Ölhet-e a present perfect és past simple igeidők közötti különbség?

porównanie czasów present perfect i past simple, roznica moze zabic, present perfect и past simple

Olvasd el ezt a rövid áttekintést a present perfect és past simple igeidőkről. Tudd meg, miért bizonyulhat végzetesnek, ha összekeverjük őket! 😉


Present perfect & past simple

Present perfect és past simple – néhány a legnépszerűbb angol igeidő közül, melyek szeretnek elegyedni Shakespeare adaptációkban. Ezért ebben a bejegyzésben részletesebben megvitatjuk, hogy mikor kell használni őket, és mi a különbség közöttük, hogy ne kövessünk hibákat feleslegesen.

Pontosabban:

 1. Ismétlés past simple.
 2. Expressz ismétlés present perfect.
 3. A különbségek a present perfect és past simple igeidők között (táblázat).
 4. Sinceés for a present perfect és past simple igeidőkben.
 5. Ölhet-e a present perfect és past simple közötti különbség?
 6. Példák a present perfect és past simple igeidők használátára.
 7. Gyakorlatoka a present perfect és past simple igeidőkre.

Mielőtt rátérnénk a címkérdésre, röviden idézzük fel, mikor használunk present perfect,és mikor használunk past simple igeidőt.

past simple múlt
Egyszerű ember vagyok. Egyszerű múlt időre van szükségem, azt használom.

1. Ismétlés past simple

A past simple alkalmazása és képzése

A past simpleleírja azokat a helyzeteket, amelyek a múltban történtek, és ott is maradtak. Általában, ha egy dátum is szerepel a mondatban, valószínűleg azpast simple lesz.

Például így néznek ki az állító -, tagadó – és kérdő mondatok ebben az igeidőben:

 • I travelled to England in 1734.

(1734-ben Angliába utaztam.)

 • I didn’t travel to England in 1832.

(1832-ben nem utaztam Angliába.)

 • Did you travel to England in 1832?

(Utaztál Angliába 1832-ben?)

egyszerű múlt simple past szenvedő mód angol
Állítólag nyelvtani hibát követ el egy mémben. Kiderül, hogy az angol volt az, ami mindig rossz volt.

Bővebben erről ebben a bejegyzésben: Miért beszél GPS navigáció Chuck Norris-nak egyszerű múltban?

Igék a past simple igeidőben

A legtöbb angol ige szabályos, azaz múlt idejű alakjukat egy -edvégződés hozzáadásával hozzuk létre. A fenti példában ez volt:

 • travel → travelled

(utazni→ utazott)

A szabálytalan igék olyanok, mint az anarchisták, akik nem ragaszkodnak semmilyen szabályhoz.

Például:

go → went

(menni→ ment).

Nem olyan sok belőlük, de ezek a legnépszerűbb igék is egyben. Nincs ezen csodálkoznivaló. Be kell őket magolni.

mik azok az angol rendhagyó igék
Lásd még: Mi köze a vikingeknek az angol rendhagyó igékhez?

2. Ismétlés present perfect

Sokkal érdekesebb a helyezt azonban a present perfect igeidőnél, mert sok nyelven – például magyarul – egyáltalán nincs ilyen nyelvtani igeidő.

A present perfect alkalmazása

A változatosság kedvéért a „múlt-jelen” present perfect olyan helyzeteket ír le, melyek:

 • egy meg nem határozott múltban történt, de ami a legfontosabb,
 • befolyásolja a jelent.

Ezért a gyakorlatban gyakran tapasztalataink leírásáshoz használjuk.

Például:

 • I’ve seen this movie.

(Láttam ezt a filmet.)

„ve az a haveige összevont alakja

 • No, I haven’t seen this movie.

(Nem, még nem láttam ezt a filmet.)

 • Have you seen this movie?

(Láttad ezt a filmet?)

Bővebben erről a témáról: Az egyszerűen tökéletes present perfect simple

Igék present perfect igeidőben

A present perfect igeidőben két igét kell használnunk. Az egyik az úgynevezett segédige – önmagában alapvetően semmit sem jelent, csak nyelvtani funkciót végez.

A present perfect igeidőbenez ahave lesz (vagy hasE/3. személyben ).

Csak a második ige a „valódi ige”. Itt 3. alakban jelenik meg

Például a „látni”

 • 1. see 2. saw 3. seen.

A szabályos igék esetében ez egyszerűbb: a második és a harmadik forma ugyanaz

Például a „játszani”

 • 1. play 2. played 3. played).
Mikor használjuk a yet, already, just és still szavakat befejezett jelenben?
„47. nap: Még mindig nem vettek észre.” Lásd még: Mikor használjunk a yet, already, just és still szavakat befejezett jelenben?

3. Különbségek a present perfectés past simple igeidők között

A legérdekesebb azonban a különbség e között a két igeidő között.

Present perfect igeidő

Simple past igeidő
Angol jelen-múlt idő present perfect egy múltból származó eseményt ír le, amely befolyásolja a jelent. Ennek a cselekvésnek a jelenlegi hatásáról beszélünk:
 • Ania has fallen in love.

Úgy értem, „Ania szerelems lett”, de ennek a mondatnak az a jelentése, hogy „Ania most szerelmes” – bár a múltban kapta el a szerelmi vírust, érdekel minket a múlt jelenlegi hatása is.

Simple past igeidő a múltbéli eseményeket írja le. Semmit sem tudunk a jelenre gyakorolt lehetséges hatásáról. Ha használtuk ezt az igeidőt simple past, ez a legvalószínűbb esemény, hogy a múltbéli eseménynek a jelenre nincs hatása
 • Ania fell in love in August.

Ania augusztusban lett szerelmes. Nem tudjuk, hogy románc tart-e még vagy. Valószínűleg nem…

Az az időtartam, amit present perfect igeidőben kezelünk, az még tart:

 • I’ve learned a lot today.

(Sokat tanultam ma.)

Ez azt jelenti, hogy a „ma” még nem ért véget.

Az az időtartam, amelyet past simple kezel, véget ért:

 • I learned a lot yesterday.

(Sokat tanultam tegnap.)

A tegnap már véget ért tegnap… mert ma ma van.

Az, hogy a szóban forgó időszak még tart, olyan szavak jelzik nekünk, mint a:

 • this week (ezen a héten)
 • today (ma)
 • just (éppen)
 • in my life (életemben )

Azt, hogy ez az időszak véget ért, olyan szavak jelzik számunkra, mint:

 • yesterday (tegnap)
 • five minutes ago (öt perce)
 • when I was a child (amikor gyerek voltam)
 • 1980-ban (1980-ban)

How long + present perfect:

 • How long have you lived here?

(Mióta élsz itt?)

Itt éltél és élsz is tovább. A múltat és a jelent a present perfect láthatatlan szála köti össze.

When + past simple

 • When did it start raining?

(Mikor kezdett el esni?)

Bár ebben az esetben az eső még most is ömlik, azonban a „leesés kezdete” egy kész, véges cselekvés, ezért a simple pastigeidőt fogjuk használni .

Táblázat: A past simple és present perfect igeidők összehasonlítása

4. Since és for a present perfect éspast simple igeidőkben

Mind a for mind a since használható mindkét igeidőben, mind a present perfect mind a past simple .

Hasonlítsd össze:

 • She’s been working here for six months.

(Hat hónapja dolgozik itt – még mindig itt dolgozik.)

 • She worked here for six months.

(Hat hónapig dolgozott itt – már nem dolgozik itt.)

Vagy:

 • The band hasn’t performed since April 2012.

(A zenekar 2012 áprilisa óta nem lépett fel a mai napig.)

 • It was the band’s first live performance since April 2012.

(Ez volt (talán tegnap, talán egy hónappal ezelőtt?) a zenekar első élő fellépése 2012 áprilisa óta.)

since for
Olvasd el ezt is: A since és for szavak

Rendben Ezzel a tudással már továbbmehetünk a címkérdésre:

5. Ölhet-e a present perfect és past simple közötti különbség?

Talán!

Vagy legalábbis meg tudja mondani, hogy valaki él-e vagy sem.

Nézzünk meg két hasonló mondatot:

 • Adam Mickiewicz 86 verset írt.

(Mickiewicz 86 verset írt – simple past.)

 • Jacek Podsiadło több mint 200 verset írt.

(Jacek Podsiadło több mint 200 verset írt – present perfect.)

Magyarul mindkét mondat egyszerűen csak múltban van. Van-e azonban különbség eredetiben present perfect és past simple igeidőkben? Van, méghozzá nem is kicsi!

Egy költő életéről szól!

A past simple használata azt mutatja, hogy a költő meghalt, és többé nem fog már írni. .

A present perfect idő azt mutatja, hogy a költő még mindig él és alkot!

Ez a present perfect és past simple fentebb leírt sajátosságaiból következik.

Idő a past simple egyszerű módon használjuk a múltban történt ( és ott is maradott) helyzetek leírására. A present perfect viszont közvetlen hatással van a jelenre – költőien azt mondatjuk: ötvözi a régit az újjal.

angolt múlt idő past simple
A William Shakespeare múlt ideje a Wouldiwas Shookspeared (will → would, I am → I was, Shake → shook, speare → speared))

6. Példák az angol present perfect és past simple igeidők használatára

Bár a present perfect általában múltra fordítjuk magyarul, ez az igeidő mégiscsak jelen! Arról van szó, hogy mi van MOST.

A simple past igeidő azonban egy „klasszikus” múlt idő.

Mivel nincs olyan szerkezet magyarul, mint a present perfect , ez az angol nyelvtan olyan területe, ahol sok hibát vétünk. A present perfect pedg talán a legnépszerűbb igeidő!

Ezért nézzünk meg néhány gyakorlati példát azok alkalmazására.

Czas present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect
Olvasd el ezt is: Tiszta tökéletesség: A present perfect, present perfect continuous, past perfect, future perfect… és más prefect igeidők összehasonlítása!

Példák a present perfect és past simple alkalmazására

 • A hipster grew a beard but he has shaved it off.

(Egy hipster szakállát növesztett, de leborotválta.)

A hipster szakállat növezstett a múltban (past simple), de most már nincs szakálla (present perfect)!

 • They went out to do some shopping after breakfast, but they’ve just come back.

(Reggeli után elmentek vásárolni, de már visszajöttek.)

A múltban elmentek, de most már visszatértek.

Figyeld meg, hogy ezek az idők hogyan kapcsolódnak az egyszerű jellennel present simple:

 • Grzegorz lives in London. He has lived there for seven years.

(Gregory Londonban él. Hét éve él ott.)

De:

 • Grzegorz lived in London for 7 years. Now he lives in Wrocław.

(Gregory 7 évig élt Londonban. Most Wroclawban él.)

Hogyan tanuljunk meg angolul otthonról egymagunk?
Lásd még: Hogyan tanuljunk angolul egymagunk otthon?

7. Gyakorlatok a present perfect és past simple igeidőkre

Persze, az elmélet egy dolog, a gyakorlat meg egy másik. Különösen azért, mert a present perfect nem valami természetes igeidő számunkra, ez a szerkezet sok gyakorlást és ismétlést igényel.

Ezért is találsz sok példát állító -, kérdő -, és tagadó mondatra present perfect és past simple igeidőkben.

A Speakingo online angol nyelvtanfolyamán nem kell szenvednem a száraz nyelvtannal, vagy éppen szavakat magolnod egymagukban, amivel aztán később azt sem tudod, mihez kezdj. A Speakingo-n úgy tanulsz angolul beszélni, mint egy gyermek.

összehasonlítás present perfect és simple past igeidők
Present perfect és past simple – Megvan!

A Speakingo angol nyelvtanfolyamon helyes mondatokat tanulsz meg, amelyek tartalmazzák az összes szükséges nyelvtant és szókincset. És beszélsz is… a számítógépeddel vagy telefonoddal, amely megért, dicsér, és ha szükséges, ki is javít!

Az ilyen tanulás nemcsak nagyon hatékony, hanem egyszerűen kellemes is!

De a legjobb, ha te magad próbálod ki! Csak regisztrálnod kell az alábbiakban két kattintással, gyakorolj rendszeresen, és hamarosan úgy fogsz beszélni, mint egy angol!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


Remélem, a present perfect és past simple igeidők közötti különbségek most már világosak, mint a Nap.

Ha azonban még mindig van kérdésed, tedd fel azt a megjegyzésekben. Örömmel válaszolok!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Állásinterjú angolul – miket mondjunk?

Külföldre utazol? Vagy csak beleírtad az önéletrajzodba, hogy tudsz angolul? Ne lepődj meg, ha az interjú angolul lesz! Miket mondjunk az állásinterjún, és milyen tipikus angol kifejezéseket használjunk, hogy megkapjunk álmaink munkáját?

Tovább »
reported speech, indirecte rede auf englisch
A függő beszéd 5 típusa

A függő beszéd angol nyelvben úgy tűnik, hogy az érettségizők és az angolból vizsgázók egyik legnagyobb rémálma. A látszattal ellentétben, azonban a téma meglehetősen logikus … és hasznos a pletykálásban!

Tovább »
darmowy certyfikat z języka angielskiego online kurs
Online angol tanfolyam ingyenes tanúsítvánnyal

Ingyenes angol nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező tanfolyamot keres? Nézze meg, mit kínál az angol nyelvtanulás a Speakingo online tanfolyamával! ONLINE ANGOL TANFOLYAMOK OKLEVÉLLEL? Sokáig ódzkodtam attól, hogy bemutassam a Speakingo angol tanfolyamot. Valószínűleg nem titok, hogy az online vizsgák során néha előfordulnak különböző „szabálytalanságok”. Gyakran még az sem ismert, hogy ki vett

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt