Q&A след презентация на английски език

Präsentation in englischer Sprache

Подготовката на презентация на английски е едно нещо. Речта й е втората. Най-трудното нещо, обаче, е може би моментът, в който трябва да отговорите на въпроси от залата (т.нар. Q&A). Открийте 37 фрази, които могат да спасят кожата ви на вашето експозе!


На снимката: Когато завършвате презентацията си и хората наистина искат да ви задават въпроси.

Как да зададете въпрос след презентация на английски език?

Както и в България, в международна среда обикновено задаваме въпроси само след презентацията, на така наречената Q&A session.

Обикновено водещият ще използва една от следните фразина английски език в края на речта си:

 • Are there any questions?

(Има ли въпроси?)

 • That is all I have to say. Are there any questions?

(Само това имам да кажа. Има ли въпроси?)

 • Thank you very much for your attention. Have you got any questions to what I’ve just said?

(Благодаря ви много за вниманието. Има ли въпроси за това, което казах току-що.)

[Забележете използването на present perfect в последния въпрос.]

present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Вижте също: Временатаpresent perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… i inne perfekcje…. и други перфекции.

Учтиво загряване за англичаните

Ако презентацията е в Англия или за англичаните,препоръчвам преди да преминем към съществното на въпроса, първо да кажете някакво учтиво изречение като:

 • Thank you very much for your presentation, it was really interesting.

(Благодаря ви много за вашата презентация, беше наистина интересно.)

 • Thanks for shedding more light on this topic.

(Благодаря ви, че хвърлихте повече светлина върху това.)

 • Thank you for giving us this highly informative presentation.

(Благодаря ви, че ни дадохте тази важна презентация.)

Ако презентацията е на английски, но да кажем за германците, горепосочените учтивости не са необходими. Въпрос на културни обичаи, въпреки че винаги си струва да сте мили и учтиви!

Английска дипломация в бизнеса
Вижте също: Английска дипломация в бизнеса или 7 начина на овъртане.

Позовавайки се на темата, повдигната по време на презентацията на английски език

За да бъде разбираем въпросът, е необходимо да се позовем на темата, която поражда нашите съмнения или интерес.

Ще използваме такива фрази на английскикато:

 • You talked about the problems withthe Manchester office.

(Говорихте за проблемите с офиса в Манчестър.)

 • You told us about the success of the new marketing campaign.

(Разказахте ни за успеха на новата маркетинг кампания.)

 • You dealt with the difficulties with the new system quite quickly.

(Докоснахте много леко темата за проблемите с новата система.)

 • You describedthe reaction of the workers to the changes as ‘broadly positive’.

(Описахте отговора на служителите на промените като „в общи линии положителни.“)

 • You commented on the problems with communication.

(Коментирахте проблеми с комуникацията.)

 • You referred to the poor economic outlook.

(Вие се позовахте на слабите икономически перспективи.)

 • You mentionedthe drop in sales in Europe.

(Споменахте за спада на продажбите в Европа. – Не забравяйте, че за англичаните Европа е overseas или „отвъдо морето“; in Europe не е у тях.)

Разбира се you означава както „вие“, така и ти,така че е много универсална фраза и може лесно да се използва и в сериозна бизнес среда.

emphasis, емфаза, английски език, наука
Вижте също: Какво е емфаза (emphasis) на английски?

След това преминаваме към нашия въпрос

Например:

 • Could you tell us if you think that the project will affect the sales?

(Бихте ли ни казали, дали според вас проектът ще повлияе на продажбите?)

 • Could you elaborate on the thinking behind that?

(Бихте ли ни разказали повече за мисленето/логиката/причините зад това?)

 • Could you explain why you said that customer service quality was irrelevant?

(Бихте ли обяснили защо обслужването на клиенти няма значение? – Обърнете внимание на използването на непряка реч.)

reported speech questions, преразказани въпроси
Вижте също: Как да задавате въпроси в непряка реч?

Можем също така да поискаме повече подробности по темата, обсъждана в презентацията на английски език

Например:

 • Could you be a bit more specific strong ?

(Бихте ли дали малко повече подробности?)

 • Could you give us more details?

(Бихте ли дали повече подробности)

 • Could you elaborate on that?

(Бихте ли уточнили това?)

Също така не забравяйте да използвате правилно индиректни въпроси (indirect questions):

 • Was ita success?

(Имаше ли [przedsięwzięcie zakończyło się] успех?)

 • I’m curious whether it was a success?

(Любопитен съм дали е проработило?)

indirect questions,косвени въпроси
Вижте също: Как да задаваме индиректни въпроси?

Как да отговорим на въпроси след презентация на английски език?

Добре. След презентацията ни на английски език е зададен един от горепосочените въпроси. Как да им отговорим културно?

В началото, за да спечелим малко време за мислене, можем да кажем:

 • That’s a good question. Let me think about it for a moment.

(Добър въпрос. Нека помисля за момент.)

И след това се опитайте да отговорите на нещо, като започнете с думите:

 • As I said earlier, we are looking at several different solutions.

(Както казах преди, обмисляме много различни решения.)

Понякога е трудно да се разбере въпросът – не само по езикови причини. Когато най-накрая разберем шантавия слушател, ще отговорим:

 • Oh I see. So what you are asking is

(Aхаа, разбирам. Значи питате за…)

Може би, обаче, само мислехме, че сме го разбирали:

 • Perhaps I didn’t make myself clear. What I was trying to say was…

(Може да не съм бил ясен. Това, което се опитвах да кажа е…)

negative questions, английски, въпроси
„Защо не работиш? Не забелязах, че идвате“. Вижте също: Позитивно за „negative questions“!

Когато не искате да отговорите на въпрос, зададен след презентация на английски език

Можете да избегнете трудни въпроси и да блокирате следващите със следните фрази:

 • To be honest, I’m not really the person to ask about that.

(Честно казано, аз всъщност не съм правилният човек, на когото да зададете този въпрос.)

 • I’m afraid I can’t answer that. That information is still confidential.

(Страхувам се, че не мога да отговоря на този въпрос. Тази информация все още е поверителна.)

 • That’s a good question. I’m afraid I don’t know the answer. We are still investigating the case.

(Добър въпрос. Опасявам се, че не знам отговора. Все още разследваме случая.)

 • I’m not in a position to answer that. You will have to ask your manager about that.

(Не съм в състояние да отговоря на този въпрос. Ще трябва да попитате мениджъра си за това.)

Или ако не искате да отговаряте публично пред всички:

 • Perhaps we can talk about it when I have finished.

(Може би ще поговорим за това, когато приключа.)

[Обърнете внимание на future perfect време в първия условен режим.]

Когато искате да натиснете човек след презентация на английски език

Ако не сте доволни от отговорите на въпросите, като слушател можете да натиснете малко повече :

 • Yes, that may be so, but what I want to know is…

(Да, може би е така, но това, което искам да знам е…)

But (но) е красива дума, тя изтрива всички хубави неща, които са падналипреди него 🙂

Слагаме ли запетая пред but на английски?
Вижте също: Но… Поставяме ли запетая пред but?

Когато някой овърта, вместо да отговори на въпроса:

 • Yes, but you still haven’t answered my question.

(Да, но все още не сте отговорили на въпроса ми.)

Ако все още не сте убеден или убедена:

 • Well, I’m not so sure. Can you give us an example to illustrate that?

(Е, не съм толкова сигурен. Бихте ли дали пример, за да илюстрирате това?)

Когато не сте съгласен с тезите от презентацията на английски език:

 • That may be so, but I still think that…

(Може би е така, но все още мисля, че…)

may might
Вижте също: May & might или не знам нищо но искам да се изкажа.

Как да завършите Q&A сесия след презентацията на английски език?

Между другото, струва си да припомним, че сесията с въпроси след презентацията на английски език се нарича Q&A (questions and answers)за кратко, така че не се изненадвайте, ако чуете странно звучащата дума „КюЕнЕй“ 🙂

Ако искаме да прекратим това мъчение, т.е. бизнес презентацията ни на английски език, просто ще кажем:

 • I’m afraid we’re running a bit late so we’d better stop here.

(Опасявам се, че времето напредна, така че нека свършим тук.)

 • If there are no more questions, we should stop there.

(Тъй като няма повече въпроси, трябва да приключим тук.)

 • Thank you very much for very interesting questions, but let’s better move on to the next presentation.

(Благодаря ви много за някои много интересни въпроси, но нека преминем към следващата презентация.)

езикови курсове за фирми, онлайн английски, онлайн курсове, бизнес английски, наука, roi
Вижте също: Езикови курсове за фирми: Какво е ROI на изучаване на английски език, печелившо ли е за мен да направя такава инвестиция?

Как да заблестим на нашата презентация на английски език?

Без значение колко компетентни може да сме в нашата област, ако осакатим представянето си на развален английски език, може да не направим най-доброто впечатление.

Също така работи и обратното – често презентациите на местните англичани или американци звучат страхотно и професионално, въпреки че всъщност те често нямат много да кажат.

Както и да е, ситуацията е проста – трябва да усъвършенствате английския си!

Онлайн курс по английски Speakingo и котка

За тази цел, особено ако ние се борим с тази езикова бариера и имаме проблем с говоренето на английски език – препоръчвам онлайнкурса по английски Speakingo!

Тук се учиш докато говориш на английски с… компютъра или телефона! Не е лудост!

Благодарение на използването на Директния метод и усъвършенстваната технология за разпознаване на речта, Speakingo ви задава въпроси с гласа на носителя на езика, а вие отговаряте на тях. Програмата ви разбира, хвали ви и ви подобрява, ако е необходимо. Без стрес, без пътуване, когато пожелаете и когато имате момент да учите английски!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу и – безплатно и без никакви задължения – опитайте да научите английски език за една седмица на онлайн курса Speakingo!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Налагало ли ти се е някога да направиш бизнес презентация на английски? Как беше? Сподели преживяванията си в коментарите!

Въпросите и отговорите на английски презентации са вдъхновени от съветите описани от Effective Public Speaking

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
тест, Безплатен тест по английски, test online free
Безплатен тест по английски

Кой не обича тестовете? Добре, може би това е по-добре да остане риторичен въпрос! Както и да е, аз ви каня на безплатен онлайн тест по английски на Speakingo, където ще проверите напредъка си в ученето!

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail