Как да позволяваме на английски (permit, allow, let)?

Днес нека поговорим за свободата… или поне за това как да позволяваме на английски, използвайки конструкции с думи като to allow to, to let, to permit и така нататък.


/На мема: Забранено за кучета | Пусни ме да вляза! /

Как да позволяваме на английски език?

Можем да позволим на английски език, като използваме три думи, които имат много подобно значение.

Това са:

 1. to permit – да се позволи
 2. to allow – да се позволи
 3. to let – да се позволи

Каква е разликата между to permit, to allow, to let?

Въпреки че тези думи означават едно и също нещо, може да се каже, че:

 • To permitе най-официалната дума.
 • To let от друга страна, е най-разговорната.
 • To allow е в златната среда.

За тпва ние ще се срещнем с тях в различни контексти. Освен това има и някои разлики в начина, по който създаваме изречения с to permit, to allow & to let..

do make take или кога
„Дай си време да накараш другите да им върви“ Вижте също: Кога DO и кога MAKE? Или може TAKE?

Примери за употреба на permit, allow & let

Да започнем с най-формалната възможност.

permit

 • It is, therefore, appropriate to permit such use for certain purposes.

(Следователно е уместно да се разреши такова използване за определени цели.)

Самото a permit като съществното означава „разрешение“:

 • I’ve already submitted for permits.

(Вече съм подал заявление за издаване на разрешителни.)

Има и също съществително permission, де факто „нечие позволение“

 • Don’t contact anyone without my permission.

Не се свързвайте с никого без моето съгласие.

allow

 • Your mother would never allow it.

Майка ти никога не би го позволила.

Allow може да означава и да се позволи в смисъла на „разреши“:

 • This app also allows sending instant messages to group members.

Това приложение също ви позволява да изпращате незабавни съобщения до членовете на групата.

let

 • So if you just let me explain…

Така че, ако ме оставиш да ти обясня…

 • I couldn’t let him get away with that.

Не можех да го оставя да се измъкне.

Разбира се – както обикновено – това са само общи забележки. Това не означава, че никога няма да се срещнем с let в официален контекст:

 • Ladies and Gentlemen, let me introduce Mr President of the United States.

Дами и господа, позволете ми да ви представя президента на Съединените щати.

Както може би вече забелязахте, че allow to, permit to& let се различават в приложението си не само по контекст. Има и граматични разлики между тях.

The Beatles, Let it be
Виж също „Let it be“ на The Beatles и няколко думи за думата „let“.

Allow / permit somebody TO do something

Ако искаме да позволим нещо на някого на английски език, използвайки по-официалните „allow & permit “ , ще използваме конструкция с to:

 • The government will not permit him to enter the country.

(Правителството няма да му позволи да влезе в страната.)

 • Would you allow your child to play computer games all day?

(Ще позволите ли на детето си да играе компютърни игри по цял ден?)

Let somebody do something

Все пак, в случай на to let подминаваме нашето to:

 • His fears won’t let the company develop.

(Неговите притеснения няма да позволят на компанията да расте.))

 • You can not let him do this.

(Не може да го оставиш да го направи.)

future simple, going to, present perfect, passive voice, строеж, използване, страдателен залог, бъдещи времена, английски
„Имате право да мълчите. Каквото и да казвате, ще бъде използвано срещу вас“ Виж също: Future simple, going to, future perfect PASSIVE ще бъде научено.

Как да (не) разрешаваме на английски в страдателен залог (not permitted, not allowed)?

Вероятно най-често ние ще позволяваме или не на английски в страдателен залог (passive voice)

Колкото по-официална е забраната, толкова по-вероятно е да използваме пълната форма (is not permitted, were not allowed), а не съкратеното (isn’t permitted, weren’t allowed).

is not permitted / was permitted

 • Copying is permitted for non-commercial use only.

Копирането е разрешено само за нетърговски цели.

 • The subjects were not permitted to interfere in the ruler’s affairs.

Поданиците нямаха право да се намесват в делата на владетеля.

 • Sir, touching the statues isn’t permitted.

Извинете, забранено е да се докосват статуите.

Victoria and albert museum V&A
Вижте също: Посещение на Victoria & Albert Museum в Лондон.

is allowed / were not allowed

 • Smoking is allowed in restricted areas only.

Пушенето е разрешено само в определени зони/с ограничен достъп.

 • Non-vegetarian food is not allowed in the temple.

Не вегетарианската храна е забранена в храма.

 • At the press conference, reporters were not allowed to ask questions.

На пресконференцията журналистите не можеха да задават въпроси.

passive voice страдателен залог английски глагол
Вижте също Passive voice или нещо за английски дипломат.

let не се среща в страдателен залог

Ето защо, ако на изпит ви се падне подмолен въпрос като „Моля, преобразувайте изречението в ппасивен залог“, като например:

 • They didn’t let me join the organisation.

(ННяма да ми позволи да се присъединя към организацията.)

Това ще го заменим с:

 • I wasn’t allowed to join the organisation.

Като алтернатива можете да пишете:

 • I wasn’t permitted to join the organisation.

Не забравяйте само да добавите to,ако сменяте letна allowed to/ permitted to.

not allowed / not permitted

Ето защо, на всички знаци със забрани, които категорично ни ограничават със сериозността на страдателния залог, ние няма да срещнем думата let, а вместо нея ще бъдатnot permitted или not allowed:

 • No smoking allowed.

(Пушенето забранено)

 • Smoking is not permitted in this building.

(В тази сграда не се пуши.)

Понякога ще видите думата prohibited (забранено) на знаците. Да, да, от него идва думата „прохибиция“.

 • Smoking is prohibited in this area.
not allowed, not permitted, let, как да разрешаваш на английски
Забранено е да се забавляваш добре

Фрази, полезни за искане на разрешение

В допълнение, можете да използвате тези няколко фрази на английски език.

Как да поискам разрешение?

Често ще чуетеCan I go to the bathroom? но това не е много правилна форма, понеже буквално означава нещо като „мога ли да ходя до тоалетната“

как да поискате разрешение на английски език, фрази, обучение, курсове
Вижте също: Ден в английското начално училище.

Ето защо, ние ще попитаме по-скоро:

 • May I … ?

(Мога ли … ?)

 • Could I … ?

(Бих ли могъл….?)

 • Is it OK if I … ?

(Ще бъде ли добре, ако…?)

 • Will it be OK with you if I …?

(Ще бъде ли добре, ако…?)

 • Do you mind if I … ?

(Имаш ли нещо против … ?)

Не забравяйте, че ако имате въпроси с Do you mind… отговора noе съгласие, и yes е отказ!

Фрази за разрешаване

 • Yes, of course.

(Да, разбира се.)

 • Go ahead!

(Давай!)

 • You have my permission.

(Имате моето разрешение.)

 • That’s fine.

(всичко е наред.)

 • I’m good with that.

(За мен е окей.)

молби на английски polite requests, учтивост
Вижте също: Молби на английски или как да не бъдем варварин?

Фрази за отказ на разрешение

Тук трябва да се има предвид, че според английските стандарти евентуален отказ трябва да бъде здраво завъртян:

 • I’m terribly sorry, but…

(Много съжалявам, но…)

 • I’m afraid, that’s not possible at the moment.

(Страхувам се, че в момента е невъзможно.)

 • I’d rather you didn’t … „Предпочитам да не…

[Обърнете внимание на второто условно наклоение с would rather]

 • You most definitely can’t!

(Определено и безапелационно не!)

 • I am unable to grant you my permission to do this.

(Не мога да ви дам разрешение да направите това.)

can, can't, cannot
Не мога | Аз не мога. | В момента нямам възможност да мога. Вижте също: Три живота на модалния глагол can, can’t, cannot

Позволете си да научите английски!

Основното нещо обаче е да можете естествено да използвате всички тези думи и фрази в практически разговор!

Ето защо практиката е най-важната част от изучаването на английски език!

С кого да говоря тук на английски?

Оказва се, чеможете да говорите на английски език с телефона или компютъра си! Не е лудост!

И най-хубавото от всичко,Speakingo не само ви дава граматически правилни изречения и структури на твоето ниво на сложност, но също така разбира какво говорите, хвали ви, и ви поправя ако е необходимо!

И вие гледате само интересни картинки, слушате кадифения глас на носителя на езика,а знанията ви идват в ума като при децата, които се учат да говорят на родния си език!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу, за да се опитате без никакви задължения дали ще ви харесва този метод на изучаване на английски!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Знаете ли вече как да разрешавате и отказвате на английски език, като използвате to let, to allow, to permit? Ако имате някакви въпроси ги задавайте смело в коментарите!

Мемета от AhSeeIt и KnowYourMeme

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail