30 английски фразови глаголи (съставни)

Вижте списък с 30-те основни и най-популярни английски фразови/съставни глаголи (phrasal verbs), заедно с примери за тяхното правилно използване.


/На мема: Фразеологични глаголи. Навсякъде фразеологични глаголи!/

Какво представляват фразеологичните (съставни) глаголи?

Фразовите глаголи са сложни съставни глаголи, на английски ги наричаме phrasal verbs.

Фразовите глаголи се наричат сложни съставни глаголи на български, защото те се състоят от две (по-рядко до три) думи:

 1. глагол (напр. go, get, come)
 2. предлог (напр. in, on, at) и/или наречие (напр. away).

Има безброй фразови глаголи на английски език!

Обикновено тяхното значение може да се досетим, ако знаем неговите компоненти.

Например:

 • go away (махай се/иди си далече – буквално: иди + далече от тук)

Понякога обаче се появява съвсем ново значение от залепването на две думи.

Например:

 • bring up (отглеждам – буквално: донасям на горе)

Фразовите глаголи са много популярни в разговорния език. В писмен вид, ние се стремим да ги избегнем. Но трябва да ги познаваме, за да се разбираме свободно!

Списък на 30-те най-популярни фразови глаголи(phrasal verbs) с примери в изречения

По-долу е даден списък на 30-те най-популярни английски фразови глагола, които вече трябва да знаете на ниво начинаещи A2.

Не е много, но както споменах, това е само началото на вашето приключение с фразовите глаголи!

go in – влизам

 • You can’t go in there, not tonight.

(Не може да влезеш там, не и тази вечер.)

get on – качвам се (в превозно средство)

 • I have to get on that plane!

(Трябва да се кача на този самолет!)

give back – връщам

 • You got from her more than you can ever give back.

(Получи повече от нея, отколкото (ще) можеш да върнеш.)

Понякога компонентите на фразеоалния глагол могат да се разделят от друга дума:

 • Give it back to me!

(Върни ми го!)

find out – откривам, разбирам (за нещо)

 • Let’s go there and find out.

(Да идем там и да проверим това)

 • If my mother finds out she’ll kill me!

(Ако майка ми разбере, ще ме убие!) – Обърнете внимание на условното наклонение в това изречение.)

прости вицове за изучаване на английски език за начинаещи, ниво A1 A2 B1, с животни
Вижте също:Прости вицове за изучаване на английски език за начинаещи (A1 A2 ниво)

Фразов глагол get up / get (sb) up – ставам

Тук също имаме две възможности:

 • I get up at 7 am.

(Ставам в 7:00 сутринта)

 • Get me up at half past seven.

(Събуди ме в седем и половина)

Често, на английски език се срещат повече от едно значение. Например get up може да означава също и „повдигам“:

 • Get me up the wall. Hurry!

Повдигни ме (за да мога да мина през) стената. бързо!

come from – произхождам

 • Where do you come from?

(Откъде идваш/произхождаш?)

 • Аз съм от България.

(Идвам/Произхождам от България.)

come in – влез

 • Please, come in!

(Моля, влезте.)

come back – връщам се

 • Honey, come back to bed.

(Скъпа, върни се в леглото.)

bring back – върни/донеси

 • He risked his life to bring back a dragon egg.

или (значението остава същото)

 • He risked his life to bring a dragon egg back.

(Рискува живота си, за да донесе драконово яйце от експедицията.)

Модални глаголи в сегашно и минало време modals deduction speculation
Вижте също: Модални глаголи за спекулация в настоящето и минало време.

сложен съставен глагол call back– да върна обаждането

 • Maybe you should just call back and talk to your girlfriend.

или

 • Maybe you should just call your girlfriend back and talk to her.

(Може би трябва да върнеш обаждането и да поговориш с приятелката си.)

get off – слизам от

 • Take the underground towards Brixton and after three stops get off at the Oxford Circus station.

(Вземете метрото към Брикстън и след три спирки слезте на станция Оксфорд Съркъс.)

get back – връщам се

 • We should probably get back before it gets dark.

(Вероятно трябва да се върнем преди да се стъмни.)

Фразовият глагол get back означава също „получавам обратно“

 • You will never get your money back!

(Никога няма да получиш парите си обратно!)

grow up – раста/пораствам

 • Boys never really grow up.

(Момчетата никога не порастват.)

Ако искаме да използваме глагола в друго време, ние трябва да го спрегнем в това време – дори когато това е неправилен глагол (grow-grew-grown):

 • We grew up together.

(Заедно израснахме.)

wash up – мия (се)

 • Go wash up, and don’t touch anything!

Иди да се измиеш и не пипай нищо!

Фразовите (сложни) глаголи могат да бъдат и в непрекъсната формаокончанието -ing):

 • I actually like washing up the dishes.

(Като цяло, обичам да мия чинии.)

Вижте също: Готвене на 15 смешни мемета, за да научите ... английски.
Вижте също: Готвене на 15 смешни мемета, за да научите … английски.

Фразов глагол wake up

 • Wake me up when you wake up, OK?

(Събуди ме, когато се събудиш, ок?)

lie down – лягам

 • I just need to lie down for a minute.

(Трябва да полегна за минута.)

turn on / turn off – включвам/изключвам

 • Turn off the lights and turn on the projector.

(Изключете светлините и включете проектора.)

put on – облечи се

 • Just put something on, please.

(Просто си облечи нещо, моля те.)

 • And now put on your helmet and come here.

(Сега си сложи шлема и ела тук.)

 • Is there a mirror somewhere? I need to put my make-up on.

(Има ли огледало някъде? Трябва да си „сложа“ грима.)

pick up – взимам, вдигам, свалям

Фразовият глагол (сложно-съставен) pick up има много различни значения, които нямат нищо общо помежду си. За начало трябва да знаете, че:

 • I dropped my bag. Can you pick it up for me please?

(Изпуснах си чантата. Бихте ли я вдигнали?

 • I will pick you up at midnight from the train station.

(В полунощ ще те взема от гарата.)

 • The phone is ringing. I’ll pick it up!

(Телефонът звъни. Ще вдигна! – Това е фраза от дните, когато телефонът се е вдигал, като физически се е вдигала телефонната слушалка от вилката на телефона!)

Фразата вземете pick up също означава „да свалиш някого“, но повече от този вид фразови глаголи в отделен текст:

фразеални глаголи, нецензурни
Вижте също: Нецензурни phrasal verbs, които няма да научите в училище.

Фразов глагол try on – опитвам, меря, пробвам

 • Man, I always try on people’s coats at parties.

(Пич, винаги пробвам хората/чужди палта по време на партита.)

take off – събличам/излитам

 • And then she took of her dress…

(И тогава тя си свали роклята…)

фразата take off означава също…. излитам:

 • The plane takes off in 10 minutes.

(Самолетът излита след 10 минути.)

look after – гледам, грижа се

 • Promise me that you will look after my family.

(Обещай да се грижиш за семейството ми.)

move in / move out – нанасям се/изнасям се/премествам се

 • We’re looking for something where we can move in immediately.

(Търсим нещо, където можем да се нанесем незабавно.)

eat out– ям в ресторант

 • When I lived in Italy, I used to eat out all the time.

(Когато живеех в Италия, аз като цяло ядях в града.)

"I would like to" или диалог в ресторант на английски език
Вижте също „I would like to“ или диалог в ресторант на английски език.

Съставни глаголи fill in & fill out – попълвам

 • Just don’t ask me to fill in your forms.

(Само не ме моли да попълвам формулярите ви.)

Hurry up! – По-бързо!

 • Hurry up and catch the early booking discounts for your summer holiday.

(Побързайте и вземете отстъпки за ранните записвания за лятната ваканция)

belong to – принадлежа към

 • This watch belonged to my great-grandfather.

(Този часовник принадлежеше на моя прадядо.)

come round – посетете

 • I’m really sorry I couldn’t come round last night.

(Съжалявам, че не можах да дойда вчера.)

go out – излизам „в града“

 • Are you going out tonight?

(Ще ходиш ли някъде тази вечер?)

Олнайн курс по английски Speakingo и котка

Упражнения за фразални глаголи (сложни) или практически изречения от phrasal verbs на Speakingo

Най-важното обаче е да схванете тези – и много други – сложни глаголи (фрази) в правилни изречения.

Само тогава ще стане напълно естествено да използваме това странно творение, което е phrasal verbs.

Ето защо в изреченията в онлайн курса по английски език Speakingo – освен необходимата граматика, от която се нуждаете и 2000-те най-популярни английски думи – съм включил и много фразови глаголи.

Науката, обаче, не е за назубряне на скучни списъци с думи или сложни граматически правила. Като дете, вие се учите английски език чрез практика.

Седите удобно пред компютъра или телефона си и говорите. И Speakingo ви разбира, хвали ви и ако е необходимо ви поправя. И никога не губи търпение!

Просто слушате хубавия глас на носителя на езика, отговаряте на въпросите на глас, а самото знание идва в ума ви!

Това е не само много ефективен, но и приятен метод за изучаване на английски език!

Както и да е, не е нужно да ми вярваш! Регистрирайте се с две кликвания по-долу, за да се опитате да говорите английски безплатно и без никакви задължения заедно със Speakingo!


Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Знаеш ли вече какво става с фразовите глаголи, phrasal verbs? Ако имате повече въпроси, ги задавайте смело в коментарите – ще се радвам да отговоря!

Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Поставих това знаме и на рускоезичната версия на блога – най-доброто, което можете да направите за руснаците, е да ги научите на английски, така че да имат достъп до надеждна информация за света.
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Изучаване на английски език за информатици – научете езика на Шекспир по-добре от C#!

Дали изучаването на английски език е важно за информатиците? Достатъчно ли са на добрия програмист няколко думи, научени в компютърните игри? Открийте 4 причини, поради които трябва да научите английски! И за десерт, интервю за методите за изучаване на английски език с информатик и полезни думи за програмистите.

Прочети повече »
Последни текстове:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail