Category: Động lực học tập

Ngay cả cuộc hành trình dài nhất cũng phải bắt đầu ngay cả với bước đầu tiên, mà với mong muốn bắt tay vào một cuộc hành trình!

Trong thể loại blog này, bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại văn bản truyền cảm hứng cho bạn học tiếng Anh, bởi vì động lực học tiếng Anh là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt là nếu bạn học độc lập tại nhà thông qua Internet!

Các mục trong thể loại này

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: