De a tagadó mondatokra mindjárt rátérünk present simple

Az egyszerű jelen present simple tense az igeidő, amit az első angol órán megismerünk. Tanuld meg, hogyan alkoss, amikor használd és hogy az angol egyszerű jelen valóban olyan egyszerű?


Mi is valójában az egyszerű jelen present simple?

 • Az egyszerű jelen present simple tenseaz egyike a 12 csodálatos angol igeidőnek.
 • Ez az egyik legalapvetőbb igeidő..
 • Mindennapi, rutinszerű és szokásos tevékenységek leírására használjuk.
 • Angolul sokkal ritkábban használjuk, mint ennek megfelelőjét magyarul.
 • Úgy néz ki, hogy személy + igeannak alapformájában, kivéve E/3. személy, (he, she, it), mert ott hozzáadun kegy -svégződést az igéhez, de erről többet majd később.
egyszerű jelen present simple
Miért hívjuk egyszerűnek, ha nem egyszerű?

Az egyszerű jelen present simple,azonban egyáltalán nem olyan egyszerű, mint a neve!

Annak érdekében, hogy helyesen használjuk, számos különböző nyelvtani struktúrát kell megtanulnunk, és barátkoznunk kell olyan találmányokkal, mint a segédige, az inverzió, összevont forma.

Tehát ebben a bejegyzésben olyan dolgokat fogunk megtanulni, mint:

 1. Hogyan hozzunk létre állító mondatokat egyszerű jelen időben?
 2. Hol találjuk rejtett módbeli segédigéket?
 3. Hogyan kérdezzünk egyszerű jelenben?
 4. Tagadások egyszerű jelenben present simple.
 5. Mikor használjuk az egyszerű jelent present simple?
 6. Mikor ne használjuk az egyszerű jelent present simple?
 7. Hogyan gyakoroljuk, hogy megtanulják az egyszerű jelent present simple?

A jó hír az, hogy ezek a témák ismétlődnek számunkra később más nyelvtani időkben is, így ha most elsajátítjuk őket, akkor később ezzel már nem kell foglalkozni!

egyszerű jelen present simple
Imádom a nyelvtant. Megríkatja az embereket.

1. Hogyan hozzunk létre állító mondatokat egyszerű jelenben present simple?

Hogyan állítahatunk bármit is ajelenlegi egyszerű időben?

Angolul mindig először azt mondjuk, hogy kiről van szó: Jack, Kata vagy nevek helyett használhatunk személyes névmásokat (én, te, ő stb.). Nem kezdhetük – mint magyarul – magával az igével (Megyek a boltba) – mindig azt adjuk meg előbb, ki végzi a cselekvést (Én megyek a boltba.). Ezután hozzáadjuk az igét annak alapformájában (ahogy azt a szótárbantalálnánk).

Például:

 • I go to work.

(Dolgozni járok.)

 • Tomek and Kasie swim every day.

(Tom és Kate úszik minden nap.)

 • You like chocolate.

(Szereted a csokoládét.)

Figyeld meg, hogy magyarul minden számban és személyben más végződést kap az ige: sétálok, sétálsz,sétál, sétálunk, sátélnakstb. Angolul egyszerűen csak hozzáadjuk az ige szótári alakját, és kész is!

Kivéve, ha ez egyes szám harmadik személy – ő – erről majd később.

angol és német névelők
Mennyivel könnyebb angolul tanulni, mint németül… Lásd még: Angol prepozíciók a, an, a.

Harmadik felek kérdése

Az egyszerű jelen present simple tense alapvető csapdája az, hogy:

az egyes szám harmadik személyében – vagyis ő – az ige végéhez egy -svégződést ragasztunk.

Így a fenti mondatok így fognak kinézni az ő esetükben:

 • Tomek swims every day.

(Tom minden nap úszik.)

 • She likes chocolate.

(Szereti a csokoládét.)

Ezért a következő mémen ez van, hogy „hand makes”és nem pedig„hand make a difference”.

A kéz „it” lesz angolul, mivel a tárgyaknak angolul nincsenek nemekik. – hál’ Istennek!

 • The hand makesa difference = It makes a difference.
present simple
A különbség, amit egy kéz okozhat.

Kivételek, ahol nem -svégződést kap az ige egyes szám harmadik személyben present simple igeidőben.

Természetesen az angol nem lenne angol, ha az egyszerű szabályból ne lennének kivételek!

Ha a szó o betűvel végződik , akkornem –s, hanem -es végződést kap:

Például:

 • do – does
 • go – goes

azaz

 • He goes to work on Saturdays.

(Szombatonként munkába jár.)

 • She does it every time.

(Ő csinálja minden alkalommal.)

Ugyanez vonatkozik az ss, sh, ch, x, z, o betűkkel végződő szavakra is, a csupasz -s helyett- -es végződést kap:

Például:

 • miss → misses

(késni, nem eltalálni)

 • crash → crashes

(szétrepedni, széttörni)

 • fix → fixes

(javítani, szerelni)

Ha a szó mássalhangzó+ y -ra végződik, akkor -ies végződést kap:

 • I carry a suitcase. → He carries a suitcase.

(Bőröndöt hordok. → Bőröndöt hord.)

 • You study English. → She studies English.

(Angolul tanulsz. → Angolul tanul.)

egyszerű jelen present simple
Amikor az egyszerű jelent tanulod, és elfelejted kitenni „s” végződést egyes szám harmadik személyben. Lásd még: Mikor „have” és mikor „has”, és mi az a „present simple s?

Birtoklás(have – has)

Egy másik népszerű kivétel itt a birtokolni (have) Egyes szám harmadik személyben has lesz belőle:

 • I have a car.

(Van egy autóm.)

 • He has a bicycle.

(Van egy kerékpárja.)

Létige (to be)

Másrészt a „lenni” ige okozza nekünk a legtöbb problémát, ami minden személyben más!

A to be ige ragozása többes szám, egyszerű jelen időben

I am happy.boldog vagyok.
You arehappy.Boldog vagy.
She ishappy.Ő boldog.
He ishappy.Ő boldog.
It is happy.Ez boldog.
Táblázat: a to be ragozása egyes számban egyszerű jelen időben

és a to be ragozása többes szám, egyszerű jelenben

We arehappy.Boldogok vagyunk.
You arehappy.Boldogok vagytok.
They arehappy.Ők boldogok.
Táblázat: Az to be ige ragozása többes szám, egyszerű jelen időben
Angol have got vagy angol to be
Nézd meg ezt a témát is: Lenni vagy birtokolni? Az angol „to be” és „have got” igék ragozása

 

2. Rejtett segédigék előjönnek az árnyékból

Bár csak az első leckében vagyunk ahhoz, hogy nyelvtanilag elmagyarázzuk, hogyan hozunk létre kérdéseket és tagadásokat egyszerű jelen ben present simple, mégis be kell máris vezetnünk a módbeli segádige (auxiliary verb) fogalmát.

Röviden tehát: angolul az igék általában párban járnak: a megfelelő ige + nyelvtani segédje. A kisegítő önmagában nem jelent semmit, egyszerűen arról beszél, hogy melyik időben zajlik a kijelentésünk.

A helyzet további bonyolítása érdekében, az egyszerű jelen present simple állító mondataiban ez az ige el van rejtve. Az angolok egyáltalán nem mondják ki. De ne rejtegessük többé – ott van!

Például:

 • I like you.

(Szeretlek.)

Sherlock Holmeshoz hasonlóan tudjuk, hogy ebben a mondatban ott van a dosegédige :

 • I do like you.

(Valóban nagyon kedvellek.)

Ha úgy döntünk, hogy kimondjuk a rejetettt do / doessegédigéket, az egy módszer a hangsúlyozásra .

A „do” vonatkozik minden személyre, kivéve az „ő, ez”-t, arra a „does” vonatkozik.

 • He plays football.

(Focizik.)

 • He does play football.

(Ő tényleg focizik.)

Figyeld meg, hogy ha behozzuk a doesigét, akkor a másik igéről eltűnik az -s végződés.

 • he plays → he does play
Milyen gyorsan és hatékonyan lehet megtanulni egyedül angolul?
Lásd még:Milyen gyorsan és hatékonyan lehet megtanulni egyedül angolul?

Ez hasonló lesz have / van esetében is:

 • She has a knife.

(Van egy kése.)

 • She does have a knife!

(Valóban van nála kés!)

Figyeljük meg, hogy a második mondatban have van, és nem has. Mivel a híres „-s egyes szám harmadik személyben, egyszerű jelen időben” végződést már hozzáadtuk a segédigénkhez (do → does),akkor nem kell második alkalommal is hozzáadni a végzősédt a másik igéhez.

Az élet problémái

Hogy megnehezítsük a dolgokat, minden mondatban így lesz, kivétel a „to be”-s, vagy segédigés mondatokat(can, could, may, might itd).

Például:

 • He is happy.

(Ő boldog.)

A „to be„-s mondatokban semmi nincs elrejtve!

(He does is happy – hibás.)

Ugyanez lesz igaz a segédigékkel rendelkező mondatokban, például:

 • I can swim.

(Tudok úszni.)

Itt már nem adunk hozzá semmit.

(I do can swim – nagyon furcsán hangzik)

Ezért „to be” (lenni) kérdő- és tagadómondatok máshogy fognak kinézni, erről hamarosan többet is olvashattok.

De egyelőre még most: miért beszélünk erről a rejtett segédigéről do/does egyáltalán?

amikor használjuk do did doing done, scooby dooby do
Olvasd el ezt is: Do? Does? Did? Done? Doing? Scooby Dooby Doo!

3. Kérdések egyszerű jelen igeidőben present simple

A segédigék nagyon fontosak egyszerű jelenben present simple, amikor kérdéseket tesznek fel.

Most, hogy tudjuk, hogy a mik rejlenek az állító mondatokban, nem lesz olyan sokk most, hogy megint megjelennek az egyszerű jelen present simple kérdéseiben!

Kérdések egyszerű jelenben present simple a a do / does segédigékkel

Kezdjük a műfaj klasszikusaival, amelyek senkinek sem meglepőek. Mindenki hallotta az angol kifejezést az biztos:

 • I love you.

(Szeretlek.)

És hogyan kérdezzük meg: Szeretsz engem?

A számos angol nyelvű dalból valószínűleg emlékezünk a híres:

 • ‘Do you love me?’ szavakra

(Szeretsz engem?)

Most az egyetlen kérdés – miért tesszük fel így ezt a kérdést egyszerű jelenben?

Ez a segédige talán olyan, mint a magyar -e végződés (szeretsz-e?) Angolban vannak azonban segédigék és a legendás fordított szórend!

édes idézetek angolul
Lásd még: 42 édes idézet a szerelemről angolul (fordítással)

A fordított szórend az első két szót cseréli ki helyenként.

Nézzük meg mondatunkat az eddig rejtett dosegédigével együtt:

 • You do love me.

(Te tényleg szeretsz/ – Ez a mondat, ha előhozzuk a rejtett „do” -t árnyékából.)

Ha ezt a mondatot kérdéssé formáljuk, akkor fordított sorrendet (inverziót) fogjuk alkalmazni,azaz az első két szót felcseréjük. Ily módon:

 • Do you love me?

(Szeretsz engem?)

Vagy egy másik példa:

 • People like holidays.

(Az emberek szeretnek nyaralni.)

De már tudjuk, hogy ennek a mondatnak a teljes formája:

 • People do like holidays.

Ezért a kérdés az első két szó cseréje után:

 • Do people like holidays?

(Az emberek szeretnek nyaralni?)

Ugyanez lesz igaz egyes szám harmadik személyben:

 • Tomek likes Sonia.

(Tom szereti Sonia-t.)

A fenti mondat megegyezik a teljes mondattal:

 • Tomek does like Sonia.

Tehát a kérdés így fog kinézni:

 • Does Tomek like Sonia?

(Tom szereti Soniát?)

Ne feledd, hogy itt is, mivel már leírtuk azt, hogy does, így már nem lesz likes, csak like.

Lásd még: Fordított szórend, nyelvtani igeidők, Yoda mester
Lásd még: Fordított szórend (különböző nyelvtani igeidőkben).

Kérdések egyszerű jelenben present simple a have/has (got)használatával

Azokat a kérdéseket, amelyekben valaminek a birtoklását (have got)szeretnénk kifejezni, kétféleképeen tehetjük fel.

1. Az első út a fent leírt standard rendszer szerint történik:

 • I have a big nose.

(Van egy nagy orrom.)

Azt is mondhatjuk, hogy:

 • I do have a big nose.

Tehát a kérdés a következő lesz:

 • Do I have a big nose?

(Van egy nagy orrom?)

2. A második lehetőség a to have ige használata.

Bár mag a havehasználata is helyesnek tűnik, minden bizonnyal jobban hangzik, ha a kérdésben a teljes formát have got használjuk.

 • I have big ears. = I have got big ears.

(Nagy füleim vannak.)

És a have gotkérdésben:

 • Have I got big ears?

(Nagy füleim vannak?)

A Have és have got pontosan ugyanazt jelenti, csak a have got jobban hangzik kérdést teszünk fel.

Hasonlóképpen has (got)

 • She has beautiful eyes. = She has got beautiful eyes.

(Gyönyörű szemei vannak.)

 • Has she got beautiful eyes?

(Szép szeme van?)

Negatív kérdéssel is kérdezheted:

 • Hasn’t she got beautiful eyes?

(Nincsenek szép szemei?)

De a tagadó mondatokra is rátérünk mindjárt.

negatív kérdések, angol, kérdések
„Miért nem dolgozol? Nem vettem észre, hogy közeledik felém.” Lásd még: Pozitív a „negative questionsl”-ről!

Kérdések egyzerű jelenben present simple a „to be” igével, azaz I am, you are, she is stb.

Mint már említettem, ezeket a mondatokat nem lehet a do/does igékkel kérdezni – így nem marad másunk, mint egyszerűen alkalmazni a fordított szórendet.

 • I am happy.

(Boldog vagyok.)

Am I happy?

(Boldog vagyok?)

vagy:

 • You are clever.

(Okos vagy.)

 • Are you clever?

(Okos vagy?)

vagy:

 • He is strong.

(Ő erős.)

 • Is he strong?

(Ő erős?)

Vagy többes számban:

 • We are great!

(Nagyszerűek vagyunk!)

 • Are we great?

(Nagyszerűek vagyunk?)

Itt is feltehetnénk egy költői kérdést, ami inkább ténymegállapítás, mint kérdés.

 • Aren’t we great?

(Hát nem vagyunk nagyszerűek?)

 • Isn’t she beautiful?

(Hát nem szép?)

 • Isn’t he strong?

(Hát nem erős?)

Nos, hogyan is tagadunk egyszerű jelenben present simple?

angol nyelv kezdők számára
Lásd még: Shakespeare szerint miért kellene egyszerűnek és élvezetesnek lennie az angol tanulásnak kezdők számára?

4. Tagadások egyszerű jelenben present simple

A rejtett segédigénk akkor is fontosak, ha nem értünk egyet valamivel, vagyis tagadunk valamit. Általában angolul ezt egyszerűen úgy tesszük, hogy hozzáadjuk a „not” vagyis „nem” szót.

Egyszerű jelen időben present simple , tagadó mondatok esetén, nem adhatjuk hozzá csak a „not” szót, hanem együtt annak segédigéjével. Például:

 • I like pizza.

(Szeretem a pizzát.)

Emlékszünk, hogy ebben a mondatban rejtett „do„-ra.

 • I do like pizza.

(Valóban szeretem a pizzát.)

Így most már csak csak a „not” szót kell hozzáadnunk, hogy megmutassuk elkötelezettségünket az egészséges táplálkozás iránt:

 • I do not like pizza.

(Nem szeretem a pizzát.)

Mi több, az angol szeretnek rövidíteni,így általában csak azt halljuk, hogy:

 • I don’t like pizza.

(Nem szeretem a pizzát. Mert do not = don’t)

A do not teljes formája formálisabbnak hangzik, mint a köznyelvi don’t, ezért a „do not”- írásban használjuk inkább, a „don’t„-ot pedig beszédben.

Összevont formák egyszerű jelen időben – táblázat

teljes táblázatösszevont alak
do notdon’t
does notdoesn’t
have nothaven’t
has nothasn’t
I am notI’m not
is notisn’t
are notaren’t
Táblázat: Tagadások teljes és összevont alakjai egyszerű jelen időben.

Figyeld meg, hogy az I am not egy kicsit másképp rövdiül, mint a többi személy – de erről többet egy kicsivel később.

Ugyanez lesz a helyzet a doesesetében

 • She likes apples

(Szereti az almát.)

 • She does like apples.

(Valóban szereti az almát.)

 • She does not like apples.

(Nem szereti az almát.)

 • She doesn’t like apples.

(Nem szereti az almát. Mert does not = doesn’t)

rövidítés angol nyelven
Lásd még: Összevont alakok angolul.

Tagadások egyszerű jelenben present simple a have/has (got) segédigével

A tagadás egyszerű jelenben a have/has (got) segédigével analóg lesz.

 • I have a car.

(Van egy autóm)

 • I do have a car.

(Valóban van egy autóm.)

 • I do not have a car.

(Nincs autóm.)

 • I don’t have a car.

(Nincs autóm. Mert do not = don’t)

És az „ő” esetében a has

 • It has wings!

(Szárnyai vannak!)

 • It does have wings!

(Tényleg szárnyai vannak!)

 • It does not have wings!

(Nincsenek szárnyai!)

 • It doesn’t have wings!

(Nincsenek szárnyai! Mert does not=doesn’t)

Figyeld meg, hogy ha már leírtuk a doesalakot, akkor nem lesz utána már has, csak have.

Azonban nem ajánlom a gothasználatát tagadásokban, nem hangzik a legjobban:

 • I have got a headache.

(Fáj a fejem.)

 • I don’t have got a headache.

(Nem fáj a fejem.)

jobb, ha csak azt írjuk:

 • I don’t have a headache.

(Nem fáj a fejem.)

no, none, not, nope, any
Nem csak nem, de kategorikusan nem!” Lásd még: NO vagy NOT? NONE vagy ANY? Nope?

Tagadások egyszerű jelen időben a „lenni” létigével (am, is, are)

Itt egyszerűen csak hozzáadjuk a notszót az igéhez, ha formálisabb hangzást akarunk kiváltani, vagy az összevont alakot használjuk, ha inkább a köznyelvi hangzést részesítjük előnyben.

 • I am clever.

(Okos vagyok.)

 • I am not clever

(Nem vagyok okos.)

vagy kevésbé formálisan:

 • I’m not clever.

(Nem vagyok okos.)

vagy:

 • You are tall.

(Magas vagy,)

 • You are not tall. = You aren’t tall.

(Nem vagy magas.)

vagy:

 • He is rich.

(Ő gazdag.)

 • He is not rich. = He isn’t rich.

(Ő nem gazdag.)

Vagy többes számban:

 • We are happy.

(Boldogok vagyunk.)

 • We are not happy. = We aren’t happy.

(Nem vagyunk boldogok.)

vagy:

 • You are sad.

(Szomorúak vagytok – igen, soha nem tudjuk, ha ez „te” vagy „ti”.)

 • You are not sad. = You aren’t sad.

(Nem vagytok szomorúak.)

vagy:

 • They are in France.

(Franciaországban vannak.)

 • They are not in France. = They aren’t in France.

(Nincsenek Franciaországban.)

 • Are they in France?

(Franciaországban vannak?)

present simple present continuous angol igeidők
Lásd még: A present simple és present continuous összehasonlítása

 

5. Mikor kell alkalmaznunk az egyszerű jelen present simple igeidőt?

Általánosságban elmondható, hogy az egyszerű jelentolyan helyzetekben használjuk, amikor valamit rendszeresen ismétlünk. Ezért egy tipikus könyvbeli mondat az egyszerű jelenre:

 • I get up at 7 am.

(Reggel hétkor kelek.)

Rendszeresen csinálom, minden nap, ez az én életmódom.

vagy:

 • I go to the pub every day.

(Minden nap elmegyek a kocsmába,)

Ezt az every day (minden nap) szinte nem is kell hozzáadni – tevékenységeink rendszeressége a jelenlegi egyszerű jelen idő használatának köszönhető!

Továbbá, amit szeretünk vagy nem szeretünk, vagy nem változik gyakran.

 • I like good food.

(Szeretem a jó ételeket.)

 • I hate opera.

(Utálom az operát.)

Azt is reméljük, hogy tulajdonosi állapotunk nem ingadozik drámaian:

 • I have a lovely girlfriend.

(Van egy csodálatos barátnőm.)

 • I don’t have any problems.

(Nekem nincs semmi problémám.)

Úgy tűnhet nekünk, hogy nem változik az, amilyenek vagyunk

 • I am always happy.

(Én mindig boldog vagyok.)

 • The tree is green.

(A fa zöld.)

 • We are the champions.

(Mi vagyunk a bajnokok.)

queen, we are the champions dalszöveg és fordítás
Lásd még: A The Queen: We Are The Champions c. dalának szövege és fordítása

 

6. Mikor ne használjunk egyszerű jelen present simple igeidőt?

Az én meglátásom szerint nincsenek problémáink a present simple használatát illetően. Éppen ellenkezőleg – túl gyakran használjuk!

Ez elsősorban azért van, mert elfelejtjük a két sokkal népszerűbb angol igeidőt: present continuous és present perfect simple

Mikor használjuk folyamatos jelent egyszerű jelen helyett?

Amikor valami egy adott pillanatban történik, akkor folyamtos jelent használunk present continuous. Mi több, ez a „pillanat” meglehetősen nézőpont kérdése – akár egy hónapig is tarthat!

Hasonlítsd össze:

 • I dance every day. (egyszerű jelen)

(Táncolok minden nap.)

 • I am dancing now. (folyamatos jelen)

(Most táncolok.)

vagy:

 • I walk to my office. (egyszerű jelen)

(Gyalog járok irodába.)

 • I am walking to my office. (folyamatos jelen)

(Épp most megyek gyalog az irodába.)

Vagy hasonlítsd össze:

 • I teach at Oxford University. (egyszerű jelen)

(Tanítok az Oxfordi Egyetemen.)

 • I’m teaching on a weekend course. (folyamatos jelen)

(Hétvégi tanfolyamon tanítok.)

Itt, még nem feltétlenül abban a pillanatban tartok előasát, amikor bezsélek, de ez a kurzus még mindig folyamatban lehet, vagy akár hamarosan kezdődhet… de többet present continuous igeidőről egy külön bejegyzésben.

folyamatos jelen idő
Olvasd el ezt is: Az illékony jelen idő present continuous

Mikor használjuk befejezett jelent egyszerű jelen helyett?

Az egyszerű befejezett jelen present perfect simpletalán a legnépszerűbb angol igeidő. Ez azonban problémát okoz nekünk, mert nincs hasonló szerkezetünk maygarul. Ez sem a múlt, sem a jelen igazából.

A present perfect igeidőben a múltnak hatésa van a jelenre.

Azonban makacsul, ahelyett, hogy a present perfect igeidőt használnánk, inkább az egyszerű jelent present simple vagy, esetleg egszerű múltat past simple használjuk.

De a legjobb, ha ezt konkrét példákon látjuk.

Ha például azt akarom mondani, hogy évszázadok óta itt élek, azt kell mondani:

 • I have lived here for ages. (present perfect)

(Évek óta itt élek.)

Továbbá, ha elegünk van, azt mondhatjuk:

 • I have had enough. (present perfect)

(Már elegem van.)

De természetesen azt is mondhatjuk, hogy:

 • I have enough problems in my life! (present simple)

(Van elég probléma az életemben!)

Akkor is, ha valamit első alkalommal csinálunk, „present perfect„-et kell használnunk.

 • It’s the first time I’ve heard about it!

(Ez az első alkalom, hogy hallottam róla.)

Mint látható, a magyar fordítások jelen időben vannak, de angolul nem az egyszerű jelent present simple fogjuk használni, hanem a befejezett jelentpresent perfect.

egyszerű befejezett jelen
Steam is: Egyszerű befejezett jelen idő present perfect simple

7. Hogyan gyakoroljunk, hogy megtanuljuk az egyszerű jelen időt?

Mindig érdemes elolvasni az elméletet, de a gyakorlat a legfontosabb dolog! Mi értelme van annak, hogy egyszer olvastunk, sőt megértettünk valamit, ha a gyakorlatban nem kapunk belőle semmit?

Ezért, ha valóban meg akarjuk tanulni a present simple igeidőt, hangosan kell tanulnunk! – több mondatot is!

Ezért is hoztuk létre Speakingo online angol nyelvtanfolyamát, hogy az beszédcentrikus legyen. A mondatot ugyanakkor tartalmazzák a legfontosabb nyelvtani szerkezeteket és szókincset.

Teljesen stressz nélkül és kényelmeses tanulhatsz, amikor csak akarsz, mert a beszélgetőpartnered, egy anyanyelvi beszélő hangjéra felvett program, amely megért, megdicsér, és kijavít, ha kell.

Úgy tanulsz angolul, ahogy egy gyerek tanulja anyanyelvét. Elkezdesz helyesen beszélni egyszerű jelnebn még akkor is, ha nem tudod, hogy ez éppen miféle nyelvtan!

De a legjobb lesz, ha te magad próbálod ki!

A regisztráció további előnye, hogy heti kétszer fogsz értesítést kapni, ha új bejegyzés jelenik meg az oldalon.


Tanulj angolul a jelenben, ne a jövőben!

It’s that simple!

Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!


És mik a tapasztalataid az egyszerű jelen idővel kapcsolatban? Ha még mindig lenne bármilyen kérdésed, kérdezd meg bátran a megjegyzésekben – Örömmel válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Jak czytać wymawiać TH po angielsku
Hogyan olvasható a TH angolul?

Kíváncsi vagy, hogyan kell angolul olvasni a TH-t? A th kiejtése nem olyan egyszerű, mivel itt két lehetőségünk van: a hangzó és a hangtalan th (voiced and voiceless th).

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt