"Neither nor" - "either or" - a może "both and"?!

„Neither nor” – „either or” – a może „both and”?!

Wybory, trudna sprawa. Czasami musimy wybrać jedno albo drugie (either or), czasami ani jedno ani drugie (neither nor), chociaż częściej niż nam się wydaje możemy wziąć zarówno jedno jak i drugie (both and)!


/Na obrazku: Nie mogę potwierdzić, ani zaprzeczyć./

Wolisz jabłka czy banany czyli krótki filmik o neither… nor… oraz both… and…

Jeśli możesz zobacz najpierw mój dwuminutowy filmik o neither… nor… oraz both… and… z YouTuba:

A teraz powoli i po kolei.

Wybór między either, neither & both

Oczywiście na poziomie początkowym można używać bardzo prostych konstrukcji. Prostota ma swój urok.

Dlatego na pierwszych lekcjach kursu języka angielskiego online Speakingo, znajdziesz zdania w stylu:

 • We can go out, or we can stay at home.

(Możemy wyjść lub możemy zostać w domu.)

 • I like apples, and I like bananas.

(Lubię jabłka i lubię banany.)

 • She doesn’t like me, and she doesn’t like you.

(Ona nie lubi mnie i ona nie lubi Ciebie.)

Te zdania są jak najbardziej poprawne.

Natomiast jeśli chcesz lepiej zdać maturę, lub zyskać kilka dodatkowych punktów do inteligencji w oczach swojego rozmówcy, to te same zdania możesz powiedzieć używając konstrukcji either or, neither nor oraz both and:

 • We can either go out or stay at home.

(Możemy zarówno wyjść jak i zostać w domu.)

 • I like both apples and bananas.

(Lubię zarówno jabłka jak i banany.)

 • She neither likes me nor you.

(Ona nie lubi ani mnie ani Ciebie.)

Przyjrzyjmy się teraz naszym either, neither oraz both szczegółowo i po kolei.

to be able to, was were able to, have been able to
„Nie jestem w stanie spać od kiedy to zobaczyłem!” Patrz również: Bądź w stanie poznać zastosowanie „be able to”

1. either, either of, either… or…

Either (i jak zaraz zobaczysz również neither i both) najczęściej występują w trzech wariantach gramatycznych:

1.1. Samo either 

Po pierwsze either może występować samodzielnie. Jeśli nie mamy określonych preferencji i wszystko nam jedno, powiedzieć możemy:

 • We can go to either pub. The beer is great everywhere.

(Możemy pójść do któregokolwiek-z-zaproponowanych-przez-Ciebie pubów. Piwo wszędzie jest super.)

 • We can drive, we can walk. With you it’s fun either way!

(Możemy pojechać autem, możemy pójść piechotą. Z Tobą będzie fajnie tak czy owak.)

W tym wypadku po either, neither & both występuje rzeczownik (pub, way).

Samo either występować może też w krótkich odpowiedziach (short answers).

Na przykład:

 • Do you want tea or coffee? Either.

(Chcesz kawy czy herbaty? „Obojętnie”.)

1.2 either of

Jeśli lubimy używać wielu słów, możemy powiedzieć też either of… Tu warto pamiętać, że po of musimy zawsze dać przedimek określony the albo zastępujący go zaimek wskazujący these/those, lub przymiotnik dzierżawczy my/your/his etc.:

 • We can go to either of these pubs.

(Możemy pójść do któregokolwiek z tych pubów.)

 • Either of the ways to get there will be fun with you.

(Każdy ze sposobów dostania się tam będzie z Tobą fajny.)

 • Can either of you speak English?

(Czy któryś z was dwojga potrafi mówić po angielsku?)

1.3 either… or… czyli albo… albo po angielsku

Prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem użycia either w języku angielskim jest w połączeniu z or (lub):

 • I think she’s either Russian or Ukrainian.

(Myślę, że jest albo Rosjanką albo Ukrainką.)

 • Either you apologize or I will never speak to you again!

(Albo przeprosisz albo nigdy już się do Ciebie nie odezwę!)

 • We can meet either tonight or tomorrow morning.

(Możemy spotkać się albo dziś wieczór albo jutro rano.)

Kiedy używać yet, already, just & still w czasie present perfect?
„Dzień 47: Oni ciągle mnie nie zauważyli.” Patrz również: Kiedy używać yet, already, just & still w czasie present perfect?

2. neither, neither of, neither… nor…

Często poznajemy either & neither na tej samej lekcji, ponieważ sytuacja jest tu analogiczna – również neither najczęściej występują w tych samych trzech wariantach gramatycznych:

2.1. Samo neither 

Tak więc również neither może występować samodzielnie. Jeśli nic nam się nie podoba albo nic nie jest możliwe, powiedzieć możemy:

 • We can go to neither pub. They are all too expensive for me.

(Nie możemy pójść do żadnego-z-zaproponowanych-przez-Ciebie pubów. One wszystkie są dla mnie za drogie.)

 • We can drive, we can walk. With you it’s fun neither way…

(Możemy pojechać autem, możemy pójść piechotą. Z Tobą tak czy owak nie będzie fajnie…)

Samo neither występować może też w krótkich odpowiedziach (short answers).

 • Is she at home or is she at work? Neither. She’s on holiday.

(Ona jest w domu czy jest w pracy? Ani jedno ani drugie. Ona jest na wakacjach.)

been to gone to
„Nie ma Cię już całą wieczność. Liczyłem” Patrz również: Have been to czy have gone to wakacje?

2.2 neither of

Możliwe jest również neither of – tu też trzeba pamiętać o przedimku określonym the, zaimku wskazującym these/those lub przymiotniku dzierżawczym my/your/her:

 • We can go to neither of these pubs.

(Nie możemy pójść do żadnego z tych pubów.)

 • Neither of the ways to get there will be fun with you.

(Żaden ze sposobów dostania się tam nie będzie z Tobą fajny.)

 • Can neither of you speak English?!

(Czy żaden z was dwojga nie potrafi mówić po angielsku?!)

2.3 neither… nor… czyli ani… ani po angielsku

Tutaj również prawdopodobnie najpopularniejszym sposobem użycia neither w języku angielskim jest w połączeniu z nor:

 • I think she’s neither Russian nor Ukrainian.

(Myślę, że ona nie jest ani Rosjanką ani Ukrainką.)

 • Neither will I ever speak to you again nor say „Hello!” to you.

(Nigdy już nie będę z Tobą rozmawiał, ani nie powiem Ci „Cześć”.)

 • We can meet neither tonight nor tomorrow morning.

(Nie możemy spotkać się ani dziś wieczór ani jutro rano.)

Suddenly, carefully i kilka innych podstawowych przysłówków
„Nagle, piekarnik” Patrz również: Suddenly, carefully i kilka innych podstawowych przysłówków.

Jeśli nie lubisz to either czy neither?

Zwróć uwagę na to, jak wyglądają przeczenia w powyższych zdaniach.

W języku angielskim unikamy podwójnych zaprzeczeń, a neither jest już wystarczającym zaprzeczeniem całego zdania. W języku polskim zwykle dodajemy dwa razy słowo „nie”.

Dlatego powyższe zdanie powinniśmy przetłumaczyć raczej jako:

 • We can meet neither tonight nor tomorrow morning.

(Możemy spotkać się nie dziś wieczór ani jutro rano. -> Zamiast: Nie możemy spotkać się ani…)

Jak dziwnie tak dosłowne tłumaczenie by po polsku nie brzmiało, musimy pamiętać o tym, że tak wyglądają poprawne angielskie zdania.

Podobnie będzie, jeśli przed either pojawi się już jedno zaprzeczenie, na przykład don’t:

 • I don’t want either of them.

(Nie chcę żadnego z nich.)

I jak najbardziej można w tym zdaniu użyć neither, ale już bez tego don’t:

 • I want neither of them.

(Nie chcę żadnego z nich.)

Sens tych zdań jest taki sam.

co to znaczy want to, wanna, want somebody to, lama , piosenki
Patrz również: Chcę wiedzieć co to znaczy want to & wanna [i to z tytułów piosenek]!

3. both, both of, both… and…

Czyż nie jest jednak często w życiu tak, że tylko nam się wydaje, że musimy wybierać albo-albo. Zwykle jeśli z optymizmem przyjrzymy się sytuacji, możemy mieć zarówno jedno jak i to drugie!

Jeśli w ten sposób patrzysz na świat, zdecydowanie przydadzą Ci się wszystkie trzy warianty gramatyczne zastosowania both:

3.1. Samo both

Dlaczego wybierać? Weźmy oba!

 • Both pubs are very nice.

(Obie knajpy są fajne.)

 • We can drive, we can walk. With you both is fun.

(Możemy pojechać autem, możemy pójść piechotą. Z Tobą obie-te-opcje są fajnie.)

Samo both występować może też w krótkich odpowiedziach (short answers).

 • Tea or coffee? Both. I’m so thirsty!

(Kawa czy herbata? Jedno i drugie. Ależ jestem spragniony!)

bledy najpopularniejsze w nauce jezyka angielskiego, kawa czy herbata
„Kawa czy herbata?” Kawa” „Błąd, to herbata.” Patrz również: Najpopularniejsze błędy w nauce języka angielskiego.

3.2 both of

Tak samo możemy powiedzieć również both of:

 • We can go to both of these pubs!

(Możemy pójść do obu tych pubów!)

 • Both of us are very thirsty.

(Oboje-nas jesteśmy bardzo spragnieni.)

 • Can both of you speak English?

(Oboje potraficie mówić po angielsku?)

3.3 both… and… czyli zarówno to jak i tamto po angielsku

I najpopularniejszy wariant both:

 • I was both tired and hungry when I arrived.

(Byłem zarówno zmęczony jak i głodny gdy przyjechałem.)

 • We can meet both tonight and tomorrow morning.

(Możemy spotkać się zarówno dziś wieczór jak i jutro rano.)

 • This lesson is both interesting and helpful.

(Ta lekcja jest zarówno ciekawa jak i pomocna.)

before and after
Patrz również: Końcówka -ing po before, after & without

either, neither & both oraz any, none & all

Na koniec zauważ jeszcze podobieństwa między either, neither & both oraz any, none & all. 

 • I have two good friends. I could talk to either of them.

(Mam dwóch dobrych przyjaciół. Mógłbym porozmawiać z jednym-z-nich-dwóch.)

 • I have many good friends. I could talk to any of them.

(Mam wielu dobrych przyjaciół. Mógłbym porozmawiać z którymkolwiek-z-nich-wszystkich.)

oraz

 • We saw two flats. I liked neither of them. / My girlfriend liked both of them.

(Obejrzeliśmy dwa mieszkania. Nie podobało mi się żadne z nich. / Mojej dziewczynie podobały się oba.)

 • We saw many flats. I liked none of them. / My girlfriend liked all of them.

(Obejrzeliśmy dwa mieszkania. Nie podobało mi się żadne z nich. / Mojej dziewczynie podobały się oba.)

much many lots of
Patrz również: Dużo tego much, many , lots of…

Czy chcesz znać zarówno lepiej zarabiać jak i mieć wyższą jakość życia?

Badania naukowe pokazują, że ludzie znający język angielski nie tylko lepiej zarabiają na tym samym stanowisku co osoba, która nie zna języka angielskiego, lecz również ogólnie ich jakość życia jest wyższa. Mają w końcu dostęp do nieograniczonej wiedzy w internecie i nie tylko, mogą swobodnie podróżować, poznawać ludzi z całego świata!

Nie ma na co czekać! Im szybciej nauczysz się języka angielskiego tym lepiej dla Ciebie!

Dlatego polecam już teraz zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Nauka na nim jest nie tylko skuteczna (2000 najpopularniejszych słów, metoda bezpośrednia), ale również przyjemna (piękne zdjęcia, 100% nauki mówienia, 0% męczenia teorią gramatyki)!

Zresztą, możesz przekonać się o tym sama czy sam zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań klikając w czerwony przycisk poniżej!

A Ty z przyszłości podziękujesz sobie za tę decyzję!


Zapisz się na zarówno przyjemny jak i skuteczny

kurs języka angielskiego online Speakingo!

Angielski nie nauczy się sam!


Czy wszystko jest już jasne z angielskim either or, neither nor & both and? Jeśli nie, zadaj pytanie w komentarzu, a ja z przyjemnością odpowiem!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
samouczek języka angielskiego
Jaki samouczek języka angielskiego wybrać?

Wielu z nas lubi uczyć się samodzielnie. Sam teraz uczę się swojego czwartego języka samemu. Jednak by nauka rzeczywiście szła naprzód, potrzebujemy dobrych materiałów do nauki. Jak wyglądałby najlepszy samouczek języka angielskiego na świecie?

Czytaj dalej »
intensifiers, intensifying adverbs adjectives
Coś na wzmocnienie: Intensifiers

Jeśli chcemy dodać mocy naszej wypowiedzi po angielsku, możemy pokusić się o zastosowanie któregoś z tak zwanych intensifiers, słów takich jak na przykład quite, very really (intensifying adverbs) lub big, deep, strong (intensifying adjectives).

Czytaj dalej »
what time is it, ktora godzina po angielsku, zegary
„What time is it” czyli nauka godzin po angielsku

Nauka godzin po angielsku zawsze zaczyna się od pytania What time is it (która godzina?). Jest to jeden z najbardziej podstawowych – i jakże praktycznych – angielskich zwrotów. Czy aby na pewno wiesz jak poprawnie odczytać z zegarka – i zrozumieć – aktualny czas po angielsku?

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!