Category: Tiếng Anh thương mại

Bạn có cần phải học tiếng Anh cho công việc? Bạn chắc chắn sẽ cần văn bản từ thể loại tiếng Anh kinh doanh. Xem tiếng Anh kinh doanh trông như thế nào trên blog Speakingo!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác:

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail