prezentacja w języku angielskim, pytania i odpowiedzi po angielsku, biznesowa, expose, q&A

Pytania i odpowiedzi (Q&A) po prezentacji w języku angielskim

Przygotowanie prezentacji w języku angielskim to jedna sprawa. Jej wygłoszenie to druga. Najtrudniejszą rzeczą jest chyba jednak moment, gdy trzeba udzielić odpowiedzi na pytania z sali (tak zwane Q&A). Poznaj 37 zwrotów, które mogą uratować Ci skórę na Twoim exposé!


Na obrazku: Gdy kończysz swoją prezentację, a ludzie naprawdę chcą zadawać Ci pytania.

Jak zadać pytanie po prezentacji w języku angielskim?

Podobnie jak w Polsce, w międzynarodowym środowisku zwykle pytania zadajemy dopiero po prezentacji, na tak zwanej Q&A session.

Zwykle prowadzący prezentację pod koniec swojego wystąpienia użyje któregoś z poniższych zwrotów po angielsku:

 • Are there any questions?

(Czy są jakieś pytania?)

 • That is all I have to say. Are there any questions?

(To wszystko co mam do powiedzenia. Czy są jakieś pytania?)

 • Thank you very much for your attention. Have you got any questions to what I’ve just said?

(Dziękuję bardzo za Waszą uwagę. Czy macie Państwo pytania do tego, co właśnie powiedziałem.)

[Zwróć uwagę na zastosowanie czasu present perfect w ostatnim pytaniu.]

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Patrz również: Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… i inne perfekcje.

Uprzejma rozgrzewka dla Anglików

Jeśli prezentacja jest w Anglii lub dla Anglików, polecam przed przejściem do meritum sprawy powiedzieć najpierw jakieś zdanie uprzejmościowe w stylu:

 • Thank you very much for your presentation, it was really interesting.

(Dziękuję bardzo za Pańską prezentację, była naprawdę interesująca.)

 • Thanks for shedding more light on this topic.

(Dziękuję za rzucenie więcej światła na ten temat.)

 • Thank you for giving us this highly informative presentation.

(Dziękuję Panu/Pani za wygłoszenie nam tej pełnej ważnych informacji prezentacji.)

Jeśli prezentacja jest w języku angielskim, ale powiedzmy dla Niemców, powyższe uprzejmości nie są konieczne. Kwestia zwyczajów kulturowych, chociaż zawsze przecież warto być miłym i uprzejmym!

angielska dyplomacja w biznesie
Patrz również: Angielska dyplomacja w biznesie czyli 7 sposobów owijania w bawełnę.

Nawiązanie do poruszonego tematu podczas prezentacji w języku angielskim

Aby pytanie było zrozumiałe, należy nawiązać do tematu, który budzi nasze wątpliwości bądź zainteresowanie.

Użyjemy do tego takich zwrotów w języku angielskim jak:

 • You talked about the problems with the Manchester office.

(Mówiła Pani o problemach z biurem w Manchesterze.)

 • You told us about the success of the new marketing campaign.

(Opowiedział nam Pan o sukcesie nowej kampanii marketingowej.)

 • You dealt with the difficulties with the new system quite quickly.

(Bardzo pobieżnie poruszyła Pani kwestię problemów z nowym systemem.)

 • You described the reaction of the workers to the changes as ‘broadly positive’.

(Opisał Pan reakcję pracowników na zmiany jako „szeroko pozytywne”.)

 • You commented on the problems with communication.

(Skomentowała Pani problemy komunikacyjne.)

 • You referred to the poor economic outlook. 

(Odniósł się Pan do słabych perspektyw gospodarczych.)

 • You mentioned the drop in sales in Europe.

(Wspomniała Pani o spadku sprzedaży w Europie. – Pamiętaj, że dla Anglików Europa jest overseas czyli „za morzem”; in Europe to nie u nich.)

Oczywiście you znaczy zarówno „ty” jak i Pan / Pani, więc jest bardzo uniwersalnym zwrotem i spokojnie można go używać również w poważnym środowisku biznesowym.

emphasis, emfaza, język angielski, nauka
Patrz również: Co to jest emfaza (emphasis) w języku angielskim?

Następnie przechodzimy do pytania właściwego

Na przykład:

 • Could you tell us if you think that the project will affect the sales?

(Czy mógłby Pan powiedzieć nam, czy Pana zdaniem projekt wpłynie na sprzedaż?)

 • Could you elaborate on the thinking behind that?

(Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na temat myślenia/logiki/powodów za tym stojących?)

 • Could you explain why you said that customer service quality was irrelevant?

(Czy mogłaby Pani wyjaśnić dlaczego obsługa klienta nie ma znaczenia? – Zwróć uwagę na zastosowanie mowy zależnej.)

reported speech question pytania w mowie zaleznej
Patrz również: Jak zadawać pytania w mowie zależnej?

Możemy też zapytać o więcej szczegółów na poruszany w prezentacji po angielsku temat

Na przykład:

 • Could you be a bit more specific?

(Czy mogłaby Pani podać odrobinę więcej szczegółowych informacji?)

 • Could you give us more details?

(Czy mógłby Pan podać więcej szczegółów)

 • Could you elaborate on that?

(Czy mogłaby Pani rozwinąć ten temat?)

Pamiętaj też o poprawnym stosowaniu pytań pośrednich (indirect questions):

 • Was it a success?

(Czy [przedsięwzięcie zakończyło się] było sukcesem?)

 • I’m curious whether it was a success?

(Jestem ciekaw, czy udało się?)

indirect questions, pytania posrednie
Patrz również: Jak zadawać pytania pośrednie (indirect questions)?

Jak odpowiedzieć pytanie po prezentacji w języku angielskim?

No dobrze. Po naszej prezentacji w języku angielskim padło któreś z powyższych pytań. Jak na nie ładnie odpowiedzieć?

Na początku, by zyskać odrobinę czasu do namysłu możemy powiedzieć:

 • That’s a good question. Let me think about it for a moment.

(Dobre pytanie. Proszę pozwolić, że przez chwilę pomyślę nad nim.)

A potem spróbować coś odpowiedzieć, zaczynając od słów:

 • As I said earlier, we are looking at several different solutions.

(Jak już wcześniej powiedziałem, rozpatrujemy wiele różnych rozwiązań.)

Czasami trudno jest zrozumieć pytanie – nie tylko z powodów językowych. Gdy w końcu uda nam się zrozumieć zakręconego słuchacza, odpowiemy:

 • Oh I see. So what you are asking is

(Ach, rozumiem. Tak więc Pyta Pan o…)

Być może jednak tylko wydawało się nam, że go zrozumieliśmy:

 • Perhaps I didn’t make myself clear. What I was trying to say was

(Być może nie wyraziłem się jasno. To co próbowałem powiedzieć, to…)

negative questions, angielski, pytania
„Dlaczego nie pracujesz? Nie zauważyłem, że Pan idzie.” Patrz również: Pozytywnie o „negative questions”!

Gdy nie chcesz odpowiedzieć na pytanie zadane po prezentacji w języku angielskim

Możesz uniknąć trudnych pytań i zablokować kolejne następującymi zwrotami:

 • To be honest, I’m not really the person to ask about that.

(Szczerze mówiąc, tak naprawdę nie jestem właściwą osobą, której należy zadać to pytanie.)

 • I’m afraid I can’t answer that. That information is still confidential.

(Obawiam się, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ta informacja jest nadal poufna.)

 • That’s a good question. I’m afraid I don’t know the answer. We are still investigating the case.

(Dobre pytanie. Obawiam się, że nie znam odpowiedzi. Nadal badamy sprawę.)

 • I’m not in a position to answer that.  You will have to ask your manager about that.

(Nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Będzie Pan musiał zapytać o to swojego menadżera.)

Albo jeśli nie chcesz udzielić odpowiedzi publicznie przy wszystkich:

 • Perhaps we can talk about it when I have finished.

(Być może porozmawiajmy o tym gdy skończę.)

[Zwróć uwagę na czas future perfect w pierwszym trybie warunkowym.]

Gdy chcesz docisnąć osobę po prezentacji w języku angielskim

Jeśli nie satysfakcjonują Cię odpowiedzi na pytania, jako słuchacz możesz drążyć temat dalej:

 • Yes, that may be so, but what I want to know is…

(Tak, być może tak jest, ale tym, czego się chcę dowiedzieć jest…)

But (ale) jest pięknym słowem, kasuje wszystkie dobre rzeczy, które przed nim padły 🙂

Czy stawiamy przecinek przed but po angielsku?
Patrz również: Ale… Czy stawiamy przecinek przed but?

Gdy ktoś kręci zamiast odpowiedzieć na pytanie:

 • Yes, but you still haven’t answered my question.

(Tak, ale nadal nie odpowiedział Pan na moje pytanie.)

Jeśli nie jesteś jeszcze przekonana czy przekonany:

 • Well, I’m not so sure. Can you give us an example to illustrate that?

(Cóż, nie jestem tego taki pewien. Czy mógłby Pan podać jakiś przykład, żeby to zobrazować?)

Gdy się nie zgadzasz z tezami z prezentacji w języku angielskim:

 • That may be so, but I still think that…

(Być może tak jest, nadal jednak myślę, że…)

may might
Patrz również: May & might czyli nie znam się to się wypowiem.

Jak skończyć sesję Q&A po prezentacji w języku angielskim?

Swoją drogą warto pamiętać, że sesję pytań po prezentacji w języku angielskim nazywamy skrótowo Q&A (questions and answers), nie zdziw się więc jeśli usłyszysz dziwnie brzmiące słowo „KjuEnEj” 🙂

Jeśli chcemy zakończyć tę torturę, to znaczy naszą prezentację biznesową w języku angielskim, powiemy po prostu:

 • I’m afraid we’re running a bit late so we’d better stop here.

(Obawiam się, że robi się już trochę późno, więc lepiej na tym zakończmy.)

 • If there are no more questions, we should stop there.

(Skoro nie ma więcej pytań, powinniśmy na tym zakończyć.)

 • Thank you very much for very interesting questions, but let’s better move on to the next presentation.

(Dziękuję bardzo za nader ciekawe pytania, ale przejdźmy lepiej do kolejnej prezentacji.)

kursy językowe dla firm, angielski online, kursy online, biznesowy angielski, nauka, roi
Patrz również: Kursy językowe dla firm: Jaki jest ROI z nauki angielskiego, czyli czy opłaca mi się taka inwestycja?

Jak błysnąć na prezentacji w języku angielskim?

Bez względu na to jak kompetentni byśmy nie byli w naszej dziedzinie, jeśli będziemy kaleczyć naszą prezentację łamanym angielskim, możemy nie zrobić najlepszego wrażenia.

Działa to też w drugą stronę – często prezentacje rodzonych Anglików czy Amerykanów brzmią świetnie i profesjonalnie, chociaż tak naprawdę często nie mają za wiele do powiedzenia.

Tak czy owak sytuacja jest prosta – trzeba szlifować swój angielski!

kurs jezyka angielskiego online speakingo i kot

W tym celu, szczególnie jeśli borykamy się z blokadą językową i mamy problem z mówieniem po angielsku – polecam kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka polega tu na rozmowie po angielsku z… komputerem lub telefonem! To nie szaleństwo!

Dzięki zastosowaniu Metody Bezpośredniej oraz zaawansowanej technologii rozpoznawania mowy Speakingo głosem native speakera zadaje Ci pytania, na które udzielasz odpowiedzi. Program rozumie Cię, chwali, a w razie potrzeby poprawia. Bez stresu, bez dojazdów, kiedy chcesz i gdy tylko masz chwilę na naukę angielskiego!

Zresztą najlepiej dwoma kliknięciami zarejestruj się poniżej i – za darmo i bez żadnych zobowiązań – wypróbuj przez tydzień naukę języka angielskiego na internetowym kursie Speakingo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy musieliście już kiedyś wygłosić jaką prezentację biznesową w języku angielskim? Jak było Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach!

Pytania i odpowiedzi na prezentacje w języku angielskim inspirowane wskazówkami ze strony Effective Public Speaking

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!