Each other (one another) – kogo nie lubią bokserzy?

Each other, one another

W języku angielskim jeśli chcemy wyrazić wzajemność musimy powiedzieć each other albo one another – jeśli polskie słowo „siebie” przetłumaczymy jak themselves może dojść do śmiesznych nieporozumień!

Końcówka -ing po before, after & without

gerund infinitive ing

Po przyimkach (prepositions) takich jak before, after, without (ale też wielu innych), na końcu czasownika dajemy końcówkę -ing (gerund). Zobacz jak wygląda to w przykładach zdań po angielsku.

Zero conditional – zerowy okres warunkowy

zero conditional 0 zerowy okres warunkowy tryb gramatyka angielska

Naukę okresów warunkowych zwykle zaczynamy nie od pierwszego ale od zerowego okresu warunkowego (zero conditional). Być może dlatego, że to trochę taki okres warunkowy bez okresu warunkowego…

Have been to czy have gone to wakacje?

been to gone to

Wakacje to czas podróży i odpoczynku. Oby tylko angielski czas present perfect nie spłatał nam figla i nie okazało się, że pomyliliśmy have been to z have gone to!