Кога DO, а кога MAKE? Или може TAKE?

Думата „направи“ на английски език може да бъде изразена по три начина, което улеснява грешката. Разберете кога използваме„to“,кога „make“, и кога „take“ в английските изречения и колакации.


На снимката do, make & take в едно изречение: Дайте си време, за да накарате другите да просперитет!

Откъде да знам кога do, make, и кога take?

Би било много хубаво, ако всичко можеше да бъде логично обяснено. Английският, за съжаление, не е такъв!

Какъвто е случаят с английските предлози (prepositions), z do, make & take няма особена логика.

Тоест, може грубо да се каже, че:

 1. do използваме, когато говорим за някаква дейност;
 2. използваме make,когато създадем нещо физически, когато се създава осезаем продукт;
 3. take се комбинира с определени съществителни.

Всъщност обаче според мен единственият разумен начин да се научим кога да се прилагаме do, кога make,и кога take е да научим цели фрази и за предпочитане цели изречения, в които се срещат.

Ето защо, първо ще дам някои от най-популярните ситуации и ще се опитам да ги опиша логично, а след това ще дам повече примери и ще видите, че цялата тази описателна граматика има малък смисъл и както споменах – най-добре е просто да учите цели изречения ..

Кога пишем DO, а кога MAKE? А може TAKE?
Защо можете да (си) правите шеги (с другите), но не можете да ги „приемате“ (да ги издържите, когато са за вас)? Вижте също: Шеги за изучаване на английски език.

1. Кога използваме do?

Do е най-общата от тези три думи. Ще попитаме например:

 • What are you doing?

(Какво правиш? )

Не означаваме непременно продукта на тази дейност, а по-скоро поставяме акцент върху самото „случващо се“.

Затова ще използваме do, когато получим някаква задача:

 • Sorry, I have some work to do.

(Съжалявам, но имам малко работа.)

 • Please, do your homework.

(Моля, напиши си домашното.)

 • I’ll do the dishes!

(Ще измия чиниите!)

Do използваме и ако питаме събеседникът ни за професията му:

 • What do you do?

(С какво се занимавате професионално?)

[Ако искаме да попитаме какво прави някой в момента, няма да използваме present simple, а present continuous, както в първия пример по-горе.]

Виж също: Present continuous и simple for future arrangements - как да говорим за бъдещето в настоящето?
Виж също: Present continuous и simple for future arrangements – как да говорим за бъдещето в настоящето?

С do също спортуваме:

 • I think all girls should do martial arts.

(Мисля, че всички момичета трябва да практикуват бойни изкуства.)

 • What time are we doing yoga tomorrow?

(В колко часа имаме йога утре?)

Do се среща и при такива популярни фрази като:

 • do business – да се прави бизнес
 • do a course –правя, уча се на курс
 • do your hair – разресвам се, оправям си косата
 • do your nails/make-up – лакирам ноктите си, гримирам се
 • do paperwork – оправям бумащината

Do се среща и принаречия (adverbs):

 • Did you do well?

(Добре ли се справи?)

 • No, I actually did quite badly…

(Не, всъщност се справих доста лошо.)

Както виждате, миналата форма на do е did.

Фрази с do, make & take се срещат в различните времена, просто неправилния глагол do трябва да се спрегне в подходящата форма (do-did-done):

 • Have you done it?

(Вече направи ли това)

прилагателно, наречие
„Е значи, си направил „добро“? Супермен прави „добро“, ти си направил „добре“. Вижте също: Кога GOOD и кога WELL?

2. Кога използваме make?

Ние обикновено използваме make, ако ние правим физически продукт със собствените си ръце:

 • She’s making a dinner.

(Тя приготвя вечеря.)

Резултатът от нашето действие може и да е нематериален, но все пак осезаем:

 • Could you please stop making so much noise!

(Бихте ли спрели да вдигате такъв шум!)

С make ще се шегуваме:

 • We were making jokes all night long.

(Шегувахме се цяла нощ.)

И ще правим избори:

 • You have to make your choice, make some decisions. Have you made up your mind?

(Трябва да направиш избор, да вземеш някои решения. Реши ли вече?)

Така ще се сприятеляваме:

 • I made them a drink, and we made friends.

(Направих им питие и станахме приятели.)

Ще правим впечатление:

 • She makes an impression of a highly successful woman. She made a lot of money recently.

(Тя впечатлява като жена с голям успех. Напоследък печели много пари.)

Вие също не искате да правите грешки с make:

 • Please, don’t make any more silly mistakes!

(Моля те, не прави повече такива глупави грешки!)

present simple
Разликата (която) прави ръката. Вижте също: Each other и защо боксьорите не правят секс преди мач?

3. Кога използваме take?

На първо място – и нека го помним веднъж завинаги – на английски снимките се „взимат“, а не се „правят“:

 • Could you please take a picture of us?

(Бихте ли ни снимали?)

 • Let’s take a selfie!

(Да си направим селфи!)

Take също се среща при стредства за транспорт (means of transport)

(Предпочитам да хвана влака, отколкото да полетядо там.)

 • He takes the bus to work.

(Той ходи с автобуса на работа.)

Освен така се „прави дрямка“:

(Обичам да дремна малко след работа.)

Завършва се университет и се взема изпит:

 • Tomorrow he takes an exam on the course he has taken.

(Утре пише изпит на курса, на който е решил да запише.)

 • I hope he took some good notes.

(Надявам се, че си е водил добри бележки.)

Пътуванията също се „взимат“:

 • Let’s take a trip to the seaside!

(Да отидем на море!)

to care, in care, take care, care who/where/when/why, care about & care for
Вижте също: Погрижете се за английския си с: take care, care about & care for + някои палави идиоми.

Допълнителни примери с do, make & take

Ако обаче погледнете следващите примери, ще видите, че горните правила са, меко казано… Гъвкави.

Просто трябва да запомните кое с какво се свързва и готово …

English Study показва най-популярните фрази с do, make & take на английски език:

Примери с do

положителни английски фрази good job, make do take
Вижте също: Положителни английски фрази.
Как да се научите да говорите английски сами у дома?
Вижте също: Как да се научите да говорите английски сами у дома?

Примери с make

 • make an appointment – уговаряме си час/среща
 • make a fortune – да се направи състояние
 • make charge – да се вземе плащане
 • make money – да се печелят пари
 • make efforts – да се полагат усилия
 • make fun of somebody – да се правятшеги с някого
 • makebreakfast, lunch, dinner – да се направи закуска, обяд, вечеря
 • make love – правя секс (Вижте също: Как секса може да ви помогне да научите английски?)
 • make a mess– да се направи бъркотия
 • make an exception – да се направи изключение
 • make a sound – да се издава звук
 • make an excuse – да се направи извинение
 • make a phone call – да се проведе телефонен разговор (Вижте също: Говорене по телефона на английски език.)
 • make plans – да се правят планове
 • make progress– да се постигне напредък
spocking, star wars, междузвездни войни
Вижте също: Spocking, канадската мода за преработване на банкноти.
 • make a profit – да носи доходи
 • make the bed – да се оправи леглото
 • make a suggestion – да се направи предложение
 • make a wish –да се пожелание нещо (Вижте също: Как да си пожелаем нещо от джин от вълшебната лампа на английски език?)
 • make an attempt – да се направи проба
 • make a point – да се изрази мнениет, да се направи предложение
 • make an offer – да се направи оферта
 • make a request – да се поръча нещо
 • make changes – да се направят промени
 • make furniture – да се направят мебели
 • make payment – извършване на плащане
 • make room – да се направи място
 • make something clear – да се изрази нещо ясно
 • make trouble – да се направят неприятности
 • make a cake– правене на торта (Вижте също:Рецепта за традиционен английски джинджифилов хляб.)
Each other, one another
Вижте също: Each other (one another) – кого не обичат боксьорите?

Make somebody do something

Между другото, можете да се срещнете и с такава интересна конструкция, в което караме някого да направи нещо.

Например:

 • A good teacher makes students learn hard.

(Добрият учител прави, че учениците „тежко“ – много – се учат.)

 • She made me cry.

(Плаках чрез нея.)

 • I can’t make it work.

(Не мога да го накарам да проработи/ да го поправя.)

Но това е малко по-различна история.

Допълнителни примери с take

 • take part in something– вземат участие в нещо
 • take your time – „отнема време“, т.е. не бързайте
 • take a long time – отнема много време
 • take a look – поглеждам (Вижте също: Look, look at, look like)
 • take a bath – къпя се във вана
 • take a shower – вземам душ
 • take a break – почивам си
 • take a chance, take a risk – рискувам, поемам риск
 • take a seat, take a place – заемам място
 • take class – посещавам курсове
 • take a rest – почивам си
 • take a taxi – хващам такси
Как да се научите да говорите английски сами у дома?
Вижте също:Как да се научите да говорите английски сами у дома?
4 причини, поради които трябва да научите английски език, TED Talks, john whorter

Упражнения с do, make & take

Както виждате, всичко се свежда до повтаряне и използване на тези фрази в изречения. Също така виждате, че самото учене на думи не е най-добрата идея за изучаване на английски език,защото тогава никога няма да разберете дали дадена дума е свързана с take, make или do

Ето защо в онлайн курса по английски Speakingo се научавате да говорите в цели изречения,в които са включени незабелязано цялата граматика и думи, от които се нуждаете (2000 от най-популярните английски думи).

Такова изучаване на английски език е не само много ефективно, но и приятно, особено за начинаещи студенти!

Както и да е, най-добре е да се регистрирате с две кликвания по-долу, за да – без никакви такси или задължения – опитайте се да видите дали този метод на обучение ви подхожда!


Регистрирайте се на онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Вече знаете ли кога да използвате make и кога do и take? Ако нещо все още не е много ясно, задайте въпрос в коментарите – ще се радвам да пиша обратно!

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Share on facebook
Share on twitter
Share on reddit
Share on skype
Share on linkedin
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Как и откъде да започнете да учите английски език?

Дори и най-далечният път винаги трябва да започне с първата стъпка! В този пост, от опита си на учител, споделям мислите си как да започнете да учите английски език, за да стигнете най-накрая до желаната цел! И как изглежда първият урок на онлайн курса Speakingo.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Zaoszczędź - 457 zł!

Promocja na rok 2023!

Płacisz raz - angielski znasz na zawsze!

.

.

Który to już raz w Sylwestra obiecujesz sobie, że w końcu nauczysz się języka angielskiego?

Teraz jest najlepszy moment, żeby ostatecznie rozprawić się ze swoją nieumiejętnością komunikacji w tym języku całego świata!

Najlepiej opłacić naukę na cały rok – albo dwa lata – z góry! Wtedy nie będzie już wymówki!

Banalne? Może, ale działa!