Category: Cụm từ tiếng Anh

Sách cụm từ Ba Lan-Anh và Anh-Ba Lan. Học các cụm từ hữu ích bằng tiếng Anh và bản dịch các trích dẫn thú vị, khôn ngoan và hài hước về các chủ đề khác nhau.

Bằng cách này, bạn cũng sẽ có thể thể hiện tài hùng biện và trí thông minh của mình trong công ty quốc tế!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác:

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail