Кога DO, а кога MAKE? Или може TAKE?

Думата „направи“ на английски език може да бъде изразена по три начина, което улеснява грешката. Разберете кога използваме„to“,кога „make“, и кога „take“ в английските изречения и колакации.


На снимката do, make & take в едно изречение: Дайте си време, за да накарате другите да просперитет!

Откъде да знам кога do, make, и кога take?

Би било много хубаво, ако всичко можеше да бъде логично обяснено. Английският, за съжаление, не е такъв!

Какъвто е случаят с английските предлози (prepositions), z do, make & take няма особена логика.

Тоест, може грубо да се каже, че:

 1. do използваме, когато говорим за някаква дейност;
 2. използваме make, когато създадем нещо физически, когато се създава осезаем продукт;
 3. take се комбинира с определени съществителни.

Всъщност обаче според мен единственият разумен начин да се научим кога да се прилагаме do, кога make,и кога take е да научим цели фрази и за предпочитане цели изречения, в които се срещат.

Ето защо, първо ще дам някои от най-популярните ситуации и ще се опитам да ги опиша логично, а след това ще дам повече примери и ще видите, че цялата тази описателна граматика има малък смисъл и както споменах – най-добре е просто да учите цели изречения.

Кога пишем DO, а кога MAKE? А може TAKE?
Защо можете да (си) правите шеги (с другите), но не можете да ги „приемате“ (да ги издържите, когато са за вас)? 

1. Кога използваме do?

Do е най-общата от тези три думи. Ще попитаме например:

 • What are you doing?

(Какво правиш? )

Не означаваме непременно продукта на тази дейност, а по-скоро поставяме акцент върху самото „случващо се“.

Затова ще използваме do, когато получим някаква задача:

 • Sorry, I have some work to do.

(Съжалявам, но имам малко работа.)

 • Please, do your homework.

(Моля, напиши си домашното.)

 • I’ll do the dishes!

(Ще измия чиниите!)

Do използваме и ако питаме събеседникът ни за професията му:

 • What do you do?

(С какво се занимавате професионално?)

[Ако искаме да попитаме какво прави някой в момента, няма да използваме present simple, а present continuous, както в първия пример по-горе.]

С do също спортуваме:

 • I think all girls should do martial arts.

(Мисля, че всички момичета трябва да практикуват бойни изкуства.)

 • What time are we doing yoga tomorrow?

(В колко часа имаме йога утре?)

Do се среща и при такива популярни фрази като:

 • do business – да се прави бизнес
 • do a course –правя, уча се на курс
 • do your hair – разресвам се, оправям си косата
 • do your nails/make-up – лакирам ноктите си, гримирам се
 • do paperwork – оправям бумащината

Do се среща и принаречия (adverbs):

 • Did you do well?

(Добре ли се справи?)

 • No, I actually did quite badly…

(Не, всъщност се справих доста лошо.)

Както виждате, миналата форма на do е did.

Фрази с do, make & take се срещат в различните времена, просто неправилния глагол do трябва да се спрегне в подходящата форма (do-did-done):

 • Have you done it?

(Вече направи ли това)

прилагателно, наречие
„Е значи, си направил „добро“? Супермен прави „добро“, ти си направил „добре“. 

2. Кога използваме make?

Ние обикновено използваме make, ако ние правим физически продукт със собствените си ръце:

 • She’s making a dinner.

(Тя приготвя вечеря.)

Резултатът от нашето действие може и да е нематериален, но все пак осезаем:

 • Could you please stop making so much noise!

(Бихте ли спрели да вдигате такъв шум!)

С make ще се шегуваме:

 • We were making jokes all night long.

(Шегувахме се цяла нощ.)

И ще правим избори:

 • You have to make your choice, make some decisions. Have you made up your mind?

(Трябва да направиш избор, да вземеш някои решения. Реши ли вече?)

Така ще се сприятеляваме:

 • I made them a drink, and we made friends.

(Направих им питие и станахме приятели.)

Ще правим впечатление:

 • She makes an impression of a highly successful woman. She made a lot of money recently.

(Тя впечатлява като жена с голям успех. Напоследък печели много пари.)

Вие също не искате да правите грешки с make:

 • Please, don’t make any more silly mistakes!

(Моля те, не прави повече такива глупави грешки!)

present simple
Разликата (която) прави ръката. 

3. Кога използваме take?

На първо място – и нека го помним веднъж завинаги – на английски снимките се „взимат“, а не се „правят“:

 • Could you please take a picture of us?

(Бихте ли ни снимали?)

 • Let’s take a selfie!

(Да си направим селфи!)

Take също се среща при стредства за транспорт (means of transport)

 • I’d rather take a train than fly there.

(Предпочитам да хвана влака, отколкото да полетя до там.)

 • He takes the bus to work.

(Той ходи с автобуса на работа.)

Освен така се „прави дрямка“:

 • I love taking a short nap after work.

(Обичам да дремна малко след работа.)

Завършва се университет и се взема изпит:

 • Tomorrow he takes an exam on the course he has taken.

(Утре пише изпит на курса, на който е решил да запише.)

 • I hope he took some good notes.

(Надявам се, че си е водил добри бележки.)

Пътуванията също се „взимат“:

 • Let’s take a trip to the seaside!

(Да отидем на море!)

Допълнителни примери с do, make & take

Ако обаче погледнете следващите примери, ще видите, че горните правила са, меко казано… Гъвкави.

Просто трябва да запомните кое с какво се свързва и готово …

English Study показва най-популярните фрази с do, make & take на английски език:

Примери с do

 • do nothing – „да правим нищо“ или „да не правим нищо“ (на английски избягваме двойни откази)
 • do the cooking – готвя
 • do the housework – домакинствам
 • do the shopping – пазарувам
 • do your best – направи всичко по силите си
 • do damage – да нанесем щети
 • do laundry – пера
 • do harm – да навредя
 • do anything, do everything – да се направи всичко, нещо
 • do a good job – вършат добра работа
положителни английски фрази good job, make do take
 
 • do well – да ни върви
 • do the ironing – гладя
 • do the cleaning – чистя
 • do exercises – да правим упражнения
 • do a job – работя
 • do an interview – давам интервю
 • do research – провеждане на изследвания (търсене на информация)
 • do an operation – да се направи операция
 • do work – работя
 • do the math – смятам
 • do somebody a favour – да се направи услуга на някого
 • do a deal – да се сключи сделка
 • do a drawing – да нарисувам рисунка
Как да се научите да говорите английски сами у дома?

Примери с make

 • make an appointment – уговаряме си час/среща
 • make a fortune – да се направи състояние
 • make charge – да се вземе плащане
 • make money – да се печелят пари
 • make efforts – да се полагат усилия
 • make fun of somebody – да се правят шеги с някого
 • make breakfast, lunch, dinner – да се направи закуска, обяд, вечеря
 • make love – правя секс
 • make a mess– да се направи бъркотия
 • make an exception – да се направи изключение
 • make a sound – да се издава звук
 • make an excuse – да се направи извинение
 • make a phone call – да се проведе телефонен разговор
 • make plans – да се правят планове
 • make progress– да се постигне напредък
spocking, star wars, междузвездни войни
 
 • make a profit – да носи доходи
 • make the bed – да се оправи леглото
 • make a suggestion – да се направи предложение
 • make a wish –да се пожелание нещо
 • make an attempt – да се направи проба
 • make a point – да се изрази мнениет, да се направи предложение
 • make an offer – да се направи оферта
 • make a request – да се поръча нещо
 • make changes – да се направят промени
 • make furniture – да се направят мебели
 • make payment – извършване на плащане
 • make room – да се направи място
 • make something clear – да се изрази нещо ясно
 • make trouble – да се направят неприятности
 • make a cake– правене на торта
Each other, one another
 

Make somebody do something

Между другото, можете да се срещнете и с такава интересна конструкция, в което караме някого да направи нещо.

Например:

 • A good teacher makes students learn hard.

(Добрият учител прави, че учениците „тежко“ – много – се учат.)

 • She made me cry.

(Плаках чрез нея.)

 • I can’t make it work.

(Не мога да го накарам да проработи/ да го поправя.)

Но това е малко по-различна история.

Допълнителни примери с take

 • take part in something– вземат участие в нещо
 • take your time – „отнема време“, т.е. не бързайте
 • take a long time – отнема много време
 • take a look – поглеждам take a bath – къпя се във вана
 • take a shower – вземам душ
 • take a break – почивам си
 • take a chance, take a risk – рискувам, поемам риск
 • take a seat, take a place – заемам място
 • take class – посещавам курсове
 • take a rest – почивам си
 • take a taxi – хващам такси

Как да се научите да говорите английски сами у дома?

 • take an exam – да се явя на изпит
 • take a bite – вземете хапка, да си гризна
 • take advice – приемам съвет
 • take a hike – отивам на разходка в планината
 • take a survey – взимам участие в анкета
 • take medicine – пия хапчета
 • take effect – да влязат в сила, да започнат да действат
 • покрийте – скрийте се, покрийте
 • take it seriously – приемам го сериозно
 • take a vacation – правя си почивка
 • take it apart – да го разглобя на части

4 причини, поради които трябва да научите английски език, TED Talks, john whorter

Упражнения с do, make & take

Както виждате, всичко се свежда до повтаряне и използване на тези фрази в изречения. Също така виждате, че самото учене на думи не е най-добрата идея за изучаване на английски език,защото тогава никога няма да разберете дали дадена дума е свързана с take, make или do

Ето защо в онлайн курса по английски Speakingo се научавате да говорите в цели изречения,в които са включени незабелязано цялата граматика и думи, от които се нуждаете (2000 от най-популярните английски думи).

Такова изучаване на английски език е не само много ефективно, но и приятно, особено за начинаещи студенти!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу, за да – без никакви такси или задължения – опитайте се да видите дали този метод на обучение ви подхожда!

Вече знаете ли кога да използвате make и кога do и take? Ако нещо все още не е много ясно, задайте въпрос в коментарите – ще се радвам да пиша обратно!


Регистрирайте се на онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Präsentation in englischer Sprache
Q&A след презентация на английски език

Подготовката на презентация на английски е едно нещо. Речта й е втората. Най-трудното нещо, обаче, е може би моментът, в който трябва да отговорите на въпроси от залата (т.нар. Q&A). Открийте 37 фрази, които могат да спасят кожата ви на вашето експозе!

Прочети повече »
Сладки мемета с кучета

Това ще бъде най-красивото нещо, което ще видите тази седмица! Сладки мемета с кучета – на английски с превод, разбира се. Защото кой казва, че ученето на английски не може да бъде забавно!

Прочети повече »
Думи, забранени на напреднало ниво

Ако искате да се изразите красноречиво на английски език (особено в писмена форма), това са думи, които на напреднало ниво не се използват. Вижте какви са „забранените думи“ за нивата C1 или C2 и какви са техните заместители – въпреки че е добре да започнете да ги избягвате преди!

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail