Hãy giữ liên lạc!

Về tôi

Tôi là một tiến sĩ ngữ văn tiếng Anh (Đại học Gdańsk), trong nhiều năm tôi đã dạy tiếng Anh bằng phương pháp giao tiếp và Callan trong các công ty, trường ngôn ngữ khác nhau và tại Đại học Opole.
Tôi là tác giả của toàn bộ phương pháp luận về khóa học tiếng Anh trực tuyến Speakingo, cũng như hầu hết các văn bản trên blog Speakingo.
Trong nhiều năm tôi sống ở London, nơi tôi giảng dạy tại các trường công lập (tôi có tư cách giáo viên có trình độ tiếng Anh). Tôi có quốc tịch Anh và trở về Ba Lan.
Tôi biết bốn ngôn ngữ, tôi đã dịch một số cuốn sách từ tiếng Anh và tiếng Đức, và tôi đã viết một bằng tiếng Anh.
Tôi thích đi du lịch và nói về ý nghĩa của cuộc sống, và trên hết là để xem mọi người phát triển tiềm năng của họ như thế nào.

Tiến sĩ Greg Kay

SPEAKINGO,
Greg Kay, Tiến sĩ