Category: Bản dịch của songs

Học tiếng Anh không cần phải nhàm chán. Vì chúng tôi đã ngân nga các bài hát khác nhau bằng tiếng Anh, tại sao không học bản dịch của chúng và cải thiện tiếng Anh của bạn cùng một lúc!

Và mặc dù đôi khi khi chúng ta học ý nghĩa của lời bài hát tiếng Anh của bài hát yêu thích của mình, chúng ta có thể thất vọng sâu sắc, chúng ta luôn có thể đào sâu vốn từ vựng và nghe hiểu theo cách này.

Do đó, trong danh mục văn bản sau đây trên blog Speakingo , bạn sẽ tìm thấy nhiều bài hát khác nhau bằng tiếng Anh với bản dịch tiếng Ba Lan và bình luận ngữ pháp.

Có một cái gì đó cho tất cả mọi người!

Mọi người đọc nó

Và bây giờ một cái gì đó từ một thùng hoàn toàn khác:

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail