История на Хелоуин – Halloween [listening National Geographic]

В този пост ще научите каква е историята на Хелоуин (Halloween). Чуйте 3-минутния запис [listening] и познай английския му текст и превод на български език.


История на Хелоуин (Halloween)

Чудите ли се каква е историята на Хелоуин (Halloween), на англосаксонския празник, който става все по-популярен и в България? Какви са корените му и защо дойде при нас от Америка, ако корените му са европейски?

Гледайте първо това три минутно видео, в което лектор разказва историята на Хелоуин (Halloween) много ясно.

Въпреки това там попадат няколко трудни думи, затова прочетете оригиналния текст и буквалния му буквалния, а след това изгледайте видеото отново.

История на Хелоуин в репортаж на National Geographic

.

.

Транскрипт и превод на филма за историята на Хелоуин (Halloween)

[0:08] From communion with the dead to pumpkins and pranks, Halloween is a patchwork holiday, stitch-together with cultural religious and occult traditions that span (across) centuries.

От общуване с мъртвите до тикви и пакости, Хелоуин е пачуърк-празник (залепени заедно различни елементи) празник, „зашит“ от културни и окултни традиции, които се простират във вековете.

It all began with the Celts a people whose culture had spread across Europe more than 2,000 years ago.

Всичко е започнало (заедно с) от келтите, чиято култура се е разпространила в цяла Европа преди повече от 2000 години [ обърнете внимание и на използването на миналото време past perfect].

[0:30] October 31st was the day they celebrated the end of the harvest season in a festival called „Samhain„. That night also marked the Celtic New Year and was considered a time between years, a magical time when the ghosts of the dead walked the earth.

31 октомври е бил денят (на който) празнували края на „сезона на реколтата“ на фестивала (празника) „Самхайн“. Тази нощ отбелязвала и Келтската Нова година и се е считала за време между годините, магическо време, когато духовете на мъртвите вървят по земята.

История на Хелоуин на английски език

„It was the time when the veil between death and life was supposed to be at its thinnest“.

Това е било времето, когато завесата между смъртта и живота трябвало да бъде (смятало се е за) в най-тънкия си (момент, период).

[0:58] On Samhain the villagers gathered and lit huge bonfires to drive the dead back to the spirit world and keep them away from the living.

В Самхейн селяните са се събрали и палили големи огньове, за да гонят мъртвите обратно в света на духовете и да ги държат далеч от живите.

But as the Catholic Church’s influence grew in Europe, it frowned on the pagan rituals like Samhain. In the 7th century the Vatican began to merge it with a church sanctioned holiday. So November 1st was designated All Saints Day to honor martyrs and the deceased faithful.

Въпреки това, с разрастване на влиянието на Католическата църква в Европа, тя гледала с презрение на езическите ритуали като Самхейн. През седми век Ватиканът започва да се слива с празника, който е бил санкциониран от Църквата. Така че 1 ноември е определен за деня на Всички Мъртви в чест на мъчениците и починалите верни.

Откъде идва традицията на Хелоуин (Halloween)?

[1:26] „Both of these holidays had to do with the afterlife and about survival after death. It was a calculated move on the part of the Church to bring more people into the fold“.

И двата от тези празници са имали връзка с отвъдното и оцеляването след смъртта. Това беше изчислен ход от страна на Църквата, за да може да доведе повече хора в кошарата (набиране на повече овце = вярващи).

All Saints Day was known then as „Hallowmas“. „Hallow“ means „holy“ or „saintly“, so the translation is roughly „mass of the saints“. The night before October 31st was „All Hallows’ Eve“ which gradually morphed into „Halloween“.

„Денят на всички светии“ [All Saints’ Day] тогава е бил известен като„Hallowmas„.„Hallow“ означава „свят“ или „свещен“, така че преводът е приблизително „маса на светците“. Нощта преди 31 октомври е била (дума) „навечерието преди Вси светии“, което постепенно се превръща в Хелоуин.

екологичен Хелоуин
 

История на Хелоуин в Америка

[2:00] The holiday came to America with the wave of Irish immigrants during the potato famine of the 1840s. They brought several of their holiday customs with them, including bobbing for apples and playing tricks on neighbors like removing gates from the front of houses.

Празникът достига до Америка с вълната от ирландски имигранти по време на картофения глад от 40-те години. на XIX век. Те донесли със себе си много от коледните си обичаи, включително (играейки с) хапейки (висяща) ябълка, а същоправенето на пакости на съседите, като на пример премахване на портите от фронтовете на домовете им.

The young pranksters wore masks so they wouldn’t be recognized. But over the years the tradition of harmless tricks grew into outright vandalism.

Младите шегаджии носели маски, за да не бъдат разпознати. Въпреки това през годините традицията на безвредни пакости прераснала в открит вандализъм.

[2:28] „Back in the 1930s it really became a dangerous holiday. I mean, there was such hooliganism and vandalism. Trick-or-treating was originally a extortion deal: Give us candy or we’ll trash your house!“

„През 30-те години на ХХ век това (Хелоуин) наистина се превърнало в опасен празник. Искам да кажа, че е имало толкова много хулиганство и вандализъм. Шега-или-лакомство беше отначало договор за изнудване: Дай ни сладкиши или ще взривим къщата ти!“

Store keepers and neighbors began giving treats or bribes to stop the tricks and children were encouraged to travel door-to-door for treat as an alternative to troublemaking. By the late 30s trick-or-treat became the holiday greeting.

Магазинерите и съседите започнали да раздават лакомства или подкупи, за да спрат лудориите, а децата били насърчавани да ходят от врата на врата за лакомства, като алтернатива на причиняването на неприятности. В края на 30-те години шега-или-лакомство станало празничен поздрав.

Чуйте сега отново за историята на Хелоуин и вижте дали този път вече разбирате всичко:

.

.

Английският език плаши ли те повече от страховете на Хелоуин (Halloween)?

Ако е така, това е напълно ненужно!

Изучаването на английски език не е нужно да бъде трудно или скучно – просто изберете интересен и ефективен метод на обучение!

От моя страна, аз препоръчвам тук онлайн курс по английски Speakingo!

Учиш английски там като дете, което се учи да говори – говориш приятно, гледаш красиви снимки и компютърът те разбира, хвали те или, ако е необходимо, учтивоте коригира. И цялата граматика и 2000-те най-популярни английски думи идват в главата ви сами!

Невероятно е, както и страшните истории за Хелоуин?

Не трябва да ми вярваш!

Регистрирайте се с две кликвания по-долу, за да опитате този феноменален онлайн курс по английски за една седмица, напълно безплатно и без никакви задължение!

Тази история за Хелоуин изненада ли беше за теб? Или може би искате да я допълните някак? Коментарите са на ваше разположение!


Не толкова страшен английския!

Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!

Искаш ли да разбереш англичаните? Започни да говориш като тях!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Reply questions са в основата на английския small talk (Oh, are they?)

Reply questions не са трудни от граматическа гледна точка, но те не са нещо естествено за нас по време на разговор. Те обаче са основата на английските small talk,т.е. непринуден разговор за нищо и способността да ги задавате свидетелства за личната ни култура и , толкова важна в Англия, учтивост.

Прочети повече »
Азбука на английски език, или да се научите да диктувате буква по буква

Когато сравняваме родната АЗБУКА с Азбуката на английски език, забелязваме една разлика . Това не е кирилица. Въпреки, че някои букви изглеждат еднакво, могат да звучат по различен начин.

Прочети повече »
Lernen braucht immer Zeit und Arbeit. Aber überprüfen Sie, ob Sie einen der 6 häufigsten Fehler beim Englischlernen machen.
5-те най-чести грешки в изучаването на английски език

Учиш толкова много години и все още не чувстваш, че можеш да говориш английски? Или едва започваш да се учиш? Ученето винаги отнема време и работа, но проверете дали не правите някоя от тези 5 най-популярни грешки в изучаването на английски език – за съжаление те могат да съсипят ентусиазма

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail