Third conditional: 3-то условно наклонение

Third conditional или 3-то условно наклонение е интересна конструкция в граматиката на английския език, която използваме, за да спекулираме за миналото.


На снимката имаме изречение в 3-то условно наклонение: „Ако ми купиш това лакомство, не бих пишкал в обувките ти“

Какво е third conditional?

Думата third (или 3rd) е числително редно и означава „трети/а/о.

Conditional пък означава условно. Имаме предвид conditional mood или условно наклонение, т.е. не означава нашето „настроение“ (mood), а интересна граматическа конструкция на английски език. Като цяло conditionals ни позволяват да спекулираме и можете да ги знаете по условието, което се въвежда с думи като if (ако), when (когато) , as soon as (веднага), before (преди) и така нататък.

В трето условно наклонение (third conditional) спекулираме за миналото. Ще можем сантиментално да се спираме на грешкитеси и провалите си в миналото и да мислим какво бихме могли да направим по-добре, но не сме го направили.

Ако харесвате историята, третто условно наклонение определено ще бъде любимото ви!

zero conditional 0 нулево условно наклонение английска граматика
„Ако не могат да те намерят, не могат да те изкъпят“ Вижте също:Zero conditional – нулево условно наклонение.

Изграждане на 3-то условно наклонение

Тъй като спекулираме за миналото, би било подходящо да използваме някое минало време. Тъй като по странни причини past simple вече е било използвано във второ условно наклонение, за да се спекулира за настоящето, сега трябва да използваме нещо по-специално – още по-минало време past perfect!

Past perfect е времето, в което говорим за нещо, което се е случило още по-рано от останалата част от историята, разказана в „обикновеното“ минало време. Ние го създаваме по много прост начин: had + 3 форма на глагола.

А какво става с втората половина на изречението в 3-то условно наклонение?

Отново would + глагол е било използвано за второ условно наклонение… За да покажем ясно, че спекулираме за миналото, а не за настоящето, ще използваме „модалния глагол в миналото“ (modals in the past) или просто would have + глагол.

Може да звучи доста сложно, но на практика просто изглежда така:

 • If I had learnt more, I would have passed my matura exam. (Ако бях учил повече, щях да издържа моя зрелостен изпит.)

Така че в частта от изречението, създаваща условието със съюза, if (conditional conjunction) имаме past perfect(had + 3 форма от learnlearnt), а във втората половина на изречението would have + 3 форма ( passed , който е правилен глагол, така че втората и третата форми са еднакви, те просто имат окончание –ed).

Would не използваме в частта на изречението с условиетоif ( If I would had learnt…).

[Е, освен ако не искаме да изразим раздразнението си по този начин, но повече за това в отделен текст за различните употреби на модалния глагол would по-долу.]

would, would rather, would like to, would you mind, английски, граматика
Вижте също: Всичко за WOULD!

Двете лица на ‘d

В 3-то условно наклонение (third conditional) буквата d след апострофа може да означава две различни неща. Тя може да бъде както съкращение за had така и за would. Само познанията ни за тази граматична конструкция могат да ни кажат какво е това!

 • If I’d seen her, I’d have run away. (Ако тогава – веднъж някога – бях видял, бих избягал.)

Тъй като вече знаем, че would не се среща в частта с if,единственото правилно развитие на тези две съкращения ще бъде:

 • If I had seen her, I would have run away.

Примери за изречения в трето условно наклонение (third conditional)

Не бях гладен за това не ядох нищо. Но:

 • If I had been hungry, I would have eaten something. (Ако бях гладен, щях да ям нещо. – В миналото, не сега!)

Приятелката ми се успа за интервю за работа. За съжаление също забравих за това:

 • If I had remembered about it, I would have woken her up. (Ако си бях спомнил това, щях да я събудя.)

Изглеждаха толкова сладки заедно на сватбата си преди година. За съжаление нямах апарат, за да ги заснема…

 • I would have taken a picture of them if I hadn’t forgotten to take the camera with me. (Бих ги снимал, ако не бях забравил да взема апарата си с мен.)
30 примера за съюзи (if, when, before, until, as soon as) в изречения в условно наклонение
„Не е свършило, докато не кажа, че всичко свърши“ Вижте също30 примера за съюзи (if, when, before, until, as soon as) в изречения в условни наклонения.

Запетая в трето условно наклонение (3rd conditional)

Няма запетая в последното изречение, въпреки че във всички останали имаше. И това не е грешка. В третото – както във всички други – условни наклонения, има правило, че ако едно изречение започва със съюз, образуващ условие (например if), тогава даваме запетая, а ако ли не – тогава не даваме.

сравни:

 • We would have enjoyed our holiday even better if the weather had been better. (Щяхме да се забавляваме още повече на ваканцията си, ако времето беше по-хубаво. – Без запетая.)
 • If the weather had been better, we would have enjoyed our holiday even more. (Ако времето беше по-хубаво, щяхме да се забавляваме още повече на ваканцията си. – Със запетая.)

Обърнат словоред в трето условно наклонение

Ако искаме да звучим още по-достойно (защото самото използване на 3-то условно наклонение е знак за добро образование, също и при носителите на езика!)можем да използваме обърнат словоред в „частта с if“,така че самото if тогава може да бъде пропуснато:

 • Had the weather been better, we would have enjoyed our holiday even more.
Real and unreal conditionals, английски, условни наклонения
Вижте също: Real and unreal conditionals – колко реални са условните наклонения на английски?

Второ и трето условно наклонение

Разликата между второто и третото условно наклонение вероятно е единственото място, където обикновено английския език е по-прецизен от българския.

Сравни тези изречения. На български и двете означават „Ако бях гладен, щях да ям нещо“:

 1. If I was hungry, I would eat something. (2-ро условно наклонение)
 2. If I had been hungry, I would have eaten something. (3-то условно наклонение)

На английски език няма съмнение: Изречение No 1 говори за настоящата ситуация, докато изречение No 2 за събитие от миналото.

или

 1. If I didn’t have a coffee, I would be sleepy. (II условно наклонение)
 2. If I hadn’t had a coffee, I would have been sleepy. (III условно наклонение)

Отново, тук е ясно, че в изречение No 1 сега благодарение на кофеина ние не сме сънливи. В изречение номер 2 става дума за ситуация от миналото, както например, че не заспахме зад волана, когато се връщахме от почивка през нощта преди седмица.

been to gone to
„Вече те няма през цяла вечност. Сметнах“Вижте също:Have been to или have gone е почивка?

Wish в 3-то условно наклонение (third conditional)

Ако искрено искаме да плачем над разлято мляко заради грешките от миналото, можем допълнително да добавим I wish в частта с had (done)дефакто: Бих искал. Бих желал.

Например:

 • I wish I hadn’t drunk so much yesterday, I wouldn’t have behaved so badly. (Иска ми се да не бях пила толкова много вчера, тогава нямаше да се държа толкова зле.)

Най-често обаче част от изречението с would се пропуска – лесно е да се отгатне тогава какво би станало, ако желанието ни се сбъдне:

 • I wish it had been warmer on our holiday. (Иска ми се да беше по-топло на ваканцията ни.)
 • I wish I had known that! (Ех, щеше да е хубаво да бях знаела…)
i wish if only
Вижте също: I wish / If only или как да си пожелаем нещо, ако хванете джин.

Да се омотаем малко условните наклонения

Тъй като вече знаете всички условни периоди „по учебник“(нулево, първо, второ и трето), си струва да се спомене, че на практика тези конструкции обичат да се смесват помежду си. Ето защо ги наричаме смесени условни наклонения (mixed conditionals).

Нека например разгледаме следните две изречения:

 1. If I had gone to the party last night, I would have had a lot of fun. (Ако бях отишъл на парти вчера, щях да си прекарам чудесно.)
 2. If I had gone to the party last night, I would be tired now. (Ако бях отишъл на парти вчера, щях да съм уморен днес.)

Първото изречение е класически пример за трето условно наклонение (third conditional). Но какво ще кажеш за това второ изречение? Започва като трето условно наклонение и завършва като второ условно наклонение! Това е класически пример за смесено условно наклонение!

Като цяло имаме много свобода да създадем този тип изречения – при условие, разбира се, че те имат смисъл!

Модални глаголи в 3-то условно наклонение

Така както във всяко условно наклонение,също и в 3-то условно наклонение можем да срещнем и други модални глаголи, а не само would.

Например:

 • If I hadn’t been such an idiot, I would have married her. (Ако тогава не бях такъв идиот, щях да се оженя за нея.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I could have had kids with her.. (Ако тогава не бях такъв идиот, можех да имам деца с нея.)
 • If I hadn’t been such an idiot, I might have done all of it. (Ако не бях – тогава – такъв идиот, може би щях да направя всичко.)
условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!
Вижте също: Ако прочетете тази статия за условните наклонения с модални глаголи (conditionals with modals), най-накрая може да ги научите!

Упражнения за трето условно наклонение (third conditional)… и още!

Както виждате, теорията е сравнително лесна за разбиране. Въпреки това е много по-трудно да я приложите на практика!

Докато във второ условно наклонение е достатъчно да запомните да не давате два пъти would, в 3-то условно наклонение допълнително също това had едната и have във втората част на изречението …

Ето защо, няма друг начин, освен да практикуваме, практикуваме и практикуваме отново!

Практикувайте, докато новите граматични конструкции започнат да ви звучат естествено.

Това, което е важно, обаче, е да ги практикувате не само с очите си на екрана, но и с гърлото си – всъщност кажете тези изречения на глас!

Точно така изглежда обучението в онлайн курса по английски език Speakingo!

Ние говорим на английски с компютър, който ни разбира и ни коригира, ако е необходимо. Знаем какво да кажем, защото следваме постепененна образователна пътека, който включва всички области на граматиката, от които ще се нуждаем. Нещо повече, научаваме най-важните и популярни думи, които практически ще ни позволят да разберем английските текстове и изказвания!

И самото учене е просто и приятно – гледате красиви снимки, слушате носителя на езика и шлифовате английския си!

Както и да е, най-добре е да проверите сами за себе си – регистрирайте се с две кликвания по-долу, за да проверите за една седмица – безплатно и без никакви задължения – дали този метод за изучаване на английски ви подхожда!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Английският няма да се научи сам!


Вече знаете ли всичко за трето условно наклонение? Third conditional вече не е като черна магия, нали? Ако все още имате въпроси, тогава ги задайте смело в коментара – ще се радвам да отговоря!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on skype
Share on linkedin
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Изучаване на английски език за информатици – научете езика на Шекспир по-добре от C#!

Дали изучаването на английски език е важно за информатиците? Достатъчно ли са на добрия програмист няколко думи, научени в компютърните игри? Открийте 4 причини, поради които трябва да научите английски! И за десерт, интервю за методите за изучаване на английски език с информатик и полезни думи за програмистите.

Прочети повече »
„I would like to“ или диалог в ресторант на английски език

Ако се озовеш в английски или какъвто и да е ресторант в чужбина, ако искате да поръчате нещо за ядене, в диалога си с сервитьора със сигурност ще паднат фрази като: I would like to, I’d like to, I’ll have. Запознайте се с фразите по-долу в ресторанта на английски език,

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Zaoszczędź - 457 zł!

Promocja na rok 2023!

Płacisz raz - angielski znasz na zawsze!

.

.

Który to już raz w Sylwestra obiecujesz sobie, że w końcu nauczysz się języka angielskiego?

Teraz jest najlepszy moment, żeby ostatecznie rozprawić się ze swoją nieumiejętnością komunikacji w tym języku całego świata!

Najlepiej opłacić naukę na cały rok – albo dwa lata – z góry! Wtedy nie będzie już wymówki!

Banalne? Może, ale działa!