Chào mừng !

Vào bài
  • Bạn đang học: 1 Những bài học 1 mức độ
  • Câu hỏi lặp lại:
  • Câu hỏi đã học:
  • Câu trả lời đúng:

Chọn mức độ tiến bộ để kiểm tra: người mới bắt đầu (A1) người mới bắt đầu (A2) trung cấp (B1) trung cấp (B2) nâng cao (C1) nâng cao (C2)

Bài học: 1

Độ chính xác của nhận dạng phát âm: Chỉ nói chuyện! Chúng tôi bắt đầu nói tiếng Anh Chúng tôi nói tiếng Anh Chúng tôi đánh bóng giọng Người Anh không làm được!

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN SPEAKINGO:

Dưới đây là danh sách chi tiết của tài liệu được bao gồm trong các cấp độ cá nhân và các bài học của khóa học.

Nó liệt kê các vấn đề ngữ pháp không thể nhận thấy được trong hơn 2.500 câu có trong chương trình dạy Speakingo. Trong menu thả xuống, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các văn bản trên blog Speakingo mô tả các chủ đề ngữ pháp cụ thể. Danh sách này có tính chất gợi ý, vì nhiều vấn đề được lặp lại trong các bài học khác nhau, để tài liệu được củng cố thông qua các lần lặp lại liên tiếp và các ví dụ.

Hãy nhớ rằng mỗi cấp độ tương ứng với một năm học tại trường ngôn ngữ – vì vậy đừng mong đợi học hết vào cuối tuần!

Các câu này cũng chứa 2.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất, kiến ​​thức cho phép bạn hiểu 90% các cuộc hội thoại bằng ngôn ngữ đó. Bạn có thể tải xuống danh sách (liên kết bên phải), in ra và treo nó trên tủ lạnh!

Đăng ký!

Đăng ký trang web để nhận tuần học đầu tiên miễn phí!
Nhấp vào biểu tượng bên dưới (sẽ nhanh hơn) ...
... hoặc nhập địa chỉ email và mật khẩu an toàn của bạn nếu bạn không sử dụng Facebook hoặc Gmail