Category: Góc của người di cư

Khi tôi trải qua mười năm ở Anh, nơi tôi cũng có quốc tịch Anh, tôi đã biết một chút về thực tế cuộc sống ở Quần đảo Anh.

Trong các văn bản của thể loại này, tôi nói về cuộc sống ở Anh trông như thế nào, làm thế nào để hiểu người Anh (không chỉ về mặt ngôn ngữ!) và chia sẻ những lời khuyên và suy nghĩ thiết thực về cuộc sống ở Anh.

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: