Category: Tiếng Anh thương mại

Bạn có cần phải học tiếng Anh cho công việc? Bạn chắc chắn sẽ cần văn bản từ thể loại tiếng Anh kinh doanh. Xem tiếng Anh kinh doanh trông như thế nào trên blog Speakingo!

Các mục trong thể loại này

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác: