← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Według badań tylko pierdoły interesuje czepianie się i poprawianie błędów

Amerykańscy naukowcy potwierdzają – to neurotycy lubują się w ciągłym poprawianiu błędów gramatycznych i literówek. Mów po angielsku i nie bądź pierdołą!


Gramatyczne pierdoły

Nazywamy ich bardzo różnie:

  • gramatycznymi nazistami (grammar nazis),
  • pedantami (pedants),
  • policją gramatyczną (grammar police),
  • czasami też preskryptywistami (prescriptivists).

Amerykańscy naukowcy wynaleźli dla nich nowe imię: są pierdołami (jerks).

angielski przysłówek adverb gramatyka

Nazwałeś przysłówek przymiotnikiem. I użyłeś go niepoprawnie! (Grammar Nazi). Czytaj więcej o poprawny zastosowaniu angielskich przymiotników (adjectives) i przysłówków (adverbs).

Naukowe badanie nad pierdołami poprawiającymi błędy gramatyczne

Naukowcy z uniwersytetu w Michigan opublikowali wyniki badań, w których odkryli silną korelację między typem osobowości a tym jak poszczególni ludzie reagują na najróżniejsze literówki czy błędy ortograficzne w mailach.

Julia Boland mówi:

  • this is the first study to show that the personality traits of listeners/readers have an effect on the interpretation of language … in this experiment, we examined the social judgments that readers made about the writers.

[to pierwsze badanie by pokazać, że cechy osobowościowe słuchaczy/czytelników mają wpływ na interpretację języka (…) w tym eksperymencie zbadaliśmy oceny społeczne jakie czytelnicy czynili na temat autorów (wiadomości).]

83 uczestników badania dostało emaile z odpowiedzią na ogłoszenie od potencjalnego współlokatora. Maile te zostały przeredagowane i wpleciono w nie błędy ortograficzne, gramatyczne i literówki – na przykład teh zamiast przedimka the,  popularny błąd native speakerów to (dokądś) zamiast too (również) oraz brak apostrofu w its (tego) zamiast it’s (to jest).

W ten sposób naukowcy chcieli zaobserwować ile błędów czytelnicy wyłapią, jaka będzie korelacja ilości wytkniętych błędów do typu osobowość oraz jak odniosą się oni do tych błędów gramatycznych i literówek.

Pierdoły pod lupą naukowców

Następnie uczestników badania poproszono, żeby oceniły osobę, która napisała email – czy ich zdaniem jest inteligentna i przyjazna, czy generalnie nadaje się na współlokatora. Dopiero na koniec zapytano ich czy wyłapali jakieś błędy gramatyczne i literówki oraz jak bardzo im one przeszkadzały.

W kolejnym krok naukowcy zdiagnozowali partycypantów przy użyciu popularnego kwestionariusza badającego osobowość człowieka, tak zwanej Wielkiej Piątki, która bada czy u danego człowieka dominują takie cechy jak:

  1. neurotyczność versus stałość emocjonalna (neuroticism vs emotional stability) – czyli na ile ktoś jest (nie)zrównoważony emocjonalne i jak bardzo lubuje się w przeżywaniu negatywnych emocji i stresu
  2. ekstrawersja czy introwersja (extraversion vs introversion) – czyli ile i jakie człowiek ma interakcje społeczne, ile ma ogólnie energii i pozytywnych emocji
  3. otwartość na doświadczenie (openness to experience)– jest skłonnością do pozytywnego oceniania doświadczeń życiowych, ciekawość świata i otwartość na nieznane
  4. ugodowość (agreeableness) – czyli nastawienie do innych ludzi (pozytywne versus negatywne), które wyraża się między innymi jako altruizm albo antagonizm
  5. sumienność (conscientiousness) – czyli na ile ktoś jest ogarnięty i zorganizowany, wytrwały i zmotywowany – na przykład do nauki języka angielskiego!

Naukowcy zbadali też wiele innych zmiennych jak wiek, miejsce zamieszkania i to czy język jest dla nich jedynie narzędziem komunikacji, czy być może czymś więcej.

Pierdoły bardziej czepiają się błędów gramatycznych

Generalnie wszyscy badani gorzej ocenili fikcyjnych współlokatorów robiących błędy gramatyczne i literówki niż potencjalnych „bezbłędnych” mieszkańców.

Ekstrawertykom jednak błędy gramatyczne praktycznie nie przeszkadzały, chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o potencjalnym współlokatorze niż tylko skupiać się jedynie na powierzchownych błędach ortograficznych.

Na błędy gramatyczne i literówki już bardziej wyczuleni byli introwertycy.

Jednak jeden typ osób ocenił ludzi popełniających błędy gramatyczne i literówki dużo ostrzej niż pozostali badani. Neurotyczne osoby najmniej ugodowe – czepliwe pierdoły – czuły się wręcz osobiście obrażone błędami gramatycznymi w emailu!

Naukowcy uznali, że dzieje się tak ponieważ najmniej ugodowe pierdoły nie są w stanie stolerować nawet najmniejszych odchyłków od normy.

Tym samym dużo bardziej skorzy byli do oceniania ludzi poprzez pryzmat ich błędów gramatycznych i literówek.

Nie daj się wkręcić w naukę angielskiego jak w filmie Dzień Świra!

Oczywiście na podstawie tak skromnie zakrojonych badań nie można generalizować.

Jednak myślę, że wyniki tych badań są całkiem spójne z odkryciami, o których już dawno w Polsce wiemy z lekcji angielskiego w filmie Dzień Świra.

Ale czy tak da się nauczyć języka angielskiego?

Nie ma co za bardzo przejmować się błędami!

Największym błędem w nauce języka angielskiego jest sytuacja, w której w ogóle się nie uczymy ani nie próbujemy w ogóle mówić!

Oczywiście zawsze warto dążyć do perfekcji i ćwiczyć też swoją ortografię na dyktandzie online, oraz gramatykę i wymowę na kursie języka angielskiego Speakingo.

Ale każdy popełnia błędy i to zupełnie normalne! To nieodzowny element procesu! Ważne żeby z uśmiechem na ustach iść naprzód!

A jeśli zbyt ostro będziemy oceniać innych przez pryzmat ich błędów… to uważajmy czy przypadkiem sami nie stajemy się… pierdołą!

Tekst inspirowany artykułem People who constantly point out grammatical mistakes are jerks, study finds.


Nie bądź pierdołą!
Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Pierwszy tydzień i tak jest za darmo i bez żadnych zobowiązań.


A co Wy myślicie o tych badaniach? Czy znacie z życia takie językowe pierdoły jak „tato” z Dnia Świra? Opiszcie swoje przejścia w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,98 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)