← Powrót do strony głównej angielskiego bloga Speakingo

Jak prawdziwi Anglicy reagują na koronawirusa?

Angielski komik John Cleese (Monty Python) po raz kolejny pokazał klasę błyskotliwie opisując reakcje poszczególnych krajów, szczególnie anglojęzycznych, na rosnące poziomy zagrożenia koronawirusem.


Angielskie humor i poziomy zagrożenia koronawirusem

Po internetowych i whatsupowych grupach krąży ostatnio łańcuszek z żartem, który ułożył jeszcze w 2017 roku (w reakcji na inwazję imigrantów z Afryki) słynny angielski komik John Cleese z legendarnego już Monty Pythona.

Odwołując się – z typowo angielskiej perspektywy – do różnych narodowych stereotypów ułożył błyskotliwy tekst opisujący reakcje mieszkańców poszczególnych krajów, która świetnie pasują dziś również do paniki wywołanej rosnącymi poziomami zagrożenia powodowanych koronawirusem.

Chociaż z moich obserwacji Anglicy mają dziś hopla na punkcie bezpieczeństwa (stąd żart w memie powyżej pokazujący jak będą wyglądali Anglicy na wakacjach w tym roku), to John Cleese odwołuje się raczej do tradycyjnej postawy stiff upper lip  („sztywna górna warga” czyli „trzymanie fasonu”) brytyjskiego dżentelmena, która dużo bardziej mi się podoba.

Poniżej tekst oryginalny z moim dosłownym jak zwykle – w celach naukowych – tłumaczeniem.

UK Coronavirus ALERT –  Ostrzeżenie przed koronawirusem w Zjednoczonym Królestwie

  • The English are feeling the pinch in relation to recent coronavirus threat and have therefore raised their threat level from “Miffed” to “Peeved.” Soon, though, level may be raised yet again to “Irritated” or even “A Bit Cross.”

Anglicy czują się „uszczypnięci” w odniesieniu do niedawnego zagrożenia koronawirusem i dlatego też podnieśli swój poziom zagrożenia z „Podirytowani” (to miff  znaczy żachnąć się, to bardzo brytyjskie, potoczne słowo) do  „Zirytowani”. Wkrótce jednak poziom może zostać podniesiony znowu do „Rozdrażnieni” czy nawet „Odrobinę Wkurzeni”.

  • The English have not been “A Bit Cross” since the blitz in 1940 when tea supplies nearly ran out.

Anglicy nie byli „Odrobinę Wkurzeni” od czasu wojny błyskawicznej w 1940 roku, gdy niemalże wyczerpały się zapasy herbaty.

  • The coronavirus has been re-categorized from “Tiresome” to “A Bloody Nuisance.” The last time the British issued a “Bloody Nuisance” warning level was in 1588, when threatened by the Spanish Armada.

Koronawirus został powtórnie skategoryzowany z „Męczącego” na „Cholernie Upierdliwy”. Ostatni raz Brytyjczycy wydali ostrzeżenie na poziomie „Cholernej Upierdliwości”  w 1588 roku, gdy (byli) zagrożeni przez Hiszpańską Armadę.

[Był to przełomowy moment w historii Anglii, wydarzenie tak znane w Wielkie Brytanii jak w Polsce Bitwa Pod Grunwaldem. Anglicy byli słabsi ale wygrali, ponieważ… burza zatopiła sporo hiszpańskich statków. Chociaż do tej pory hiszpańskie i angielskie podręczniki historii zupełnie inaczej malują obraz tej bitwy!]

  • The Scots have raised their threat level from “Pissed Off” to “Let’s Get the Bastard.” They don’t have any other levels. This is the reason they have been used on the front line of the British army for the last 300 years.

Szkoci podnieśli ich poziom zagrożenia od „Wkurw**ni” do „Dorwijmy Ch*ja”. Oni nie mają żadnych innych poziomów. Z tego powodu wykorzystywani byli na (pierwszej) linii frontu brytyjskiej armii przez ostatnich 300 lat.

  • The French government announced yesterday that it has raised its alert level from “Run” to “Hide.” The only two higher levels in France are “Collaborate” and “Surrender.” The rise was precipitated by a recent fire that destroyed France’s white flag factory, effectively paralyzing the country’s military capability.

Francuski rząd ogłosił wczoraj, że podniósł poziom zagrożenia z „Uciekaj” do „Kryj się”. Jedyne dwa wyższe poziomy zagrożenia we Francji to „Kolaboruj” oraz „Poddaj Się”. Podniesienie poziomu zostało poprzedzone niedawnym pożarem, który zniszczył francuską fabrykę białych flag (i) skutecznie sparaliżował zdolności bojową kraju.

  • Italy has increased the alert level from “Shout Loudly and Excitedly” to “Elaborate Military Posturing.” Two more levels remain: “Ineffective Combat Operations” and “Change Sides.”

Włochy podniosły poziom zagrożenia z „Krzycz Głośno w Podnieceniu” do „Wyszukanego Pozerstwa Militarnego”. Pozostają im jeszcze dwa poziomy „Nieskuteczne Operacje Bojowe” oraz „Zmiana Stron (Sojuszy)”.

  • The Germans have increased their alert state from “Disdainful Arrogance” to “Dress in Uniform and Sing Marching Songs.” They also have two higher levels: “Invade a Neighbour” and “Lose.”

Niemcy podnieśli ich poziom zagrożenia z „Pogardliwej Arogancji” do „Załóż Mundur i Śpiewaj Pieśni Marszowe”. Mają jeszcze dwa wyższe poziomy „Najedź na Sąsiada” i „Przegraj”.

  • Belgians, on the other hand, are all on holiday as usual; the only threat they are worried about is NATO pulling out of Brussels.

Belgowie z drugiej strony są jak zwykle na wakacjach. Jedynym zagrożeniem, jakim się martwią jest opuszczenie Brukseli przez NATO.

  • The Spanish are all excited to see their new submarines ready to deploy. These beautifully designed subs have glass bottoms so the new Spanish navy can get a really good look at the old Spanish navy.

Hiszpanie są cali podekscytowani (ponieważ) widzą (że) ich nowe łodzie podwodne są gotowe do zwodowania. Te pięknie zaprojektowane łodzie podwodne mają szklane dna, żeby mieli naprawdę dobry widok na starą marynarkę wojenną Hiszpanii [czyli zatopioną Armadę].

  • Australia, meanwhile, has raised its alert level from “No worries” to “She’ll be alright, Mate.” Two more escalation levels remain: “Crikey! I think we’ll need to cancel the barbie this weekend!” and “The barbie is cancelled.” So far, no situation has ever warranted use of the final escalation level.

Tymczasem Australia podniosła poziom zagrożenia z „Nic Się Nie Martw” do „Wszystko Będzie Z Nią W Porządku, Kolego”. Pozostają im jeszcze dwa poziomy eskalacji poziomu zagrożenia „O Rety! Myślę, Że Będziemy Musieli Odwołać Grilla w Ten Weekend”. Jak dotąd nie było jeszcze sytuacji, która uzasadniła by wprowadzenie tego ostatecznego poziomu eskalacji (zagrożenia).

Regards,
John Cleese,
British writer, actor and tall person

(z wyrazami szacunku John Cleese, brytyjski pisarz, aktor i wysoki człowiek)

(Cytat za GoodReads)

Tak więc kochani, myjmy rączki i zachowajmy stiff upper lip!

Zobacz też jak na korona-wirusa reagują Amerykanie i Rosjanie

Tego dowiesz się z dwóch piosenek, które opracowałem w osobnych wpisach:

A co wy sądzicie na temat koronowirusa? Medialna panika czy rzeczywiste zagrożenie. Napiszcie – najlepiej po angielsku – w komentarzach!

Sharing is caring!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (45 votes, average: 4,89 out of 5)
Loading...

Ciekawy tekst? Zostańmy w kontakcie!

Zapisz się do Newslettera Speakingo! Otrzymasz w ten sposób:

 co zapewni Ci ciągłość nauki!

(Szczegóły po rejestracji do serwisu.)

(Zapisując się na kurs automatycznie zapisujesz się tez do newslettera.)