • I just ride, just ride,
 • I just ride, just ride

Słyszę ptaki na letniej bryzie

Jadę szybko autem, jestem sama w środku nocy

Bardzo starałam się nie wpakować się w tarapaty

Ale ja, w mojej głowie toczy się wojna

Więc ja, po prostu jadę, po prostu jadę

Ja po prostu jadę, po prostu jadę

 • I’m tired of feeling like I’m fucking crazy
 • I’m tired of driving ’til I see stars in my eyes
 • It’s all I’ve got to keep myself sane, baby
 • So I just ride, I just ride

Mam dosyć czucia się jakbym była *** szalona

Jestem zmęczona jazdą dopóki nie zobaczę gwiazd w swoich oczach

To wszystko, muszę tylko nie zwariować, kochanie

Więc po prostu jadę, po prostu jadę

 • I hear the birds on the summer breeze,
 • I drive fast, I am alone in midnight
 • Been tryin’ hard not to get into trouble,
 • But I, I’ve got a war in my mind
 • I just ride, just ride,
 • I just ride, I just ride

Słyszę ptaki na delikatnym wietrze

Jadę szybko autem, jestem sama o północy

Bardzo starałam się nie wpakować się w tarapaty

Ale ja, w mojej głowie toczy się wojna

Więc ja, po prostu jadę, po prostu jadę

Ja po prostu jadę, po prostu jadę

przekleństwa po angielsku, wulgaryzmy, oblegi, fuck, swear words
Patrz również: Przekleństwa i wulgaryzmy po angielsku.

Końcówka, która Lana de Rey mówi pod koniec pełnej wersji piosenki Ride

 • Every night I used to pray that I’d find my people, and finally I did on the open road. We had nothing to lose, nothing to gain, nothing we desired anymore, except to make our lives into a work of art.

Każdej nocy zwykłam modlić się (o to żeby) znaleźć swoich ludzi, i w końcu znalazłam na otwartej drodze. Nie mieliśmy niczego do stracenia, nic do osiągnięcia, niczego co byśmy jeszcze pożądali poza zamianą swego życia w dzieło sztuki.

 • Live fast. Die young. Be wild. And have fun.

Żyj szybko. Umrzyj młodo. Bądź dzika. I baw się.

 • I believe in the country America used to be. I believe in the person I want to become. I believe in the freedom of the open road.

Wierzę w kraj, którym Ameryka niegdyś była. Wierzę w osobę, którą chcę się stać. Wierzę w wolność otwartej drogi.

 • And my motto is the same as ever: „I believe in the kindness of strangers. And when I’m at war with myself I ride, I just ride.”

A moje motto jest takie same jak zawsze: „Wierzę w dobroć obcych (ludzi). A gdy prowadzę ze sobą wojnę (to) jadę, po prostu jadę”.

 • Who are you? Are you in touch with all of your darkest fantasies? Have you created a life for yourself where you can experience them?

Kim jesteś? Czy jesteś w kontakcie ze wszystkimi swoimi najmroczniejszymi marzeniami? Czy stworzyłaś sobie życie, w którym możesz ich doświadczyć?

 • I have. I am fucking crazy. But I am free.

Ja to zrobiłam. Jestem *** szalona. Ale jestem wolna.

Autorzy utworu: Elizabeth Grant / Justin Parker

Tekst utworu Ride © Sony/ATV Music Publishing LLC

Lana del Rey: Teledysk do piosenki Ride

A tu wersja z napisami

Chcesz mówić po angielsku tak pięknie jak Lana del Rey?

Oczywiście fajnie jest poczytać sobie o gramatyce czy posprawdzać sobie ciekawe słówka, ale najważniejsze to ćwiczyć mówienie pełnymi zdaniami po angielsku!

Tylko wtedy używanie poprawnej gramatyki i słownictwa „wejdzie nam w krew”, a nie zostanie jedynie wiedzą teoretyczną, o której na pewno zapomnimy podczas żywej rozmowy!

Dopiero wtedy uzyskasz wolność swobodnego komunikowania się po angielsku!

Dlatego w programie kursu języka angielskiego online Speakingo nauka polega na rozmowie właśnie. Co ciekawe jednak rozmawiasz ze swoim komputerem lub telefonem, który rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Natomiast w samych zdaniach zawarte są najpopularniejsze słówka i wszystkie konstrukcje gramatyczne, których możesz potrzebować w rozmowie!

Można ćwiczyć do woli, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu! Bez dojazdów i makijażu! Albo w drodze jak Lana del Rey!

Zarejestruj się by za darmo i bez zobowiązań wypróbować pierwszy tydzień nauki angielskiego online gratis!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


Chcesz rozumieć Amerykanów? Zacznij mówić jak oni!


Podobał się Wam tekst piosenki Lany del Rey „Ride”? Co sądzicie na jej temat? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Na obrazku wyróżniającym kadr z innej piosenki Lany del Ray „Born to Die” z Vevo.

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!