Category: Nghe hiểu

Đôi khi bạn có ấn tượng rằng bạn hiểu rất nhiều văn bản bằng văn bản, nhưng khi ai đó nói điều gì đó bằng tiếng Anh, bạn không thể bắt được ngay cả những từ đơn giản?

Điều này là bình thường – đặc biệt nếu chúng ta học tiếng Anh từ sách hoặc các khóa học trên Internet.

Do đó, trong danh mục này, bạn sẽ tìm thấy nhiều bài tập nghe, trong đó bạn có thể nghe các giọng khác nhau. Bằng cách này, bạn sẽ quen với việc nói tiếng Anh và ngạc nhiên rằng bạn sẽ bắt đầu nói nhiều hơn và nhiều hơn – ngay cả khi một người Anh bản địa nói chuyện với bạn!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: