← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Przestańmy stygmatyzować za akcent! Język angielski należy do wszystkich!

Poniżej transkrypt i tłumaczenie ciekawego wywiadu z naukowcem i nominowanym do nagrody Pulitzera pisarzem Hernanen Diazem. Jego zdaniem powinniśmy przestać stygmatyzować „niepoprawny” akcent, ponieważ dziś język angielski należy do wszystkich.


Akcent Hernana Diaza

Naukowiec i pisarz Hernan Diaz urodził się w Argentynie, dorastał w Szwecji, mieszkał w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem we wszystkich tych językach mówi z „niepoprawnym” akcentem. Jego zdaniem jednak każdy język, a angielski w szczególności należy do wszystkich. To, że każdy może nauczyć się języka obcego świadczy o tym, że „gościnność jest sednem każdego języka”.

Wywiad przeprowadziła Judy Woodruff na łamach PBS News Hour.

Przestańmy stygmatyzować za akcent!

Poniżej wideo z wywiadem przeprowadzonym w języku angielskim. Można włączyć napisy, dobrze jednak też czasami spróbować zrozumieć o czym mowa bez nich… i osłuchać się z różnymi akcentami!

Pod wideo znajdziecie też transkrypt wywiadu z polskim tłumaczeniem.

Język angielski należy do wszystkich!

 • Judy Woodruff: We have all heard of racial profiling, but what about accent profiling?

Wszyscy słyszeliśmy o profilowaniu rasowym, co jednak z profilowaniem na podstawie akcentu?

 • Hernan Diaz is the associate director of the Hispanic Institute at Columbia University, and his first novel was just nominated for a Pulitzer Prize. Those are certainly accomplishments, and yet he possesses something else that sets him apart.

Hernan Diaz jest wiceszefem Instytutu Iberystyki na Uniwersytecie Columbia, a jego pierwsza powieść (uwaga novel to nie „nowela” ale „powieść” właśnie!) została nominowana do [prestiżowej, literackiej] Nagrody Pulitzera. Bez wątpienia są to wielkie osiągnięcia, jednak ma coś innego, co wyróżnia go z tłumu.

 • That’s tonight’s In My Humble Opinion.

O tym w dzisiejszym [programie] Moim Skromnym Zdaniem.

 • Hernan Diaz: I work at a university in New York with a large population of international students.

Pracuję na uniwersytecie w Nowym Jorku z dużą liczbą zagranicznych studentów.

 • Walking around campus the other day, I was perplexed to see flyers advertising accent reduction or even accent elimination. Having been born in Argentina, grown up in Sweden, and spent most of my life in the United States, I have, to some degree, a foreign accent in every language I speak.

Pewnego dnia spacerując po kampusie wpadłem w zakłopotanie na widok ulotek reklamujących redukcję akcentu czy nawet całkowitą eliminację akcentu. Urodziłem się w Argentynie, dorastałem w Szwecji, większość życia spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Do pewnego stopnia mam niepoprawny akcent w każdym z języków [którym] mówię.

 • Something in my Spanish makes taxi drivers in Buenos Aires ask me where I’m from. In Swedish, my accent is very slight, but I have the vocabulary of a 12-year-old.

Jest coś w mojej hiszpańskim akcencie, że taksówkarze w Buenos Aires pytają mnie, skąd jestem. W języku szwedzkim mam całkiem niezły akcent, ale z kolei moje słownictwo jest na poziomie dwunastolatka.

 • In my early 20s, I lived in London for a couple of years, which left its mark. But the fact is, I got English almost as a gift, through Swedish. And there is still a Scandinavian lilt in there.

Jako dwudziestoparolatek przez kilka lat mieszkałem w Londynie, co również odbiło się na moim akcencie. Prawda jest jednak taka, że język angielski dostałem niemal w prezencie, poprzez język szwedzki. Stąd nadal mam lekko skandynawski zaśpiew.

 • Does my accent need correcting? I don’t think so. To sound like who, exactly? A native speaker? What would that even mean?

Czy muszę jednak skorygować swój akcent? Nie sądzę. Po to by brzmieć jak kto? Native speaker? Ale co to by w ogóle miało oznaczać?

 • Looking at accent-reduction classes online, the third hit I got wasn’t aimed at Eastern European or South American immigrants. It actually read, „Want to get rid of your New York accent?”

Gdy przeglądałem ofertę kursów redukcji akcentu online, trzeci wynik wyszukiwania nie był kierowany do wschodnioeuropejskich czy południowoamerykańskich imigrantów. Brzmiał [dosłownie: czytał] „Czy chcesz pozbyć się swojego nowojorskiego akcentu?”.

 • An accent can be a stigma, even within native speakers of the same language. These variations, determined by geography, class, and race, are always identified with stereotypes, and fleeing from one means embracing another.

Akcent może być stygmą, nawet wśród native speakerów tego samego języka. Wariacje wynikają z geografii, klasy społecznej i rasy, przez co nieodzownie łączą się ze stereotypami. Jednak ucieczka od jednego oznacza jedynie związanie się z drugim.

 • In England a Russian writer may adopt an upper-crust British accent. In California, a Texan actor may aspire to a San Fernando Valley cadence. Even though everybody has an accent, there certainly is such a thing as accent discrimination.

W Anglii rosyjski pisarz może wyuczyć się akcentu angielskich wyższych sfer. W Kalifornii aktor z Teksasu może dostroić się do rytmu doliny San Fernando. Chociaż każdy ma jakiś akcent, bez wątpienia występuje coś takiego jak dyskryminowanie ludzi z powodu ich akcentu.

czas przeszly simple past strona bierna angielski

Rzekomo popełnia błąd gramatyczny w memie. Okazuje się, że to język angielski był przez cały czas w błędzie. Czytaj również: Dlaczego nawigacja GPS mówi do Chucka Norrisa w czasie simple past?

 • Most of us have either suffered or witnessed it at some point. I can easily tell when I’m not being understood or when someone is underscoring a difference in pronunciation just to show me my place, because accent discrimination is, in the end, all about place, who belongs and who doesn’t.

Większość z nas w pewnym momencie doświadczyła tego, może nawet boleśnie, na swojej skórze. Wyraźnie widzę kiedy ktoś mnie nie rozumie, a kiedy podkreśla różnicę w wymowie tylko po to, by pokazać mi moje miejsce, ponieważ koniec końców dyskryminacja z powodu akcentu sprowadza się do jakiego miejsca ktoś przynależy lub nie.

 • An accent is the echo of one language or tone in another. I, for one, enjoy these ghostly presences of something strange in a familiar environment. They are a reminder of the fact that language doesn’t belong to anyone, not even to its native speakers.

Akcent jest echem jednego języka, które przebrzmiewa w drugim języku. Osobiście podobają mi się te językowe zjawy, udziwnienia znajomego środowiska. Przypominają o tym, że język do nikogo nie należy, nawet do jego native speakerów.

 • Language is shared. It is, in principle, a space where everyone is welcome and cooperates toward mutual comprehension. And the very fact that there are accents in the first place, the fact that we can still understand each other through all the differences, is the most conclusive proof of the hospitality at the heart of every language.

Język jest współdzielony. Zasadniczo jest przestrzenią, w której każdy jest mile widziany i może współpracować na rzecz wzajemnego zrozumienia. A sam fakt, że w ogóle są jakieś akcenty, że możemy nadal się zrozumieć pomimo tych wszystkich różnic, jest najdobitniejszym dowodem na to, że gościnność jest sednem każdego języka.

 • Judy Woodruff: Pulitzer Prize nominee Hernan Diaz.

Nominowany do Nagrody Pulitzera Hernan Diaz.

Akcent akcentem, ale jednak jakoś trzeba mówić po angielsku!

Dlatego chociaż nie trzeba szczególnie przejmować się akcentem, to jednak języka angielskiego trzeba się nauczyć!

Najlepiej poprzez rozmowę!

Na tym polega właśnie nauka języka angielskiego na kursie online Speakingo. Rozmawiasz z komputerem i jak dziecko uczysz się języka angielskiego, cała gramatyka i 2000 najpopularniejszych słów same wchodzą Ci do głowy!

Zresztą wypróbuj najlepiej na własnej skórze – pierwszy tydzień nauki jest zupełnie za darmo!


Zapisz się na kurs języka angielskiego online Speakingo!


A co Wy sądzicie na temat nauki brytyjskiego akcentu? Warto się przejmować naszym akcentem? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,85 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)