Historia Halloween, listening, National Geographic

Historia Halloween [listening National Geographic]

W tym wpisie dowiesz się jaka jest historia Halloween. Posłuchaj 3-minutowego nagrania [listening] oraz poznaj jego angielski tekst i tłumaczenie na język polski.


Historia Halloween

Zastanawiasz się jaka jest historia Halloween, anglosaskiego święta, które coraz bardziej popularne staje się również w Polsce? Jakie są jego korzenie i dlaczego przywędrowało do nas z Ameryki, skoro jego korzenie są jak najbardziej europejskie?

Obejrzyj najpierw to trzyminutowe nagranie, na którym lektor bardzo wyraźnie opowiada o historii Halloween.

Pada tam jednak parę trudnych słów, dlatego następnie przeczytaj oryginalny tekst i jego dosłowne tłumaczenie na polski, po czym obejrzyj wideo jeszcze raz.

Historia Halloween w reportażu z National Geographic

.

Transkrypt i tłumaczenie filmu o historii Halloween

[0:08] From communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday, stitch-together with cultural religious and occult traditions that span (across) centuries.

Od obcowania ze zmarłymi po dynie i psikusy, Halloween jest patchworkowym (posklejanym z różnych elementów) świętem, „zszyciem” kulturowych i okultystycznych tradycji, które  rozciągają się (na przestrzeni) wieków.

It all began with the Celts a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago.

Wszystko zaczęło się (wraz) z Celtami [zwróć uwagę, że po angielsku zwykle wymawiamy przez „k”], których kultura rozprzestrzeniła się w Europie ponad 2000 lat temu [zwróć też uwagę na zastosowanie czasu zaprzeszłego past perfect].

[0:30] October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called „Samhain„. That night also marked the Celtic New Year and was considered a time between years, a magical time when the ghosts of the dead walked the earth.

31 października był dniem, (w którym) świętowali koniec „sezonu żniw” na festiwalu (święcie) „Samhain”. Ta noc naznaczała również Celtycki Nowy Rok i była uważana za czas pomiędzy latami, magiczny czas gdy duchy zmarłych chodziły po ziemi.

pory roku po angielsku
Patrz również: 5 słów na 4 pory roku po angielsku?

„It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest”.

To był czas gdy zasłona między śmiercią a życiem miała być (była uważana za będącą) w swoim najcieńszym (momencie, okresie).

[0:58] On Samhain the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living.

W Samhain wieśniacy gromadzili się i rozniecali wielkie ogniska, żeby odgonić zmarłych z powrotem do świata duchów i utrzymać ich z dala od żywych.

But as the Catholic Church’s influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century the Vatican began to merge it with a church sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful.

Jednak wraz ze wzrostem wpływów Kościoła Katolickiego w Europie, on marszczył brew na pogańskie rytuały takie jak Samhain. W VII wieku Watykan zaczął stapiać je ze świętem usankcjonowanym przez Kościół. Więc 1 listopada został wyznaczony Dniem Wszystkich Zmarłych na cześć męczenników i zmarłych wiernych.

angielski park narodowy Dartmoor
Słuchaj również: Opowieści o czarownicach na wrzosowiskach parku narodowego Dartmoor.

[1:26] „Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It was a calculated move on the part of the Church to bring more people into the fold”. 

Oba te święta miały do czynienia z życiem pozagrobowym oraz przetrwaniem po śmierci. Był to wykalkulowany ruch ze strony Kościoła, żeby sprowadzić więcej ludzi do owczarni (zrekrutować więcej owieczek=wiernych).

All Saints Day was known then as „Hallowmas”. „Hallow” means „holy” or „saintly”, so the translation is roughly „mass of the saints”. The night before October 31st was „All Hallows’ Eve” which gradually morphed into „Halloween”. 

Dzień Wszystkich Świętych znany był wtedy jako „Hallowmas„. „Hallow” znaczy „święty” lub „święty”, tak więc tłumaczeniem jest mniej więcej „msza świętych”. Noc przed 31 października była (słowem) „Wigilia przed Wszystkimi Świętymi”, które stopniowo przemieniło się w Halloween.

ekologiczne halloween
Patrz również: Ekologiczne Halloween – zamiast plastiku użyj organicznych zwłok!

Historia Halloween w Ameryce

[2:00] The holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s. They brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors like removing gates from the front of houses.

Święto dotarło do Ameryki wraz z falą irlandzkich imigrantów podczas ziemniaczanego głodu lat 40. XIX wieku. Przywieźli ze sobą wiele ze swoich zwyczajów świątecznych, włączając w to (zabawę w) obgryzanie (wiszącego) jabłka czy robienie psikusów sąsiadom, na przykład usuwanie bram sprzed frontów ich domów.

The young pranksters wore masks so they wouldn’t be recognized. But over the years the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism.

Młodzi żartownisie nosili maski, żeby nie zostać rozpoznanymi. Jednak z upływem lat tradycja nieszkodliwych psikusów urosła do otwartego wandalizmu.

kawały, dowcipy, żarty o Jasiu po angielsku w szkole, dziecko
Patrz również: Dowcipy po angielsku o Jasiu w szkole.

[2:28] „Back in the 1930s it really became a dangerous holiday. I mean, there was such hooliganism and vandalism. Trick-or-treating was originally a extortion deal: Give us candy or we’ll trash your house!”

„W latach 30. XX wieku to (Halloween) naprawdę stało się niebezpiecznym świętem. Mam na myśli to, że było tyle chuligaństwa i wandalizmu. Psikus-albo-smakołyk był na początku umową wymuszenia: Daj nam słodycze albo rozwalimy Ci dom!”

Store keepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks and children were encouraged to travel door-to-door for treat as an alternative to troublemaking. By the late 30s trick-or-treat became the holiday greeting.

Sklepikarze i sąsiedzi zaczęli rozdawać smakołyki czy łapówki, żeby zatrzymać psikusy, a dzieci zachęcano do tego, żeby chodziły od drzwi do drzwi za smakołykami, co było alternatywą do sprawiania kłopotów. Pod koniec lat 30. psikus-albo-smakołyk stał się świątecznym pozdrowieniem.

Posłuchaj teraz jeszcze raz o historii Halloween i zobacz, czy tym razem wszystko już zrozumiesz:

Czy język angielski przeraża Cię bardziej niż strachy w Halloween?

Jeśli tak, to zupełnie niepotrzebnie!

Nauka języka angielskiego nie musi być trudna ani nudna – wystarczy wybrać ciekawą i skuteczną metodę nauki!

Ze swojej strony polecam tu kurs języka angielskiego online Speakingo!

Uczysz się tam angielskiego jak dziecko uczące się mówić – rozmawiasz sobie przyjemnie, oglądasz piękne zdjęcia, a komputer rozumie Cię, chwali lub w razie potrzeby uprzejmie poprawia. A cała gramatyka i 2000 najpopularniejszych angielskich słów same wchodzą Ci do głowy!

Niewiarygodne jak straszne opowieści na Halloween?

Nie musisz wierzyć mi na słowo!

Zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej by przez tydzień, zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań wypróbować ten fenomenalny kurs języka angielskiego online!


Nie taki angielski straszny!

Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Chcesz rozumieć Anglików? Zacznij mówić jak oni!


Czy ta historia Halloween była dla Ciebie zaskoczeniem? A może chcesz ją jakoś uzupełnić? Komentarze są do Waszej dyspozycji!

Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on tumblr
Share on skype
Share on linkedin
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
reklama:

Klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

dziŚ Polecam:
śmieszne opisy na tindera bio angielski
Śmieszne opisy na Tindera po angielsku

Tinder może budzić dużo najróżniejszych emocji, a szczególnie pisanie swojego bio po angielsku. Zobacz 40 śmiesznych opisów na Tindera po angielsku dla dziewczyn i facetów, oraz przeczytaj kilka porad o tym, jak napisać swoje bio.

Czytaj dalej »
jak wymawiać nazwy angielskich firm, marki, brands
Jak się wymawia nazwy firm po angielsku?

Angielska wymowa płata nam figle również w przypadku nazw popularnych amerykańskich czy angielskich firm. Jak wymawiać Mercedes czy Levis? Z tego wpisu i wideo dowiesz się i usłyszysz jak się wymawia nazwy różnych firm po angielsku.

Czytaj dalej »
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!