emphasis, emfaza, język angielski, nauka

Co to jest emfaza (emphasis) w języku angielskim?

Poznaj 17 sposobów jak stosować emphasis w angielskich zdaniach i wypowiedziach oraz dowiedz się co to w ogóle jest ta emfaza.


Na obrazku: „Żyje się tylko raz” dosłownie: Ty żyjesz tylko raz. | Podkreślam: Ty (żyjesz tylko raz)!

Co to jest emfaza?

Emfaza za słownikiem PWN jest „podkreśleniem wypowiedzi lub jej części – w mowie za pomocą intonacji, w piśmie za pomocą znaków interpunkcyjnych bądź wyróżnień typograficznych; także przesadną uczuciowością wypowiedzi”.

Można deklamować coś z emfazą, mówić bez emfazy czy popadać w teatralną emfazę.

Emfaza po angielsku to emphasis

Co ciekawe słowo emfaza nie jest wcale anglicyzmem, nie pochodzi od angielskiego emphasis. Oba te słowa pochodzą od łacińskiego emphasis, ponieważ już w starożytności używano emfazy w debatach filozoficznych czy teatrze¹. Potocznie emfaza może odnosić się też do nieco fałszywej wzniosłości, przesady w słowach.

Z języka angielskiego słowo emphasis przetłumaczymy na polski też często jako: nacisk, podkreślenie, akcent (w sensie: coś zaakcentować, podkreślić).

Zobaczmy teraz jak praktycznie – w piśmie (1), w mowie (2), a przede wszystkim za pomocą słów i gramatyki (3) – możemy akcentować (emphasise) nasze wypowiedzi po angielsku.

praktyczny kurs języka angielskiego
Patrz również: Praktyczny kurs języka angielskiego… czyli jaki?

1. Emfaza (emphasis) w piśmie w języku angielskim

Jeśli piszemy lub czytamy tekst, możemy spotkać się z emfazą (emphasis) za pośrednictwem takich sposobów jak:

1.1. Exclamation mark (wykrzyknik)

Nie każde zdanie z emfazą musi mieć wykrzyknik, ani nie każde zdanie z wykrzyknikiem musi być emfazą, ale często może pomóc.

Porównaj:

 • This is important that you learn it. (To jest ważne żebyś się tego nauczył.)
 • This is important that you learn it! (To jest ważne żebyś się tego nauczył!)

1.2.Capital letters (wielkie litery)

Wielka litera nadużywana jest często w internecie czy esemesach, mamy wrażenie, że ktoś wykrzykuje swoją wypowiedź:

 • I REALLY WANT TO KNOW HOW TO USE EMPHASIS IN ENGLISH (NAPRAWDĘ CHCĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK STOSOWAĆ EMFAZĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM)

1.3. Italics (kursywa)

 • It was her. (To była ona.)

1.4. Underline (podkreślenie)

 • No, it was him. (Nie to był on.)

1.5. Bold (wytłuszczenie)

 • Actually, it was me! (Tak naprawdę, to byłem ja!)

6. Highlight / colour

Oczywiście zawsze możemy coś zakreślić flamastrem, czy napisać kolorem, żeby podkreślić wagę danego fragmentu tekstu.

 • Words written in colour stand out. (Słowa pisane kolorem 'rzucają się w oczy’.)
emphasis, emfaza, język angielski, nauka
Jeśli myślisz, że poradzisz sobie lepiej niż ja, jesteś w śmiertelnym błędzie. Akcentuję słowo „śmiertelnym”. Patrz również: Najpopularniejsze błędy w nauce języka angielskiego.

2. Emfaza (emphasis) w mowie w języku angielskim

Dysponujemy też kilkoma metodami podkreślania naszej wypowiedzi w mówionym angielskim.

2.1 Stress some words (zaakcentuj niektóre słowa)

Możemy podkreślić znaczenie tego, co chcemy powiedzieć poprzez samą intonację wypowiadanych słów. To na które słowa położymy nacisk (emphasis) może zupełnie zmienić sens naszej wypowiedzi!

 • Do you WANT TO talk to me? (Czy CHCESZ porozmawiać ze mną?)
 • Do YOU want to talk to me? (TY chcesz porozmawiać ze mną?)
 • Do you want to TALK to me? (Czy chcesz POROZMAWIAĆ ze mną?)
 • Do you want to talk TO ME?  (Czy chcesz porozmawiać ZE MNĄ?)

2.2 Body language (mowa ciała)

Tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Nasza gestykulacja, postawa, jak również ton głosu mówią często więcej niż same słowa. Szczególnie jeśli rozmawiamy z Włochem!

Dlatego też tak łatwo o nieporozumienia w emailach czy na forach internetowych…

Czasami możemy również podkreślić naszą wypowiedź pochodzącym z angielskiej kultury, lecz znanym dziś na całym świecie, niewybrednym gestem.

przekleństwa po angielsku, wulgaryzmy, oblegi, fuck, swear words
Patrz również: Przekleństwa i wulgaryzmy po angielsku.

3. Emfaza (emphasis) w słownictwie i gramatyce języka angielskiego

Prawdziwa zabawa zaczyna się jednak, gdy potrafimy już na tyle bawić się językiem, by podkreślać i akcentować treść naszej wypowiedzi za pomocą angielskiej gramatyki i słownictwa.

3.1 do/does/did w twierdzeniach

Czasownik posiłkowy to do używamy zwykle w pytaniach zamiast polskiego „czy” (Do you love her? Czy ją kochasz?) oraz w przeczeniach (I don’t like it! Nie podoba mi się to!).

W zdaniach twierdzących zwykle to do pomijamy:

 • I love you! (Kocham Cię!)

Jeśli jednak nie chcemy pozostawić cienia wątpliwości i z nieco teatralną emfazą podkreślić moc naszego afektu, powiemy:

 • I do love you! (Ja naprawdę Cię kocham!)

Powiemy też:

 • He does like her! (On ją naprawdę lubi.)
 • I did pay the bill. (Ja naprawdę uregulowałem rachunek.)

Albo jak na autentycznej ponoć tabliczce z dublińskiego ogrodu zoologicznego:

 • Do not climb the fence. (Zakaz włażenia na płot.)
emfaza emphasis zoo angielski
Nie stawać, siadać, wspinać się ani (nie) opierać się o płoty w zoo. Jeśli spadniesz zwierzęta mogłyby Cię zjeść i mogą się od tego rozchorować. Patrz również: Proste żarty ze zwierzętami.

3.2 Pełne formy czasownika

Anglicy lubią wszystko skracać, szczególnie w mowie, chociaż również w tekstach, które nie są bardzo formalne. Stąd gdy użyjemy pełnych form, nadaje naszej wypowiedzi formalności, czyli podkreślamy w ten sposób powagę sytuacji.

 • I haven’t taken it. (Nie wziąłem tego.)
 • I have not taken it! (Nie wziąłem tego! – To zdanie jest bardziej dobitne.)

Oraz w pozostałych formach ściągniętych, na przykład:

 • She does not need to worry about it. (Ona naprawdę nie musi się o to martwić.)
 • It is very kind of you. (To bardzo miłe z Pana strony.)
 • I would not do it, if I were you. (Ja bym tego na Twoim miejscu nie robiła.)

3.3 Użyj podkreślających słów

Aby coś podkreślić, możesz dodać następujące słowa:

3.23.1 Very (bardzo)

Porównaj:

 • This is expensive. (To jest drogie.)
 • This is very expensive. (To jest bardzo drogie.)

Podobnie będzie z pozostałymi podkreślającymi słowami.

3.3.2 So (tak bardzo)
 • He is so in love with her. (On jest tak bardzo w niej zakochany.)
so that, so as to, so & such, so am I, so do I, neither do I, I think so, I guess so, I expect so, I hope so, I suppose so czy I don't think so
Patrz również: Wszystko o angielskich frazach ze słowem „so”.
3.3.3 Extremely (skrajnie)
 • He is extremely exhausted. (On jest skrajnie wykończony.)
3.3.4 Simply (po prostu)
 • It is simply a matter of taste. (To jest po prostu kwestia smaku.)
3.3.5 Literally (dosłownie)
 • He literally banged his head against the wall. (Dosłownie walną głową w mur.)
3.3.6 Total, totally (całkowity, całkowicie)
 • The gig was a total disaster. (Koncert był totalną katastrofą /porażką.)
 • He totally lost his mind. (Do końca postradał zmysły.)
przymiotniki angielskie
Patrz również: Przymiotniki angielskie – jesteś nudny czy znudzony?
3.3.7 Highly (wysoce)
 • This is highly unusual. (To wysoce / nader niecodzienne [że coś takiego ma/miało miejsce].)
3.3.8 Fully (w pełni)
 • I am fully aware of the consequences of my actions. (Jestem w pełni świadom konsekwencji moich poczynań.)
3.3.9 Terrible / terribly (straszny/strasznie)
 • I am terribly sorry for the inconvenience. (Strasznie przepraszam za niedogodności)
3.3.10 Far too („dużo za dużo”)
 • This car is far too expensive. (To auto jest dalece za drogie.)
 • There are far too many people in the hall. (Na sali jest dużo za dużo ludzi.)
3.3.11 Even (nawet/jeszcze)
 • Her decision will bring even better results. (Jej decyzja spowoduje nawet jeszcze lepsze wyniki.)
3.3.12 Absolutely (absolutnie)
 • There’s absolutely no chance that I will mary him. (Absolutnie nie ma szansy, żebym go poślubiła.)
3.3.10 Really (naprawdę)
 • It is really important. (To jest naprawdę ważne.)
zdnia po angielsku, nauka pisania, wypracowanie, wulkan, kot
Patrz również: Jak ładnie tworzyć zdania i pisać wypracowania w 4 krokach

3.4 Repetition (powtarzanie)

Możemy również powtórzyć kluczowe słowo:

 • It is really, really important. (To jest naprawdę, naprawdę ważne.)
 • She was very, very nice. (Ona była bardzo, bardzo miła.)
 • It is spicy-spicy. (To [jedzenie] jest ostro-ostre.)

Powtarzać dla podkreślenia można nie tylko same słowo, ale całą myśl używając do tego innych słów²:

 • How could he ask which of them I truly loved? It was him. It had always been him.

(Jakże mógł on pytać którego z nich naprawdę kocham? To był on. To zawsze był on.)

[Zwróć uwagę na ładne zastosowanie zaprzeszłego czasu past perfect w ostatnim zdaniu]

emphasis, emfaza, język angielski, nauka
Jeśli mógłbyś kontynuować i wyjaśnić co to jest zamiast powtarzać to słowo z większą emfazą, to byłoby wspaniale.

3.5 Wyrażenia idiomatyczne: What the hell/heck/on Earth

Akcentować naszą wypowiedź mogą też popularne wyrażenia idiomatyczne, takie jak:

 • Where the hell were you? (Gdzie „do piekła” / do diabła byłeś?)
 • What the heck did you do? (Cóżeś do diaska uczynił? – Grzeczniejsze niż what the hell, znaczy to samo.)
 • Who on Earth did you go with? (Z kim „na Ziemi” poszłaś?)

3.6 Zdanie podkreślające.

Podkreślać mogą nawet całe zdania, czy też sposób ich skonstruowania:

 • I decided to find out if playing football in a glass factory was a bad idea. It was.

(Postanowiłem sprawdzić czy gra w piłkę nożną w fabryce szkła była złym pomysłem. Była.)

3.7 Very much, so much, a lot na końcu zdania 

 • She looks like her sister very much. (Ona wygląda bardzo podobnie do swojej siostry.)
 • I want to sleep soooo much! (Chcę spać taaaaak bardzo!)
 • I like it a lot. (Lubię to bardzo.)
much many lots of
Patrz również: Dużo tego much, many , lots of…

3.8 Użyj  such (a)  – taki, taka, takie…

A dokładnie such z rzeczownikami w liczbie mnogiej:

 • She has such beautiful eyes! (Ona ma takie piękne oczy!)

Natomiast such a z rzeczownikami w liczbie pojedynczej:

 • He’s such a great musician. (On jest takim świetnym muzykiem.)

3.9 Przysłówek na początku zdania

Wiemy już, że dodanie przymiotników czy przysłówków może wzmocnić nasze zdanie:

 • It is important to check your tires in winter. (To ważne żeby sprawdzać swoje opony w zimie.)
 • It is important to check your tires, especially in winter. (To ważne żeby sprawdzać swoje opony, szczególnie w zimie.)

Jeśli jednak przesuniemy tę frazę rzeczownikową na początek zdania, przekazywana przez nią informacja zyska dodatkowe wzmocnienie:

 • Especially in winter, it is important to check your tires. (Szczególnie w zimie ważne by sprawdzać tan opon w swoim aucie.)

Podobnie użyjemy:

 • Remarkably, he did not get cold. (Co niezwykłe, nie zmarzł / nie przeziębił się.)
 • Most importantly, we need to remember about the kids. (Co najważniejsze, musimy pamiętać o dzieciach.)
 • And above all, we need to practice emphasis if we want to be able to use it in practice! (I przede wszystkim, musimy ćwiczyć emfazę, jeśli chcemy być w stanie użyć jej w praktyce!)

3.10 Inwersja stylistyczna

Poprzedni zabieg można pociągnąć o krok dalej i pokusić się o pełną inwersję stylistyczną:

 • No sooner had the company launched its new product than it went bankrupt. (Firma zbankrutowała zaraz po wypuszczeniu na rynek swojego nowego produktu.)
 • Hardly had I arrived home when my phone rang. (Ledwo byłem-zdążyłem zajechać do domu gdy zadzwonił telefon.)

modals in the past, queen elisabeth, speakingo

Ćwiczenia na emfazę (emphasis) w angielskich zdaniach

Wagi języka angielskiego nie trzeba chyba podkreślać!

Znajomość angielskiego to ciekawsza praca, większe możliwości rozwoju, a nawet lepsze zdrowie.

Natomiast najważniejsza w języku angielskim jest nie teoria, lecz praktyka!

Bo cóż z tego, że wiemy jak coś napisać na teście, ale gdy trzeba to powiedzieć w rozmowie, słowa nie chcą przejść nam przez gardło?

Dlatego kurs języka angielskiego online Speakingo opiera się w 100% na rozmowie właśnie!

O gramatyce zawsze doczytać możesz sobie tu na blogu, najważniejsze jest jednak ćwiczenie wszystkich tych konstrukcji gramatycznych w praktyce, gardłem a nie oczami!

Na internetowym kursie angielskiego Speakingo odpowiadasz na pytania zadane głosem native speakera, a komputer rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby poprawia. W ten sposób uczysz się angielskiego jak dziecko uczące się mówić – taka nauka jest nie tylko szybka i skuteczna, lecz również bardzo przyjemna!

Zresztą najlepiej wypróbuj sama lub sam, czy taka metoda nauki języka angielskiego Ci odpowiada!

Pierwszy tydzień po rejestracji dwoma kliknięciami poniżej tak czy owak dostajesz zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy wiesz już co to jest emfaza i jak stosować emphasis w angielskich zdaniach? Jeśli coś jeszcze nie jest jasne, zadaj pytanie w komentarzu – z przyjemnością odpowiem! 

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
gry angielskie
Gry angielskie, czyli w co najchętniej grają Anglicy

Zastanawialiście się czy gry angielskie zasadniczo różnią się od tych, które znamy w Polsce? Czy Anglicy także grają w Scrabble i Monopoly albo w co bawią się angielskiego dzieciaki? Przygotowaliśmy krótkie zestawienie gier i zabaw, które cieszą się dużą popularnością wśród naszych przyjaciół na Wyspach.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!