42 édes idézet a szerelemről angolul

A szerelem nagy erőt hordozhat magában – olyat, ami akár angol tanulásban is segíthet! Ismerj meg 42 bölcs, szomorú és édes szerelemmel kapcsolatos angol idézetet fordítással együtt.


 

Szerelemmel kapcsoaltos idézetek

A legnagyobb emberi boldogság és tragédia mind szerelem területén történik. Minden irodalom és költészet foglalkozik ezzel az érzéssel, amikor a rózsaszínben látjuk a világot, és gyorsabban ver a szívünk.

Az alábbiakban összeválogattam pár idézetet, amihez fordítást is mellékelek – szokás szerint eléggé szó szerintit. Az egész mondatok tanulása – például a szerelemről szóló idézeteken keresztül– kiváló módja a nyelv tanulásnak.

Talán te is megdobogtathatod valaki szívét a következő idézetek egyikével!

 A szerelem nagy erőt hordoz magában– amit arra is használhatunk, hogy angolul tanuljunk! Ismerj meg 42 bölcs, szomorú és édes szerelemmel kapcsolatos angol idézetek fordítással együtt
Lásd még: Alanyra ás tárgyra kérdezés (subject and object questions) Rómeóval és Júliával

Szerelemmel kapcsolatos idézetek 1-10

 • “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” -Dr. Suess, Suess

Tudod, hogy szerelmes vagy, ha nem tudsz elaludni, mert a valóság végre jobb, mint az álmaid.

 • “Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.”― Antoine de Saint-Exupéry, Airman’s Odyssey

A szerelem nem arról szól, hogy bámuluk egymásra, hanem arról, hogy egyszerre nézünk ugyanabba az irányba.

 • “I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best.” – Marilyn Monroe

Önző vagyok, türelmetlen és egy kicsit bizonytalan. Hibázom, irányíthatatlan vagyok, és néha nehéz megbirkózni velem. Azonban, ha nem tudsz megbirkózni velem, amikor a legrosszabb formámban vagyok (hangulat, viselkedés), akkor biztos lehetsz abban, hogy nem érdemled meg, amikor a legjobb formámban vagyok.

szerelemmel kapcsolatos kifejezések
„Hadd számoljam meg, hányféleképpen szeretlek. Oj, meg sem tudom számolni. Lásd még: 54 angol szerelemmel kapcsolatos kifejezés.
 • “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.” – Oscar Wilde

Soha ne szeress olyat, aki úgy bánik veled, mintha valaki hétköznapi egyén lennél.

 • “He that falls in love with himself will have no rivals.” -Benjamin Franklin

Aki szerelmes lesz, annak nem lesznek riválisai.

 • “You may not be her first, her last, or her only. She loved before she may love again. But if she loves you now, what else matters? She’s not perfect—you aren’t either, and the two of you may never be perfect together but if she can make you laugh, cause you to think twice, and admit to being human and making mistakes, hold onto her and give her the most you can. She may not be thinking about you every second of the day, but she will give you a part of her that she knows you can break—her heart. So don’t hurt her, don’t change her, don’t analyze and don’t expect more than she can give. Smile when she makes you happy, let her know when she makes you mad, and miss her when she’s not there.” – Bob Marley

Lehet, hogy nem te vagy nála az első, az utolsó, vagy az egyetlen. Korábban is szeretett, és újra is szerethet mást. De ha szeret téged, mi mást számíthat még? Ő sem tökéletes – te sem vagy, és talán még együtt sem lesztek tökéletesek sohasem, de ha meg tud nevettetni, rá tud venni, hogy valamit kétszer is átgondolj, és elismerd, hogy te is csak egy ember vagy, és te is követsz el hibákat, akkor legyél vele, és adj meg neki mindent, amit csak tudsz! Lehet, hogy nem gondol rád a nap minden másodpercében, de megadja neked azt a részt, amiről tudja, hogy akár össze is törheted – a szívét. Tehát ne bántsd, ne próbáld megváltoztatni, ne elemezd, és ne várj el többet, mint amennyit adhat. Mosolyogj, ha boldoggá tesz, mutasd meg, amikor őrületbe kerget ( mad– szerelem őrületet is jelenthet… meg azt is jelenti, amikor valaki az őrületbe kerget) és hiányozzon, amikor nincs melleted.

 • “The opposite of love is not hate; it’s indifference.” – Elie Wiesel

A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a közömbösség.

 • “To love and be loved is to feel the sun from both sides.” – David Viscott

Szeretni és szeretve lenni azt jelenti, hogy mindkét oldalról érzed, hogy süt rád a Nap.

 • “Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.” – Robern Frost

A szerelem megállíthatatlan vágy arra, hogy megállíthatatlan kívánjanak minket.

 • “A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.”- Ingrid Bergman

A csók egy szeretett trükk, amelyet a természet talált ki, hogy megállítsa a beszédet, amikor a szavak feleslegessé válnak.

angol Tarzan
Olvassa el azt is: Félsz megszólalni angolul?

Szerelemmel kapcsolatos idézetek angolul 11-20

 • “I’m in love with you,” he said quietly.
 • „Augustus,” I said.
 • „I am,” he said. He was staring at me, and I could see the corners of his eyes crinkling. „I’m in love with you, and I’m not in the business of denying myself the simple pleasure of saying true things. I’m in love with you, and I know that love is just a shout into the void, and that oblivion is inevitable, and that we’re all doomed and that there will come a day when all our labor has been returned to dust, and I know the sun will swallow the only earth we’ll ever have, and I am in love with you.” – John Green, The Fault in Our Stars

„Szerelmes vagyok beléd,” mondta halkan.

– „Augusztin,” mondtam.

„Vagyok,” mondta. Rám nézett, én meg a szeme sarkában hunyorgott a szeme sarkában. „Szeretlek, és nem akarom megtagadni magamtól azt az egyszerű örömöt, hogy igazat mondjak. Beléd szerettem, és tudom, hogy a szeretet csak egy kiáltás a semmibe, hogy a feledés elkerülhetetlen, hogy mindannyian vereségre vagyunk ítélve, és hogy eljön a nap, amikor minden erőfeszítésünk porrá válik, és tudom, hogy a nap elnyeli azt a kis földet, ami valaha is a miénk lehet, és szerelmes vagyok beléd.”

 • “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” – Martin Luther King Jr.

A sötétség nem képes elhajtani a sötétséget: csak a fény képes rá. A gyűlölet nem tiszteli a gyűlöletet: csak a szeretet képes rá.

 • “Once upon a time there was a boy who loved a girl, and her laughter was a question he wanted to spend his whole life answering.” – Nicole Krauss, The History of Love

„Hetedhétországban”/Volt egyszer egy fiú, aki szeretett egy lányt, akinek nevetése volt a válasz, azokra a kérdésekre, amelyeket keresett életében.

 • “Love is a fire. But whether it is going to warm your hearth or burn down your house, you can never tell.” – Joan Crawford

A szerelem olyan, mint a tűz. De függetlenül attól, hogy melegíti a szíved, vagy égeti a házad, soha nem tudod előre (szó szerint: nem tudod megmondani).

Love Boomerang in Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha)
Lásd még: Love Boomerang in Back To You (Louis Tomlinson, Bebe Rexha).
 • “Better to have loved and lost, than to have never loved at all.” – St. Augustine

Jobb szeretni, majd azt elveszíteni, mint sohasem szeretni. Szent Ágoston

 • “Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.” – Bertrand Russell,The Conquest of Happiness

Mindenféle elővigyázatosság közül, a szerelemben való elővigyázatosság talán a leghalálosabb az igazi boldogság számára.

 • “What Is Love? I have met in the streets a very poor young man who was in love. His hat was old, his coat worn, the water passed through his shoes and the stars through his soul” – Victor Hugo , Les Misérables

Mi a szerelem? Találkoztam egy nagyon szegény fiatalemberrel az utcán, aki szerelmes volt. A kalapja régi volt, a kabátja kopott, a cipője vízben úszott, a lelke pedig a csillagokban.

 • “What is hell? I maintain that it is the suffering of being unable to love.” – Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov

Mi a pokol? Úgy gondolom, hogy egyfajta szenvedés, hogy képtelenek vagyunk szeretni.

 • “There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open to our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life.” – John Lennon

Két alapvető motiváló erő van: a félelem és a szeretet. Ha félünk, visszavonulunk az élettől. Amikor szeretünk, szenvedéllyel, izgalommal és elfogadással nyitjuk meg kapuinkat mindenre, amit az élet kínál. Először is meg kell tanulnunk megunkat szeretni, minden dicsőségünkben és tökéletlenségünkben, amíg nem vagyunk képesek teljesen a képességünkre, hogy szeressünk másokat vagy kreatívitásunkat. A fejlődés és a jobb világ reményei a félelemben és a nyitott szívű emberek látásában nyugszanak, akik magukévá teszik, azok nyitottakok az életre.

 • “I don’t trust people who don’t love themselves and tell me, ‘I love you.’ … There is an African saying which is: Be careful when a naked person offers you a shirt.” – Maya Angelou

Nem bízom az emberekben, akik nem szeretik magukat, és azt mondják: „Szeretlek” (…) Van egy afrikai mondás: Vigyázz, ha valaki meztelen akarna neked egy inget adni.

bölcs idézetek az életről angolul
Olvasd el ezt is: 34 bölcs idézet az életről angolul

 

Szerelemmel kapcsolatos idézetek angolul 21-30

 • “I want to do with you what spring does with the cherry trees.” – Pablo Neruda, Twenty Love Poems and a Song of Despair

Azt akarom veled csinálni, amit a tavasz a cseresznyefákkal.

 • “If you love somebody, let them go, for if they return, they were always yours. If they don’t, they never were.” – Kahlil Gibran

Ha szeretsz valakit, engedd el, ha visszajön, mindig a tiéd volt. Ha nem, akkor sosem volt az.

 • “Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore. It’s just realizing that the only person you really have control over is yourself.” – Deborah Reber, Chicken Soup for the Teenage Soul

Az elengedés nem jelenti azt, hogy valakivel már nem törődsz. Csak rájössz, hogy az egyetlen ember, aki felett igazán van hatalmad, az te magad vagy.

 • “We are all alone, born alone, die alone, and—in spite of True Romance magazines—we shall all someday look back on our lives and see that, in spite of our company, we were alone the whole way. I do not say lonely—at least, not all the time—but essentially, and finally, alone. This is what makes your self-respect so important, and I don’t see how you can respect yourself if you must look in the hearts and minds of others for your happiness.” – Hunter S. Thompson, The Proud Highway: Saga of a Desperate Southern úriember

Mindannyian egyedül vagyunk, egyedül születünk, egyedül halunk meg, és – az igazi romantikus magazinokkal ellentétben – mindannyian egy nap visszatekintünk az életünkre, és meglátjuk, hogy a társaságunk ellenére mindig egyedül voltunk. Nem úgy értem, hogy mindvégig magányosak voltunk – legalábbis nem állandóan -, hanem lényegében és végső soron csak magunkkal voltunk. Ez teszi az önbecsülést olyan fontossá, és nem látom, hogyan tudnánk magunkat tisztelni, ha valaki más szívében és elméjében keressük a saját boldogságunkat.

 • “It is easy to love people in memory; the hard thing is to love them when they are there in front of you.” – John Updike, My Father’s Tears and Other Stories

Könnyű szeretni az embereket az emlékezetünkben; Az a nehéz, hogy szeresd őket, amikor még ott vannak melletted.

 • “Tears shed for another person are not a sign of weakness. They are a sign of a pure heart.” – José N. Harris, Mi Vida: A Story of Faith, Hope and Love

A más valakiért hullajtott könnyek nem a gyengeség jele. Ez a tiszta szív jele.

a szex segít angolt tanulni
Olvasd el ezt is: 4 módszer, hogyan segíthet a szex angolul tanulni.
 • “Have enough courage to trust love one more time and always one more time.” – Maya Angelou

Legyen elég bátorságod újra és újra megbízni a szerelemben.

 • “The beginning of love is the will to let those we love be perfectly themselves, the resolution not to twist them to fit our own image. If in loving them we do not love what they are, but only their potential likeness to ourselves, then we do not love them: we only love the reflection of ourselves we find in them” – Thomas Merton, No Man Is an Island

A szerelem kezdete az a vágy, hogy megengedjünk önmaguknak elnni azokat, akiket szeretünk. Az elhatározás, hogy ne csavarjuk őket a saját képünkre. Ha úgy szeretjük szeretteinket, ahogy ők maguk vannak, hanem lehetséges hasonmásunkat látjuk bennük, akkor nem szeretjük őket: csak magunk tükörképét bálványozzuk, amit bennük találunk.

 • “You don’t love someone because they’re perfect, you love them in spite of the fact that they’re not.” – Jodi Picoult, My Sister’s Keeper

Nem azért szeretsz valakit, mert tökéletes, hanem még annak ellenére is szereted, mert nem az.

 • “You know, when it works, love is pretty amazing. It’s not overrated. There’s a reason for all those songs.” – Sarah Dessen, This Lullaby

Tudod, hogy működik, a szerelem egyszerűen csodálatos. Nem túlértékelt. Oka van ezeknek a daloknak.

Brandy have you ever
Olvasd el ezt is: Brandy Norwood Have You Ever című szerelmes dala a present perfect befejezett jelennel

Szerelemmel kapcsolatos idézetek angolul 31-42

 • “For the two of us, home isn’t a place. It is a person. And we are finally home.” – Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss

Kettőnk számára az otthon nem egy hely. Az egy személy. És végül itthon vagyunk.

 • “When we love, we always strive to become better than we are. When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.” – Paulo Coelho, The Alchemist

Amikor szeretünk, mindig megpróbálunk jobbak lenni, mint amilyenek vagyunk. Amikor megpróbálunk jobbak lenni, mint amilyenek vagyunk, a körülöttünk lévők is jobbak lesznek.

 • „Sing like no one’s listening, love like you’ve never been hurt, dance like nobody’s watching, and live like its heaven on earth. ” – Mark Twain

Énekelj úgy, mintha senki sem figyelne, szeress, mintha soha nem bántottak volna, táncolj úgy, mintha senki sem nézne és élj úgy, mintha a földi mennyország lenne.

 • “Every heart sings a song, incomplete, until another heart whispers back. Those who wish to sing always find a song. At the touch of a lover, everyone becomes a poet.” – Plato

Minden szív egy hiányos dalt énekel, amíg egy másik szív suttogással válaszol. Azok, akik énekelni akarnak, mindig megtalálják a dalukat. Egy szerető érintésével mindenki költővé válik. – Platón

 • “You could have had anything else in the world, and you asked for me.”
  She smiled up at him. Filthy as he was, covered in blood and dirt, he was the most beautiful thing she’d ever seen.
  „But I don’t want anything else in the world.” Cassandra Clare, City of Glass

Bármi más is kérhettél volna, de engem kértél.”

Mosolygott rá. Piszkos volt, vérrel és mocsokkal volt borítva, a legszebb dolog, amit valaha látott.

„De nem akarok mást ezen a világon.”

igekötős igék angolul
Lásd még: Obszcén igék, amelyeket nem tanítanak az iskolában
 • “There is always some madness in love. But there is also always some reason in madness.” – Friedrich Nietzsche

Mindig van egy kis őrület a szerelemben. De mindig van egy kis józan ész is az őrületben.

 • “We’re all a little weird. And life is a little weird. And when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall into mutually satisfying weirdness—and call it love—true love.” – Robert Fulghum, True Love

Mindannyian egy kicsit furcsák vagyunk. És az élet is egy kicsit furcsa. És amikor találunk valakit, akinek furcsasága összeegyeztethető a miénkkel, egyesítjük erőinket, és egy közös, kielégítő csodába araszolunk tovább, immár egyött.

 • “Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within.” – James Baldwin

A szerelem eltávolítja azokat a maszkokat, amelyek nélkül félünk élni, és amelyekkel nem tudunk élni.

 • “I love you not only for what you are, but for what I am when I am with you.” – Roy Croft

Nem csak azért szeretlek, aki vagy, hanem azért is, aki vagyok, amikor veled vagyok.

 • “Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.” – Lao Tzu

Ha mélyen szeretnek, az erőt ad, míg ha valakit mélyes szeretsz, az bátorságot ad.

 • “Love doesn’t just sit there, like a stone, it has to be made, like bread; remade all the time, made new.” – Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven

A szeretet nem ül csak úgy egyszerűen körülöttünk, mint egy kő, létre kell hozni a semmiből, mint a kenyeret, újra és újra.

 • “Love is like the wind, you can’t see it, but you can feel it.” – Nicholas Sparks

A szerelem olyan, mint a szél, nem látod, de érzed.

Több ezer szerelemmel kapcsoaltos idézetből válogatva

a Goodreads weboldalán

 

Szeress bele az angol nyelvbe!

Szerelemmel kapcsolatos, bölcs idézetek az életről, vagy éppen tréfás anekdóták – mind példák arra, hogyan tanuljunk angolul teljes mondatokat, kifejezéseket használva.

Így néz ki az tanulása Speakingo tanfolyamán.

Intelligensen elmélyülhetsz benne a számítógépeden vagy telefonodona megadott mondatok szerint (például a fenti idézetek közül kettőben, amit még a tanfolyam didaktikájában is szerepel), és úgy tanulhatsz angolul, mint egy gyerek – nem törődsz a nyelvtannal, de a nyelvtan is – csak úgy, mint a 2000 legnépszerűbb angol szó, szerepel a tanfolyam anyagában.

Érdekes módon nem beszélsz majd a nagy semmibe, a Speakingo programja megért téged, megdicsér, és ha szükséges, kijavít, hogy ne rögződjenek a hibás szerkezetek! Az ilyen tanulás nem csak nagyon hatékony, hanem egyszerűen kellemes!

Bármikor és bárhol tanulhatsz, ingázás nélkül, nagy költségek nélkül, idő és anyagi teher nélkül, könnyen és kellemesen!

Próbáld ki Speakingo online angol tanfolyamát egy hétig teljesen ingyen és kötelezettségmentesen!


Iratkozz fel a Speakingo online angol kurzusára!

Szeretnéd megérteni az angolokat? Kezdj el úgy beszélni, mint ők!


És mi a kedvenc, vidám vagy éppen szomorú szerelemmel kapcsolatos idézeted angolul? Írd meg őket a megjegyzésekben!

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt
Oszd meg ezt a bejegyzést - oszd meg a profilodon:
a blog szövegkategóriái:
Keresse meg a blog:
a mai bejegyzések a nap:

A hirdetésekre kattintva segít, hogy értékes szövegeket készítsek a blogomhoz.

a mai bejegyzések a nap:
Társalgási angol egy hét alatt (vicc, vicc)

A társalgási szintű angol szinte elválaszthatatlan követelmény számos állásajánlatnál. Csupa kérdés merül fel: társalgási szint, vagyis valójában milyen szint? Az, hogy volt angol az iskolában azt jelenti, hogy az angolom már kommunikatív?

Tovább »
Nauka języka angielskiego dla seniorów online
Angol nyelvtanulás időseknek online

Az online angol nyelvtanulás időseknek nem csak arra jó, hogy elsajátítsa a külföldön élő családtagjaival és szeretteivel való kommunikációhoz szükséges készségeket, hanem arra is, hogy megóvja az egészségét!

Tovább »
Legfrissebb szövegek:

AZ ANGOL TANULÓ ALKALMAZÁST INGYENESEN LETÖLTHETŐ TELEFONRA:

ANGOL Androidhoz
ANGOL iPhone-hoz

Térjünk át a tanulásra

Kattintson az alábbi gyakorlat beszél angolul a Speakingo online tanfolyam!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Dr. Greg Kay

van elég elmélete?
Szüksége van gyakorlásra?

Tanulás angol nyelvtan – különösen a Speakingo blog természetesen! – lehet még egyszerű és kellemes is, de a legfontosabb mindig a gyakorlás!
Ezért meghívlak az angol nyelvtanfolyamra, ahol a blogon leírt nyelvtan és szókincs érdekes mondatokban szerepel, amelyeket a telefonoddal vagy a számítógépeddel beszélsz, mint a legjobb tanárral, aki megérti Önt, dicséri vagy javítja – és soha nem veszíti el türelmét!
Kattintson az alábbi, hogy próbálja ki ezt az angol nyelvű módszer ingyenesen kötelezettség nélkül!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Regisztráció!

Regisztráljon az oldalra, és ingyenesen megkapja az első tanulmányi hetet!
Kattintson az alábbi ikonra (gyorsabb lesz) ...
... vagy adja meg e-mail címét és biztonságos jelszavát, ha nem használja a Facebookot vagy a Gmailt