krótkie odpowiedzi short answers present past simple perfect

Czy to są krótkie odpowiedzi (short answers)? Tak, to one są!

Krótkie odpowiedzi (short answers) w języku angielskim są nieco dużo dłuższe niż w języku polskim, ponieważ wymagają tam tego dobre maniery. Są bardzo popularne w rozmowach po angielsku. Pytanie brzmi więc jak udzielać krótkich odpowiedzi w poszczególnych czasach gramatycznych?


Co to są krótkie odpowiedzi (short answers) w języku angielskim?

Czasami nie chcemy lać wody i zanudzać rozmówcy kwiecistymi farmazonami, ponieważ wystarczy odpowiedzieć „tak” lub „nie”.

W języku angielskim jednak samo „yes” czy „no” odebrane zostanie jako dosyć niegrzeczny sposób wyrażania się. Po angielsku trzeba zawsze wszystko owijać słowami w bawełnę.

Nawet jeśli chcemy udzielić krótkiej odpowiedzi (short answer) to zamiast jednego słowa, użyjemy zwykle ich trzech lub czterech! Co musimy więc dopowiedzieć do naszej nie-tak-już-krótkiej odpowiedzi?

Opowiadam o tym również na youtubowym kanale SPEAKINGO:

A teraz cały tekst dla tych, którzy wolą czytać:

Jak tworzymy krótkie odpowiedzi (short answers) po angielsku?

Weźmy proste i praktyczne pytanie z obrazka z Einsteinem powyżej:

 • Is love the answer?

(Czy miłość jest odpowiedzią/rozwiązaniem?)

Na tego typu pytania odpowiadamy zwykle „tak” lub „nie”.

Angielskie, bardziej uprzejme „krótkie odpowiedzi” będą czymś w stylu „Tak, jest.” albo „Nie, nie jest.”

Czyli:

 • Yes, it is.
 • No, it’s not.

Skracanie w krótkich odpowiedziach

Jak widzisz z powyższego przykładu, skracamy tylko w zaprzeczeniach.

Oczywiście można też nie skracać zaprzeczenia. Zabrzmimy wtedy poważniej i dobitniej!

 • No, it is not!

Pamiętaj o przecinku w krótkich odpowiedziach!

Pamiętaj, że po każdym „Yes” i po każdym „No” w krótkich odpowiedziach za każdym razem należy dać przecinek (comma).

skracanie po angielsku forma ściągnięta
Patrz również: Skracanie po angielsku czyli formy… ściągnięte

Pamiętaj o kim mówisz

Nie leć automatycznie z zaimkami osobowymi (on, ona, my, oni itd.), ponieważ w zależności od kontekstu niekoniecznie w odpowiedzi użyjemy tego samego. Powyżej zarówno w pytaniu jak i odpowiedzi mieliśmy „it” – zauważ jak zmieni się you w we w poniższym przykładzie:

 • Are you happy?

(Czy wy jesteście szczęśliwi?)

 • Yes, we are.

(Tak, my jesteśmy szczęśliwi)

 • No, we aren’t.

Albo w innym kontekście (jeśli you znaczyć będzie „ty” nie „wy”):

 • Yes, I am.
 • No, I’m not.

Uwaga na this & that oraz these & those

This i that zamienimy na „it”:

 • Is this her car?

(Czy „to” jest jej auto?)

 • Yes, it is.
 • No, it isn’t.

Albo możemy zapytać: Czy „tamto” to jego młotek?

 • Is that his hammer?
 • Yes, it is.
 • No, it isn’t.

Natomiast these i those zamienimy na „they”:

Na przykład w pytaniu: Czy „te” są jej perfumami?

 • Are these her perfumes?
 • Yes, they are.
 • No, they aren’t.

Albo: Czy „tamte” są jego grami?

 • Are those his games?
 • Yes, they are.
 • No, they aren’t.

Krótkie odpowiedzi (short answers) w poszczególnych czasach gramatycznych

Tak więc za każdym razem wykorzystujemy czasownik z pytania – można powiedzieć, że całą pracę wykonał już za nas rozmówca zadający pytanie!

 • Is he sad?

(Czy on jest smutny?)

 • Yes, he is.
 • No, he isn’t.

My zwykle tylko go „małpujemy” w odpowiedzi!

No chyba, że zmieni nam się osoba (jak w poprzednim podpunkcie: are you…? → I am), ale tak czy owak nie stoi przed nami szczególnie skomplikowana operacja.

Jak więc będzie to wyglądało w poszczególnych czasach gramatycznych (tenses)?

czas teraźniejszy prosty present simple
Patrz również: Nieprosty czas teraźniejszy prosty present simple.

Krótkie odpowiedzi (short answers) w present simple

Paradoksalnie, najbardziej skomplikowane jest udzielanie krótkich odpowiedzi (short answers) w podstawowym czasie present simple. Po prostu musimy patrzeć, czy w pytaniu wystąpił czasownik posiłkowy to be, to have, to do, czy może jakiś czasownik modalny. Ich właśnie musimy użyć w naszej krótkiej odpowiedzi.

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to be” w czasie present simple

Czy ja jestem szczęśliwy?

 • Am I happy?
 • Yes, I am.
 • No, I’m not.

Czy ona jest szczęśliwa/zadowolona?

 • Is she happy?
 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

Czy jesteś głodny/głodna?

 • Are you hungry?
 • Yes, we are.
 • No, we aren’t.
am is are, to be, iedy
Patrz również: Kiedy używać „am”, „is” a kiedy „are”. Rockowa lekcja dla początkujących.

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to have” w czasie present simple

Czy masz samochód?

 • Have you got a car?
 • Yes, I have.
 • No, I haven’t.

Czy ona ma szminkę?

 • Has she got a lipstick.
 • Yes, she has.
 • No, she hasn’t.

Nawet jeśli w pytaniu ładniej jest dodać nic nie znacząc got, to w krótkiej odpowiedzi zasadniczo je pomijamy.

angielski have got czy angielski to be
Patrz również: Być czy mieć? Angielskie czasowniki posiłkowe „to be” oraz „to have got”.

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to do” w czasie present simple

Czy ją kochasz?

 • Do you love her?
 • Yes, I do.
 • No, I don’t.

Czy on to lubi?

 • Does he like it?
 • Yes, he does.
 • No, he doesn’t.
kiedy używamy do did doing done, scooby dooby do
Czytaj również: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

Pytania z czasownikiem modalnym„can” w czasie present simple

W przypadku can – jak i wszystkich czasownikach modalnych – nie odmieniamy nic dla żadnej z osób.

Czy potrafisz to zrobić?

 • Can you do it?
 • Yes, I can.
 • No, I can’t.

Czy on może tam pojechać?

 • Can he go there?
 • Yes, he can.
 • No, he can’t.

Czy oni potrafią śpiewać?

 • Can they sing?
 • Yes, they can.
 • No, they can’t.
can cannot cant czasowniki modalne
„Kto to może zrobić? Ty to możesz zrobić!” Patrz również: Trzy życia czasownika modalnego can, can’y, cannot.

Krótkie odpowiedzi (short answers) w present continuous

Jako że w czasie present continuous zawsze czasownikiem posiłkowym jest „to be”, sprawa jest dużo prostsza.

Na przykład w pytaniu: Czy ja uczę się teraz angielskiego?

 • Am I learning English?
 • Yes, I am.
 • No, I’m not.

Czy ona uczy się teraz angielskiego?

 • Is she learning English?
 • Yes, she is.
 • No, she isn’t.

Czy wy w tej chwili uczycie się angielskiego?

 • Are you learning English?
 • Yes, we are.
 • No, we aren’t.
czas present continuous
Patrz również: Ulotna teraźniejszość czasu present continuous.

Krótkie odpowiedzi (short answers) w past simple

W czasie przeszłym past simple też będzie trochę prościej niż w czasie teraźniejszym present simple:

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to be” w czasie past simple

Czy ona była szczęśliwa wczoraj?

 • Was she sad yesterday?
 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.

Czy oni byli wczoraj szczęśliwa?

 • Were they happy yesterday?
 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to have” w czasie past simple

Teoretycznie jest taka możliwość, w praktyce jednak dziś nikt już tak nie powie, chyba że żartobliwie zapyta: Czy on posiadał automobil?

 • Had he an automobile?
 • Yes, he had.
 • No, he hadn’t.
srodki transportu po angielsku, means of transport
Patrz również: Środki transportu po angielsku (means of transport).

Pytania z czasownikiem posiłkowym „to do” w czasie past simple

Dla wszystkich osób będzie „did”.

Na przykład w pytaniu: Czy ją widziałeś?

 • Did you see her? 
 • Yes, I did.
 • No, I didn’t.

Czy ona go pocałowała?

 • Did she kiss him? 
 • Yes, she did.
 • No, she didn’t.

Czy wygraliśmy?

 • Did we win? 
 • Yes, we did.
 • No, we didn’t.

Pytania z czasownikiem modalnym„can” w czasie past simple

W czasie past simple czasownik modalny can przyjmuje swoją przeszłą formę „could”.

Tak jak w pytaniu: Czy byłeś w stanie go zobaczyć? / Czy go widziałeś?)

 • Could you see him?
 • Yes, I could.
 • No, I couldn’t
czas przeszly simple past strona bierna angielski
„Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie.” Patrz również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie past simple?

Krótkie odpowiedzi (short answers) w past continuous

Podobnie jak w czasie teraźniejszym present continuousużywamy tu jedynie wariantu z „to be”. A co najlepsze, w czasie past continuous występuje on tylko w dwóch formach: was & were.

Zobacz jak to wygląda w pytaniu: Czy ona tańczyła całą noc?

 • Was she dancing all night?
 • Yes, she was.
 • No, she wasn’t.

A tu liczba mnoga w pytaniu: Czy oni grali na bębnach cały dzień?

 • Were they playing drums all day?
 • Yes, they were.
 • No, they weren’t.
czas przeszły past continuous morskie opowieści
Patrz również: Czas past continuous i morskie opowieści pirata bez oka.

Krótkie odpowiedzi (short answers) w present perfect

W czasie present perfect za każdym razem będzie czasownik posiłkowy „to have”, tak więc chociaż czas niby bardziej zaawansowany, to akurat krótkie odpowiedzi (short answers) są prostsze.

Na przykład w pytaniu: Czy widziałeś ten film?

 • Have you seen this movie? 
 • Yes, I have.
 • No, I haven’t.

Czy ona to kupiła?

 • Has she bought it?
 • Yes, she has.
 • No, she hasn’t.

Czy dobrze się bawiliśmy?

 • Have we had fun?
 • Yes, we have.
 • No, we haven’t.
present perfect simple
Patrz również: Prosta doskonałość czasu present perfect simple.

 

Krótkie odpowiedzi (short answers) w future simple

W czasie przyszłym prostym future simple również sprawa jest prosta. Za każdym razem używamy czasownika posiłkowego will – jak to w tym czasie bywa.

Na przykład: Czy zrobisz to dla mnie?

 • Will you do it for me?
 • Yes, I will.
 • No, I won’t.

Czy on otworzy drzwi?

 • Will he open the door?
 • Yes, he will.
 • No, he won’t.

Czy oni dołączą do klubu?

 • Will they join the club?
 • Yes, they will.
 • No, they won’t.
angielski czas przyszly prosty, future simple, wrozka, przepowiednia
Patrz również: Powróżyć? Angielski czas przyszły future simple.

Krótkie pytania na końcu zdania (question tags)

Bardzo podobnym tematem są tak zwane question tags, czyli podtrzymujące płynność rozmowy, uprzejme krótkie pytania na końcu zdania. Wyglądają bardzo podobnie:

 • You love learning English, don’t you?

(Uwielbiasz uczyć się angielskiego, “prawda”?)

Ale o tym w osobnym wpisie:

question tags
Patrz również: Question tags, czyli krótkie pytania na końcu zdania, no nie?

Ćwiczenia na krótkie odpowiedzi (short answers exercises)

No dobra, to już cała teoria. Nie takie to skomplikowane, prawda? Najważniejsza jest jednak praktyka nie teoria!

Na kursie języka angielskiego online Speakingo znajdziesz mnóstwo praktycznych ćwiczeń na krótkie odpowiedzi.

To wszystkie te zdania, w których usłyszysz polecenie „Short answer please” czyli „proszę udzielić krótkiej odpowiedzi”.

Co najważniejsze jednak, na Speakingo odpowiedzi udzielasz na głos, a program rozumie co do niego mówisz, chwali albo poprawia.

Dzięki temu budujesz nawyk poprawnego mówienia po angielsku. Nie uczysz się tylko „oczami” (co przydaje się tylko na testach) ale uczysz się „gardłem”, to znaczy przełamujesz blokadę językową, dzięki czemu nie zabraknie Ci odwagi, żeby w prawdziwym życiu śmiało powiedzieć to, co tylko zechcesz!

Zresztą jak wygląda nauka języka angielskiego online na Speakingo możesz przekonać się sama czy sam zupełnie za darmo! Wystarczy się zarejestrować i przez tydzień bez żadnych zobowiązań podszkolić swój angielski!

Czy wszystko jest już jasne w kwestii krótkich odpowiedzi w języku angielskim (short answers)?

Jeśli nie, pytajcie śmiało w komentarzach!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
intersub, learning english from watching films, interactive movie subtitles
InterSub: Filmy z interaktywnymi napisami do nauki angielskiego

Wiecie, że zawsze rozglądam się za nowymi rozwiązaniami pomagającymi w nauce języka angielskiego. Niedawno natknąłem się na rozszerzenie do przeglądarki, które oferuje ciekawe podejście do nauki poprzez interaktywne napisy wideo. Dzięki temu możesz szybko sprawdzić znaczenie nieznanych Ci słówek podczas oglądania filmów na Netflixie, YouTubie lub Courserze.

Czytaj dalej »
Tekst i tłumaczenie piosenki Stonehenge Ylvis
Ylvis i tajemnica Stonehenge

Nie możesz spać, ponieważ zastanawiasz się jak i po co pradawni Anglicy wznieśli Stonehenge? Nad tym samym zastanawia się Ylvis w przeuroczej piosence, której tekst i tłumaczenie znajdziesz w tym tekście.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!