Splitting phrasal verbs : Разделими и неразделими съставни глаголи

Дискусията за правилата, управляващи splitting phrasal verbs или кога съставните глаголи са разделими и кога не, перфектно илюстрира смислъла на прекаленото обръщане на внимание на учебните граматически правила. Има много мъдри и противоречиви думи, които могат да бъдат казани на тази тема – в крайна сметка, да го направите правилно, трябва „да го усетите“.


Какво означава, че съставните глаголи (phrasal verbs) са разделими и неразделими?

Phrasal verbs са глаголи, които са съставени от две (или повече) думи. Затова ги наричаме сложни глаголи или английски „фразови глаголи“.

Въпросът е как да ги използвате правилно в изречение. И това е проблемът, защото

някои от съставните глаголи ( phrasal verbs) са залепени заедно „здраво“ (неразделни сложни глаголи),

докато връзката на другите е по-хлабава (разделени фразови глаголи) и може да приеме други думи между себе си.

Например, можем да кажем:

 • Youmade up this crazy story!

(Ти си измисли тази луда история!)

Можем да кажем:

 • You made this crazy story up!

Или дори:

 • You made it up!

To make something up е пример за разделим съставен глагол (phrasal verb).

Обаче не винаги имаме такава свобода.

Например, можем да кажем:

 • I’ve run into a beautiful girl this morning.

(Срещнах красиво момиче тази сутрин.)

И това е единствената възможност. Не можем да кажем:

 • I’veruna beautiful girlinto this morning.
 • I’ve run her into this morning.

Този сложен глагол run into е неразделен.

phrasal verbs, сложни съставни глаголи списък
Вижте също: Списък на 30-те най-популярни английски сложни глаголи (phrasal verbs).

Примери за делими сложни глаголи (separable phrasal verbs)

Бих кажал, че повечето английски сложни глаголи са разделими. И тъй като има стотици, ако не и хиляди сложни глаголи (phrasal verbs) на английски език,няма как всички да ги цитирам тук.

Въпреки това, ако срещнете някой от следните phrasal verbS на пътя си, знайте, че те са разделими:

Списък на 100-те най-чести разделими сложни съставни глаголи (separable phrasal verbs)

add up добавям
back up поддръжам, отменям, създавам цифрово копие (backup)
blow up взривявам, увеличавам изображението
break down разделяям на основни части, анализирам
bring aboutпричинявам
bring out публикувам, подчертавам
bring up отглеждам, грижа де за младите хора
burn down изгарям напълно
burn up изгарям
buy out изкупувам, например акции в дружество
buy up купувам целия запас от склада, магазина
call off отменям събитие
call up обаждам се, получаваш повиквателно до армията
calm down успокоявам
carry on продължавам
carry out правя нещо съгласно инструкциите
cheer up Развеселявам
chew up дъвча
chop upнакълцвам
clean off почиствам (повърхност)
clean out почиствам (отвътре)
clean up Почиствам
clear out изчиствам (интериор), моля хората да излязат от сградата
clear upизяснявам
close downзатворям за постоянно
close up затварям за деня
count in включвам, включвам някого в нещо,
count out изключване на някого от нещо
count up изчислявам, броя
cross out задрасквам, премахвам
cut off намесвам се в разговор, отрязвам, ампутирам
cut out премахвам, изтривам, спирам (като заповед)
cut down намалявам количеството
draw up пиша документ
dress up обличам се елегантно
dress down обличам се неофициално
eat up изяждам всичко
figure out разбирам, тълкувам
fill in / fill outпопълвам документ
fill up напълвам контейнера
find out откривам нещо
fix up Поправям
get across изяснявам
give back отказвам се
give out раздавам, разпространявам
give up предавам се
hand down предавам (напр. в наследство)
hand over давам контрола
hang up оставям слушалката на телефона, закачам дрехите си на закачалката
have on да съм облечен
have overда имам някого на гости
hold off / hold upзакъснявам/задържам
keep up продължавам, не изоставам
leave out пропускам някой или нещо
let down Разочаровам някого
let out освобождавам
let outсветвам
live down забравям с преминаването на времето
pass out припадам, раздавам
pass on предавам нататък
pay back изплащам, връщам пари
pay off изцяло изплащам дълг
pick up вдигам
play down минимизирам на тежестта на нещо
play up подчертавам тежестта
point out показвам нещо
pull down издърпвам надолу, разрушавам
put off отлагам датата на по-късна
put on обличам на нещо върху себе си
put up да пренощуваш някого
ring up обаждам се на някого
rule out премахвам възможността от разглежданите като решение
run down следя, обиждам някого, блъскам с кола
save up спестявам
see through продължавам да изпълнявам задачата въпреки проблемите
see off изпращаш някого преди да трябва да замине
send back обратно изпращане
send over изпращам
set up организирам, нагласям, натопям някого (с наказателна отговорност)
show off показвам се
shut off изключвам, спирам работа
slow up / slow down намалявам скоростта
sweep out помитам
take back Възстановявам
take down записвам
take over да поема контрол, отговорности
tear down разрушавам
tear up разкъсвам на парчета
tell off да нахокам
think over Преосмислям
think through премислям от начало до край
throw away хвърлям боклука
tie up връзвам
try on да премеря
turn down да отхвърля предложението,
wind up да свърша някъде, навивам часовника, ядосвам някого
wipe out редуцирам количеството
work out решавам на проблема
write down записвам нещо, отбелязвам
Списък на най-честите отделими сложни съставни глаголи (separable phrasal verbs)

Splitting phrasal verbsс местоимения

Ето един важен момент.

Както можем да видим в списъка по-горе, съставният глагол, to write down е разделим.

Следователно, можем да кажем или:

 • Please write down the message.

(Моля, обърнете внимание на това съобщение.)

или

 • Pleasewritethe message down.

Ако обаче използваме вместо message лично местоимение като допълнение под формата на (him, her, them, us, it)вече не можем да отделяме глагола:

 • Please write it down.
 • Please write down it.

С две думи:

местоименията трябва да са в центъра на сложния съставен глагол.

Модални глаголи в сегашно и минало време modals deduction speculation

Вижте също: Модални глаголи за спекулация в настоящето и минало време.

Примери за неделни сложни съставни глаголи (inseparable phrasal verbs)

Както вече знаем, разделните съставни глаголи не трябва да бъдат разделени.

Например:

 • My parents are going to look afterthe kids at the weekend.
 • My parents are going to look the kids after at the weekend.

(Родителите ми ще се грижат за децата през уикенда.)

 • Oh no, it looks like we’ve run out of water.
 • Oh no, it looks like we’ve run waterout of.

(О не, изглежда, че водата ни свърши.)

 • Well, sometimes we have to put up with difficult situations at school.
 • Well, sometimes we have toput difficult situations up with difficult situations at school.

(Е, понякога трябва да претърпиш трудни ситуации в училище.)

Същото важи и за следните неделими сложни съставни глаголи (inseparable phrasal verbs):

Списък на 50-те най-чести неделими сложни съставни глаголи(inseparable phrasal verbs)

back out of оттеглям обещанието си
break in / break into преча на разговора, да проникна в сградата
call for да поискам нещо, да взема
care for се грижа за някого
carry on with продължавам
catch up with догонвам/напредвам
check up on проверявам
come across случайно да срещна някого или да намеря нещо
come along with съпровождам
come by случайно да намеря нещо
come down with разболявам се от нещо
come up with имам идея, предлагам нещо
count on разчитам на някого или нещо
do without да се справя без нещо
drop in at/on посещавам някого
drop out of отказвам се от следването
face up to изправени пред нещо
fall behind in изоставам, не напредвам
fall back on ползвам авариен план
fall out with да се скарам с приятел
fill in for заменям някой
get ahead of изпреварвам някого
get away with правя нередно излизам чист
get in / get offкачвам се/слизам от превозното средство
get on with продължавам
go over преглеждам, проверявам
hang around шматкам се
hold on to придържам се към нещо
keep up with продължавам
live up to да поддържам утвърден стандарт или репутация
look after грижжа се за някого
look back on споменавам
look down on / look up toгледам някого отгоре до долу с чувство за превъзходство /уважавам някого
look forward to очаквам с удоволствие
make up for компенсирам, възнаграждавам
pass on предавам нататък
pick on тормозя някого в училище
put up with понасям, издържам
read up on чета, за да намеря важна информация
run against да се конкурирам с някого в изборите
run away with избягвам
stand for Представлявам
stand up to опирам се на натиска
stick up for да подкрепям някого
take after наследявам характера и характерни черти на тялото
talk back toотговарям,противопоставям се
tell on докладвам някого на органите
touch on кратко споминавам нещо
turn into превръщам се в нещо
watch out for внимавам за нещо, да бъда внимателен
Списък на най-често срещаните неделими сложни съставни глаголи (inseparable phrasal verbs)

Опитайте се да измислите изречение в главата си, в което ще отделите тези сложни съставни глаголи.

Не звучи добре, нали?

И ако все още ти е малко за разделните и неразделимите сложни глаголи, ще намериш повече от тях в следния текст:

фраза,сложни съставни глаголи, frejzale, списък, таблица, междинно ниво, b1, b2, упражнения
Вижте също: Списък на 240-те най-популярни phrasal verbs с превод. [tabelka]

Примери за едновременно разделими и неразделими сложни съставни глаголи

Ако беше достатъчно да запомня списъка по-горе, нямаше да има голям проблем. Въпреки това, въпросът не е толкова прост. Някои от съставните глаголи (phrasal verbs) са едновременно оразделими и неразделими!

И аз не говоря само за неточности в списъците, които могат да бъдат намерени в различни английски учебни сайтове. Например, забелязали ли сте , че глагола pass on се намира и в двата списъка? Такъв пример дава Purde University. Cambridge речник подаваpass on something, което би казвало че е неразделим, но никой няма да каже, че изречението Pass the message on.(Предавам съобщението) е грешно. Using English добавя дори категорията „опционално неразделни“phrasal verbs, каквото и да значи това!

Вторият проблем възниква от множеството значения на един сложен съставен глагол. В един смисъл, той може да бъде неразделен, а в другата може да бъде вече разделен!

Най-често тук е даван пример за сложния съставен глагол take off,който може да означава „свали дрехите си“ или да опише самолет, който излита.

 • Please take off your clothes.
 • Моля те, свали си дрехите.

Но

 • The plane takes off at midnight.
 • Самолетът излита в полунощ.

To split or not to split? така че как да разберете дали съставния глагол се разделя или не?

Преди да стигнем до правилата и обясненията защо не трябва да се занимавате с тях – два практически съвета.

1. Проверете дали сложния съставен глагол е отделен или неделим в речника!

Когато проверявате значението на даден сложен съставен глагол (phrasal verb) в речника, винаги разглеждайте примери за изречения. Те ще ви дадат в какъв контекст е даден съставен глагол и дали е отделен или неразделен.

Нещо повече, в речниците винаги ще намерите много различни значения на същия сложен съставен глагол (phrasal verb)и ще видим в кой случай те могат да се използват отделно и където те са по-добре да не.

2. Когато слушате английски просто ще го усетите!

Splitting phrasal verbs е по мое мнение един от тези класически теми в изучаването на английски език, който може да се каже много, но в края на краищата така или иначе ние ще направим всичко „на усет“.

Ако слушате достатъчно английски, с времето неправилните изречения просто ще започнат да ви дразнят. А дори не е нужно да знаете защо – както на родния си език ще говорите правилно, без да се замисляте защо използвате тази конструкция!

Ето защо, на първо място, препоръчвам практиката! Не само слушане, но и да говорене на правилните изречения.

Например, в онлайн курса по английски Speakingo!

Но ако искате описателна граматика, по-долу са няколко думи за правилата на splitting phrasal verbs..

Hair-splitting phrasal verbs

Hair-splitting означава „разделяне на косъма на четири“, като безкрайно обсъждане на сложни детайли.

По този начин можете да говорите за разделни и неразделни сложни съставни глаголи Говорим за така наречените преходни глаголи(transitive verbs) и непреходни глаголи (intransitive verbs).

Transitive and intransitive phrasal verbs

Накратко.

Някои английски глаголи са преходни (transitive), означава че им трябва нещо за да бъдат.

Например следното изречение на английски език не е правилно:

 • I need

(Нуждая се)

За да има смисъл в изречението, трябва да добавите това, което ви трябва. Например:

 • I need a car.

(Трябва ми кола.)

По този начин, глаголът need е преходен (transitive).

Въпреки това, не всички английски глаголи са толкова алчни.

Например:

 • She smiled.

(Тя се усмихна.)

Това изречение е пълно и правилно. Не ти трябва нищо повече от усмивката й! Това означава, че глаголът smile е непреходен глагол (intransitive verb)..

Същото ще бъде в случая със сложните съставни (phrasal verbs).

future simple, going to, present perfect, passive voice, строеж, използване, страдателен залог, бъдещи времена, английски
„Имате право да мълчите. Каквото и да казвате, ще бъде използвано срещу вас“ Виж също:Future simple, going to, future perfect PASSIVE ще бъде научено

Transitive and intransitive phrasal verbs

Вземете примера с put on (сложете си). Можеш ли да кажеш:

 • She put on

(Тя сложи)

Не можеш!

Трябва да напишеш това, което тя е сложила. Например:

 • She put on a red dress.

(Тя сложи червена рокля.)

По този начин put on е преходен съставен глагол – transitive phrasal verb.

По същия начин, непреходните съставни глаголи (intransitive phrasal verbs), от своя страна могат да функционират независимо.

Например:

 • Could you sit down?

(Бихте ли седнали?)

Това изречение е свършено и възможно най-правилно.

Нещо повече, дори не можеш да „седнеш нещо или някого“(sit down something), защото sit down е непреходен сложен глагол (intransitive phrasal verb).

И какво общо има това с отделимите и неразделими сложни глаголи(separable and inseparable phrasal verbs)?

Романтично това може да се постави като:

Ако фразеоралните глаголи се нуждаят от нещо, без което не може да живее, то може да бъде разделено от него.

Оби-Уан Кеноби

Както в примерите по-горе с преходните сложни глаголи (transitive phrasal verbs):

 • Sheput on a red dress.
 • She puta red dresson.

Но вече не с непреходен (intransitive):

 • Couldsit you please down?
Английски глаголи

Всичко ли е вече ясно с разделимите и неразделимите сложни съставни глаголи? Знаеш ли вече какво става с всички тези splitting phrasal verbs и преходни и непреходни сложни съставни глаголи (transitive and intransitive phrasal verbs)? Ако все още имате някакви въпроси – питай смело в коментарите!

Мем със Стив Роджърс, който разделя (splitting) пъна от Mem-market.

Упражнения за разделяне на сложни съставни глаголи и повече

Основното нещо обаче е да можете да го приложите на практика!

Ето защо, на онлайн курса по английски speakingo съм включил много отделни и неразделни, преходни и непреходни глаголи – обикновени и модални, правилни и неправилни, за това във 12 английски граматични времена!

Изучавайки английски език обаче не е нужно да знаете всички тези сложни имена и термини! Точно както свободно използвате вашия език, вероятно имате доста неясна представа за това какво е „определение“, така и повечето английчани не знаят как се различава на преходните и непреходните глаголи!

Но знаят как да ги използват правилно!

По същия начин, ти ще знаеш това, ако повтаряш включените в онлайн курса по английски език Speakingo. Дори и най-напредналите граматични структури, благодарение на достатъчно повторения ще влязат в кръвта си!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу, за да опитате този феноменален метод на изучаване на английски език безплатно и без никакви задължения!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Думи, забранени на напреднало ниво

Ако искате да се изразите красноречиво на английски език (особено в писмена форма), това са думи, които на напреднало ниво не се използват. Вижте какви са „забранените думи“ за нивата C1 или C2 и какви са техните заместители – въпреки че е добре да започнете да ги избягвате преди!

Прочети повече »
Има ли смисъл да се учат цели изречения на английски език?

Ученето на цели изречения на английски език е не много популярен, но изключително ефективен метод за изучаване на английски език. Защо и откъде да си набавяме материали за изучаване на английски език с пълни изречения?

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail