Какво представляват английските модални глаголи?

modal verbs

Модалните глаголи в английския език – can, could, should, must, have must, will, would, ought to и т.н. – изглежда са сериозно предизвикателство за изучаващите езика. Всъщност те са само няколко и граматиката, свързана с тях, не е сложна. Или поне приблизително….


/На снимката: Модални глаголи? Какво по дяволите е to do (буквално „по дяволите“ – what the hell)?

В началото малко неразбираема теория, а след това ще преминем към практически примери и всичко ще стане ясно!

Какво представляват модалните глаголи?

 • Модалните глаголи са тези, които внасят определена… в речта ни. модалност modalityили moodМодалните глаголи са тези, които внасят определена модалност в речта ни, например желание, съмнение, убеждение, молба, забрана, одобрение и т.н.
 • В изреченията те могат да действат като спомагателни глаголи – т.е. появяват се в допълнение към собствения глагол и променят неговото значение.
 • Модалните глаголи образуват въпроси чрез инверсия, а отрицанията – чрез отрицание на самия глагол, без други спомагателни глаголи (примери по-долу).

Знаете ли, че :

Названието на модалните глаголи любопитно произлиза от Аристотеловата философия (логика). В него са изброени три начина за отсъждане: твърдост (това е така и така), аподиктичност (трябва да е така и така) и проблематичност (може да е така и така). Модалните глаголи описват или модифицират самия начин (modus, откъдето идва и името), по който формулираме аргументите си в ораторските философски дебати.


Английски модални глаголи
Значи ми казвате, че не знаете всички модални глаголи?

Добре, това вероятно звучи толкова неразбираемо, колкото и повечето описателни граматики, така че нека обсъдим нашите английски модални глаголи един по един и с примери за употреба!

Кои са модалните глаголи в английския език?

На пръв поглед следната таблица с модални глаголи може да не ви зашемети с яснотата си, но ако стигнете до края на текста, ще видите, че тя има смисъл! 🙂

Английски модални глаголи
Модален глагол

Минало време на модалните глаголи

Значение на модалния глагол

willwould“Ще, -ти би” – няма еквивалент на български, изразява желание, основа за създаване на бъдеще време.
shallshouldShall няма еквивалент на български език; изразява учтиво предложение, по-рядко задължение или предположение. Should трябва“.
musthad to/must have + глагол в 3 формаТолкова много го искам, че трябва да го направя – принуда, но по-скоро вътрешна (не е точно българско „да трябва“!)
cancouldможе, може, означава способност, вероятност
maymightможе, изразява вероятност или разрешение за нещо
ought toought to + глагол (go, learn)трябва, изразява трябва като „should
Английски модални глаголи – таблица

На скамейката имаме и така наречените „полумодални глаголи“, но за тях ще стане дума в самия край на текста.

И сега стъпка по стъпка:

 1. Английски модални глаголи will & would.
 2. Старият модален глагол shall.
 3. Модални глаголи can, could и… be able to.
 4. Английският модален глагол must.
 5. Модална двойка глаголи may и might.
 6. Английски модален глагол should
 7. Модален глагол ought to.
 8. Запазете пейка или полумодални глаголи.
 9. Практически упражнения за модални глаголи.

Английски модални глаголи
Ще обикнете модалните глаголи – и вие го знаете!

1. Aнглийски модален глагол will & would

Английският модален глагол will е една от трите основни възможности за предсказване на бъдещето.

Напомняме ви, че изреченията с will в future simple
се използват за спонтанни решения.

Например:

 • The phone is ringing! I’ll pick it up!

(Телефонът звъни. Ще го взема обратно! Will – обикновено се съкращава на ‘ll)

С помощта на will можем да играем на феи:

 • Manchester United will win this match.

(Манчестър Юнайтед ще спечели този мач.)

Думи, които приличат на модалния глагол will

wonder

 • I wonder what will happen.

(Чудя се/мечтая какво ще се случи.)

I think

 • I don’t think this will be a problem.

(Не мисля, че това ще е проблем.)

Sure

 • Don’t worry, I’m sure everything will be OK.

(Не се притеснявайте, сигурна съм, че всичко ще бъде наред.)

probably

 • I’ll probably have to do it again.
  (Вероятно ще трябва да го направя отново.)

expect

 • I expect she’ll apologize.

(Очаквам/очаквам да се извини.)

Когато не използваме модалния глагол will ?

Ако нещо вече е сигурно, записано, уредено, не използваме willа present continuous.

Например:

 • Tom is visiting us tomorrow.

(Том ни гостува утре.)

Ако това не е сигурно, но имаме план да го направим, използваме граматичната конструкция going to:

 • I’m going to read a book tonight.

(Тази вечер възнамерявам да прочета книга.)

Каква е разликата между will i going to?

Да речем, че колега е в болница. Можем да кажем или

 • Oh, I’ll visit her tomorrow.

или

 • Yes, I’m visiting her tomorrow.

И двете изречения са правилни, докато в първото изречение просто разбрахме за това и взехме спонтанно решение.

Във второто изречение, от друга страна, ние вече сме знаели това предварително и може би дори сме имали време да си купим кутия шоколадови бонбони.

Виж също: Present continuous и simple for future arrangements - как да говорим за бъдещето в настоящето?
„Но това е present continuous време – можете да го използвате и за бъдещето!

Will срещу would

Казано е, че would е миналата форма на глагола will.

Въпреки че наистина е в зависима реч, will заменяме would (Правило за еднократно връщане), говоренето за „минала форма на бъдещата форма“ ми звучи доста смешно. Като would вероятно се среща най-често именно в контекста на зависимата реч (reported speech), препоръчвам да се създаде отделен раздел по тази тема.

Междувременно може би трябва да преминем към конкретика.

Would обикновено използваме, за да предложим нещо учтиво:

 • Would you like a cup of tea?

(Искате ли чаша чай?)

"I would like to" или диалог в ресторант на английски език
Вижте също: ‘I would like to’ или диалог в ресторант на английски език.

Модален глагол would се използва и когато си представяме нещо:

 • It would be nice to have a lot of money.

(Хубаво би било да имате много пари.)

Или когато си спомняме за миналото:

 • She would cook, and he would work in the garden.

(Тя готвеше, а той работеше в градината).

Used to, would или past simple за минали навици? разлика в упрежнението
Вижте също: Използвал, would или past simple за минали навици?

Каква ще бъде разликата между will a would?

Разгледайте тези две изречения:

 • I’ll have some more cake.

(Ще хапна/взема още малко тесто.)

 • I’d have some more cake.

(Бих изяла още малко торта, would съкратено до ‘d.)

В първия случай можем, искаме и ще го направим. Във втория случай по-скоро сме на диета, не можем и не искаме да го правим. Вместо това двете изречения могат да бъдат отправени към сервитьора и той ще ни донесе заветната калорийна бомба.

Модален глагол would + wish

Освен това е добре да знаете, че would често върви заедно с wish (бих искал, бих желал). По този начин неусетно показваме, че нещо ни дразни:

 • I wish you would do something instead of just sitting and complaining.

(Искам да направите нещо, а не само да седите и да се оплаквате.)

 • I wish you wouldn’t keep interrupting me.

(Би било хубаво, ако най-накрая спрете да ме прекъсвате).

would, would rather, would like to, would you mind, английски, граматика
Вижте също: Всичко за WOULD!

2. Cтария модален глагол shall

За модалния глагол shall не е необходимо да се притеснявате. Това е толкова вежлива реликва от миналото.

Използваме го рядко, най-вече ако искаме да сме учтиви:

 • Shall I open the window?

(Какво ще кажете за отваряне на прозорец?)

 • Shall we go out tonight?

(Да излезем ли някъде може би вечерта?)

Очевидно може да се използва shall взаимозаменяемо с willно това звучи малко старомодно и помпозно.

Това означава, че можем да кажем:

 • I shall be happy this evening.

(Тази вечер ще бъда щастлив.)

Но ние просто ще кажем.

 • I will be happy this evening.

И със сигурност не бих използвал модалния глагол shall с лица, различни от аз и ние.

Е, освен ако не сте Гандалф от „Властелинът на пръстените“. След това, за да спасите екипа на моста, кажете на древното чудовище Балрог:

 • You shall not pass!

(Няма да минете!)

Думата pass означава също „преминавам“, преминавам към следващия етап на обучение: pass the exam – да премина изпита.

Английски модални глаголи
Ако не учите, няма да издържите.

3. Aнглийския модален глагол can, could и … be able to

Модалният глагол can е може би една от най-популярните думи в английския език. Can означава да знам как да го направя, да мога да го направя, да мога да го направя – както обикновено се случва с най-популярните английски думи, значението му е много широко и се променя в зависимост от контекста.

Но накратко:

Can се използва за изразяване на възможности. Описваме какво може да направи някой:

 • Can you speak English?

(Можете ли да говорите английски?)

 • I can’t see you.

(Не те виждам – вместо can’t можете да използвате и cannot, те означават едно и също нещо).

can cannot cant модални глаголи
Кой може да направи това? Можете да го направите!

Минала форма на can е could

сравни:

 • I can do it.

(Мога да го направя.)

 • I could do it.

(Можех да го направя.)

За да се усложнят нещата обаче, could се използва и в сегашно време за учтивост:

 • Could you do it for me?

(Можете ли да го направите за мен – сега, не в миналото!).

Прочетете повече за това в статията:

Could във времената present simple & past simple..

Can в бъдеще е … be able to

Нюансът тук е, че can няма бъдеща форма и тогава използваме be able to. Можете (и трябва!) да смесвате нещата, но като цяло модалните глаголи (с изключение на will) не се срещат в бъдеще време.

Затова по-скоро бихме казали:

 • когато става въпрос за can & may will be able to
 • в случаите на must, ought toI will have to

Нека сега сравним тези три изречения:

 1. I can sleep everywhere.

(Мога да спя навсякъде.)

 1. I could sleep everywhere when I was a child.

(Когато бях дете, можех да спя навсякъде).

 1. After this race, I will be able to sleep anywhere.

(След това състезание ще мога да спя навсякъде).

Can Не съществува и „трета форма“ на past participle, така че в конструкциите в present perfect време трябва да използваме и be able to.

 • I haven’t been able to sleep recently.

(Напоследък не съм спал – и все още не мога да спя.)

От друга страна, съм готов да се обзаложа, че девет от десет англоговорящи просто ще кажат: I couldn couldn’t sleep recently 😉 Но не казвайте това на учителя си по английски! 😉

to be able to, was were able to, have been able to
„Не мога да заспя, откакто видях това!“

Въпреки това има тънка разлика между could a be able to в минало време.

Например, ако кажем:

 • Conor McGregor could beat him up.

Тоест този легендарен ММА боец е можел да го победи, имал е общите възможности да го направи, но не го е направил, защото например мачът изобщо не се е състоял.

От друга страна, ако кажем:

 • Conor McGregor was able to beat him up.
  (е в състояние да)

или

 • Conor McGregor managed to beat him up.
  (той успя)

Тоест двубоят се състоя и както обикновено завърши с победа за устатия ирландец.

Английски модални глаголи

Тук няма талант, а упорита работа. Това е мания. Талант не съществува, всички сме равни като човешки същества. Ако инвестирате достатъчно време в това, можете да се превърнете в каквото пожелаете. Стигате до върха и това е всичко. Нямам талант, обсебен съм“ Точно както с английския език!

Could do vs could have done

Последният нюанс е, че въпреки че could е минала форма на can, понякога го използваме за сегашно време вместо can. В края на краищата не мисля, че някой е очаквал логика от граматиката! 😉

Този път вземете за пример тези три изречения:

 1. I can sleep for a week.

(Мога да спя в продължение на седмица – това е умение, което имам).

 1. I could sleep for a week.

(Мога да спя вече цяла седмица, толкова съм уморена).

 1. I could have slept for a week.

(Тогава можех да спя цяла седмица, толкова бях уморен).

Обикновено хората объркват втория и третия вариант и вместо „ could спя една for have казват “ could спя една for„. Когато обаче говорим за възможност в миналото – обикновено за нещо, което за съжаление не сме направили – трябва да използваме обаче. could have:

 • Why didn’t you apply for this job? You could have got it!

(Защо не кандидатствахте за тази работа, можеше да я получите!)

 • Without you, I couldn’t have reached so much.

(Без теб нямаше да постигна толкова много тогава.)

 • I couldn’t have gone on holidays because my child was ill.

(Не можах да отида на почивка, защото детето ми беше болно).

Същото ще се случи и с should и wouldкакто е описано в раздела по-долу:

could have, should have, would have, modals in the past, модални глаголи в минало време
„Участвах в среща, която трябваше да се проведе с имейл“ Вижте също: Modals in the past: Could / Should / Would have done it!

Внимание, капан!

Английският модален глагол must не е български „трябва“!

Или поне не напълно. Като цяло с този must е малко забавно.

Но едно по едно.

Модален глагол must използваме, когато смятаме, че нещо е вярно:

 • You’ve been dancing all night, you must be thirsty.

(Танцуваш цяла нощ, определено искаш да пиеш.)

 • John is Jane now? You must be joking!

(Джон вече е Джейн? Сигурно се шегувате!).

условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!
Ако прочетете тази статия за условните наклонения с модални глаголи (conditionals with modals), най-накрая можете да ги научите!

Модални глаголи must дали can’t?

Интересно е, че ако искахме да кажем обратното, нямаше да кажем mustn’t а can’t:

 • She’s had three burgers already. She can’t be hungry!

(Тя вече е изяла три бургера, не може да е още гладна!)

Ситуацията се отразява и на минали ситуации:

 • I’ve lost my phone. I must have dropped it somewhere.

(Загубих-и-сега-нямам-телефона си; сигурно съм го изпуснал някъде.)

но в отрицателен вариант ще бъде can’t have:

 • I didn’t take my phone, so I can’t have dropped it!

(Не взех телефона си с мен, за да не го изпусна!)

Вместо can’t have можем да кажем и couldn’t have и смисълът няма да се промени:

 • I didn’t take my phone, so I couldn’t have dropped it!

(Не взех телефона си с мен, за да не го изпусна!)

Как да се научите да говорите английски сами у дома?
Вижте също: Как да се научим да говорим английски у дома?

Must или have?

Точно така. На български „трябва“ вероятно би било английски „have to” и не „must”.

Разбира се, използваме и двете, за да кажем, че нещо е необходимо. Понякога те могат да се използват взаимозаменяемо, например:

 • Oh, what time is it? I must go. = I have to go.

(Боже, колко е часът? Трябва да тръгвам.)

Понякога обаче между тях има ясни разлики:

Модалният глагол must е личен, т.е. с него изразяваме личните си чувства.

Ако кажем например:

 • You must go there.

(„Трябва да“ отидете там.)

Това означава, че имаме това лично усещане. Това съвсем не означава, че съществува такъв правен императив.

 • It’s my dad’s birthday! I must call him!

(Днес баща ми има рожден ден! „Трябва“ да му се обадя!)

За разлика от това използваме модалния глагол have to за факти, а не за субективни чувства. Това са правилата, това изисква ситуацията, а не нашата прищявка.

Например:

 • I’m blind like a mole rat. I have to wear glasses all the time.

(Аз съм сляп като къртица и трябва да нося очила през цялото време.)

 • You can’t drive on the right side of the road in the UK. You have to drive on the left side.

(В Обединеното кралство не можете да шофирате от дясната страна на пътя. Трябва да шофирате отляво – такъв е законът).

Have to & must
„Видях го в интернет, значи е вярно!“ Вижте също: Have to & must. Трябва да знаете това!

Разлики между have да & must примери за използване на изречение

Затова понякога и двата модални глагола са „правилни“, променя се само смисълът на речта ни.

Сравнете например.

 • You must wear a tie tonight.

И

 • You have to wear a tie tonight.

В първия случай загрижената ни приятелка се грижи да излезем добре на срещата, въпреки че съм сигурна, че много програмисти ще дойдат с пуловер. Във втория случай няма тази свобода – без нея няма да ни пуснат в театъра, на среща с президента или на оперета.

Същото ще важи и за:

 • I must get up early tomorrow.

и

 • I have to get up early tomorrow.

В първия случай просто искаме да оползотворим добре деня си, може би е уикенд и искаме да го прекараме активно. Във втория случай вероятно трябва да хванем влак или да станем сутринта за работа. За пари хората са готови да направят много, дори това! 😉

Като цяло have да е по-безопасно, по-често се вписва.

Must не се среща в бъдеще време (два модала подред I will must е невъзможна комбинация).

Английски модални глаголи
Трябва да тръгвам, моите хора имат нужда от мен.

Mustn’t, don’t have to или don’t need to

Ситуацията е още по-интересна в случая на отрицание, използващо тези модални глаголи. Тогава значението им е съвсем различно.

mustn’t ityou означава, че е по-добре да не правиш нещо (но can’t!).

 • Please keep it for yourself. You mustn’t tell anyone!

(Моля, запазете го за себе си – не казвайте на никого!).

you don’t have to на свой ред означава, че не трябва да го правите, но ако искате, действайте.

 • It’s Saturday tomorrow, so I don’t have to wake up early.

(Утре е събота, така че не ми се налага да ставам сутрин.)

Най-слабият израз тук е don’t need to

 • W still have a lot of time. We don’t need to hurry.

(Все още имаме достатъчно време, не е нужно да бързаме).

Теоретично, We needn’t hurry също е вярно, но по-скоро по-малко и по-малко популярни.

За разлика от това има малка разлика между don’t have to i don’t need to, обикновено те могат да се използват взаимозаменяемо.

Какво ще кажете за needn’t?

Z needn’t нюансът се появява на по-напреднали нива. Представете си, че прогнозата е за дъжд и Шерлок Холмс си взима чадър за разходка, за всеки случай. Въпреки това не заваля дъжд. След това ще кажем:

 • He needn’t have taken the umbrela.

Тоест, той я взе, но се оказа ненужна.

Ден по-късно слънцето вече грееше. Ето защо на д-р Уотсън не му се наложи да си вземе чадър.

 • He didn’t have to take the umbrella.
Модални глаголи в сегашно и минало време modals deduction speculation
Вижте също: Модални глаголи за спекулация в настоящето и минало време.

Модалните глаголи might и да означават приблизително едно и също нещо, но понякога има фини и според мен малко сковани разлики, които учителите по английски език обичат да обсъждат на тестовете. Ако пък формалното ви образование е зад гърба ви, можете спокойно да предположите, че както may и might означават „може би“, „вероятно“ и вече.

В по-голямата част от изреченията те могат да се използват взаимозаменяемо (вече очаквам с нетърпение протестите на учителите в коментарите):

 • She might know = She may know.

(Може би, може би тя знае.)

 • I might not have enough money = I may not have enough money

(Възможно е да няма достатъчно пари.)

 • She might not have known about it = She may not have known about it.

(Възможно е тя да не е знаела за това).

Освен това често може да се използва взаимозаменяемо с could

 • Someone’s at the door. It may be Tim = It might be Tim = It could be Tim.

(Някой стои на вратата; „може би“ това е Тим.)

may might
Вижте също: May знам, тогава ще коментирам.

Всъщност разликата с couldn’t се появява само в отрицанието. Например:

 • She couldn’t have seen you.

означава, че тя вероятно е била твърде далеч, за да ви види, докато

 • She might not have seen you.

Може да не ви е видяла в тълпата от хора, но може и да ви е видяла, но да е решила да пренебрегне този факт.

Много често използваме модални глаголи may i might за да опишем бъдещето си:

 • On holidays, I may/might go to Nepal.

(Може би ще отида в Непал за празниците.)

 • Ola may/might not come to the party, because she isn’t well.

(Ола може да не дойде на партито, защото не се чувства добре.)

Една популярна фраза също функционира:

 • We might as well do something.

о означава, че трябва да направим нещо, защото няма основателни причини да не го направим.

 • The buses are so expensive there, that you might/may as well take a taxi.

(Автобусите там са толкова скъпи, че може и да вземете такси).

Английски модални глаголи
Този израз, когато той поставя модалния глагол и глагола на правилното място.

6. Aнглийски модални глаголи should

Модалният глагол should е приблизително нашето „трябва“ – нещо е правилно да се направи.
Например:

 • You shouldn’t eat so much.

(Не бива да преяждате по този начин.)

Често върви ръка за ръка с I think

 • I think that the government should leave the economy alone.

(Смятам, че правителството трябва да остави икономиката на мира.)

Можем да изразим очакванията си по този начин:

 • It’s already six o’clock, so she should already be here.

(Вече е шест часа, така че тя би трябвало да е тук.)

Можем също така да упрекнем някого за нещо:

 • She shouldn’t have listened to him, he’s such a liar.

(Не биваше да го слуша, той е такъв лъжец).

модални глаголи английски should
Трябва да си купя лодка. Неее, гадно е.

Необичайни конструкции с should:

За разлика от тях, тук should изобщо не означава, че нещо трябва:

 • I was surprised that he should say something like that.

(Бях изненадан, че той каза такова нещо).

Можем да използваме тази конструкция след прилагателни имена като:
strange, funny, typical, interesting, surprising.

Втората такава конструкция е комбинацията от should + if:

 • If it should rain, can you pick me up?

(Ако започне да вали, ще ме вземеш ли?)

 • Should she call, can you tell her I’m not in?

(Ако случайно се обади, можеш ли да й кажеш, че не съм вкъщи?)

should, кога се използва, subjunctive
Вижте също: Трябва да се научите сега… За модалния глагол ТРЯБВА!

7. Mодален глагол ought to

По принцип модалният глагол ought to се модалният глагол ought to:

 • Do you think I ought to invite her for a dinner?

(Мислиш ли, че трябва да я поканя на вечеря?)

 • We ought to be getting ready now!

(Вече трябва да се подготвяме за тръгване!)

 • Men and women ought to be able to compete for jobs on an equal footing.

(Мъжете и жените трябва да могат да се конкурират за работа на равни начала).

8. полумодални глаголи: резервната скамейка

Сякаш всичко това не е достатъчно, някои лингвисти включват такива „полумодални“ (или „полумодални“) глаголи сред английските модални глаголи. Те се държат донякъде като модалните глаголи, тъй като модифицират главния глагол в изречението (като спомагателни глаголи), но за разлика от модалните глаголи те се спрягат с лица и времена.

Обикновено полумодалните глаголи се споменават като:

dare

 • No pen dare describe his tyranny.

(Няма перо, което да се осмели да опише тиранията му).

are че на практика ще чуете основно фразата, популяризирана от Грета Тунберг:

 • How dare you?!

Как се осмеляваш!

used to

 • Now you’re just somebody that I used to know.

(Сега си просто човек, когото познавах.)

had better

 • We’d better go back home before it gets dark.

(По-добре да се приберем, преди да се е стъмнило.)

need….

 • That’s all I need to know!

(Това е всичко, което трябва да знам!).

И може би достатъчно теория за днес.

практически курс по английски език
Вижте също: Практически курс по английски език… Кой е той?

9. И упражнения за модалните глаголи?

Когато става въпрос за упражняване на модални глаголи, разбира се, най-добре е да се учим чрез правене. С уста, а не на хартия!

Ето защо препоръчвам онлайн курса по английски език на Speakingo, разбира се!

С него говорите с телефона или компютъра си така, сякаш говорите с най-добрия учител, който не само никога не губи търпение, но и никога не отменя часове! С помощта на технология за разпознаване на реч Speakingo ви разбира, хвали ви и ви поправя, ако е необходимо. Така че в наши дни говоренето с компютър вече не е признак на лудост!

От друга страна, много от изреченията, включени в методологията на курса, работят с английски модални глаголи, така че да ги научите там като дете – граматически правилните конструкции сами влизат в главата ви чрез повторение! Вместо да се тревожим за граматическите правила, ние просто говорим – докато изведнъж открием, че разбираме всичко и можем да го кажем без съпротива! Това е не само ефективен, но и изключително приятен метод за изучаване на английски език!

Но може би вече е достатъчно публичността. Първата седмица е безплатна, така че без никакво задължение можете да се убедите сами или сами колко забавно е да учите английски в Speakingo! Просто кликнете по-долу!

Надявам се, че английските модални глаголи вече са Was ясни като бял ден.

Ако имате някакви въпроси или коментари, не се колебайте да ги зададете в коментарите!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Reply questions са в основата на английския small talk (Oh, are they?)

Reply questions не са трудни от граматическа гледна точка, но те не са нещо естествено за нас по време на разговор. Те обаче са основата на английските small talk,т.е. непринуден разговор за нищо и способността да ги задавате свидетелства за личната ни култура и , толкова важна в Англия, учтивост.

Прочети повече »
Кога DO, а кога MAKE? Или може TAKE?

Думата „направи“ на английски език може да бъде изразена по три начина, което улеснява грешката. Разберете кога използваме„to“,кога „make“, и кога „take“ в английските изречения и колакации.

Прочети повече »
Splitting phrasal verbs : Разделими и неразделими съставни глаголи

Дискусията за правилата, управляващи splitting phrasal verbs или кога съставните глаголи са разделими и кога не, перфектно илюстрира смислъла на прекаленото обръщане на внимание на учебните граматически правила. Има много мъдри и противоречиви думи, които могат да бъдат казани на тази тема – в крайна сметка, да го направите правилно,

Прочети повече »
Списък на 2000-те най-популярни английски думи

Вижте колко думи има в английския език, колко трябва да знаете, за да се справите, както и списък с 2000-те най-популярни думи в онлайн курса на Speakingo. Речник на английския език Много е трудно да се общува без думи…. Затова изучаването на английската лексика е много важно! Но нека ви

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail