Category: Trình độ nâng cao (C1-C2)

Trình độ nâng cao (C1-C2) không phải chuyện đùa! Bạn đang dần tiếp cận với trình độ của người bản xứ!

Tuy nhiên, vẫn đáng để trau dồi sự tinh tế của ngữ pháp tiếng Anh và tìm hiểu các sắc thái văn hóa sẽ cho phép bạn giao tiếp tốt hơn ở nước ngoài.

Tất nhiên, các bài viết sau từ danh mục này sẽ giúp bạn điều này!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: