Category: Tiếng Anh hài hước

Tất cả mọi thứ làm cho việc học tiếng Anh trở nên thú vị!

Tìm hiểu bản dịch của các bản phác thảo bằng tiếng Anh, truyện cười và xem làm thế nào bạn có thể đùa trong một công ty quốc tế!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: