Present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… és már perfekt igeidők

Present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect... és már perfekt igeidők

Nagyszerű! Szuper! Mindent a present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, future perfectésfuture perfect continuous igeidőkről. Pfuj! 🙂


Mik azok a perfectigeidők?

Mielőtt rátérnénk a perfectigeidőkre, egy kis ismétlés:

Az angol nyelvben két alaptípusa van az igeidőknek:

 1. egyszerű (simple), befejezett
 2. és folyamatos (continuous), más néven befejezetlen (progressive).

Ez ugyanaz, mint magyarban is:

Hasonlóképpen a múlt időben:

 • Egy képet festettem – I was painting a picture. (past continuous)
 • Megfestettem egy képet. – I painted a picture. (past simple)

Vagy jövő időben:

Ennyit az ismétlésről.

A harmadik típus vagy időfajta, amely számunkra újdonság, egy olyan szerkezet, amelyet nem ismerünk a magyar nyelvből, az (a simpleés a continuousmellett) az úgynevezett perfect.

Hogy még érdekesebb legyen: a fenti hat igeidő (past, present, future két változatban: simpleés continuous) mindegyikének megvan a maga perfect változata is.

Így a hat igeidőből hirtelen tizenkettőt (3 x 2 x 2) kapunk.

Bár a present perfect valószínűleg a legnépszerűbb angol igeidő, sok másik igeidő (pl. future perfect continuous) szinte csak elméletben létezik, és a gyakorlatban nagyon ritkán használják… általában csak a felsőfokú angol nyelvvizsgákon.

Ever, never & before present perfect igeidő
„Néha elgondolkodom azon, hogy vajon vettem-e valaha is kétszer ugyanattól a tehéntől tejet” Lásd még: Az ever, never & before szavak szeretik a present perfect igeidőt.

Hogyan alkotunk perfectigeidőket?

Az áttekintés kedvéért tehát soroljuk fel egyenként az összes perfect igeidőt, majd foglalkozzun velük alább részletesen.

Jelen idő: present perfect és present perfect continuous

Perfect igeidők jelen időben:
Present Simple: I learn EnglishPresent Perfect Simple I have learned English.
Present Continuous: I’m learning EnglishPresent Perfect Continuous: I have been learning English.

present simple present continuous angol igeidők
A többi igeidőről jelen időben megtudhatsz többet is a present simple és present continuous igeidőkről szóló bejegyzésünkből

Múlt idő:past perfect és past perfect continuous

Perfect igeidők múlt időben:
Past Simple: I learned EnglishPast Perfect: I had learned English.
Past Continuous: I was learning English Past Perfect Continuous: I had been learning English.

Angol múlt idők egyszerű folyamatos múlt idő
A többi igeidőről múlt időben megtudhatsz többet is a past simple és past continuous igeidőkről szóló bejegyzésünkből.

Jövő idő: future perfect és future perfect continuous

Perfect igeidők jövő időben:
Future Simple: I will learn EnglishFuture Perfect: I will have learned English.
Future Continuous: I will be learning EnglishFuture Perfect Continuous: I will have been learning English.

future idő angol
A többi igeidőről jövő időben megtudhatsz többet is a future simple, future continuous és a going to szerkezet bejegyzésünkből

Pfuj! Ennyi lenne a perfect igeidőkből!

Most azonban részletesen tárgyaljuk át mind a hatot:

Present Perfect (Simple)

Mindközül a legnépszerűbb a present perfect . Olyan dolgok leírására használjuk, amelyek a múltban kezdődtek és még mindig tartanak, vagy legalábbis hatással vannak a jelenre.

Ezért ez sem a múlt, sem a jelen, ez egy olyan idő, amely összeköti őket.

Pont ezért is fordítjuk ezt az igeidőt magyarul néha jelen időben, néha múlt időben.

Hogyan alkotunk mondatokatpresent perfect igeidőben?

 • I have seen her. (Láttam őt.)
 • Have you seen her? (Láttad őt?)
 • We haven’t seen her. (Nem láttuk őt)

Vagyis személyes névmás + have + ige 3. alakja

Emlékezzünk, hogy he/she/it személyes névmásoknál has lesz, nem pedig have.

 • He also hasn’t seen her. (Ő szintén nem látta őt.)

A „bárki” (anyone) szintúgy, mint a he/she/it, E/3. személyi névmás, ezért van a mémen has:

befejezett jelen idő
Mondta már neked bárki is, hogy úgy nézel ki, mint egy filmsztár?

Rendhagyó igék perfectigeidőkben

Itt jönnek képbe a hírhedt rendszeres és rendhagyó igék.

Miről is van szó?

Az ige „3. alakja” (past participle) lehet rendszeres vagy rendhagyó.

 • A rendszeres igék esetében ez egyszerűen a -ed végű alak (például a walk esetében a walk-walked-walked).

Például: I have walked down the street. (Lementem az utcán.)

 • A legtöbb esetben azonban a rendhagyó igék híres „harmadik alakja” lesz (például a „menni” esetében a go-went-gone). Nincs itt semmilyen szabály, be kell magolni őket.

Például: I have gone to holidays. (Szabadságra mentem.)

Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat befejezett jelen időben?
„47. nap: Még mindig nem vettek észre.” Lásd még: Mikor használjuk a yet, already, just & still szavakat present perfect igeidőben?

A present perfect igeidő használata

A present perfect igeidőt legfőképp akkor fogjuk használni, ha:

 • az eredményre fektetjük a hangsúlyt, nem magára a tevékenységre
  I have already seen this movie. (Már láttam ezt a filmet)
 • a tevékenyésg továbbra is tart (bár itt inkább az alábbiakban leírt folyamatos forma felé fogunk hajlani)
  He has always lived here. (Mindig is itt élt)
 • a tevékenyésdg éppen befejeződött
  She has just left. (Épp kiment)
 • a tevékenység hatással van a jelenre
  I have fallen in love with her. (Beleszerettem)
 • nincs meghatározva, hogy pontosan mikor történt az élményünk (ha pontosan tudjuk, hogy mikor, akkor inkább simple past).
  I have been to America. (Amerikában jártam, ha azonban pontosan fel van tüntetve a dátum, akkor azt mondjuk: I visited America in 1984)

Olyan időhatározókfogják jelezni a perfect időt, mint a:already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now.


Mivel valószínűleg ez a legnépszerűbb angol igeidő, ezért külön bejegyzést szenteltem neki:

egyszerű befejezett jelen

Olvasd el ezt is: Perfect igeidő present perfect simple

Present Perfect Continuous

Ha hasonló kontextusban – a múlt hatással van a jelenre – magát a tevékenységet akarjuk hangsúlyozni (és nem a hatását), akkor a folyamatos formát használjuk. Jelen időben ez a present perfect continuous lesz.

Egy valamikori cselekvés épp most fejeződött be, esetleg még folyamatban van, vagy egyértelműen a jelenben van ránk hatással. Kihangsúlyozza számunkra magát a cselekvést, például annak hosszát vagy menetét.

Hogyan hozzuk létre a present perfect continuous igeidőt?

 • I have been dancing. (Táncolok.)
 • She hasn’t been dancing. (Nem táncolt már egy ideje.)
 • Have we been dancing? (Mi táncoltunk?)

Vagyis személyes névmás + have been/has been + ige -ing végződéssel

[Has been egyes szám harmadik személyben, vagyis he, she, it.]

present perfect continuous tense igeidő

Többet ebben a téméban:A present perfect continuous igeidőre várva…

Mikor használjuk a present perfect continuous igeidőt?

Bár ez az egyik legkevésbé népszerű angol igeidő, mégis számos olyan szerkezet vagy helyzet van, amelyben hasznos, sőt szükséges ezt az igeidőt használni.

Például:

 • Amikor a tevékenység még nem fejeződött be:

I’ve been waiting for her for two hours.
Két órája várok ra – valószínűleg még nem érkezett meg. Ha azt mondanám I’ve waited for her for two hours , akor az azt jelentené, hogy már megérkezett, a cselekvés véget ért.

Ugyanígy, ha azt mondom, hogy I’ve been living in London since 1999, azt sugallom, hogy még mindig itt élek, míg az I’ve lived in London since 1999 azt sugallja, hogy épp nem rég költöztem el onnan.

De ez csak sugallja, a gyakorlatban ez nem feltétlenül így van, mert másrészt a present perfect azt is sugallja, hogy ez valami állandó – az állandó lakóhelyem, míg apresent perfect continuous azt sugallja, hogy ez csak az ideiglenes otthonom.

Angol igeidők összehasonlítása, present perfect
„Mit tanulsz?” „Befejezett jelen időt”. És egyébként tudtad, hogy a present perfect és az simple past közötti különbség ölni is tud?

Sok okos mondhat itt sok mindent, ezért a legjobb, ha figyelmesen hallgatjuk, hogy mit szeretne a beszélgetőpartnerünk közölni velünk, különösen azért, mert nem feltétlenül fogja ismerni ezeket a nyelvtani elméleteket!

 • Ha egy cselekvés hosszát hangsúlyozzuk ki

How long have you been dancing?
(Mióta táncolsz?)

 • Ha kihangsúlyozzuk, hogy az, amit csináltunk (nem maga a folyamat) hatással van a jelenre:

I’ve been working all day.

Egész nap dolgozom, aminek az a következménye, hogy például fáradt vagyok, izzadt, vagy bármi, amit a szövegkörnyezet sugall.


Gyakran használjuk olyan mondatokban, ahol olyan időhatározókathallunk, mint: all day, for x years, since xxxx, how long? the whole week etc.


Összefoglalva a present perfectetakkor használjuk, ha az eredmény a jelenre vonatkozik (what, how much, how often) pl. I have written five poems (megírtam öt verset),

míg a present perfect continuous-ban a tevékenység végzésének ténye (how long) befolyásolja a jelen időt: I’ve been writing five poems for five years (Öt évig írtam öt verset).

angol Tarzan
Olvasd el ezt is: Félsz megszólalni angolul?

Különbség a present perfect és present perfect continuous között

Hasznos észrevétel: megnyugodhatunk, mert a gyakorlatban a present perfect és a present perfect continuous gyakran ugyanazt jelenti:

 • They’ve been waiting for hours. (Várnak már pár órája.)
 • They’ve waited for hours. (Vártak egy pár órát.)

Az egyetlen különbség csak az, hogy az első esetben azt fejezzük ki, mennyi ideig is ültünk várakozva, eredménytelenül székünkben, a második esetben pedig az ebből eredő fájó fenekük jelenlegi állapotát. De beismeritek talán magatok is, hogy ezek valójában jelentős különbésgek!

Past Perfect (Simple)

Talán már maga a past perfect simple elnevezés is rémes lehet, de valójában ez az egyik legkellemesebb igeidő.

Akkor használjuk, amikor azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy valami még korábban történt, mint valami a pastsimple vagy past continuous mondatban.) Ezért is nevezzük néha régmúltidőnek.

Kronológiai sorrendet hoz létre történeteinkben, bár a gyakorlatban inkább az írásban használatos, és valóban jó módszer arra, hogy az angol érettséginnéhány pontot szerezzünk.

Érdemes megjegyezni, hogy nem tudunk csak úgy kilépni az időbeliségekből, hanem csak egyszerű múlt időkkelegyütt használni.

folyamatos múlt past continuous tengeri elbeszélések
Lásd még: A past continuous igeidő és tengeri elbeszélések.

Hogyan hozzunk létre mondatokat past perfect igeidőben?

Apast perfect igeidőt egyszerűen képezzük, ugyanaz lesz minden személyben. Mondjuk azt, hogy nagyon fáradtak voltunk (past simple igeidőben):

 • We were very tired.

Miért?

Mert például:

 • We had played football. (Korábban fociztunk.)
 • Had he played football? (Focizott ő korábban?)
 • She hadn’t played football. (Ő nem focizott korábban.)

Tehát csak annyit kell tennünk, hogy a have(present perfect) helyett had-et használunk past perfect igeidőben!

 • I have seen her. (Épp nem rég láttam őt.) -> I had seen her. (BKorábban láttam őt.)

Past perfect & past simple

A past simple és a past perfect igeidőket szépen kombinálhatjuk egy mondatban is akár:

 • I had kissed her, before I left to work.
  Megcsókoltam (past perfect) mielőtt munkába mentem volna (simple past).

Ezt a szerkezetet valószínűleg akkor fogjuk gyakrabban használni, amikor a múltról beszélünk, azaz harmadik feltételes módban (thrid conditional):

 • If the weather had been better, we would have enjoyed our holiday even more. (Ha az időjárásjobb lett volna, jobban élveztük volna a nyaralásunkat.)
past perfect tense
Olvasd el még: Régmúlt idő past perfect

Past Perfect Continuous

Régmúltban is inkább magát a folyamatot hangsőlyozzuk ki, mint annak eredményét.

A hangsúly ekkor a (múlt) egy adott pillanatában végzett tevékenységen vagy annak hosszán lesz.

 • She had been talking. (Ő beszélt.)
 • We hadn’t been talking. (Mi nem beszéltünk a múlt azon időszakában.)
 • Had I been talking? (Korábban beszéltem?)

Ugyanígy ezt az igeidőt használjuk annak hangsúlyozására, hogy egy cselekvés valamit megelőzően történt, mint ami később történt.

Hasonlóképpen fogjuk használni a past perfect continuous-t a feltételes módokban is:

 • If he had been relaxing for two months, he couldn’t have been tired. (Ha két hónapot pihenéssel töltött, akkor nem lehetett fáradt.)
past perfect continuous progressive régmúlt
Lásd még: Progressive past perfect continuous.

Future Perfect (Simple)

A future perfect olyan cselekvést ír le, amely csak a jövő egy bizonyos pontján ér véget.

Ezért használjuk őket olyan szituációkban, amikor olyanokat hallunk, hogy bynext week, bynext year (jövő hétre, jövő évre) vagy in ten days, in a decade (10 nap múlva, egy évtized múlva). Például:

 • By the end of Unit Six, you will have learned 2000 English words.
  (A hatodik lecke végére már megtanultál 2000 angol szót.)
 • By the end of this year, she won’t have lost much weight.
  (Év végéig nem fog túl sok súlyt leadni)
 • In two years’ time, will you have learned English?
  (Két év múlva tudni fogsz már angolul?)

Vagyis will have + ige 3. alakja (past participle).

Ugyanaz minden számban és személyben.

Kellemes, azonban nem túl gyakran használt igeidő.

befejezett jövő idő, future perfect tense, angol nyelvtan
Lásd még: Csillogtasd meg a befejezett múlt időről szerzett tudásod.

Future Perfect Continuous

Ismét hangsúlyozhatjuk a hatás helyett azt a tényt, hogy tevékenységünk a jövő egy bizonyos pontjában még folyamatban lesz. Ehhez a future perfect continuous igeidőt használjuk.

Például:

 • In five minutes, he will have been talking for seven hours non-stop.
  (Öt perc múlva lesz hét órája, hogy megállás nélkül beszél.)
 • This time tomorrow, we won’t have been talking to each other for a week!
  (Holnap ilyenkor lesz egy hete, hogy nem beszélünk egymással)
 • Will she have been dancing all night in the morning?
  (Reggelre lesz egy éjszakája már, hogy táncol?)

Future perfect continuous – nem egy népszerű nyelvtani szerkezet, valósz ínűleg a legritkábban használt igeidő mindközül.

De természetesen érdemes ismerni, mert így pontosabban tudjuk kifejezni magunkat, különösen vizsgákesetén.

Well done! Ezek lettek volna az angol perfectigeidők!

angol jövó idő future nyelvtan
Ha valaki a jövőbeli terveim után érdeklődik. „Az legyen meglepetés!”

Gyakorlatok a perfect igeidőkre

Az elmélet egy dolog, a gyakorlat meg egy másik!

Lehet, hogy a nyelvtan érdekes, de attól, hogy elolvastunk és megértettünk akár egy érdekes bejegyzést a perfect igeidőkről, az még nem jelenti azt, hogy tökéletesen fogjuk használni őket a gyakorlatban!

Ehhez sok gyakorlatra és ismétlésre lesz szükségünk!

Ezért próbáld ki Speakingo angol tanfolyamát, ahol beszélgetésen keresztül szoktathatod rá magad a helyes angol beszédre!

A tanterv tartalmazza az összes ilyen problémás szerkezetet, hogy könnyebben megszokhasd azok használatát. Így nem fogsz a nyelvtani szabályokon gondolkodni egy beszélgetés során – csak mondod, amit kell, és ráadásul helyesen!

A legjobb, ha regisztrálsz, és kipróbálod, megfelel-e neked ez a fajta tanulási módszer! A Speakingo tanfolyamát egy hétig ingyenesen és minden kötelezettség nélkül próbálhatod ki!


Tökéletesítsd az angolodat!

Iratkozz fel a Speakingo online angol nyelvtanfolyamára!


Nem is olyan szörnyű, igaz? Oszd meg véleményed vagy kérdéseid az angol igeidőkkel kapcsolatban a megjegyzésekben!

Tudsz már mindent a present perfect, present perfect continuous, past perfect, past perfect continuous, future perfect és future perfect continuous igeidőkről? Ha a szöveg kicsit rendet tett a fejedben, oszd meg azt barátaiddal is!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
„I would like to” – párbeszéd az étteremben

Ha éppn egy angol vagy bármelyik külföldi étterembe csöppennél, és ha szeretnél valamit rendelni, akkor biztosan találkoozol olyan mondatokkal, mint: I would like to, I’d like to, I’ll have. Ismerkedj meg az alábbi étteremben használatos kifejezésekkel, hogy ne kelljen stresszelnie az étel meleltt, hisz az egészségtelen!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt