conjunction, spojnik, linking word

Conjunctions: angielskie spójniki

Conjunctions to angielskie spójniki, czyli te krótkie słowa jak and, but, however. Spójniki pozwalają nam ładnie połączyć ze sobą fragmenty zdań. W tym wpisie poznamy ich sporą ilość, która przyda nam się w pisaniu i w elokwentnych wypowiedziach.


Podstawowe angielskie spójniki (conjunctions)

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z językiem angielskim, polecam najpierw zapoznać się z wpisem o tych najbardziej podstawowych spójnikach (conjunctions), zwanych też „słowami łączącymi” (linking words), które przydadzą Ci się na poziomie początkującym.

linking words, linkers, spojniki, angielski
Patrz również: 10 najpopularniejszych linking words (słów-łączników) w języku angielskim.

Jeśli jesteś jednak ambitnym średnio-zaawansowanym, lub zaawansowanym uczniem, zapraszam do dalszej lektury o angielskich spójnikach (conjunctions).

Co to są conjunctions (angielskie spójniki)?

Generalnie chodzi o słowa, które pozwalają nam spoić ze sobą myśli i zdania w jedną dłuższą wypowiedź. Dlatego potocznie mówi się na nie linking words – „słowa łączące”. Można je najróżniej dzielić tematycznie (granice są płynne), w tym tekście za English at Home podzieliłem je na sześć kategorii.

Tym samym angielskie spójniki (conjunctions) mogą przydać się nam jeśli chcemy:

 1. Podać przykład.
 2. Uzupełnić informacje.
 3. Streścić wypowiedź.
 4. Uporządkować opowieść chronologicznie.
 5. Podać przyczynę czy skutek.
 6. Porównać czy skontrastować ze sobą pomysły.

A oprócz tego powiemy sobie słów kilka o:

Tak więc po kolei.

Następstwo czasów w języku angielskim,(sequence of tense, backshifting
Patrz również: Następstwo czasów (sequence of tenses / backshifting) w języku angielskim.

1. Angielskie spójniki (conjunctions) do podawania przykładów

 • For example – na przykład
 • For instance – też „na przykład” tylko bardziej formalnie
 • Namely – mianowicie

Na przykład:

 • It’s good to be careful, for example, wash your hands.

(Dobrze jest być ostrożnym, na przykład myć ręce.)

 • I learned an important lesson when I lost my job, namely, that nothing is a hundred percent guaranteed.

(Nauczyłem się ważnej lekcji gdy straciłem pracę, a mianowicie że nic nie jest w 100% pewne.)

Zwróć uwagę na przecinek przed i po for example. [O przecinkach więcej w przedostatniej sekcji wpisu.]

2. Angielskie spójniki (conjunctions) do podawania dodatkowych informacji

 • both… and – i, oraz, a
 • In addition – w dodatku, co więcej
 • As well as – jak również (raczej potocznie niż formalnie)
 • Also – również (unikamy na początku zdania)
 • Too – również (a too z kolei lubi być na końcu zdania)
 • Furthermore, – co więcej (formalnie, zawsze z przecinkiem)
 • Moreover, – co więcej (normalnie)
 • Apart from – oprócz
 • Besides – poza tym
 • Yet – a jednak

Kilka przykładów:

 • They gamble, yet they don’t smoke.

(Uprawiają hazard, ale nie palą.)

 • In addition to what you have said, he is also messy.

(Oprócz tego co powiedziałaś, jest jeszcze bałaganiarski.)

 • This glass was cracked, besides, I never liked it.

(Ta szklanka była pęknięta, a poza tym nigdy jej nie lubiłem.)

 • He is clever as well as handsome. = He is both clever and handsome.

(Jest zarówno inteligentny jak i przystojny.)

 • They were concerned too. / I, too, was concerned.

(Oni byli również zmartwieni. / Ja również byłem zatroskany.)

 • Marketing strategy provides us with a picture of the potential market. Furthermore, it informs us about the competition.

(Strategia marketingowa dostarcza nam obrazu potencjalnego rynku. Co więcej informuje nas o konkurencji.)

biznesowe idiomy angielskie monkey business
Patrz również: Biznesowe idiomy w memach po angielsku.

3. Angielskie spójniki (conjunctions) do streszczania

Poniższe linking words (linkers) użyjemy zwykle na początku zdania, żeby podsumować wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane. Na początku zdania za każdym razem użyjemy po nich przecinka:

 • In short, – pokrótce
 • In brief, – w skrócie
 • To conclude, – aby zakończyć tę wypowiedź
 • To summarise / In summary – reasumując
 • In a nutshell, – biorąc pod uwagę powyższe sprawy (dosłownie „w skorupce orzecha”)
 • In conclusion, – płynie z tego wniosek że

Zasadniczo wszystkie one znaczą jedno i to samo..

 • In brief, you have to learn conjunctions.

(Krótko rzecz biorąc, musisz nauczyć się spójników.)

 • To conclude, learning conjunctions is good for you.

(Reasumując, uczenie się spójników jest dla Ciebie dobre.)

4. Angielskie spójniki (conjunctions), które pozwalają usystematyzować wypowiedź

 • The former, … the latter – ten wcześniejszy… ten późniejszy (np. argument)
 • Firstly, secondly, – po pierwsze, po drugie
 • then / next  – następnie
 • no sooner…than – nie wcześniej niż..
 • finally / lastly – na koniec
 • when – gdy
 • while – podczas gdy
 • the following – następujące..

Na przykład w takich zdaniach jak:

 • I like both apples and bananas, but I believe the former to be healthier.

(Lubię zarówno jabłka jak i banany, ale uważam, że te pierwsze są zdrowsze.)

 • The following movies are good for learning English: The Gentleman, The English Patient, Home Alone.

(Następujące filmy są dobre do nauki angielskiego: Dżentelmeni, Angielski Pacjent, Kevin Sam w Domu.)

 • First, we have a shower and then we watch the movie.

(Najpierw weźmiemy prysznic, a potem obejrzymy film.)

Ponieważ liczebniki porządkowe mogą być zarówno przymiotnikami jak i przysłówkami, dodawanie końcówki -ly jest opcjonalne, co najwyżej dodaje odrobinę formalności¹.

gerund infinitive
Patrz również: Gerund i infinitive czyli kiedy -ing a kiedy „to”?

5. Angielskie spójniki (conjunctions) o przyczynie i skutku

a) Spójniki przyczynowe:

Na przykład:

 • Due to the rise in oil prices, flight tickets skyrocketed.

(Z powodu podwyżki cen ropy bilety lotnicze wystrzeliły w górę.)

 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. = As he company is expanding, we need to hire more staff.

(Ponieważ firma się rozrasta musimy zatrudnić więcej pracowników.)

 • We postponed the picnic because of the bad weather. = We postponed the picnic because the weather was bad.

(Przełożyliśmy piknik z powodu złej pogody.)

b) Conjunctions o skutku:

 • Therefore, – dlatego też
 • So – więc
 • Consequently – w konsekwencji tego
 • This means that – oznacza to iż
 • As a result – w wyniku tego

Na przykład:

 • Consequently, he lost his well-paid job.

(W wyniku tego stracił swoją dobrze płatną pracę.)

 • Therefore, he had to find a new one. 

(Dlatego, musiał znaleźć nową.)

 • So, he subscribed to a job portal.

(Zapisał się więc na portal z pracą.)

zdnia po angielsku, nauka pisania, wypracowanie, wulkan, kot
Patrz również: Jak ładnie tworzyć zdania i pisać wypracowania w 4 krokach

6Angielskie spójniki (conjunctions) i nie tylko, które porównują

 • but ale
 • either..or.. – albo… albo…
 • whether…or not – albo… czy nie (bez względu na to… czy nie)
 • neither… nor… – ani… ani…
 • not only…but (also) – nie tylko… ale (również)…
 • both…and – zarówno.. – jak i…
 • the…the – im… tym..
 • as…as – tak… jak…
 • rather…than – raczej… niż…
 • However – jednakże
 • Although / even though – chociaż / nawet jeśli
 • Despite (the fact that) – pomimo (faktu że)
 • In spite of (the fact that) – pomimo (faktu że)
 • Nevertheless / Nonetheless – mimo wszystko
 • Whereas – podczas gdy
 • Unlike – w przeciwieństwie do
 • In theory… in practice… – w teorii… w praktyce

Na przykład w praktyce:

 • Have either peas or corn. Whether you like it or not!

(Zjedz groszek albo kukurydzę. Bez względu na to czy ci się to podoba czy nie!)

 • The more you learn the more you know.

(Im więcej się uczysz tym więcej wiesz.)

 • Nevertheless, I will choose option B.

(Mimo wszystko, wybiorę opcję B.)

 • Unlike in the UK, in the USA guns are legal.

(W przeciwieństwie do UK, w USA broń jest legalna.)

 • Although in theory teachers should prepare for lessons, in practice they often don’t have enough time.

(Chociaż w praktyce nauczyciele powinni przygotowywać się do lekcji, w praktyce często nie mają na to wystarczającej ilości czasu.)

praktyczny kurs języka angielskiego
Patrz również: Praktyczny kurs języka angielskiego… czyli jaki?

Angielskie spójniki (conjunctions) i angielskie przecinki (commas)

Przecinki są bardzo ciekawym tematem w języku angielskim. Bardzo kontrowersyjnym. szczególnie jeśli chodzi o tak zwany Oxford comma.

Tutaj ogólnie powiedzmy, że w języku angielskim można ale nie trzeba dawać przecinek przed and i innymi spójnikami.

Na przykład:

 • I researched the topic, and I created the presentation.

(Przestudiowałem temat i stworzyłem prezentację.)

Szczególnie jeśli spójnik jest w pierwszej części zdania, dajemy po niej przecinek:

 • First, I researched the topic. Then, I created the presentation.

Lub ze średnikiem:

 • I researched the topic; afterwards, I created the presentation. 

Albo:

 • After I researched the topic, I created the presentation.

Jeśli jednak zamienimy to zdanie stronami, przecinek nam znika:

 • I created the presentation after I researched the topic.

Natomiast zwykle przecinka dawać nie będziemy, na przykład w zdaniach z but:

 • He is handsome but not very smart.

(On jest przystojny ale nie za mądry.)

Chyba że łączymy dwa pełnoprawne zdania (independent clauses):

 • He is handsome, but he is not very smart. 

(On jest przystojny, ale on nie jest za bardzo mądry.)

W zdaniach z because raczej przecinka nie dajemy ponieważ zdania nie są niezależne:

 • He kissed her because he loved her. 

(Pocałował ją ponieważ ją kochał.)

jak byc dobrym z angielskiego
Patrz również: Jak być dobrym z angielskiego?

Praktyczna nauka angielskich spójników (conjunctions)

Najlepiej oczywiście uczyć się tych wszystkich spójników (conjunctions) w praktyce!

Doskonałą ku temu możliwością jest kurs języka angielskiego online Speakingo!

Na tym wyjątkowym kursie angielskiego uczysz się głównie przez rozmowę! Dzięki temu nie znajdziesz się w sytuacji, w której może i pamiętasz jakieś słówka, ale nie wiesz jak skleić je w całe zdanie. Lub co gorsza boisz się odezwać!

A co ciekawe na kursie Speakingo rozmawiasz po angielsku ze swoim telefonem lub komputerem, który dzięki technologii rozpoznawania mowy potrafi Cię zrozumieć i jak najlepszy nauczyciel chwali Cię lub poprawia błędy. Dzięki temu możesz uczyć się kiedy chcesz i jak długo chcesz, bez dojazdów, a miesiąc nauki kosztuje tyle co jedna jedyna korepetycja!

Jest to nie tylko bardzo skuteczna metoda nauki języka angielskiego, lecz również bardzo przyjemna!

Zresztą wypróbuj ją najlepiej na darmowym tygodniu – bez żadnych umów czy zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy wszystko jest już jasne z angielskimi spójnikami (conjunctions). Jeśli macie jakieś uwagi czy pytania, piszcie śmiało w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
henry caville, czyta po angielsku, wiedzmin, witcher, ostatnie zyczenie, last wish, listening
Henry Cavill czyta po angielsku Wiedźmina

Henry Cavill, który w netflixowym serialu gra tytułowego Wiedźmina czyta po angielsku fragment książki „Ostatnie Życzenie” (Last Wish) Andrzeja Sapkowskiego – poznaj tekst oraz posłuchaj aksamitnego głosu angielskiego aktora. A do tego pytania na listening dla zaawansowanych.

Czytaj dalej »
future in the past, perfect, continuous, czasy, angielski, gramatyka
Future in the past – Gramatyczny powrót do przyszłości?

Dziś zapraszam na podróż w czasie, a raczej po angielskich czasach! Konstrukcja future in the past pozwala w mowie zależnej relacjonować „po fakcie” zdania, które wypowiedzieliśmy w future simple, present continuous, future perfect i innych czasach przyszłych. Jak będzie to więc wyglądało z tym gramatycznym powrotem do przeszłości w praktyce?

Czytaj dalej »
past participle, co to jest, angielski, present, perfect
Co to jest past participle?

Past participle jest jednym z tych magicznych słów, które często pada na lekcjach języka angielskiego. Zobacz w jakich 3 sytuacjach go używać i czym w ogóle jest ów participle?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!