there is there are

Tam jest konstrukcja there is & there are!

Angielskie zdania tak jakoś mają, że lubią zaczynać się od there is lub there are, co na język polski przetłumaczylibyśmy jako „tam jest” lub „tam są”. Jak dziwnie by to nie brzmiało po polsku, w języku angielskim brzmi to świetnie! W tym wpisie dowiesz się jak poprawnie używać konstrukcje there is / there are.


Spis treści:

 1. Co to znaczy there is?
 2. Co to znaczy there are?
 3. Skracanie there is & there are.
 4. Po co komu there is there?
 5. Wyliczanki z konstrukcją there is / there are.
 6. There is & there are z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi.
 7. Ćwiczenia z angielskimi there is & there are.

Opowiadam o tym na kanale Speakingo na YouTube:

1. Co to znaczy there is?

There is dosłownie znaczy „tam jest”. W ten sposób wskazujemy na jedną rzecz.

A jak wiemy z odmiany czasownika „być” (to be), w trzeciej osobie liczby pojedynczej (on, ona, to) zawsze będzie is.

 • There is a girl.

(Tam jest dziewczyna. – ona)

 • There is a man.

(Tam jest mężczyzna. – on)

 • There is a car. 

(Tam jest auto. – to)

Co jednak jeśli wskazać chcemy na większą ilość ludzi lub przedmiotów?

am is are, to be, iedy
Patrz również: Kiedy używać „am”, „is” a kiedy „are”. Rockowa lekcja dla początkujących.

2. Co to znaczy there are?

Znowu z odmiany czasownika to be (być) wiemy, że jeśli wskazujemy na więcej niż jedną rzecz, powinniśmy w liczbie mnogiej powiedzieć „there are” czyli „tam są”:

 • There are two cars.

(Tam są dwa auta.)

 • There are many interesting things in the world.

(Na świecie są wiele interesujących rzeczy.)

 • There are two boys and two girls.

(Tam dwaj chłopcy i dwie dziewczynki.)

Zwróć uwagę, że chociaż po polsku powiedzielibyśmy „Jest wiele/dwóch chłopców” (nie „są dwóch chłopców”), to po angielsku musimy powiedzieć „There are many/two…”.

3. Skracanie there is & there are

W mowie potocznej zwykle skrócimy:

there is = there’s

Na przykład poniższe zdania znaczą dokładnie to samo:

 • There is a car. = There’s a car.

Teoretycznie poprawne jest również skrócenie

 • there are = there’re

Czyli na przykład:

 • There are five cars. = There’re five cars.

Jednak wymowa there’re jest na tyle karkołomna, że zwykle ludzie wolą wymówić pełne there are.

skracanie po angielsku forma ściągnięta
Patrz również: Skracanie po angielsku czyli formy… ściągnięte

4. Dlaczego nauka there is there are jest taka ważna?

Nauka there is i there are jest ważna, ponieważ po angielsku inaczej formułujemy zdania. Nie możemy po prostu przetłumaczyć słówek, bo wyjdą nam bzdury.

[Dlatego tak ważna jest nauka całych zdań, a nie zakuwanie słówek i nudnych regułek!]

Co mam na myśli?

Załóżmy, że twojego kolegę dziewczyna wyrzuciła z domu (jak Adele) i chcesz go jakoś pocieszyć. Możesz na przykład zwrócić jego uwagę, że świat jest wielki, ma teraz szansę na może dużo ciekawszy związek z którąś z prawie czterech miliardów fascynujących kobiet na świecie.

Powiesz więc:

 • Nie przejmuj się! Na świecie są miliony wspaniałych dziewczyn!

Co jeśli nasz kolega jest jednak zza granicy i musimy powiedzieć to po angielsku?

Okazuje się, że musimy zacząć myśleć po angielsku i trochę przebudować konstrukcję tego zdania.

Powiemy wtedy:

 • Don’t worry! There are millions of wonderful girls in the world!

Popatrz: takie krótkie zdanie, a tyle ciekawych tematów gramatycznych:

 1. Chociaż w języku polskim nie powiedzieliśmy „tam są miliony dziewczyn na świecie” w języku angielskim musimy powiedzieć „There are millions…„. Dokładnie tak jak głupio brzmi użycie w polskim zdaniu „tam są”, tak samo głupio w języku angielskim brzmi jeśli zapomnimy o naszym there is / there are.
 2. Widzimy problem z przyimkami: uczyliśmy się, że „na stole” to on the table”, a teraz „na świecie” to in the world”! Zero logiki z tymi przyimkami!
 3. Musimy dodać dodatkowe słówko „of”, które samo z siebie po polsku nic nie znaczy, pełni tylko funkcję gramatyczną.
 4. Musimy zmienić szyk zdania. Jeśli słowo w słowo powiemy:
 • In the world, there are millions of wonderful girls

to zdanie to jest poprawne, ale brzmi bardzo poetycko. I zwróć uwagę, że musimy wtedy dodać nie tylko przecinek, ale też tak czy owak nasze „there are”. 

Dlatego musimy po prostu przestawić się na używanie angielskich konstrukcji gramatycznych gdy mówimy po angielsku (a nie kalek z języka polskiego). A to wymaga po prostu praktyki.

Podobnie będzie z pytaniami.

czas teraźniejszy prosty present simple
Patrz również: Nieprosty czas teraźniejszy prosty present simple.

Are there / Is there?

Jeśli nasz kolega nadal na zabój zakochany w „tej jedynej” z niedowierzaniem zapyta nas…

 • Czy naprawdę są miliony wspaniałych dziewczyn na świecie?

…to przy tłumaczeniu tego zdania na język angielski pojawia się kolejny problem.

Po polsku mamy słowo „czy”, które załatwia nam kwestię konstruowania pytania. Ale w języku angielskim w ogóle nie ma takiego słowa jak „czy”! Nie możemy dosłownie przetłumaczyć tych słów! W pytaniach po angielsku musimy użyć konstrukcji zwanej inwersją (szykiem przestawnym), to znaczy w celu utworzenia pytania, musimy zamienić pierwsze dwa słówka miejscami.

Tym samym ze zdania

 • There are millions of wonderful girls in the world!

robi nam się:

 • Are there really  millions of wonderful girls in the world?

Podobnie będzie z pytaniami z there is:

 • There is a car. → Is there a car?

(Czy tam jest samochód?)

There is enough time to do it. → Is there enough time to do it?

(Czy jest tam wystarczająco czasu, żeby to zrobić?)

Ćwiczenia z there is & there are.

Nie wygląda to zbyt skomplikowanie, prawda?

Aby jednak nienaturalne dla nas angielskie konstrukcje gramatyczne „weszły nam w krew” potrzebujemy jednak dużo, dużo ćwiczeń i powtórzeń poprawnych angielskich zdań – potrzebujemy praktyki nie tylko teorii!

Dlatego jeśli jesteś uczniem początkującym, polecałbym teraz przejść do ćwiczeń na there is & there are na poziomie podstawowym kursu języka angielskiego online Speakingo.

speakingo angielski

Jeśli nic do tej pory nie było jednak dla Ciebie jeszcze niczym nowym, polecam dalszą lekturę. Spróbujemy sobie trochę skomplikować teraz naszą konstrukcję there is & there are!

5. Wyliczanki po angielsku z konstrukcją there is / there are

Jednym z popularniejszych zastosowań konstrukcji there is / there are są wyliczanki. Mam na myśli zdania, w których wymieniamy różne przedmioty.

Na przykład po polsku powiemy:

 • Na drzewie są trzy ptaki i kot. Jest jeszcze Tomek i Kasia.

Po angielsku powiemy:

 • In the tree, there are three birds and a cat. There is also Tomek and Kasia.

Chociaż po polsku nie powiemy ani razu „tam jest” czy „tam są” po angielsku musimy użyć there is / there are w obu zdaniach.

this that these those, reflexive pronouns, zaimki wskazujące
Patrz również: 4 angielskie zaimki wskazujące – this, that, these, those.

There is & there are z listą przedmiotów

Czy zwróciliście może uwagę, że napisałem:

 • There is Kasia and Tomek?

Przecież są to ewidentnie dwie osoby czyli liczba mnoga!

Czy nie powinno być więc:

 • There are Kasia and Tomek?

Otóż odpowiedź jest taka, że obie te wersje są poprawne.

Chociaż puryści językowi będą skłaniali się ku there are, to jednak w praktyce there is  jest dużo bardziej popularne¹.

Dlaczego?

Ponieważ przy wymienianiu przedmiotów z listy, nasz pierwszy rzeczownik na liście jest w liczbie pojedynczej (jedna Kasia, lub jeden Tomek).

Dlatego – zupełnie jak w języku polskim – powiemy też:

 • In my room, there is a table and two chairs.

(W moim pokoju jest stół i dwa krzesła.)

ale

 • In my room, there are two chairs and a table.

(W moim pokoju dwa krzesła i stół.)

Oba zdania opisują ten sam pokój z dokładnie tą samą ilością gratów w nim, jednak w pierwszym przypadku powiemy najprawdopodobniej there is, a w drugim to już na pewno there are.

cyfry liczby po angielsku
Patrz również: Cyfry i liczby po angielsku czyli nie z nami te numery!

There is czy There are a number of…

Kolejnym podchwytliwym przykładem są sytuacje, w której wskazujemy na jedną grupę wielu przedmiotów.

Jako że grupa jest jedna, powiemy raczej there is:

 • There is a number of unnamed stars in our galaxy.

(Jest duża liczba nienazwanych gwiazd w naszej galaktyce.)

Można powiedzieć, że w ten sposób podkreślamy to, że są grupą. Jeśli natomiast zapragniemy podkreślić, że jest to dużo indywidualnych gwiazd, równie dobrze¹ powiedzieć możemy there are:

 • There are a number of unnamed stars in our galaxy.

(Jest duża liczba nienazwanych gwiazd w naszej galaktyce.)

Podobnie będzie z takimi „zbiorczymi” frazami jak:

 • a variety of (szeroki wybór czegoś tam),
 • a group of (grupa np. ludzi),
 • a collection of (zbiór czegoś) i tak dalej.

6. There is & there are z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi

Z rzeczownikami policzalnymi sprawa jest prosta. Jak jest jeden to there is a jak więcej to there are:

 • There is one cat.

(Tam jest jeden kot.)

 • There are two cats.

(Tam są dwa koty.)

Czyli tak jak wszystko, o czym mówiliśmy powyżej.

A co jednak w przypadku rzeczowników niepoliczalnych?

Gdy nie możemy czegoś policzyć (woda, szczęście) to uznajemy, że jest to jedna (choć niepoliczalna) „rzecz” i stosujemy there is:

 • There is water in my shoe!

(Mam w bucie wodę!)

 • There is enough happiness for everybody.

(Jest wystarczająco dużo szczęścia dla wszystkich!)

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim, ducks, uncountable nouns
Patrz również: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne w języku angielskim.

A co z much, many & a lot of?

Many jest dla rzeczowników policzalnych. Much dla niepoliczalnych.

Dlatego powiemy:

 • There are many cars.

(Jest dużo aut.)

 • There is much water.

(Jest dużo wody.)

Sytuacja jest bardziej problematyczna z a lot of

Chociaż chciałoby się potraktować a lot of jak taką jednostkową frazę zbiorczą (podobną do omówionych powyżej, np. a variety of ), to jednak większość językoznawców skłania się ku opinii, że a lot of znaczy „dużo/wiele”, funkcjonować więc powinno tak samo jak much i many, to znaczy:

 • There are a lot of cars.

(Jest dużo aut. – Auta są policzalne.)

 • There is a lot of water.

(Jest dużo wody. – Woda jest niepoliczalna.)

much many lots of
Patrz również: Dużo tego much, many , lots of…

7. There is a very nice English course for you!

Jeśli chcesz poćwiczyć wszystkie te konstrukcje w praktyce – (tam) jest bardzo fajny kurs angielskiego dla Ciebie!

Najważniejsza jest umiejętność zastosowania there is, there are i wszystkich innych konstrukcji gramatycznych i słów w praktyce! A niestety tego nie nauczymy się z książki ani bloga… Tego możemy nauczyć się jedynie poprzez praktykę!

I nie nauczymy się mówić długopisem ani klawiaturą. Jeśli chcemy być w stanie się z kimś dogadać, musimy zaciągnąć do pracy nasze gardło!

Dlatego właśnie polecam kurs języka angielskiego online Speakingo!

Jak dziecko uczysz się na nim całej gramatyki i słownictwa, nie przejmując się teorią. A one same wchodzą Ci do głowy!

Bez najmniejszego stresu rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem, który rozumie Cię, chwali, w razie potrzeby poprawia. To nie tylko bardzo skuteczna, ale również przyjemna metoda nauki języka angielskiego, ponieważ w 100% polega na rozmowie!

Zresztą wypróbuj na sobie pierwszy tydzień testowy – bez żadnych umów ani zobowiązań!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Angielski nie nauczy się sam!


Czy wszystko jest już jasne? Jeśli nie, pytajcie śmiało w komentarzach!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!