Third conditional: 3-то условно наклонение

Third conditional или 3-то условно наклонение е интересна конструкция в граматиката на английския език, която използваме, за да спекулираме за миналото.


На снимката имаме изречение в 3-то условно наклонение: „Ако ми купиш това лакомство, не бих пишкал в обувките ти“

Какво е third conditional?

Думата third (или 3rd) е числително редно и означава „трети“.

Conditional пък означава условно. Имаме предвид conditional mood или условно наклонение, т.е. не означава нашето „настроение“ (mood), а интересна граматическа конструкция на английски език. Като цяло conditionals ни позволяват да спекулираме и можете да ги знаете по условието, което се въвежда с думи като if (ако), when (когато) , as soon as (веднага), before (преди) и така нататък.

 • В английското нулево условно наклонение става дума за природни явления: When the sun shines, people are happy. (Когато слънцето грее, хората са щастливи.)
 • В първо условно наклонение спекулиираме за бъдещето: If she comes, I will kiss her. (Ако тя дойде, ще я целуна. )
 • Във второ условно наклонение спекулиираме за настоящето: If I was rich, I would buy a helicopter. (Ако бях богат, щях да си купя хеликоптер.)

В трето условно наклонение (third conditional) спекулираме за миналото. Ще можем сантиментално да се спираме на грешкитеси и провалите си в миналото и да мислим какво бихме могли да направим по-добре, но не сме го направили.

Ако харесвате историята, третто условно наклонение определено ще бъде любимото ви!

zero conditional 0 нулево условно наклонение английска граматика
„Ако не могат да те намерят, не могат да те изкъпят“(Zero conditional – нулево условно наклонение)

Изграждане на 3-то условно наклонение

Тъй като спекулираме за миналото, би било подходящо да използваме някое минало време. Тъй като по странни причини past simple вече е било използвано във второ условно наклонение, за да се спекулира за настоящето, сега трябва да използваме нещо по-специално – още по-минало време past perfect!

Past perfect е времето, в което говорим за нещо, което се е случило още по-рано от останалата част от историята, разказана в „обикновеното“ минало време. Ние го създаваме по много прост начин: had + 3 форма на глагола.

А какво става с втората половина на изречението в 3-то условно наклонение?

Отново would + глагол е било използвано за второ условно наклонение… За да покажем ясно, че спекулираме за миналото, а не за настоящето, ще използваме „модалния глагол в миналото“ (modals in the past) или просто would have + глагол.

Може да звучи доста сложно, но на практика просто изглежда така:

 • If I had learnt more, I would have passed my matura exam. (Ако бях учил повече, щях да издържа моя зрелостен изпит.)

Така че в частта от изречението, създаваща условието със съюза, if (conditional conjunction) имаме past perfect (had + 3 форма от learnlearnt), а във втората половина на изречението would have + 3 форма ( passed , който е правилен глагол, така че втората и третата форми са еднакви, те просто имат окончание –ed).

Would не използваме в частта на изречението с условиетоif ( If I would had learnt…).

[Е, освен ако не искаме да изразим раздразнението си по този начин, но повече за това в отделен текст за различните употреби на модалния глагол would по-долу.]

would, would rather, would like to, would you mind, английски, граматика
Вижте също: Всичко за WOULD!

Двете лица на ‘d

В 3-то условно наклонение (third conditional) буквата d след апострофа може да означава две различни неща. Тя може да бъде както съкращение за had така и за would. Само познанията ни за тази граматична конструкция могат да ни кажат какво е това!

 • If I’d seen her, I’d have run away. (Ако тогава – веднъж някога – бях видял, бих избягал.)

Тъй като вече знаем, че would не се среща в частта с if,единственото правилно развитие на тези две съкращения ще бъде:

 • If I had seen her, I would have run away.

Примери за изречения в трето условно наклонение (third conditional)

Не бях гладен за това не ядох нищо. Но:

 • If I had been hungry, I would have eaten something. (Ако бях гладен, щях да ям нещо. – В миналото, не сега!)

Приятелката ми се успа за интервю за работа. За съжаление също забравих за това:

 • If I had remembered about it, I would have woken her up. (Ако си бях спомнил това, щях да я събудя.)

Изглеждаха толкова сладки заедно на сватбата си преди година. За съжаление нямах апарат, за да ги заснема…

 • I would have taken a picture of them if I hadn’t forgotten to take the camera with me. (Бих ги снимал, ако не бях забравил да взема апарата си с мен.)
30 примера за съюзи (if, when, before, until, as soon as) в изречения в условно наклонение
„Не е свършило, докато не кажа, че всичко свърши“ 

Запетая в трето условно наклонение (3rd conditional)

Няма запетая в последното изречение, въпреки че във всички останали имаше. И това не е грешка. В третото – както във всички други – условни наклонения, има правило, че ако едно изречение започва със съюз, образуващ условие (например if), тогава даваме запетая, а ако ли не – тогава не даваме.

сравни:

 • We would have enjoyed our holiday even better if the weather had been better. (Щяхме да се забавляваме още повече на ваканцията си, ако времето беше по-хубаво. – Без запетая.)
 • If the weather had been better, we would have enjoyed our holiday even more. (Ако времето беше по-хубаво, щяхме да се забавляваме още повече на ваканцията си. – Със запетая.)

Обърнат словоред в трето условно наклонение

Ако искаме да звучим още по-достойно (защото самото използване на 3-то условно наклонение е знак за добро образование, също и при носителите на езика!) можем да използваме обърнат словоред в „частта с if“,така че самото if тогава може да бъде пропуснато:

 • Had the weather been better, we would have enjoyed our holiday even more.

Второ и трето условно наклонение

Разликата между второто и третото условно наклонение вероятно е единственото място, където обикновено английския език е по-прецизен от българския.

Сравни тези изречения. На български и двете означават „Ако бях гладен, щях да ям нещо“:

 1. If I was hungry, I would eat something. (2-ро условно наклонение)
 2. If I had been hungry, I would have eaten something. (3-то условно наклонение)

На английски език няма съмнение: Изречение No 1 говори за настоящата ситуация, докато изречение No 2 за събитие от миналото.

или

 1. If I didn’t have a coffee, I would be sleepy. (II условно наклонение)
 2. If I hadn’t had a coffee, I would have been sleepy. (III условно наклонение)

Отново, тук е ясно, че в изречение No 1 сега благодарение на кофеина ние не сме сънливи. В изречение номер 2 става дума за ситуация от миналото, както например, че не заспахме зад волана, когато се връщахме от почивка през нощта преди седмица.

Wish в 3-то условно наклонение (third conditional)

Ако искрено искаме да плачем над разлято мляко заради грешките от миналото, можем допълнително да добавим I wish в частта с had (done)дефакто: Бих искал. Бих желал.

Например:

 • I wish I hadn’t drunk so much yesterday, I wouldn’t have behaved so badly. (Иска ми се да не бях пила толкова много вчера, тогава нямаше да се държа толкова зле.)

Най-често обаче част от изречението с would се пропуска – лесно е да се отгатне тогава какво би станало, ако желанието ни се сбъдне:

 • I wish it had been warmer on our holiday. (Иска ми се да беше по-топло на ваканцията ни.)
 • I wish I had known that! (Ех, щеше да е хубаво да бях знаела…)

Да се омотаем малко условните наклонения

Тъй като вече знаете всички условни периоди „по учебник“(нулево, първо, второ и трето), си струва да се спомене, че на практика тези конструкции обичат да се смесват помежду си. Ето защо ги наричаме смесени условни наклонения (mixed conditionals).

Нека например разгледаме следните две изречения:

 1. If I had gone to the party last night, I would have had a lot of fun. (Ако бях отишъл на парти вчера, щях да си прекарам чудесно.)
 2. If I had gone to the party last night, I would be tired now. (Ако бях отишъл на парти вчера, щях да съм уморен днес.)

Първото изречение е класически пример за трето условно наклонение (third conditional). Но какво ще кажеш за това второ изречение? Започва като трето условно наклонение и завършва като второ условно наклонение! Това е класически пример за смесено условно наклонение!

Като цяло имаме много свобода да създадем този тип изречения – при условие, разбира се, че те имат смисъл!

Модални глаголи в 3-то условно наклонение

Така както във всяко условно наклонение,също и в 3-то условно наклонение можем да срещнем и други модални глаголи, а не само would.

Например:

 • If I hadn’t been such an idiot, I would have married her. (Ако тогава не бях такъв идиот, щях да се оженя за нея.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I could have had kids with her.. (Ако тогава не бях такъв идиот, можех да имам деца с нея.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I might have done all of it. (Ако не бях – тогава – такъв идиот, може би щях да направя всичко.)

условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!

Упражнения за трето условно наклонение (third conditional)… и още!

Както виждате, теорията е сравнително лесна за разбиране. Въпреки това е много по-трудно да я приложите на практика!

Докато във второ условно наклонение е достатъчно да запомните да не давате два пъти would, в 3-то условно наклонение допълнително също това had едната и have във втората част на изречението …

Ето защо, няма друг начин, освен да практикуваме, практикуваме и практикуваме отново!

Практикувайте, докато новите граматични конструкции започнат да ви звучат естествено.

Това, което е важно, обаче, е да ги практикувате не само с очите си на екрана, но и с гърлото си – всъщност кажете тези изречения на глас!

Точно така изглежда обучението в онлайн курса по английски език Speakingo!

Ние говорим на английски с компютър, който ни разбира и ни коригира, ако е необходимо. Знаем какво да кажем, защото следваме постепененна образователна пътека, който включва всички области на граматиката, от които ще се нуждаем. Нещо повече, научаваме най-важните и популярни думи, които практически ще ни позволят да разберем английските текстове и изказвания!

И самото учене е просто и приятно – гледате красиви снимки, слушате носителя на езика и шлифовате английския си!

Както и да е, най-добре е да проверите сами за себе си – регистрирайте се с две кликвания по-долу, за да проверите за една седмица – безплатно и без никакви задължения – дали този метод за изучаване на английски ви подхожда!

Вече знаете ли всичко за трето условно наклонение? Third conditional вече не е като черна магия, нали? Ако все още имате въпроси, тогава ги задайте смело в коментара – ще се радвам да отговоря!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Английският няма да се научи сам!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Азбука на английски език, или да се научите да диктувате буква по буква

Когато сравняваме родната АЗБУКА с Азбуката на английски език, забелязваме една разлика . Това не е кирилица. Въпреки, че някои букви изглеждат еднакво, могат да звучат по различен начин.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail