yennefer, anya chalotra, opowiada po angielsku, wiedzmin

Yennefer (Anya Chalotra) opowiada po angielsku jak kręcili Wiedźmina

Piękna czarodziejka Yennefer (Anya Chalotra z południowej Anglii) prosto i wyraźnie scena po scenie opowiada po angielsku jak kręcili jeden z najintensywniejszych fragmentów netflixowego Wiedźmina.


Anya Chalotra

Anya Chalotra jest Brytyjką, w 1996 roku  urodziła się na południu Anglii, czemu zawdzięcza piękny i zrozumiały akcent, który zaraz usłyszycie na poniższym wideo. Charakterystyczną urodę natomiast zawdzięcza temu, że jej ojciec jest Hindusem, a matka Angielką.

Ma 5.6 wzrostu (pięć stóp sześć cali = 170 cm). Chodziła do dominikańskiej szkoły dla dziewcząt, potem poszła do muzyczno-aktorskiej akademii.

Zagrała w kilku pobocznych rolach, by wypłynąć na fali wielkiej popularności  netflixowej adaptacji Wiedźmina (aktualnie to najpopularniejszy serial na Netflixie), gdzie wcieliła się w rolę czarodziejki Yennefer. W poniższym wideo opowiada po angielsku jak to było grać Yennefer na planie Wiedźmina.

yennfer, instagram, anya chalotra, czyta po angielsku, wiedzmin, witcher
Na instagramie, w prawdziwym życiu

Yennefer

Piękna czarodziejka Yennefer to jedna z głównych bohaterek Wiedźmina. Urodziła się brzydka i garbata (hunch-back), jednak za sprawą magii przemieniła się w nader atrakcyjną… stulatkę.

Yennefer tak jak większość istot o nadzwyczajnych zdolnościach w Wiedźminie nie może mieć dzieci, dlatego otoczy matczyną opieką osieroconą księżniczkę Ciri – o czym dowiemy się pewnie w kolejnym sezonie Wiedźmina, oraz że… albo sami lepiej poczytajcie Wiedźmina – najlepiej po angielsku!

henry caville, czyta po angielsku, wiedzmin, witcher, ostatnie zyczenie, last wish, listening
Patrz również: Henry Cavill czyta po angielsku fragmenty Wiedźmina (listening).

 

Yennefer (Anya Chalotra) scena po scenie opowiada po angielsku jak kręcili jedną z intensywniejszych scen Wiedźmina

Obejrzyjmy najpierw to wideo. Jak wspomniałem nasza Yennefer (Anya Chalotra) ma czysty, zrozumiały angielski akcent, więc nietrudno ją zrozumieć.

Czasami jednak wpada w ekscytację i zaczyna szybko mówić (co też jest typowe dla Anglików) i można wtedy zgubić wątek.

Dlatego zawsze możecie odwołać się do transkryptu i tłumaczenia poniżej.

Transkrypt i tłumaczenie tego co po angielsku opowiada nam Yennefer, a raczej Anya Chalotra

[To tekst mówiony, tak więc to naturalne, że zdania nie zawsze są pełne czy literackie. Zwróćcie też uwagę na popularne w potocznym angielskim słowa-chwasty takie jak actually czy like,  które wytłuściłem w tekście]

 • My name’s Anya, and I’ll be taking you through a scene from The Witcher, shot by shot.

Nazywam się Anya [Chalotra] i szczegółowo wyjaśnię Ci [bo to znaczy właśnie idiom to take somebody through something] scenę z Wiedźmina, ujęcie po ujęciu. [jeszcze nie wiemy jaka to scena, wspominamy o niej po raz pierwszy dlatego jest a scene – następnym razem będzie już the scene]

 • So I play Yennefer, and she is a sorceress. She has elven blood in her and actually becomes one of the most powerful mages on the continent.

[0:19] Tak więc gram Yennefer, a ona jest czarodziejką. Ma w sobie elfijską krew i tak naprawdę [actually nie znaczy wcale aktualnie, tylko „w rzeczywistości” i jest takim słowem chwastem, który Anglicy lubią wplatać gdzie popadnie – zwróć uwagę w dalszym tekście jak często jeszcze padnie] zostaje jedną z najsilniejszych magów na kontynencie.

yennefer, anya chalotra, wiedzmin, czyta po angielsku
żona w domu, żona gdy wychodzi „na miasto” na „babski wieczór”

Yennefer, a raczej Anya Chalotra

 • In the scene, Yennefer is escorting the Queen back to Lyria. They are attacked.

[0:27] W tej scenie [tu mamy już przedimek określony the tak więc wiemy, że chodzi o tę konkretną scenę, nie dowolną z filmu] Yennefer eskortuje królową z powrotem do Lyrii. Zostają zaatakowani.

 • We had Alex, the director shout one, two, three, four! And we just had to look at these knives coming through the carriage. That’s actually really hard to get the timing right with both of us. I remember we both looked different ways to begin with. (laughs) And it was so funny. Leniza put in CGI later.

[0:37] Mieliśmy Olka, reżysera (który) krzyczał raz, dwa, trzy, cztery! A my miałyśmy po prostu patrzeć na te noże przechodzące przez karocę. W rzeczywistości to naprawdę trudne, żeby dobrze się zgrać we dwie. Pamiętam (że) obie patrzyliśmy w różne strony, zacznijmy od tego. (śmieje się) I to było takie śmieszne. Leniza umieściła później obrazy generowane komputerowo (Computer Generated Imagery) [czyli zrobiła fotomontaż].

 • Oh my goodness, that baby! We had this doll which was really light. And actually, to get the weight of a baby was so hard! And we didn’t actually rehearse that scene ’cause we thought we were gonna get real one, we wouldn’t need to act that. But she kept crying! So we couldn’t have her!

[1:03]  Och moja dobroci [jak nie chcemy przywoływać Boga (Oh My God!) nadaremno] to niemowlę! Mieliśmy tę lalkę, która była naprawdę lekka. I tak naprawdę, trudno jest uzyskać wagę dziecka! A tak naprawdę wcale nie ćwiczyliśmy tej sceny (wcześniej) bo myśleliśmy (że) dostaniemy prawdziwe (dziecko), więc nie musiałybyśmy tego odgrywać. Ale ona cały czas płakała (to dziecko znaczy)! Tak więc nie mogliśmy jej mieć!

yennefer, anya chalotra, wiedzmin, czyta po angielsku
Internet bywa złośliwy… 

Anya Chalotra opowiada o swej roli jako Yennefer

 • This scene was shot in Budapest. It was actually after a scene that I’d shot in the same area and we were just in a little alleyway? A little, like a little track? That was all there for us. All the blood in the snow, and the fake limbs all scattered around the place. I remember it was freezing outside, and it was snowing, actually. And the crew had to stand there for ages while we filmed this scene. And we were cold in the carriage as well, so I can’t imagine what it was like outside.
  But this carriage was just sat on this track. And the crew must’ve been rocking it or something? I don’t know what was rocking it.

[1:33] Ta scena została nakręcona w Budapeszcie.Tak naprawdę to było po scenie, która byłam-nakręciłam [czas zaprzeszły past perfect] w tej samej okolicy i byliśmy w małej alejce? Takiej małej ścieżce? [zwróć uwagę na kolejne młodzieżowe słowo-chwast: like o czym więcej w osobnym wpisie]. Cała ta krew na śniegu, nieprawdziwe kończyny rozrzucone po miejscu. Pamiętam był „zamarzająco” (bardzo zimno) na zewnątrz i padał śnieg, tak naprawdę. I załoga musiała tam stać wieki całe podczas gdy my kręciliśmy tę scenę. I nam było zimno w karocy, więc nie wyobrażam sobie jak było na zewnątrz.

Ale ta karoca była po prostu usadowiona na tej ścieżce. A załoga musiała nią potrząsać czy coś (w tym stylu)? Nie wiem co nią trzęsło.

 • They are attacked by a Ronin Mage. So this is the first encounter with him.

[2:14] Zostają zaatakowani przez Maga Ronina. Tak więc to jest pierwsze spotkanie z nim. [Ronini w starożytnej Japonii to byli bezpańscy samurajowie, tacy freelancerzy.]

 • We ran so many times. I thought I was gonna faint by the end of it. We had to keep changing our shoes as well, like, I had heels on to begin with. You know, I had to change them to like, snow boots because, like, we kept slipping over.

[2: 37] Biegłyśmy tyle razy. Myślałam, że zemdleje pod koniec. Musiałyśmy cały czas zmieniać też buty, jak, miałam obcasy na sobie, zacznijmy od tego. No wiecie, musiałam zmienić je na, tak jakby, buty na śnieg ponieważ, jakby, cały czas się poślizgiwałyśmy.

yennefer, anya chalotra, wiedzmin, czyta po angielsku
Jest trzecia w nocy, odwracasz się (turlasz się) i widzisz swoją dziewczynę trzymającą twój odblokowany telefon: „Kim jest Yennefer?!”

Yennefer z Wiedźmina

 • I’m creating a portal in that moment. Yeah, it was all CGI, but actually with the snow, it was like a hoover pipe? And like a really big hoover pipe, like I can’t explain it. It’s probably just a wind machine? I just don’t know what it’s called.
  They put it on that track so when they blew air out of it, it would move and wiggle, like, with the amount of air that was coming out. So like, we’d just, yeah.

[2:44] Tworzę portal w tamtym momencie. Taa, to wszystko był fotomontaż, ale tak naprawdę z tym śniegiem, to było coś jak rura od odkurzacza? Jakby taka naprawdę wielka rura od odkurzacza, jakby, nie potrafię wyjaśnić. To po prostu może dmuchawa? Nie wiem jak to się nazywa.

Postawili to na ścieżce i gdy zaczęli dmuchać powietrzem, ono poruszało i wirowało (śniegiem), jakby, ta ilością wychodzącego powietrza. Tak jakby po prostu, noo.

 • We are in the Canary Islands at this point. It’s crazy! We walked into this hotel, and at the back of the hotel was these huge sand dunes. It was hot in my heavy costume. „That was an assassin, go!”.

[3:14] Jesteśmy na Wyspach Kanaryjskich w tym punkcie. Szaleństwo! Weszliśmy do tego hotelu, a z tyłu tego hotelu były [zwróć uwagę na typowy błąd native speakerów – mylenie liczby pojedynczej was z liczba mnogą were ] te wielkie wydmy pisakowe. Było gorąco w tym ciężkim kostiumie. „To był zabójca, idź!”

Patrz również: Toss a coin to your Witcher, tłumaczenie piosenki, Jaskier, Joey Batey
Patrz również: Toss a coin to you witcher tłumaczenie piosenki Jaskra (Joey Batey) 

Anya Chalotra jako Yennefer

 • Alex, the director played with music. I can’t remember what song he put on for this, but it was something very dark and toom, doom, toom. I was there when that shot happened. They splashed him with blood and he faked his death.

Olek, reżyser bawił się muzyką. Nie pamiętam jaką piosenkę włączył do tego, ale to było coś bardzo mrocznego i tum, dum, tum. Byłam tam, kiedy wydarzyła się ta scena. Spryskali go krwią i udał swoją śmierć.

 • I hope you enjoyed going through the scene shot by shot, please check out The Witcher on Netflix.

[3:48] Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się analizując tę scenę ujęcie po ujęciu, proszę obczajcie Wiedźmina na Netflixie.

I to już koniec. Fajnie rozumieć w oryginale co ktoś opowiada po angielsku, no nie?

Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?
Czytaj również: Jak szybko i skutecznie można nauczyć się języka angielskiego samemu?

Chcesz mówić po angielsku jak Anya Chalotra (Yennefer)?

Tak się dobrze składa, że akurat jesteś na stronie kursu języka angielskiego online Speakingo!

Na tym wyjątkowym kursie nie uczysz się z niezrozumiałych regułek gramatycznych ani list słówek, ale nauka odbywa się poprzez rozmowę pełnymi, poprawnymi zdaniami po angielsku.

Co ciekawe jednak, na kursie Speakingo rozmawiasz po angielsku ze swoim… komputerem lub telefonem, który Cię nie tylko rozumie, ale również chwali lub w razie potrzeby cierpliwie poprawia.

A Ty oglądasz śliczne zdjęcia, słuchasz aksamitnego głosu native speakera i „tylko” sobie rozmawiasz po angielsku – a cała skrupulatnie zawarta w dydaktyce kursu gramatyka i starannie wyselekcjonowane, kluczowe słownictwo same wchodzą Ci do głowy!

Taka nauka jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale również bardzo przyjemna!

Zresztą najlepiej zarejestruj się dwoma kliknięciami poniżej, by przez tydzień wypróbować – za darmo i bez żadnych zobowiązań – czy taka metoda nauki języka angielskiego online przez rozmowę Ci odpowiada!

Podobał się Wam Wiedźmin? A co sądzicie o grze aktorskiej Anii Chalotry w roli Yennefer? Ładnie opowiada po angielsku swoje przeżycia na planie filmowym? Napiszcie śmiało w komentarzach!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!

Poznaj magię języka angielskiego!


Pobierz za darmo aplikację speakingo do nauki języka angielskiego na telefon:

Zarejestruj się!

Zarejestruj się do serwisu by otrzymać pierwszy tydzień nauki za darmo!
lub
Podziel się angielskim - udostępnij tekst na swoim profilu:
Jak wygląda samodzielna nauka języka angielskiego na kursie Speakingo?
przepraszam za reklamY :)

Ale klikając w reklamy pomagasz mi tworzyć wartościowe teksty na bloga.

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Znajdź na blogu::
dziŚ Polecam:
Najnowsze teksty:

Pobierz aplikację do nauki języka angielskiego na telefon:

Przejdźmy do nauki

Kliknij poniżej, by ćwiczyć mówienie po angielsku na kursie online Speakingo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
dr Grzegorz Kuśnierz

masz już Dosyć teorii?
Potrzebujesz praktyki?

Nauka angielskiej gramatyki – szczególnie na blogu Speakingo oczywiście! – może być nawet prosta i przyjemna, ale najważniejsza zawsze jest jednak praktyka!
Dlatego zapraszam na sam kurs języka angielskiego, na którym cała ta opisana na blogu gramatyka i słownictwo ujęte są w ciekawych zdaniach, którymi rozmawiasz ze swoim telefonem lub komputerem jak z najlepszym nauczycielem, który rozumie Cię, chwali lub poprawia – i nigdy nie traci cierpliwości!
Kliknij poniżej, żeby zupełnie za darmo i bez żadnych zobowiązań zobaczyć tę metodę nauki języka angielskiego, zrobić sobie test poziomujący i dyktando oraz dostać listę 2000 najpopularniejszych angielskich słów!