Гуен Стефани на покрива или второ условно наклонение и цигулар

Второ условно наклонение ни позволява да спекулиираме. Например, какво би било, ако бях богат като Гуен Стефани в песента Rich Girl, римейк на известното If I were a Rich Man (Ако бях богат мъж) от филма Fiddler on the Roof (Цигулар на покрива).


В текста „Гуен Стефани на покрива или второ условно наклонение и цигулар“ ще намерите:

 1. Експресен преговор на второ условно наклонение.
 2. Текст на английски език, български превод и музикално видео от Гуен Стефани Rich Girl.
 3. Английски текст и превод на оригиналната песен на Чайм Топол If I Were a Rich Man от филма Цигулар на покрива (Fiddler on The Roof).
 4. Два музикални клипа: с оригиналната версия и съвременната версия на If I Were a Rich Man.
 5. Препоръка как да практикувате второ условно наклонение.

1. Какво е това Второ условно наклонение?

Като начало, кратко напомняне:

Второ условно наклонение е популярна конструкция в английската граматика. Използваме го, за да спекулиираме и говорим за настоящето. Какво бих направил на вашето място (но аз съм себе си), или колко готино щеше да бъде, ако бях богат (но не съм).

На български виждаме, че не е така!

 • Ако бях богат, нямаше да работя тежко.

На английски would използваме само веднъж!

 • If I were a rich man, I wouldn’t have to work hard.

Въпреки че теоретично не е толкова трудно да се разбере, на практика would само ни влиза в устата. Ето защо е много важно да повторим много правилни изречения във второ условно наклонение, така че новата граматическа конструкция за нас да влезе в кръвта ни.

Така че защо да не го направите с Гуен Стефани и Цигуларят на покрива!

Second Conditional, Второ условно наклонение на английски
Вижте също: Размечтаното Второ условно наклонение (second conditional ) на английски език.

2. Гуен Стефани – Rich Girl (текст и превод)

Така че нека видим какво пее Гуен Стефани за богатството в преработката на известната песен от филма Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof).

[Песента RichGirl започва с припева на Ева, където няма условен период, така че ще го преведа по-долу.]

Гуен Стефани пее в първия куплет на Rich Girl:

 • If I was a rich girl See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Ако бях богато момиче

Виждаш ли („знаеш ли“), щях да имам всички пари на света, ако бях заможно момиче

Граматичен коментар:

Цигуларят на Покрива пее If I were a rich man,докато ГуенСтефани пее If I was a rich girl.

Как е правилно?

Теоретично, по-хубавата, по-формалната версия е were.

Във второ условно наклонение, в частта на изречението с if (или друг съюз ) използваме минало време past simple, а миналата форма от да to be в минало време за 1л.ед.ч е was. И ето защо много често – особено разговорно – ще чуете was.

 • No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Никой човек/мъж не би могъл да ме проверява, да ме впечатлява, потокът от парите ми в брой никога не би свършил.

Защото щях да имам всички пари на света, ако бях богато момиче.

условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!
Вижте също: Ако прочетете тази статия за условните наклонения с модални глаголи (conditionals with modals), най-накрая може да ги научите!

Гуен Стефани пее във втория куплет на Rich Girl:

 • Think what that money could bring I’d buy everything

Помислете какво парите могат да донесат (дадат)

Бих купила всичко

Бих „изчистила“ (магазина на известния моден дизайнер) Вивиан Уестууд

В роклята ми от (британски моден дизайнер) Галиани

 • No, wouldn’t just have one hood A Hollywood mansion if I could Please book me first-class to my fancy house in London town

Не, нямаше да имам само един суитчър с качулка

(Само вместо това) имот в Холивуд, ако можех

„Моля резервирайте ми(полет)първа класа до изискания ми дом в Лондон.

анита, банан, банан, песен на английски език
Вижте също: Анита и бананите са здраве.

Припев Гуен Стефани:

 • All the riches baby, won’t mean anything All the riches baby, won’t bring what your love can bring

Всички богатства скъпи, няма да имат смисъл

Всички богатства „бейби“, няма да дадат това, което любовта ти може да даде

 • All the riches baby, won’t mean anything Don’t need no other baby Your lovin’ is better than gold, and I know

Всички богатства скъпи, няма да имат смисъл

Нямам нужда от друг любовник

Твоята любов е по-добра от златото и аз го знам.

Втори куплет на Rich Girl на Гуен Стефани:

 • If I was rich girl (na, na) See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Ако бях богато момиче

Виждаш ли, щях да имам всички пари на света, ако бях заможно момиче

 • No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Никой не можеше да ме провери, да ме впечатли, потокът от парите ми в брой никога не би свършил.

Защото щях да имам всички пари на света, ако бях богато момиче

 • I’d get me four Harajuku girls to (uh huh) Inspire me and they’d come to my rescue

Бих имала четири момичета (от квартал на Токио) Хараджуку

 • I’d dress them wicked, I’d give them names (yeah) Love, angel, music, baby Hurry up and come and save me

Бих ги облякла „лошо“, бих им дала имена (о да!):

Любов, Ангел, Музика, Скъпи [също заглавието на първия самостоятелен албум на ГуенСтефани¹ без нейната група No Doubt]

Побързай и ела да ме спасиш.

смешни поговорки на английски, поговорки, цитати
Вижте също: 100 забавни поговорки на английски (или как да блеснете в компанията?).

Припев:

 • All the riches baby, won’t mean anything All the riches baby, won’t bring what your love can bring All the riches baby, won’t mean anything Don’t need no other baby Your lovin’ is better than gold, and I know

Всички богатства скъпи, няма да имат смисъл

Всички богатства „скъпи“, няма да дадат това, което любовта ти може да даде

Всички богатства скъпи, няма да имат смисъл

Нямам нужда от друг любовник

Твоята любов е по-добра от златото и аз го знам.

nneka, heartbeat, nigeria, корупция, официален език
Вижте също: Любов, корупция и английски език в Нигерия: Nneka – Heartbeat.

Рапиран фрагмент от Rich Girl този път изпълняван от Ева:

Сега ще има по-малко граматика.. и смисъл…

 • Come together all over the world From the hoods of Japan, Harajuku girls

Елате заедно от цял свят

От смелата Япония, момичетата на Хараджуку

 • What, it’s all love What, give it up What (shouldn’t matter [Repeat x4]), what

Какво? Всичко е любов!

Какво? Така да бъде!

Какво? (не би трябвало да има значение x4), нали? [całość x2]

 • What happened to my life Turned upside down

Какво стана с живота ми

Обърна се „с главата надолу“

 • Chicks dat blew ya mind, ding, it’s the second round (Original track and ting, mmm)

Пиленца (момичета) „куито“ избухнаха с „Ииу“ ум, бам, втори кръг

(Оригинална песен, ммм)

 • You know you can’t buy these things (no) See Stefani and her L.A.M.B., I rock the fetish

Знаеш, че не можеш да купиш тези неща

Виж Стефани и нейната (марка дрехи) О.В.Ц.А.., къртя с фетиш

 • People, you know who I am Yes ma’am, we got the style that’s wicked

Хора, знаете кой съм

Да мадам, имаме стил, който е „лош“ (палав)

 • I hope you can all keep up We climbed all the way from the bottom to the top
 • Now we ain’t gettin’ nothin’ but love

Надявам се, че всеки може да не изостава

Изкачихме се чак от дъното до върха

Сега получавам „не“ ‘нищо’, освен любов.

Every day или Everyday Normal Guy, Гангста-рап трилогията от Джон Ладжой, рап, кабаре
Вижте също: Every day или Everyday Normal Guy? Гангста-рап трилогията от Джон Ладжой.

Третият куплет на Гуен Стефани на Rich Girl е като първия:

 • If I was rich girl (na, na) See, I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end Cause I’d have all the money in the world, if I was a wealthy girl

Ако бях богато момиче

Виж, щях да имам всички пари на света, ако бях заможно момиче

Никой човек не можеше да ме тества, да ме впечатлява, потокът от парите ми в брой никога не би свършил.

Защото щях да имам всички пари на света, ако бях богато момиче

Rich Girl музикално видео на Гуен Стефани и Ева

Сега можете да започнете да пеете тази прекрасна песен с момичетата, за да затвърдите второ условно наклонение, разбира се!

Готина песен, нали?

И как изглеждаше оригиналът If I was a Rich Man (Ако бях богат мъж) от филма Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof)

3. If I Were a Rich Man – Chaim Topol

[angielski tekst oryginalny i tłumaczenie]

Главният герой на филма, млекарят Теви, който се опитва да ожени дъщерите си в добро семейство – и които имат различни брачни идеи от него – преди да започне да пее, провежда диалог с Бог, типичен за еврейската култура:

 • Oh Dear Lord! You made many, many poor people. I realize there’s no shame in being poor. But it’s no great honour either. So what would have been so terrible, if I had a small fortune…

О, скъпи Господи! Създаде много, много бедни хора. Разбирам, че не е срамно да си беден. Но нито е чест (причина да се гордеем) също. Така че какво би било толкова ужасно (включително) ако имах малко състояние…

 • If I were a rich man, Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. All day long I’d biddy biddy bum. If I were a wealthy man.

Ако бях богат

Джиби диби диби…. Дум

През целия дълъг ден бих бим бам бум

Ако бях богат човек.

 • I wouldn’t have to work hard. Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum. If I were a biddy biddy rich, Idle-diddle-daidle-daidle man.

Не би трябвало да работя усилено

Я ха дидиди…

Ако бях богат бим-бам

Идли-дидли мъж.

Първи куплет на If I were a rich man от Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof)

 • I’d build a big tall house with rooms by the dozen, Right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, And one even longer coming down, And one more leading nowhere, just for show.

Бих построил голяма, висока къща с десетки стаи

В средата на града.

Добър, с консервиран покрив и под него истински дървени подове.

Щеше да има едно дълго стълбище, което да се качва само нагоре,

А второто още по-дълго надолу,

И едно водещо никъде, само за шоу.

 • I’d fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks For the town to see and hear. Squawking just as noisily as they can. With each loud „cheep“ „swaqwk“ „honk“ „quack“ Would land like a trumpet on the ear, As if to say „Here lives a wealthy man.“

Бих запълнил двора си с пилета и пуйки и гъски и патици

За да могат (цели) градове да виждат и чуват.

(Как) те крещят толкова силно, колкото могат.

С всеки силен кваак (и това, което правят там)

Би звънтяло като тромпет в ухото

Сякаш казваха: „Тук живее богаташът“.

zero conditional 0 нулево условно наклонение английска граматика
„Ако не могат да те намерят, не могат да те изкъпят“ Вижте също:Zero conditional – нулево условно наклонение.

Втори припев If I were a rich manот Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof)

 • If I were a rich man, Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. All day long I’d biddy biddy bum. If I were a wealthy man. I wouldn’t have to work hard. Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. If I were a biddy biddy rich, Idle-diddle-daidle-daidle man.

Ако бях богат

Джиби диби диби…. Дум

През целия дълъг ден бих бим бам бум

Ако бях богат човек.

Не би трябвало да работя усилено

Я ха дидиди…

Ако бях богат бим-бам

Идли-дидли мъж.

Втори куплет If I were a rich man (Fiddler on the Roof)

 • I’d see my wife, my Golde, looking like a rich man’s wife With a proper double-chin. Supervising meals to her heart’s delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oy, what a happy mood she’s in. Screaming at the servants, day and night.

Бих видял жена си, моята Голди, приличаща на жена на богаташ.

С прилична двойна брадичка.

Надзираваща ястията за насладата на сърцето й.

Виждам я как се „пъчи“ и върви като паун.

О, в колко добро настроение е.

Викайки на слугите, ден и нощ.

 • The most important men in town would come to fawn on me! They would ask me to advise them, Like a Solomon the Wise. „If you please, Reb Tevye…“ „Pardon me, Reb Tevye…“ Posing problems that would cross a rabbi’s eyes! And it won’t make one bit of difference if i answer right or wrong. When you’re rich, they think you really know!

Най-важните хора в града биха дошли при мен, за да ме ласкаят.

Те биха ме помолили за съвет,

Като Соломон Мъдрия.

„Ако Господ позволи, равин Теви…“

„Много съжалявам, Реб Теви…“

Като прави проблеми, от които равина ще получи кривогледство! (Толкова трудно за нашия певец)

Но няма да има значение, ако отговоря правилно или неправилно.

Когато си богат, те мислят, че наистина знаеш!

 • If I were rich, I’d have the time that I lack To sit in the synagogue and pray. And maybe have a seat by the Eastern wall. And I’d discuss the holy books with the learned men, several hours every day. That would be the sweetest thing of all.

Ако бях богат, щях да имам времето, което ми липсва

Да седна в синагогата и да се моля.

И дори може да имам място на източната стена (в Йерусалим).

И бих обсъждал светите книги с учени, много часове на ден.

Това би било най-сладкото (най-доброто) от всичко.

сладки меми с кучета
Вижте също: Сладки меми с кучета.

Последен припев If I were a rich man (Цигулар на покрива)

 • If I were a rich man, Yubby dibby dibby dibby dibby dibby dibby dum. All day long I’d biddy biddy bum. If I were a wealthy man. I wouldn’t have to work hard. Idle-diddle-daidle-daidle man.

Ако бях богат

Джиби диби диби…. Дум

През целия дълъг ден бих бим бам бум

Ако бях богат човек.

Не би трябвало да работя усилено

Я ха дидиди…

Ако бях богат бим-бам

Идли-дидли мъж.

 • Lord who made the lion and the lamb, You decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.

Господи, който създаде лъва и овцата,

Ти определили, че трябва да бъда това, което съм.

Това би ли развалило някакъв широк, вечен план?

Ако бях богат човек.

4. Запей If I were a Rich Man от Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof)!

И какво – желанията сбъдват ли се?

Може би ако пееш ще станеш богат човек като Цигуларя на Покрива или богато момиче като Гуен Стефани?

Изучаването на английски определено ще ви помогне с това!

За начало оригиналната версия от легендарния филм Цигулар на покрива (Fiddler on the Roof):

Хубаво е да се разбере какво се споменава в такава класика, нали?

Ако момчетата от Semi-Toned бяха богати (Rich man Gwen Stefani ft. Eve & Fiddler on the Roof)

А сега момчетата от мъжкия хор или момчетата банда Semi-Toned.

Те красиво съчетаха и двете песни в една и пееха само на гласове, без никакви инструменти!

Вижте дали ви харесва тази версия на тези хитове … и ще разберете ли целия текст сега!

5. Ако сте знаели второ условно наклонение…

Научните изследвания са ясни.

Хората, които знаят английски, печелят по-добре от тези, които на знаят, дори и на същата работна позиция.

Няма какво да чакаме, английският няма да се научи от само себе си!

Dlatego polecam kurs języka angielskiego online Speakingo.

Можете да научите, когато и където пожелаете, без да пътувате и без стрес! Ученето тук е забавно и ефективно!

И преди всичко практикувате всички конструкции, от които се нуждаете – като второ условно наклонение от тази песен – като дете, което се учи да говори. Просто имате приятен разговор с компютър, който ви разбира, хвали ви или ви коригира.

Това е всичко, което трябва да… да си богат… или поне по знание, за да започнем с това! 🙂


Искате ли да говорите английски като Гуен Стефани?

Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Не мечтайте за богатство – станете богати!


Знаете ли вече за какво пее Гуен Стефани в песента Rich Girl и Цигуларят на покрива (Fiddler on the Roof), в известната песен Ако бях богат мъж (If I Were a Rich Man)? Можеш ли да хванеш второ условно наклонение(second conditional) в тях? Ако нещо се нуждае от допълнително изясняване, не се колебайте да попитате в коментарите!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
You’re ALWAYS using present continuous! (Защото ти винаги…)

На английски обикновено използваме сегашното време present continuous, за да опишем какво се случва тук и сега. Въпреки това, ние можем да използваме тази констукция, когато някой ни досажда с глупавите си навици! Тогава ще добавяме към изреченията always, constantly, continuously.

Прочети повече »
Всичко за WOULD!

Would е един от най-популярните модални глаголи. Използваме го в непряка реч, страдателен залог или такива изрази като: would you mind, would you rather, would you like to и много други, които ще обсъдим на свой ред в този текст.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail