Category: Động lực học tập

Ngay cả cuộc hành trình dài nhất cũng phải bắt đầu ngay cả với bước đầu tiên, mà với mong muốn bắt tay vào một cuộc hành trình!

Trong thể loại blog này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại văn bản truyền cảm hứng cho bạn học tiếng Anh, bởi vì động lực học tiếng Anh là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt là nếu bạn học độc lập tại nhà thông qua Internet!

Các mục trong thể loại này

test

Kiểm tra tiếng Anh miễn phí

Ai không thích các bài kiểm tra? Được rồi, có lẽ điều này tốt hơn vẫn là một câu hỏi tu từ! Dù sao, tôi mời bạn tham gia một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến miễn phí có tên Speakingo, nơi bạn có

Đọc thêm »
Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác:

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail