Category: Trình độ trung cấp (B1-B2)

Ở trình độ trung cấp (B1-B2) chúng ta thường cảm thấy bế tắc, không tiến lên được. Nhưng điều đó không đúng!

Chỉ là bây giờ bạn đang học theo một vòng cung rộng hơn, bạn đang phát triển vốn từ vựng và kiến ​​thức về ngữ pháp trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng một lúc. Do đó, đừng nản lòng – chỉ cần đọc các văn bản trong danh mục này của blog Speakingo! :)

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: