Jakou práci mají rodiče Kevina Sám doma? Angličtí fanoušci si nedělají iluze!

Co by to bylo za Vánoce bez filmu Kevin Home Alone (Sám doma). Přemýšleli jste ale někdy o tom, kde manželé McCallisterovi vzali peníze na vilu? Nezdálo se vám to všechno podezřelé? Angličtí fanoušci filmu přišli s přesvědčivou teorií.


K memu: Čím jsem starší, tím víc se divím, čím se otec Kevina McCallistera živil, že si mohl dovolit tenhle dům a dovolenou v Paříži pro devět lidí.

Kevin Sám doma (Home Alone)

Kevin Home Alone (Sám doma) je vánočním hitem nejen v České republice, ale po celém světě. Přestože filmoví kritici nebyli nadšeni, příběh osmiletého chlapce, který na Štědrý den brání svůj domov před zloději, si získal srdce diváků. Film Sám doma z roku 1990 se dokonce dostal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejvýdělečnější komedie všech dob.

kevin mccallister, kevin sam w domu, home alone

Kevin Sam doma v roce 2022 s asistentem Google

Nedávno Kevin, nebo spíše Macaulay Culkin, natočil parodii, nebo spíše reklamu na to, jak by vypadal film Kevin sám doma v roce 2022. Samozřejmě se jedná o reklamu na Asistenta Google, ale podle názoru mnohých je mnohem lepší než samotná filmová předělávka.

A trvá jen minutu – níže je porovnání původní nahrávky s verzí z roku 2022:

Pokud jste nestihli všemu porozumět, jsou zde věty jako např.:

 • Hey Google, what’s on my calendar today.
 • You have one event called „House to yourself„.

OK Google, co mám dnes v kalendáři.

Máte jednu událost s názvem „Domov pro sebe“.

 • Add aftershave to my shopping list.

Přidejte vodu po holení na můj nákupní seznam.

 • Remind me to clean these sheets later.

Připomeň mi, že mám později vyčistit ta prostěradla

(bedsheet – ložní prádlo, lůžkoviny)

 • What do I owe you?
 • Looks like you’ve paid online.
 • Keep the change you filthy animal.

Co vám dlužím (Kolik dlužím)?
Zdá se, že jste zaplatili online.
(Slavný citát z černobílého filmu) Drobné si nech, ty špinavé zvíře.

 • Turn on the temperature two degrees.

„Zapnout“ / Zvýšit teplotu o dva stupně.

Nižší bude samozřejmě turn down, což doslova znamená „otočit dolů“.

 • Begin operation Kevin.
 • Operation Kevin under way.

Spusťte operaci Kevin.
Operace Kevin již probíhá.

 • Gotta (We’ve got to) get out of here before somebody sees us.

Musíme odsud vypadnout, než nás někdo uvidí.

A co myslíte, vypadal Kevin Sam doma v roce 2022 takto?

kevin mccallister, kevin sam w domu, home alone
Drobné si nech, ty špinavé zvíře. 

Fanoušci filmu Kevin sám doma

Vzhledem k neuvěřitelné popularitě vánoční komedie Kevin Sám doma se mnozí fanoušci rozhodli rozebrat i děj filmu s přimhouřením oka. Takzvané „fan theories“ (fanouškovské teorie o filmech) jsou na internetových filmových fórech stále populárnější.

Není divu, protože v nich často najdeme zajímavé, vtipné a překvapivé interpretace našich oblíbených filmů. Fanoušci si samozřejmě oblíbili i film Kevin je sám doma – respektive pracovní situaci jeho otce Petera McCallistera.

kevin mccallister, kevin sam w domu, sám doma

Co dělá Kevinův otec z filmu Sám doma?

Není to tak, že by všichni v Americe měli takové vlastnosti. Nedávno byl dům, v němž žil režisér Kevin McCallister, prodán za více než jeden a půl milionu dolarů! Cena této autentické budovy z roku 1921 na adrese 671 Lincoln Avenue na předměstí Chicaga je výrazně vyšší než „národní průměr“. K tomu pět dětí, manželka, která nemusí pracovat, ale stará se o ně, a vánoční výlet přes oceán do Francie (samozřejmě první třídou)…..

A tady je první asociace – kde jinde než na předměstí Chicaga právě žil….. Al Capone.

Případ?

McCallisterovo příjmení sice naznačuje spíše irskou než italskou mafii, ale po tomto zamyšlení začínají dílky skládačky zapadat na své místo 🙂

poslední Vánoce v českém jazyce wham vánoční písně

Viz také: Last Christmas – „Poslední Vánoce“ – proměňte každoroční mučení ve výuku angličtiny!

Angličtí fanoušci si nedělají iluze

Nedávno přišli fanoušci na Redditu s teorií, že Kevinův otec Peter je gangster:

One of the things I noticed was that Kevin’s dad, Peter McCallister, has something fishy going on. My theory is that he’s some kind of mid level criminal for the mob or something.

Překlad: Všiml jsem si, že Kevinův otec Peter McCallister má v sobě něco podezřelého (doslova: podezřelého – fishy). Moje teorie je, že je to nějaký střední kriminálník mafie nebo něco takového.

kevin mccallister, kevin sam w domu, sám doma
Kdo by vyhrál souboj, Predátor nebo Kevin ze Sám doma? A kolik času na přípravu by Kevin dostal?

První setkání s Kevinovým otcem o samotě doma

Anglický (nebo americký?) surfař svou tezi podporuje řadou argumentů. V jeho záznamu se dále píše:

“First, the very first time we see Peter is when Harry is dressed as a cop scoping the place out. Peter is WAY defensive in this interaction. All Harry does is ask if he’s the owner of the house and Peter jumps straight to „Am I in some kind of trouble, officer?“. The look in his face is on edge the whole time he’s talking to Harry. “

Překlad: Za prvé, když poprvé vidíme Petra, je to ve chvíli, kdy Harry v převlečení za policistu „obhlíží“ místo (to scope something out – americký neformální výraz, phrasal verb). Petr zaujímá v této interakci příliš defenzivní postoj. Harry se pouze zeptá, zda mu dům patří, a Peter okamžitě přejde k otázce „Mám problém, strážníku?“. Jeho výraz tváře je po celou dobu rozhovoru s Harrym znepokojivě vzrušený (jako na nebezpečné stanici, doslova „na hraně“ – idiom „on the edge“).

wham last christmas in czech texty písní

Podezřelé obchodní transakce Kevinova otce

Secondly, we never find out what he does. They don’t mention where he works, or his background, or anything. Now in the the book adaptation of the movie, they say something about him being in „business“. That’s pretty vague. But Peter makes enough money to have a wife that doesn’t work and like 5 kids. He also has a house that is worth like 1.5 million.

Za druhé, nikdy se nedozvíme, čím se (Kevinův otec) živí. Neuvádějí, kde pracuje, odkud pochází (background – doslova zázemí – je široký pojem, může znamenat vzdělání, konexe atd.) ani nic podobného. V knižní adaptaci filmu se píše o tom, že „podniká“. To je zcela nejasné. Ale Petr vydělává dost peněz na to, aby měl ženu, která nepracuje, a pět dětí. Má také dům v hodnotě asi jeden a půl milionu dolarů.

Gramatický komentář: všimněte si, jak se v neformální angličtině slovo „like“ vtírá, kam může: „Like 5 kids”, „like 1.5 million”. Nepřipadá mi to jako pěkný styl, ale v hovorové řeči v konverzaci s některými Angličany se „like“ někdy objevuje téměř v každém druhém slově.

Mariah Carey, vše, co chci k Vánocům, jsi ty.

Proč zrovna Kevinův dům?

This bring me to my next point. Harry calls the McCallister house „The Silver Tuna“, the big score, etc. They specifically target this neighborhood for the McCallister house. When we see in the house there’s nothing particularly valuable looking around. We don’t ever see them mention jewels, or a safe or anything like that, but still this house that Harry has only seen the entryway to is THE HOUSE to rob.

To mě přivádí k dalšímu bodu. Harry mluví o McCallisterově domě jako o „stříbrném tuňákovi“ (položka lepší než ostatní ve své kategorii, i když bych si troufl tvrdit, že tento dojem se do angličtiny dostal hlavně díky právě vysílanému filmu Kevin Sam doma), velkém skóre a tak dále. Na tuto oblast se zaměřili speciálně kvůli domu McCallisterových. Když se však podíváme do domu, nenajdeme v něm nic zvláštního. Nikdy se nezmíní o žádných špercích, trezoru nebo něčem podobném, ale právě tento dům, který Harry viděl jen ze dvora, je tím DOMEM, který je třeba vykrást.

Gramatická poznámka: všimněte si, že předložka the ukazuje, že se jedná o tento konkrétní dům. A house by byl jakýkoli dům, nějaký dům. Ale tohle je tento konkrétní dům. The home alone.

Autor příspěvku pak odkazuje na další populární teorii z IMDB, podle níž za přepadením Kevinova domu stojí jeho strýc Frank:

This might have just been a remnant of the original story line where Uncle Frank hired Harry and Marve to rob the place, but without that abandoned story line, why are they targeting that house specifically?

Možná jde jen o pozůstatek původní zápletky, v níž strýc Frank najal Harryho a Marva, aby vykradli Kevinův dům. Pokud však toto vlákno opustíme, proč by se zaměřovali právě na tento dům?

Pizza v pochybném domě

Ostatní fanoušci filmu Kevin Home Alone (Sám doma) se okamžitě chopili nitky. Ukázali na nit roznašeče pizzy. Jeho reakce na natáčení. Z jeho chování je jasné, že věděl, že dům nejspíš patří nějakým typům zpod temné hvězdy.

Vždyť proč o střelbě ani neinformoval policii!

kevin sám doma, dárky
Vánoční tip: Zabalte prázdné krabice a dejte je pod vánoční stromek. Pokaždé, když vaše dítě zlobí, hoďte jednu do ohně. Komentář: Co když mi dojdou děti?

Kevinova rodina z filmu Sám doma

Autorka záznamu poté provede psychoanalýzu manželů McCallisterových, kteří nechali Kevina v domě samotného:

Finally, this one is kind of weak, but look at how his family carries themselves. Kevin’s mom is a cold emotionally dead bitch who says terrible things to her 8 year old son. Buzz is a fucking psychopath, who is probably set up to follow in his dad’s footsteps. Uncle Franks is obviously a crook of some kind.

Nakonec může být slabý, ale podívejte se, jak se daří jeho rodině. Kevinova matka je chladná, citově mrtvá mrcha, která svému osmiletému synovi říká strašné věci. (Bratr Kevina) Buzz je ***** psychopat, který pravděpodobně půjde ve stopách svého otce. Strýček Frank je zjevně nějaký masakr.

Plus, the whole family has terrible manners. Just look at the scene when Kevin’s mom is trying to use the pay phone in Paris and a woman is already using it. The whole family just muscles the poor woman off the phone.

Celá rodina se navíc chová příšerně. Stačí se podívat na scénu, kdy se Kevinova matka snaží v Paříži použít telefon na peníze, přes který už mluví jiná žena. Celá rodina nebohou ženu prostě násilím odtáhne od telefonu.

kevin mccallister, kevin sam w domu, sám doma

Kevin sám v domě – utěšující se dítě, nebo spíše mladistvý psychopat?

Then there’s Kevin, who seems completely ok with killing two robbers. I don’t think his intent was to „bonk them on the noggin“. He was out for blood. I mean when I was 8 I knew that if I dropped an iron on someones head from 20 ft they would die.

Pak tu máme Kevina, pro kterého je zabití dvou lupičů naprosto v pořádku. Nemyslím si, že je chtěl jen „praštit po hlavě“. Chtěl krev. Když mi bylo osm let, věděl jsem, že když někomu spadnu na hlavu z výšky šesti metrů, zabiju ho.

Již v první části filmu se dopustí drobné krádeže (kartáček na zuby). Vyhýbá se kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Pak už to bylo jen horší…

kevin mccallister, kevin sam w domu, sám doma
Kevine, co se ti stalo? Našel jsem tátovu skrýš heroinu.

Kevin Sam v New Yorku

Také druhá část Kevinových dobrodružství o samotě v domě zřejmě potvrzuje teorii fanoušků o zdrojích příjmů rodiny McCallisterových:

…this jumps to the second film, but remember how much cash was in his bag that Kevin ended up with? He had thousands of dollars in cash. The early 90’s were the time of travelers‘ checks, plus they weren’t leaving the country, so there wasn’t a ton of reason to bring that much cash, unless you’re a criminal who deals in cash.

Tím přeskočíme do druhé části, ale pamatujete si, kolik peněz bylo v tašce, která Kevinovi zůstala? Byly to tisíce dolarů v hotovosti. Počátek 90. let 20. století. je čas na cestovní šeky. Navíc neopouštěli zemi, takže neměli „tuny“ (tolik) důvodů brát si s sebou tolik peněz.

Tedy pokud nejste zločinec, který nakládá s hotovostí!

vánoční slova v angličtině

A co si myslíte o této interpretaci hry Kevin Home Alone (Sám doma)? Byl Peter McCallister skutečně gangster? Napište nám do komentářů, co si o tom myslíte! Jedno je jisté:

Štědrovečerní promítání už nikdy nebude jako dřív!

Proč to trvalo tak dlouho, než jsme to viděli?

Možná proto, že jsme film sledovali s hlasovým doprovodem! Nejsnadněji tyto příchutě zachytíte, když se na film podíváte v originále! Zejména pokud už ji znáte nazpaměť, stojí za to si ji pustit v originále nebo s titulky. To vám pomůže zvyknout si na angličtinu a možná si všimnete více příchutí – což vyvolá další fanouškovskou teorii!

A pokud ještě nerozumíte tak dobře anglicky – nic není ztraceno!

Vždy se můžete přihlásit do kurzu angličtiny Speakingo!

Učit se v něm je stejně jednoduché a zábavné jako sledovat film Kevin Home (Sám doma)!

Prohlížíte si hezké obrázky, posloucháte sametový hlas rodilého mluvčího a odpovídáte na otázky v angličtině (samozřejmě na vaší úrovni). A počítač nebo telefon vám rozumí, chválí vás, v případě potřeby opravuje – a nikdy neztrácí trpělivost!

Každopádně je nejlepší se podívat, jak to funguje v praxi! Stáhněte si aplikaci do svého telefonu nebo se zaregistrujte dvěma kliknutími níže a vyzkoušejte výuku angličtiny Speakingo bez jakýchkoli závazků!


Učte se anglicky doma online se Speakingo

První týden zdarma!


STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail
Sdílejte angličtinu na svém profilu:
kategorie textů na blogu:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Hledej na blogu:
REKLAMA:


Kliknutím na reklamy mi pomáháte vytvářet hodnotné texty pro můj blog.

dnešní zápisy dne:
Nejnovější texty:

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI PRO UČENÍ ANGLICKÉHO PROSTŘEDÍ DO TELEFONU:

ANGLIČTINA PRO Android
ANGLIČTINA PRO IPHONE

Přejděme k učení

Klikněte níže pro procvičování mluvení anglicky na online kurzu Speakingo!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

Mít dost teorie?
Potřebujete cvičit?

Výuka anglické gramatiky – samozřejmě zejména na blogu Speakingo! – může to být i jednoduché a příjemné, ale nejdůležitější je vždy cvičit!
Proto vás zvu na samotný kurz anglického jazyka, kde je veškerá tato gramatika a slovní zásoba popsaná na blogu zahrnuta do zajímavých vět, které mluvíte s telefonem nebo počítačem jako s nejlepším učitelem, který vám rozumí, chválí nebo zlepšuje – a nikdy neztrácí trpělivost!
Klikněte níže a vyzkoušejte tuto metodu anglického jazyka zdarma bez jakýchkoli závazků!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Registrovat!

Zaregistrujte se na stránce a získejte první týden studia zdarma!
Klikněte na ikonu níže (bude to rychlejší) ...
... nebo zadejte svou e-mailovou adresu a bezpečné heslo, pokud nepoužíváte Facebook nebo Gmail