Английски условни форми или известните Conditionals

Английски условни форми или известните Conditionals

Една от темите в английския език, които българите (а и не само) смятат за най-проблемни, са т.нар. условни наклонения или английски условни начини (conditionals).


Какви са английските условни начини?

Всъщност теорията тук не е особено сложна. Основният проблем е, че това е различен начин на говорене от този на нашия роден език, което ни кара да извършваме езикови калки … въпреки че може дори теоретично да знаем как да го кажем.

Затова ви предупреждавам предварително, че най-добрият начин да научите тези конструкции е просто да повтаряте, повтаряте и повтаряте правилните конструкции в онлайн курса по английски език Speakingo, където програмата на уроците включва много типични употреби, при които сме склонни да правим грешки.

От друга страна, малко граматическа теория със сигурност също няма да навреди!

И така, за какво става дума?


Conditionals изречения или английските условни начини са изречения, в които изненада, изненада (surprise!) се появява с условие (напр. „ако“, „при условие“, „докато“ и т.н.).

Като цяло изреченията, в които използваме условни начини или условни периоди (кондиционали – conditionals), изразяват нашите предположения, разсъждения.


Условните начини (кондиционали – conditionals) ни представят такива думи (гореспоменатото „условие“) като:

 • If (Ако)
 • when (Кога)
 • as soon as, as late as (веднага щом, само когато)
 • before, after (преди, след)
 • until, till (до)

Така че всеки път, когато чуем някоя от тези думи (разбира се, има и други, но за това в отделна статия), трябва да ни светне червена лампичка: Аха! Ще бъде условно!

Единственият въпрос сега е: кой от трите, всъщност четирите, условни режима?

Съществуват основно три английски условни режима (първи условен режим, втори условен режим и трети условен режим), както и нулев условен режим и…. и техните смеси.

Колко условни наклонения има в английския език?


Накратко:

 • Нулевият условен режим изразява вечни истини,
 • В първата се спекулира с бъдещето,
 • във втория разсъждаваме за настоящето,
 • а в третия – разсъждаваме за миналото.

Единственият проблем е, че използваме граматични конструкции, които не са интуитивни за чужденците.


Затова нека ги обсъдим една по една:

30 примера за съюзи (if, when, before, until, as soon as) в изречения в условни наклонения
„Не е свършило, докато не кажа, че всичко свърши“ 

Нулев условен режим (zero conditional)

Бихте могли да кажете, че нулевият условен режим като цяло дори не е условен (conditional), поради което има толкова ниска оценка (zero). От друга страна, той отговаря на изискванията, защото това са изречения с думи като if, when, until etc.

В нулевия условен режим zero conditional казваме всички онези изречения в сегашно време, които описват вечни природни закони, очевидни истини, неизменни мъдрости. Например:

 • If people are happy themselves, they are nice to other people.

(Ако хората са щастливи сами, те са добри и към другите.)

или

 • When the sun rises, the world becomes brighter.

(Когато слънцето изгрява, светът става по-светъл).

И така, тук имаме условие, но и двете части на изречението са в сегашно просто време present simple, което просто ни описва ситуации, които се случват редовно, или тук, винаги. На български ще кажем същото, така че този тип не ни създава проблеми.

Забавлението започва в следващите условни режими.

zero conditional 0 нулево условно наклонение английска граматика
„Ако не могат да те намерят, не могат да те изкъпят“ Вижте също: Zero conditional – нулево условно наклонение.

Първа условна (first conditional, if-clause type 1)

В първия условен режим ние спекулираме с бъдещето. Ако нещо се случи (или не се случи), аз ще направя нещо (или няма да го направя), например:

 • When I see her, I will kiss her.

(Когато я видя, ще я целуна.)

или

 • If I don’t get the money, I will sue you!

(Ако не получа парите, ще те съдя/теб)

или

 • Until he apologizes, she won’t speak to him.

(Докато той не се извини, тя няма да говори с него).

Важно уточнение: на български език образуваме и двете части на изречението в бъдеще време – на английски език само едната! Можете да кажете, че условието, напр. думата if, ни заличава думата will(не казвамеIf I will not get the money, а If I don’t get the money).

Като българи ние многократно ще добавяме този will, а той не си заслужава. В частта от изречението, в която е условието, използваме сегашно просто време present simple, а в другата част на изречението – обикновено, в бъдеще време – защото все пак гадаем за бъдещето.

Частите на изречението могат да се разменят по ред, напр.

 • I will kiss her if I see her.

Тогава дори не е нужно да се поставя запетая (както знаят малцина). Но пунктуацията в английския език е съвсем друга тема.

първо условно наклонение (first conditional)
„Ако не научиш първия условен член, няма да издържиш изпита!“ Вижте също: Първи условен член – планове, заплахи и обещания!

Bторо условно наклонение (second conditional, if-clause type 2)

Това е далеч най-популярният от условните режими и смея да твърдя, че тук най-често допускаме грешки.

Както и при първия условен начин, проблемът е, че в българския език едни и същи неща се изразяват с различни граматични конструкции.

Затова е добре да запомните, че когато говорим за настоящето, използваме would само веднъж, а във втората част на изречението използваме минало време. Например:

 • If he was rich, he would buy a helicopter.

(Ако беше богат, щеше да си купи самолет.)

Същото ще бъде и ако сменим изречението между страниците:

 • I would buy a helicopter if I was rich.

(И тогава запетаята вече не е необходима).

английски език условни режими несвързани предмети
Mem във втория условен режим: Ако недъгавите носеха къси панталони, щяха ли да ги носят така и така или така и така 😉

Можем също така да “ спекулираме негативно“:

 • I wouldn’t be here if I didn’t need the money.

(Нямаше да съм тук, ако нямах нужда от парите).

От съображение е по-добре да използвате were вместо was:

 • If I were you, I wouldn’t do it.

(Ако бях на твое място, нямаше да правя това – Вместо това: If I was you…)

 • Unless she were abroad, she would never talk English.

(Тя никога не говореше английски, освен ако не беше в чужбина. – Вместо Unless she was abroad…)

Tрето условно наклонение (third conditional, if-clause type 3)

Третият условен начин, от друга страна, е да се спекулира с миналото. Упрекваме се за грешките си или разсъждаваме в часовете по история какво би се случило, ако…

 • If I had learned more, I would have passed my matura exam.

(Ако бях учил повече, щях да изкарам бакалавърската си степен.)

И двете събития са в миналото. Тук използваме If+past perfect (had+3 форма на глагола) и would have+3 форма на глагола във втората част.

Разбира се, и тук частите могат да бъдат разменени, като по този начин запетаята отпадне:

 • I would have passed my driving licence test if I hadn’t come drunk.

(Щях да издържа шофьорския си изпит, ако не бях дошъл пиян).

 • If he had had the money, he wouldn’t have taken this bloody bank loan.

(Ако имаше пари, нямаше да вземе онзи злополучен буквален кръвен заем).

Английският модален глагол can could cannot
Ако котките можеха да говорят…. те нямаше да говорят. Кой е условният режим? 

Смесени условни режими на английски език (mixed conditionals)

По-напредналите ученици със сигурност ще забележат, че горните прости правила, описващи английските условни начини, на практика приемат най-разнообразни форми в зависимост от контекста. За да изразим по-добре това, което имаме предвид, можем да използваме и доста смеси от отделни условни начини и конструкции, например:

Обичайният първи условен режим:

 • If the girl knows English, I will marry her.

(Ако това момиче може да говори английски, ще се оженя за нея).

– може да бъде под формата на заповед:

 • If the girl knows English, marry her!

(Ако това момиче може да говори английски, оженете се за нея!)

– или модален глагол (can, could, may etc)

 • If the girl knows English, you can marry her.

(Ако това момиче може да говори английски, можете да се ожените за нея).

условни наклонения с модални глаголи, conditionals with modals, ще научите!
Вижте също: Ако прочетете тази статия за условните наклонения с модални глаголи (conditionals with modals), най-накрая можете да ги научите!

Как се смесват условните режими в английския език, можете да видите ясно в таблицата по-долу:

Първи условен режим (first conditional)

Състоянието е свързано с това кога да се молиш за:Частта с условието (if/unless/when etc.)Втора (главна) страна на изречението
бъдещо действие (ефект)Просто настояще (simple present)If she offers you the job, …Просто бъдеще време…I will take it.
Команда…take it!
Модален глагол…you can take it.
дейности в непосредствена близост

бъдеще (случващо се)

pсегашно продължително (present continuous)If she is complaining, …Просто бъдеще време…I will run away.
Команда…run away!
Модален глагол…you can always run away.
вече извършено действиеPresent PerfectIf he has brought you the flowers, …Просто бъдеще време…she will kiss him.
Команда…kiss him!
Модален глаголyou can kiss him.
малко вероятно действиеshould + инфинитивIf she should fail the exam, …Просто бъдеще времеshe will simply take it again..
Командаgo for a beer with her!
модален глаголwe can cheer her up.
държави факти/нулев условен режимПросто настояще (simple present)If people are happy, …Сегашно времеthey are naturally friendly.

Второ условие (second conditional)

Условието се отнася до:Страница с изречение и условиеВтора (главна) страна на изречението
мислене за настоящето

(евентуално с поглед напред)

Simple PastIf Iwas rich,Втори условен режим

(second conditional)

I would travel to Bhutan.
спекулации за ефекта в миналото

– въпреки че тук обикновено би било по-правилно да се използва

трети условен режим, като идеята е, че знанието на

(know her)

е нещо, което е постоянно и не е приключило в миналото

– Вероятно все още не я познавам

Simple PastIf I knew her,Трети условен режим

(third conditional)

I would have said „hi“.
условни режими
Условните режими са полезни при изнудване: „Хубаво яке“ „Благодаря“. „Би било жалко, ако нещо се случи с нея“. (втори условен период) „Оставете чипса“ (чипс е британското название за пържени картофи, а американското – за чипс).

Трети условен режим (third conditional)

Условието се отнася до:Страница с изречение и условиеВтора (главна) страна на изречението
от отдавна до сегаPast PerfectIf I had known it,Първи условен режим (first conditional)I wouldn’t be here now.
древна историяPast PerfectIf he hadn’t learned English,Второ условие (second conditional)he would not have become an English teacher.

Real and unreal conditionals

И накрая, струва си да се спомене, че има и друг начин за описание на условните режими (периоди).

Някои от изреченията с if, when и т.н. описват нещо нереално, а не реално.

Например:

 • If I knew English better, I would get a better job. (unreal conditional)

Тоест предполагаме, че ако знаех по-добре английски, щях да си намеря по-добра работа. Но аз не знам – страдаше, намръщен. Човек може само да мечтае.

В следващото изречение обаче ситуацията е различна:

 • If I start learning English, I will get a better job! (real conditional)

Това не е просто допълнителна мисъл. Ако се запиша на курс по английски език, намирането на по-добра работа е съвсем реална възможност! Това е реална възможност!

Но за реалните и нереалните условни знаци пиша повече в отделен текст:

Real and unreal conditionals, английски, условни наклонения
Вижте също: Real and unreal conditionals – колко реални са условните наклонения на английски?

Упражнения върху английските условни наклонения (conditionals)

Както виждате, английските условни форми не са толкова трудни за разбиране. Граматиката не е трудна. Трудната част е просто да придобиете навика да го използвате правилно!

Ето защо ви каня да участвате в уроците на онлайн курса по английски език Speakingo, където можете да упражнявате всички тези условни форми, като говорите на компютъра по приятен начин, по всяко време и на всяко място, докато те станат част от кръвта ви! Регистрирайте се, за да изпробвате безплатно дали този метод за изучаване на английски език ви подхожда!

Таблица на смесените условни начини, вдъхновена от уебсайта English Grammar Online

Помогна ли ви текстът да разберете английските условни наклонения? Ако имате въпроси, задайте ги в коментарите!


Английският няма да се научи сам!

Регистрирайте се за онлайн курс по английски Speakingo!


Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Споделете тази публикация - споделете я във вашия профил:
Какво е да се научиш да Speakingo - говориш английски онлайн?
категории текстове в блога:
Российские государственные СМИ не говорят вам правду. Учи английский, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Даже если вы не можете заплатить мне за это сейчас из-за банковской блокады...
Намерете в блога::
РЕКЛАМА:

Кликвайки върху реклами, вие ми помагате да създавам ценни текстове за моя блог.

Днешните записи на деня:
Present Perfect Passive (It has been done)

Научете повече за изграждането и прилагането на present perfect passive или страдателен залог на английски в това интересно английско граматическо време. Вече се познавате с него чрез It has been done! И две думи за спорното present perfect continuous passive.

Прочети повече »
Days of the week - дните на седмицата на английски
Days of the week – дните на седмицата на английски

Можеш ли да назовеш всички дни от седмицата на английски? Вероятно много от вас кимат с глава утвърдително в този момент. Когато обаче сложим Tuesday до Thursday започва значителен проблем. Опознайте тяхната история, правопис, шеги и рими с дните от седмицата на английски език.

Прочети повече »
You’re ALWAYS using present continuous! (Защото ти винаги…)

На английски обикновено използваме сегашното време present continuous, за да опишем какво се случва тук и сега. Въпреки това, ние можем да използваме тази констукция, когато някой ни досажда с глупавите си навици! Тогава ще добавяме към изреченията always, constantly, continuously.

Прочети повече »
Последни текстове:

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА УЧЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ НА ТЕЛЕФОН БЕЗПЛАТНО:

Нека да преминем към учене

Кликнете по-долу, за да се упражнявате говорейки английски език в онлайн курса за говорене!

blog kursu języka angielskiego online dr grzegorz kusnierz
Д-р Грег Кей

имате достатъчно теория?
Трябва ли да се упражняваш?

Изучаване на английска граматика – особено в блога Speakingo разбира се! – тя може да бъде дори проста и приятна, но най-важното е винаги да практикувате!
Затова ви каня да самия курс по английски език, където всичко това граматика и лексика, описани в блога са включени в интересни изречения, които говорите с телефона или компютъра си, както и с най-добрия учител, който ви разбира, похвали или подобрява – и никога не губи търпение!
Кликнете по-долу, за да изпробвате този метод на английски език безплатно без никакви задължения!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Регистрирам!

Регистрирайте се в сайта, за да получите първата седмица на обучение безплатно!
Щракнете върху иконата по-долу (ще бъде по-бързо) ...
... или въведете своя имейл адрес и сигурна парола, ако не използвате Facebook или Gmail