← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Conjunctions: angielskie spójniki

Conjunctions to angielskie spójniki, czyli te krótkie słowa jak and, but, however, które pozwalają nam ładnie połączyć ze sobą fragmenty zdań. W tym wpisie poznamy ich sporą ilość, która przyda nam się w pisaniu i w elokwentnych wypowiedziach.


Podstawowe angielskie spójniki (conjunctions)

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z językiem angielskim, polecam najpierw zapoznać się z wpisem o tych najbardziej podstawowych spójnikach (conjunctions), zwanych też „słowami łączącymi” (linking words), które przydadzą Ci się na poziomie początkującym.

Jeśli jesteś jednak ambitnym średnio-zaawansowanym, lub zaawansowanym uczniem, zapraszam do dalszej lektury o angielskich spójnikach (conjunctions).

Co to są conjunctions (angielskie spójniki)?

Generalnie chodzi o słowa, które pozwalają nam spoić ze sobą myśli i zdania w jedną dłuższą wypowiedź (dlatego potocznie mówi się na nie linking words – „słowa łączące”). Można je najróżniej dzielić tematycznie (granice są płynne), w tym tekście za English at Home podzieliłem je na sześć kategorii.

Tym samym angielskie spójniki (conjunctions) mogą przydać się nam jeśli chcemy:

 1. podać przykład
 2. podać dodatkowe informacje
 3. streścić wypowiedź
 4. uporządkować opowieść chronologicznie
 5. podać przyczynę czy skutek
 6. porównać czy skontrastować ze sobą pomysły

Tak więc po kolei.

1. Angielskie spójniki (conjunctions) do podawania przykładów

 • For example – na przykład
 • For instance – też na przykład tylko bardziej formalnie
 • Namely – mianowicie

Na przykład:

 • It’s good to be careful, for example, wash your hands. (Dobrze jest być ostrożnym, na przykład myć ręce.)
 • I learned an important lesson when I lost my job, namely, that nothing is a hundred percent guaranteed. (Nauczyłem się ważnej lekcji gdy straciłem pracę, a mianowicie że nic nie jest w 100% pewne.)

Zwróć uwagę na przecinek przed i po for example. [O przecinkach więcej w przedostatniej sekcji wpisu.]

2. Angielskie spójniki (conjunctions) do podawania dodatkowych informacji

 • both… and – i, oraz, a
 • In addition – w dodatku, co więcej
 • As well as – jak również (raczej potocznie niż formalnie)
 • Also – również (unikamy na początku zdania)
 • Too – również (a too z kolei lubi być na końcu zdania)
 • Furthermore, – co więcej (formalnie, zawsze z przecinkiem)
 • Moreover, – co więcej (normalnie)
 • Apart from – oprócz
 • Besides – poza tym
 • Yet – a jednak

Kilka przykładów:

 • They gamble, yet they don’t smoke. (Uprawiają hazard, ale nie palą.)
 • In addition to what you have said, he is also messy. (Oprócz tego co powiedziałaś, jest jeszcze bałaganiarski.)
 • This glass was cracked, besides, I never liked it. (Ta szklanka była pęknięta, a poza tym nigdy jej nie lubiłem.)
 • He is clever as well as handsome. = He is both clever and handsome. (Jest zarówno inteligentny jak i przystojny.)
 • They were concerned too. / I, too, was concerned. (Oni byli również zmartwieni. / Ja również byłem zatroskany.)
 • Marketing strategy provides us with a picture of the potential market. Furthermore, it informs us about the competition. (Strategia marketingowa dostarcza nam obrazu potencjalnego rynku. Co więcej informuje nas o konkurencji.)

3. Angielskie spójniki (conjunctions) do streszczania

Poniższe linking words (linkers) użyjemy zwykle na początku zdania, żeby podsumować wszystko to, co do tej pory zostało powiedziane. Na początku zdania za każdym razem użyjemy po nich przecinka:

 • In short, – pokrótce
 • In brief, – w skrócie
 • In summary / To summarise – reasumując
 • In a nutshell, – biorąc pod uwagę powyższe sprawy (dosłownie „w skorupce orzecha”)
 • To conclude, – aby zakończyć tę wypowiedź
 • In conclusion, – płynie z tego wniosek że

Zasadniczo wszystkie one znaczą jedno i to samo..

 • In brief, you have to learn conjunctions. (Krótko rzecz biorąc, musisz nauczyć się spójników.)
 • To conclude, learning conjunctions is good for you. (Reasumując, uczenie się spójników jest dla Ciebie dobre.)

4. Angielskie spójniki (conjunctions), które pozwalają usystematyzować wypowiedź

 • The former, … the latter – ten wcześniejszy… ten późniejszy (np. argument)
 • Firstly, secondly, – po pierwsze, po drugie
 • then / next  – następnie
 • no sooner…than – nie wcześniej niż..
 • finally / lastly – na koniec
 • when – gdy
 • while – podczas gdy
 • the following – następujące..

Na przykład w takich zdaniach jak:

 • I like both apples and bananas, but I believe the former to be healthier. (Lubię zarówno jabłka jak i banany, ale uważam, że te pierwsze są zdrowsze.)
 • The following movies are good for learning English: The Gentleman, The English Patient, Home Alone. (Następujące filmy są dobre do nauki angielskiego: Dżentelmeni, Angielski Pacjent, Kevin Sam w Domu.)
 • First, we have a shower and then we watch the movie. (Najpierw weźmiemy prysznic, a potem obejrzymy film.)

[ponieważ liczebniki porządkowe mogą być zarówno przymiotnikami jak i przysłówkami, dodawanie końcówki -ly jest opcjonalne, co najwyżej dodaje odrobinę formalności¹.]

5. Angielskie spójniki (conjunctions) o przyczynie i skutku

a) Spójniki przyczynowe:

Na przykład:

 • Due to the rise in oil prices, flight tickets skyrocketed. (Z powodu podwyżki cen ropy bilety lotnicze wystrzeliły w górę.)
 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. = As he company is expanding, we need to hire more staff. (Ponieważ firma się rozrasta musimy zatrudnić więcej pracowników.)
 • We postponed the picnic because of the bad weather. = We postponed the picnic because the weather was bad. (Przełożyliśmy piknik z powodu złej pogody.)

b) Conjunctions o skutku:

 • Therefore, – dlatego też
 • So – więc
 • Consequently – w konsekwencji tego
 • This means that – oznacza to iż
 • As a result – w wyniku tego

Na przykład:

 • Consequently, he lost his well-paid job. (W wyniku tego stracił swoją dobrze płatną pracę.)
 • Therefore, he had to find a new one. (Dlatego, musiał znaleźć nową.)
 • So, he subscribed to a job portal. (Zapisał się więc na portal z pracą.)

6Angielskie spójniki (conjunctions) i nie tylko, które porównują

 • but – ale
 • either..or.. – albo… albo…
 • whether…or not – albo… czy nie (bez względu na to… czy nie)
 • neither… nor… – ani… ani…
 • not only…but (also) – nie tylko… ale (również)…
 • both…and – zarówno.. – jak i…
 • the…the – im… tym..
 • as…as – tak… jak…
 • rather…than – raczej… niż…
 • However – jednakże
 • Although / even though – chociaż / nawet jeśli
 • Despite (the fact that) – pomimo (faktu że)
 • In spite of (the fact that) – pomimo (faktu że)
 • Nevertheless / Nonetheless mimo wszystko
 • Whereas – podczas gdy
 • Unlike – w przeciwieństwie do
 • In theory… in practice… – w teorii… w praktyce

Na przykład w praktyce:

 • Have either peas or corn. Whether you like it or not! (Zjedz groszek albo kukurydzę. Bez względu na to czy ci się to podoba czy nie!)
 • The more you learn the more you know. (Im więcej się uczysz tym więcej wiesz.)
 • Nevertheless, I will choose option B. (Mimo wszystko, wybiorę opcję B.)
 • Unlike in the UK, in the USA guns are legal. (W przeciwieństwie do UK, w USA broń jest legalna.)
 • Although in theory teachers should prepare for lessons, in practice they often don’t have enough time. (Chociaż w praktyce nauczyciele powinni przygotowywać się do lekcji, w praktyce często nie mają na to wystarczającej ilości czasu.)

Angielskie spójniki (conjunctions) i angielskie przecinki (commas)

Przecinki są bardzo ciekawym tematem w języku angielskim. Bardzo kontrowersyjnym.

Tutaj ogólnie powiedzmy, że można dawać przecinek przed and i innymi spójnikami. Na przykład:

 • I researched the topic, and I created the presentation. (Przestudiowałem temat i stworzyłem prezentację.)

Szczególnie jeśli spójnik jest w pierwszej części zdania, dajemy po niej przecinek:

 • First, I researched the topic. Then, I created the presentation. Lub ze średnikiem: I researched the topic; afterwards, I created the presentation. 
 • After I researched the topic, I created the presentation.

Jeśli jednak zamienimy to zdanie stronami, przecinek nam znika:

 • I created the presentation after I researched the topic.

Praktyczna nauka angielskich spójników (conjunctions)

Najlepiej oczywiście uczyć się tych wszystkich spójników (conjunctions) w praktyce!

Doskonałą ku temu możliwością jest kurs języka angielskiego online Speakingo!

Na tym wyjątkowym kursie angielskiego uczysz się głównie przez rozmowę! Dzięki temu nie znajdziesz się w sytuacji, w której może i pamiętasz jakieś słówka, ale nie wiesz jak skleić je w całe zdanie. Lub co gorsza boisz się odezwać!

Jest to nie tylko bardzo skuteczna metoda nauki języka angielskiego, lecz również bardzo przyjemna!

Zresztą wypróbuj ją najlepiej na darmowym tygodniu – bez żadnych umów czy zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Angielski nie nauczy się sam!


Czy wszystko jest już jasne z angielskimi spójnikami (conjunctions). Jeśli macie jakieś uwagi czy pytania, piszcie śmiało w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,96 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)