Category: Ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh là một chủ đề rất rộng. Trong thể loại này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các văn bản về chủ đề thú vị này!
Tìm hiểu ngôn ngữ tiếng Anh từ trong ra ngoài!
Mặc dù tôi luôn nói rằng điều quan trọng nhất là thực hành, không phải lý thuyết, nhưng luôn luôn tốt khi đọc về các lĩnh vực ngữ pháp tiếng Anh khác nhau.
Trên blog Speakingo , bạn sẽ học được rất nhiều điều thú vị về bài phát biểu của Shakespeare mà không có một chút quay vòng hay kịch tính nào. Nói một cách dễ hiểu, ngữ pháp tiếng Anh rất thú vị!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác:

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail